Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: immigració
Fax solidaritat Yerko Toro
09 ago 2003
Adjunto propuesta de fax para enviar al Juzgado.
La propuesta es que todas las entidades y personas hagamos llegar fax
al
Juzgado para pedir la libertad de Yerko.

Datos del Juzgado a causa del cual se encuentra detenido Yerko Toro
Contreras:

Juzgado de Instrucción nº 30 de Barcelona, en funciones de Juzgado de
Guardia de Incidencias.

Tel: 93 567 31 40

FAX: 93 567 32 40

Juez: sr. OUBIÑA
Fiscal: sra. Abelló

Abogado de Yerko Toro:

Sr. Santiago Fernández Portal
tel: 617 600 100

Lugar de prisión donde se encuentra Yerko Toro:

Centro de Internamiento de Extranjeros.
C/Guipuzcoa nº 74. M. La Pau
Horario de visitas: todos los días de 17 a 19 hs. Ojo! se ha de pedir
hora...

Tareas que se harán en éstos días:

1) Alegaciones contra el expediente de expulsión
2) Recurso contra la denegación de la renovación del permiso
3) Recurso contra el auto de internamiento y prisión. (lunes)
4) Visitar a Yerko todos los días (que esperemos sean muy pocos)
AL JUTJAT DâINSTRUCCIà Nº 30 DE BARCELONA
EN FUNCIONS DE JUTJAT DE GUÃRDIA DâINCIDÃNCIES.

SR. JUTGE OUBIÃA

COMUNICAT SOBRE LA SITUACIÃ DE YERKO TORO CONTRERAS


Les entitats, associacions i persones sotasignants

MANIFESTEM:


1)Respecte de la situació personal i administrativa del senyor YERKO TORO CONTRERAS

a)El sr. Toro és resident en aquest pais des de lâany 1999.
b)Compta amb permís de treball i residència en tràmits de renovació
c)Compta amb recolzament personal i institucional, al ser una persona que ha participat activament a la vida social i civica de la ciutat
d)Compta amb oferta de treball ferm, així com amb un projecte de gestió cooperativa de feines de paletes, que estava en tràmits de realització .
e)Legalment, doncs (ex. L.O 4/2000 modificada per la L.O 8/2000 âllei dâestrangeriaâ?) és un ciutadà amb tots i cada un dels drets de qualsevol ciutadà. La seva situació de tràmits de renovació no implica en cap cas que no sigui resident legal.

2)Respecte de la detenció i actuació policial

a)El sr. Toro va ser detingut desprès de finalitzada la concentració convocada per diverses entitats ciutadanes, per demanar recolzament i solucions a la situació que viuen molts ciutadans i ciutadanes a les anomenades âcasernes de Sant Andreuâ?, degut, principalment, a la manca dâhabitatge que existeix a la nostra ciutat. En tot cas, i respecte del procediment legal corresponent, la esmentada situació és sota procès judicial restant a la espera de la resposta i procés pertinent legalment. Així mateix, les Administracions competents han plantejat un procés de reallotjaments i solucions, acordant que no es procedirà a cap desallotjament fins no es procedeixi als reallotjaments.
b)Considerem que aquesta detenció ha estat absolutament irregular i selectiva, que respón a una situació de assetjament policial ja denunciat per les persones que viuen a les casernes i on el sr. Yerko és un dels seus portaveus.
c)Que respecte a la acusació policial de la manca de residencia legal del sr. Yerko, com a element per la aplicació de la normativa dâestrangeria hem de manifestar que en el moment de la detenció va ser quan el sr. Yerko se li va notificar la denegació de la renovació del permís de treball i residència.
d)Que la normativa vigent preveu que, pel cas de les persones estrangeres que demanen la renovació dels permisos, aquesta sigui denegada, en tenen dret a un recurs ordinari de revisió administrativa. Evidentment, per una banda la situació de privació de llibertat li denega de fet el dret al recurs, i a més, si existeix el dret a fer un recurs, aquest no seria efectiu si la persona és expulsada.

