Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: altres temes
Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
Logojcpc-CJCblanc.jpg
Català//

Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona

La Marxa Alternativa del 1er de Maig ha anat guanyant força, maduresa i combativitat al llarg dels últims anys fins al punt de superar en importància a la manifestació organitzada pels sindicats majoritaris. No en va, els CJC/JCPC ens prenem aquesta mobilització com la més important del seu curs polític, on afilem amb més cura la nostra actitud disciplinada i combativa.

Aquest any pels CJC/JCPC no ha estat una excepció, sinó un aprofundiment en el nostre compromís revolucionari. Podem dir que ens sentim orgullosos del nostre bloc (l'únic netament de caràcter marxista-leninista), de l'actitud dels nostres militants i simpatitzants així com dels membres del PCPC, el nostre partit.

Durant tot el recorregut, els manifestants van estar amenaçats per una forta presència dels Mossos d'Esquadra, no era estrany ni difícil poder identificar agents infiltrats, en concret, nosaltres mateixos vam ser vigilats per un parell de presumptes “secretes” durant tot el recorregut.

Arribats a un punt concret del recorregut de la marxa, uns grups molt concrets i minoritaris auto-erigits com a “bloc negre”, però també conformats per provocadors de la policia, van efectuar una sèrie d'accions violentes que, si bé no van provocar la repressió policial, la van facilitar àmpliament.

Encara que les més de deu detencions van ser de naturalesa arbitrària i perpetrades per unes “forces de l'ordre” molt avesades, sense més problemes morals, als muntatges policials, entenem que aquestes detencions van ser absolutament facilitades per l'actuació dels esmentats individus, que independentment del caràcter unitari i de masses de la mobilització, es van dedicar a sembrar la destrucció gratuïta i sense objectius concrets al seu pas, donant el pretext perfecte a la policia per reprimir als manifestants i criminalitzar de nou una manifestació que ja hem qualificat com un clar avanç de les esquerres anticapitalistes.

Les accions d'aquests grups autònoms s'han d'entendre en el marc del concepte de la “propaganda pel fet”, és a dir, accions impactants, violentes o pacífiques, amb intenció agitativa i a mode de pedra angular d'una estratègia política esquerranista. Aquestes accions no van ser acordades en les estructures democràtiques de les quals es doten els moviments socials i organitzacions polítiques per establir acords, per tant, van ser accions antidemocràtiques. Els grups d'autònoms van utilitzar de cobertura el paraigües que representaven el gruix dels altres manifestants, als quals va exposar a la repressió policial fins al punt de posar en risc la seva vida.

Dubtem sincerament que aquests elements mostrin tal coratge sense aquesta conjuntura i no consentida cobertura.

El resultat de la repressió policial propiciada pels elements malalts d'infantilisme va ser gairebé la fi de la marxa; la desarticulació dels blocs i una desmotivació considerable per a la moral dels manifestants que encara així van reunir forces per mantenir-se combatius. Desconeixem la quantitat de treballadors que s’ho pensaran dues vegades a l’hora de tornar-se a manifestar després de tant nefasta i gratuïta experiència

Aquest tipus d'actes es caracteritzen per esdevenir una violenta catarsi individual i individualista, una acció estètica, una falsa temptativa , una performance o anticipació teatral de la revolució. No obstant això, no podem dir que fossin riques en contingut polític, tampoc que tinguessin un caràcter real de classe; no deixa de ser il·lustratiu que fins i tot en un acte d'aberrant anticomunisme fos agredida intencionadament una militant del nostre partit pel simple fet d’aixecar una bandera amb la falç i el martell o que, en moltes ocasions, no essent aquesta una excepció, la policia, de manera encoberta és l'encarregada de realitzar aquest tipus d'actes per reprimir i criminalitzar als moviments socials i a la classe obrera.

Els CJC/JCPC no podem fer una altra cosa que desmarcar-nos d'aquestes accions ja que la nostra estratègia s'emmarca a organitzar a la classe treballadora i a la joventut; construir un contrapoder per realitzar el nostre projecte revolucionari. No neguem que la revolució contindrà –com així ha estat històricament- necessàriament violència, però serà una violència de classe, allunyada del nihilisme i el fort caràcter lumpenproletari de tipus utòpic-reaccionari dels grups aventurers que ens veiem en l'obligació de criticar.

El simple fet d'organitzar la violència per la violència no ens converteix en més combatius ni autèntics revolucionaris; la destrucció d'elements identificables amb el capitalisme –entitats bancàries, cotxes de luxe, etc.- tampoc representa cap escletxa ni ferida en el sistema; el fet de passejar-nos davant dels burgesos tampoc ens atorga un pretès caràcter més revolucionari, sinó que ens allunya de la classe obrera que és ni més ni menys que la que ha de sumar-se a la lluita. Totes aquestes pràctiques s'han erigit als ulls de la història com veritablement inútils, i tant sols han servit com a pretext per augmentar per part de l'estat la repressió i persecució dels moviments populars.

Només l'organització alternativa de la classe obrera i la creació d'estructures de contrapoder al sistema de dominació capitalista, així com l'àmplia mobilització de la classe obrera i els sectors populars ens conduirà a la revolució organitzada que acabarà amb l'explotació de l'home per l'home.

Per tot això:

Convidem amb camaraderia al conjunt de l'esquerra i especialment a les organitzacions i col·lectius convocants de la manifestació alternativa del 1er de Maig a reflexionar sobre aquest tipus d'actuacions en mobilitzacions pretesament populars i amb vocació d'articular-se veritablement com una alternativa a la suposada esquerra i el sindicalisme representats en les mobilitzacions matinals de CCOO i UGT, i a barrar decididament el pas a aquest tipus d'elements. Ja són masses les ocasions en què aquests suposats revolucionaris de saló entelen les manifestacions amb vocació unitària amb les seves “accions autònomes” de caràcter idealista i allunyen les lluites de la classe treballadora i els sectors populars, convertint aquestes en una espècie de club-representació restringit a joves i puristes de l'acció directa i l'escenificació.

Ens volem reafirmar en la nostra repulsa sabent que l'aclaparadora majoria dels mobilitzats del 1er de Maig que lluiten per l'emancipació obrera ens recolzarà en aquesta denúncia política.Comitè Executiu dels CJC/Joves Comunistes del Poble Català

Castellano//

Los CJC/Joves Comunistes del Poble Català ante los hechos acaecidos durante la manifestación alternativa del 1º de Mayo en Barcelona.

La Marcha Alternativa del 1º de Mayo ha ido ganando fuerza, madurez y combatividad a lo largo de los años hasta el punto de superar en importancia la manifestación organizada por los sindicatos mayoritarios. No en vano, los CJC/JCPC se toman esta movilización como la más importante de su curso político, donde afilamos con más esmero nuestra actitud disciplinada y combativa.

Este año para los CJC/JCPC no ha sido una excepción, sino una profundización en nuestro compromiso revolucionario. Podemos decir que nos sentimos orgullosos de nuestro bloque (el único netamente de carácter marxista-leninista), de la actitud de nuestros militantes y simpatizantes así como de los miembros del PCPC, nuestro partido.

Durante todo el recorrido, los manifestantes estuvieron amenazados por una fuerte presencia de los Mossos d’Esquadra, no era raro poder identificar agentes infiltrados, en concreto, nosotros mismos fuimos vigilados por un par de presuntos “secretas” durante todo el recorrido.

Llegados a un punto concreto del recorrido de la marcha, unos grupos muy concretos y minoritarios auto-erigidos en “bloque negro”, pero también conformados por provocadores de la policía, efectuaron una serie de acciones violentas que, si bien no provocaron la represión policial, la facilitaron ampliamente.