3)Respecte de la interlocutòria judicial dâinternament,

a)Al senyor Toro se li ha iniciat un expedient dâexpulsió, peró encara no hi ha cap resolució administrativa dâexpulsió, per lo tant no és en absolut necessària la privació de llibertat existent en aquest moment.
b)Al jutjat dâinstrucció no li ha arrivat tota la documentació que obra en la Oficina dâestrangers, per lo tant no entenem com és que sâaccedeix a un internament sense ni tan sols un expedient que avali i doni constància de la actuació administrativa a lâexpedient, ja que no existeix resolució administrativa dâexpulsió. Considerem que el jutjat no ha vetllat suficientment pels drets fonamentals del senyor Yerko i no en té suficient elements per prendre una decisió tan greu com és la privació de llibertat (no hi ha resolució administrativa de expulsió, no hi ha còpia de lâexpedient administratiu, no hi ha hagut còpies de totes les documentals probatòries sobre els anys i tràmits realitzats pel senyor Toro, etc)
c)El senyor Toro compta amb domicili fixe, amb mitjans econòmics de vida i a més no en té cap tipus dâantecedent ni penal ni policials, per lo tant no és en absoluta necessària la seva privació de llibertat a causa de lâinici dâun expedient administratiu en el qual ni tan sols existeix cap tipus de resolució administrativa.

per tot això,

DENUNCIEM

1)Que la detenció del senyor YERKO TORO CONTRERAS és una detenció selectiva i es produeix com a represalia contra la actuació ciutadana i de participació pública i notoria del sr. Toro.
2)Que la notificació de una denegació administrativa en el moment de la detenció, és una conducta totalment aberrant i qüestiona molt seriosament lâEstat de dret. Al senyor Yerko se li provoca una molt greu i irreparable indefensió: no pot fer recurs contra la denegació notificada als calabosos i a més pot ser expulsat sense que pugui fer un recurs o esperar la resposta de la Administració competent.
3)Lâinterlocutòria judicial dâinternament és totalment incomprensible a la vista de que ni tan sols existeix una ordre dâexpulsió ni cap resolució administrativa, i a més a la vista de que es tracta dâun ciutadà resident legal que només necessita poder accedir als circuits previstos legalment per tal de obtenir la renovació del seu permís administratiu.
4)Que aquests tipus de conductes policials i les fórmules rutinàries en que es practiquen les diligències judicials, comporten una feblesa de lâexercici dels drets humans que ens afecta a tota la ciutadania en general i per això ens considerem interessats/des en aquest afer.

DEMANEM:

Primer: Es dicti resolució judicial procedint a la immediata llibertat del senyor YERKO TORO CONTRERAS
Segon: Sâinicien les oportunes diligències dâinvestigació sobre la conducta policial en el present afer: no aportant documentació que consta a lâexpedient administratiu del sr. Yerko Toro (permís de treball i residència, resguardo de renovació, historial de solâ¢licituts administratives, etc), així com la mateixa detenció i les seves causes reals.
Tercer: Sâens consideri com afectades i interessades a les entitats, associacions i persones sotasignants en el present afer
Quart: Es procedeixi a lâapertura de expedient per error policial i judicial i es dicti resolució valorant els dies de privació de llibertat i per tant no poder anar a la feina i la corresponent indemnització per danys i perjudicis provocats al senyor Yerko Toro Contreras.

Barcelona, a 8 dâagost de 2003

Comentaris

Re: Fax solidaritat Yerko Toro
20 ago 2003
LIBERTAD PARA YERKO Y TODOS LOS PRESOS POR LUCHAR...DESDE CHILE NUESTROS CORAZONES ESTARÃ?N CONTIGO...APOYO DESDE ESPAÃA MANDEN SALUDOS...AQUÃ? YA SE TRABAJA POR UNA CADENA DE E-MAIL PARA PRESIONAR A LA GENTE A QUE APOYE LAS MANIFESTACIONES EN eSPAÃA...
Re: Fax solidaritat Yerko Toro
25 ago 2003
Con mucho cariño de tu hermano músico Franco Toro Contreras.

Décima para mi hermano Yerko

Este jueves siete_’e_agosto
Apresaron a mi_hermano
Y no fue por el ser malo,
Ni tampoco por su rostro,
Por luchar este fue_ el costo
Que pago_este dirigente.
El apoyo de su gente
De chilenos y extranjeros
Se lo damos con esmero
¡Yerko Toro_estas presente!

Luchando por nuestra gente
Nos educaron de niños
Y estos valores seguimos
Hoy hermano y se siente
En tu lucha_aunque reviente
El gobierno y sus rateros,
No hablamos por terceros.
Bien esta nuestra consciencia
Utopía resistencia
¡Adelante compañeros!

(La décima es una forma poética campesina, cantado o recitado por los payadores y folcloristas chilenos)
Sindicat Terrassa