Aunque las más de diez detenciones fueron de naturaleza arbitraria y perpetradas por unas “fuerzas del orden” dadas, sin más problemas morales, a los montajes policiales, entendemos que estas detenciones fueron absolutamente facilitadas por la actuación de los mencionados individuos, que independientemente del carácter unitario y de masas de la movilización, se dedicaron a sembrar la destrucción gratuita y sin objetivos concretos a su paso, dando el pretexto perfecto a la policía para reprimir a los manifestantes y criminalizar de nuevo una manifestación que ya hemos calificado como un claro avance de las izquierdas anticapitalistas.

Las acciones de estos grupos autónomos se tienen que entender en el marco del concepto de la “propaganda por el hecho”, es decir, acciones impactantes, violentas o pacíficas, con intención agitativa y a modo de piedra angular de una estrategia política izquierdista. Estas acciones no fueron acordadas en las estructuras democráticas de las cuales se dotan los movimientos sociales y organizaciones políticas para establecer acuerdos, por tanto, fueron acciones antidemocráticas. Los grupos de autónomos utilizaron de cobertura el paraguas que representaban el grueso de los demás manifestantes, a los cuales expuso a la represión policial hasta el punto de poner en riesgo su vida.

Dudamos sinceramente de que estos elementos muestren tal bravura sin esa coyuntura y no consentida cobertura.

El resultado de la represión policial propiciada por los elementos enfermos de infantilismo fue casi el fin de la marcha; la desarticulación de los bloques y una desmotivación considerable para la moral de los manifestantes que aún así sacaron fuerzas para mantenerse combativos. Desconocemos la cantidad de trabajadores que se lo pensarán dos veces para volver a manifestarse después de tan nefasta y gratuita experiencia.

Este tipo de actos se caracterizan por ser una violenta catarsis individual e individualista, una acción estética, un amago, una performance o una anticipación teatral de la revolución. Sin embargo, no podemos decir que fueran ricas en contenido político, tampoco que tuvieran un carácter real de clase; no deja de ser ilustrativo que incluso en un acto de aberrante anticomunismo fuera agredida intencionadamente una militante de nuestro partido por el simple hecho de sostener una bandera con la hoz y el martillo o que, en muchas ocasiones, no siendo ésta una excepción, la policía encubiertamente es la encargada de realizar este tipo de actos para reprimir y criminalizar a los movimientos sociales y a la clase obrera.

Los CJC/JCPC no podemos hacer otra cosa que desmarcados de estas acciones ya que nuestra estrategia se enmarca en organizar a la clase trabajadora y a la juventud; construir un contrapoder para acometer nuestro proyecto revolucionario. No negamos que la revolución contendrá –como así ha sido históricamente- necesariamente violencia, pero será una violencia de clase, alejada del nihilismo y el fuerte carácter lumpenproletario de tipo utópico-reaccionario de los grupos aventureros que nos vemos en la obligación de criticar.

El simple hecho de organizar la violencia por la violencia no nos convierte en más combativos ni auténticos revolucionarios; la destrucción de elementos identificables con el capitalismo –entidades bancarias, coches de lujo, etc.- tampoco representa ninguna brecha ni herida en el sistema; el hecho de pasearnos delante de los burgueses tampoco nos otorga un pretendido carácter más revolucionario, sino que nos aleja de la clase obrera que es ni más ni menos que la que tiene que sumarse a la lucha. Todas estas prácticas se han erigido a los ojos de la historia como verdaderamente inútiles, y solo han servido como pretexto para aumentar por parte del estado la represión y persecución de los movimientos populares.

Sólo la organización alternativa de la clase obrera y la creación de estructuras de contrapoder al sistema de dominación capitalista, así como la amplia movilización de la clase obrera y los sectores populares nos conducirá a la revolución organizada que acabará con la explotación del hombre por el hombre.

Por todo esto:

Invitamos de forma camaraderil al conjunto de la izquierda y en especial a las organizaciones y colectivos convocantes de la manifestación alternativa del 1º de Mayo a reflexionar sobre este tipo de actuaciones en movilizaciones pretendidamente populares y con vocación de articularse verdaderamente como una alternativa a la supuesta izquierda y el sindicalismo representados en las movilizaciones mañaneras de CCOO y UGT, y a barrar decididamente el paso a este tipo de elementos. Ya son demasiadas las ocasiones en que estos supuestos revolucionarios de salón empañan las manifestaciones con vocación unitaria con sus “acciones autónomas” de carácter idealista y alejan las luchas de la clase trabajadora y los sectores populares, convirtiendo estas en una especie de club-representación restringido a jóvenes y puristas de la acción directa y la escenificación.

Nos queremos reafirmar en nuestra repulsa sabiendo que la aplastante mayoría de los movilizados del 1º de Mayo que luchan por la emancipación obrera nos respaldará en esta denuncia política.

Comité Ejecutivo de los CJC/Joves Comunistes del Poble Català
Mira també:
http://www.comunistes.org

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
Vaya comunicado tan aberrante. Violencia sí, pero solo la que controle el partido? Comunistas... estáis pasados de vueltas. Todxs hacemos autocrítica, pero vigilad vuestras palabras a la hora de referiros a lxs anarquistas. Nosotrxs no haremos comunicados públicos, pero igual vamos a pediros explicaciones.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
Quina manera de criminalitzar a altres companys. Vosaltres (CJC), que només aparegeu a mostrar pancarteta i que mai se vos ha vist participar en els moviments socials. I a més a més, demaneu als pròpis convicants que es demasquen de les accions, això és molt raptrero i només ho pot fer una organització que pretén ser revolucionària però sense eixir-se del sistema. És una provocació el que esteu fent. Si només eixeu al carrer per ser oportunistes, callaeu-se la boca i deixeu a la resta duur endavant una lluita veritable.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
El que no entenc jo és com puc compartir manifestació amb gent que escriu aquest tipus de comunicats. Menuda secta, aquesta dels CJC/PCPC
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
Demagogia barata la vostre! opotunistes! Desde kuan esteu al carrer a primera linia? potser esteu massa okupats en burocràcies internes i kuaotes de poder, mori l'autoritarisme!

Sou patetics!
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
Bon comunicat, si la volen liar no potser en una mani unitària que s´ha acordat que sigui pacífica. Realment aquesta gent es retroalimenta amb la repressió policial, es necessiten conjuntament, uns per reprimir i els altres per denunciar la repressió. A part d´això gràcies al "bloc negre" el nostre conseller d´interior té via lliure per prohibir actes politics de partits i organitzacions: PCPC, CUP, REVOLTA GLOBAL...però clar, els punkis de saló no fan actes politics doncs la classe obrera no es el seu aliat.
JA N´HI HA PROU D´ALIMENTAR EL SISTEMA PER CULPA DE 4 CRIOS QUE SEGURAMENT COBREN DINERS DE LA VANGUARDIA I TV3 PER DONALS-HI UNA MICA DE MORBO SENSACIONALISTA.
Per cert, els del bloc negre, heu pensat perque la policia la lia sempre des del vostre bloc? potser algun dia us en adoneu que sou els seus aliats perfectes.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
jajajajajja CJC/JCPC aneu de fatxendes i no sou ningú !! Encara no us n'heu adonat ?? Quins fums mare meva !! jajajaj

"alejada del nihilismo y el fuerte carácter lumpenproletario de tipo utópico-reaccionario de los grupos aventureros que nos vemos en la obligación de criticar."

jajajajja joder que feia temps que no reia tant !! de ... de ... intenteu allargar tant el concepte que la frase està al límit de la coherència textual ... bé, en fi molt bo quasi ploro i tot !
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
estalistes veritat que us feu palles mentals amb grecia? (e parlat amb varis cjc/pecepeceros).... i ara cuan algu lluita veritablement el criminalitzau, esteu dividint la clase obrera com sempre heu fet, feu i fareu
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
la questió no es si els JCPC són molts o pocs, rics en teoria o faltats en pràctica...
La questió es que una mani unitaria que cada any sumava més gent i acostava la classe obrera a les posicions d´esquerres i anticapitalistes, es va convertir en una festa del bloc negre per carregar-se set anys d´acostament a la classe obrera que dubto que en molts casos vulgui tornar a venir a la marxa.

FELIP PUIG, ARTUR MAS, MOSSOS D´ESQUADRA, CCOO I UGT, TV3...US DONEN LES GRÀCIES BLOC NEGRE, CADA COP QUE SORTIU AL CARRER ENS FEU UN FAVOR.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
Grups minoritaris? Ok, però no se si us heu adonat que quatriplicavem en nombre el vostre ¿bloc?. Us convido a que quan es torni a donar el cas, sigueu coherents amb les vostres paraules i proveu de "barrar-nos el pas". Veurem si correu tant com divageu.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
El més fort es que agredissin una noia del PCPC després de dir-li "comunista de mierda"
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
Grups minoritaris? Ok, però no se si us heu adonat que quatriplicavem en nombre el vostre ¿bloc?. Us convido a que quan es torni a donar el cas, sigueu coherents amb les vostres paraules i proveu de "barrar-nos el pas". Veurem si correu tant com divageu.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
la primera cuestión que se nos ocurre desde el movimiento libertario es : el perro torturador SAURA, ese que es comunista , fascista? el que iba dirigiendo el cuerpo de torturadors, en nom d'iniciativa com el susodicho Boada, ese que era Fascista , comunista, las dos cosas? MIRAD BOLXEVIQUES DE PACOTILLA, ENFERMOS MENTALES, NO NOS VENGAIS A TOCAR LO QUE NO SUENA AL MOVIMIENTO LIBERTARIO, SUBIR AL BARRIO DE LOS RICOS POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA Y MOLESTAR MINIMAMENTE SUS ORDENADAS VIDAS NO ES ACORDE CON LA LEY NATURAL?
quien siembra el terror mientras juega al golf y disfruta de los lujos que existen gracias al esfuerzo del pueblo trabajador? los que viven de Diagonal hacia arriba o los que vivimos en el Raval, como los anarquistas? quien aterroriza más los que mandan reprimir , machacar y torturar o los que defendemos la violenca para defendernos y practicamos la accion directa? id reflexionando, la mani de la tarde ha sido un exito absoluto y ADEMAS YA ERA HORA, NO VEÍAIS LAS CARAS DE PASMO Y TERROR DE ESOS BURGUESES CORRUPTOS Y FACCIOSOS CUANDO LA PLEBE, " LA XUSMA, SEGUN ELLOS" IRRUMPEN EN SU PODRIDA TRANQUILIDAD? Y PARA FINALIZAR , LA FRASE QUE SE COREABA Y MAS NOS GUSTO....." NO NOS MIRES, TÍRATE " A VER SI EL AÑO QUE VIENE SE TIRAN DOS DOCENAS DE RICACHOS LADRONES Y CORRUPTOS Y COMENZAMOS A ARREGLAR ESTA PUTA Y PODRIDA SOCIEDAD.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
El meu aplaudiment. Coses com aquest comunicat o la valoració del 29S d'Ona Lliure alegren i allarguen la vida, feia temps que no reia tant. Si no existíssiu s'us hauria d'inventar.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
Disculpa anticapitalista, dius que cada anys la mani sumava mes gent? tu fumes merda?

El primer de maig feia temps que s'havia fossilitzat, no era més que un ritual i una processó lamentable, i l'afluència era baixíssima.

Si aquest any l'afluència ha pujat és perque hi havia perspectives de que aquest cop la manifestació seria diferent i combativa... A veure si us adoneu d'una vegada que els temps han canviat, i el que està fora de lloc són els actes ludicofestius dels grupuscles en recerca de simpatia. La gent està cabrejada, i els disturbis són mñes entenibles que mai, això és el que realment fa por a Puig i per això parlen d'ilegalitzar manis (cosa que no faran).
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
estem farts de 1ers de Maig que son un PASEIG, de "bloc"s i de mes gent que l'unic que fa es pasejar-se i ni canta, amb el camio amb la musiqueta

estem FARTS de musiquetes i de manis aburrides, com deien per alla adalt, LA GENT TE RABIA

i cada any mes gent? jajajaja, aket es amic del del comunicat, pillen la droga al mateix camello, jajaj

el 1er de Maig cada any erem menys i mes trsit la gent no crida, NI CANTA TANSOLS, i ara que començen a cambiar les coses surten les joventuts comunistes critican als anarquistes (algù li sona aixo?)

no canteu, qui sembre la miseria recull la rabia? doncs resulta que no, que no voleu rebia, doncs no canteu, no vingeu perque els que vam estar i estarem volem i tenim rabia

..."la violencia sera una vilencoia de clase, allunyada del nihilisme i el fort caràcter lumpenproletari de tipus utòpic-reaccionari dels grups aventurers que ens veiem en l'obligació de criticar."

kina es aksta violencia de clase?
anar als barris risc i trencar la pau social no es violencia de clase?

lumpens nosaltres? crec que mes lumpens sou volsatres que molt parlar i poc actuar, que si "joven guardia no le des paz i cuartel" (himne de les joventuts comunistes) i ara esteu rebutjan un acte de accio directe contra el capitalisme i a favor de encendre la flama de la lluita de clases en una societat aburgesada (com vosaltres), doncs crec que COM MES CONBATIUS SIGUEM MES GENT VINDRA A LES MANIFESTACIONS. ES CONSCIENCIARA DE LA LLUITA DE CLASE,

que la veritable violencia no es cremar un cotxe, un caixer una asegurança, la casa amb jardi de luxe del teu jefe... la VERITABLE VIOLENCIA son els bancs cuan deixen una familia al carrer, cuan hi ha gent vivin sota un pont mentre hi han 80.000 pisos buits, violencia es la respresio policial, violencia es la televio que fa creur a una noia que ha d'estar esqueletica per agardar als demes, la violencia que hi ha cada dia en la nostre societat, com dieun, la violencia va ser tornar a la normalitat

contra el sistema capitalista accio directa i si no t'agrada
no nos mires, tirate!
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
"contra el sistema capitalista accio directa i si no t'agrada
no nos mires, tirate!"

Doncs com diu el comunicat... Tot queda entre vosaltre si per vosaltres, la resta de gent (amb la que suposo que espereu fer la revolució) que la donguin pel cul. Seguiu així que segur que els 30 del black bloc acabareu amb el sistema.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
No segur que seràs tu el qui acabaràs amb ell ...
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
El que és clar és que molta gent es podria apropar a aquesta manifestació i sense cap mena de dubte no ho farà per actuacions com les del bloc negre. Si això no és fer-li la feina a la oligarquia crec que algú hauria d'entendre millor com funcionen les coses.
Com és possible defensar que un grup de persones organitzades es presenti a una manifestació acordada de pacífica i trenquin la manifestació amb incidents, posant en perill a la resta de blocs que no anaven preparats per a aquesta situació i donant la cobertura perfecta perquè hi hagi detinguts que poden acabar a la presó? I arribant al punt de clavar-li un cop de puny a una noia coixa per portar una bandera amb una falç i un martell.
Si algú es pensa que la clase obrera s'aixecarà per 30 paios cremant contanidors hem sembla d'un patètic anàlisis però hop respecto. Això si, o acates la voluntat de la majoria de la manifestació, o organitzeu la vostra al marge.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
jo estava al davant i ningú va colpejar una "noia coixa" per portar una bandera roja, és una mentida i a més no té cap mena de sentit. El que va passar va ser que una dona va començar a insultar a alguns encaputxats, un d'ells es va calentar i la va escridassar, finalment va apareixer un company de la noia que va intentar agafar pel coll l'encaputxat i aquest va reaccionar deixant anar una bufa amb la ma oberta que em sembla que va impactar contra els dos (el noi i la noia). Inmediatament despres altres encaputxats van calmar els anims emportant-se el seu company, mentre l'altre bàndol feia el mateix.

Un acte prou patètic, però força diferent del que expliqueu. Per altra banda, malgrat no estigui d'acord amb certs mètodes, cal tenir en compte que les manifestacions són actes públics oberts a la participació de tothom i les seves diverses formes d'expressió. Això no significa que una mani hagi de ser can pixa, però dins d'una minima cohesió i coherència, jo crec que han de caber actuacions més i menys combatives. Cal, aixo si, protegir les persones que no volen brega, com es discuteix en un altre post.

I es clar que a vosaltes us encantaria que les manifestacions fossin desfilades uniformades sota les vostres banderes, sota les vostres consignes, i sota la direcció fèrrea de la clarivident vanguardia política que es el vostre partit... pero afortunadament, aixo es Barcelona, hi ha moltes sensibilitats politiques, i la vostra secta no es menja una merda.

Per altra banda, si esperaveu que tal com esta la cosa a nivell de misèria i precarietat, pujant als barris dels rics i a sobre amb el cadaver encara calent d'una companya, si esperaveu que la rabia no esclatés per alguna banda, l'analisi que ha fallat es el vostre.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
Entonces la crítica es que no se defendiera la manifestación, como muchos han criticado de forma constructiva, no las acciones que se llevaron a cabo. Lo que pasa es que hacéis demagogia barata, criticáis y no sabéis el qué. Y no puedes generalizar la actitud de una persona que la reprende contra un comunista (actitud no del todo inasumible) a todo un colectivo de personas (eso se llama "criminalizar")... O acaso os echamos de la manifestación, como sin duda haremos la próxima vez? Entonces podréis quejaros
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
"no potser en una mani unitària que s´ha acordat que sigui pacífica"
On s'havia acordat aixó, en l'avantguarda de vostre comité central?.
La història es repeteix, els estalinistes assenyalant per a la caçera de bruixas i la neteja ideològica i defensant l'ordre constitucional i democràtic burgès i capitalista. I es diuen revolucionaries...
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
""no potser en una mani unitària que s´ha acordat que sigui pacífica"
On s'havia acordat aixó, en l'avantguarda de vostre comité central?.
La història es repeteix, els estalinistes assenyalant per a la caçera de bruixas i la neteja ideològica i defensant l'ordre constitucional i democràtic burgès i capitalista. I es diuen revolucionaries..."

totalment d'acord!!!

e estat en les reunions i la mani no savia declarat pacifica
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
violencia de qui?

mireu: de la servidumbre moderna

http://www.delaservitudemoderne.org/video-es.html#pelicula

crea revolucio!! la proxima mes forta!
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
"e estat en les reunions i la mani no savia declarat pacifica"

Doncs el comunicat que han tret les organitzacions convocants no diu el mateix...
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
Como comenta el post anterior, no teneis ningún tipo de pudor en trasgibersar los hechos para poder crear confrontación y de esta forma romper la escasa unidad existente en la Asamblea de Barcelona.
Yo casualmente también estaba al lado de dicha discusión entre vuestra militante y el chico encapuchado.
Queriendo dejar las cosas claras, es mi intención dar a conocer los hechos tal y como yo los entendí. En un ambiente caldeado y crispado por una inminente carga policial, una de vuestras militantes que como comentais, llevaba una bandera con la oz y el martillo, recriminó a un chico por ir con el rostro tapado en una tonalidad violenta. El chico, en un tono también crispado le contestó dándole explicaciones de porque llevaba la cara cubierta, en este momento, vuestra militante decide descubrirle la cara a mi entender sin poder conseguirlo. El chico reacciona propinando un manotazo suave a vuestra compañera, en ese momento los dos son separados y siguen su camino.
Creo que es importante dejar las cosas claras, pues ello demuestra las intenciones reales que guarda PCPC, basados en un discurso con claros matices autoritarios y verticales, centran su crítica en la actuación de ciertas personas en el bloque llamado libertario, para de esta manera inpedir la parcitipación de aquellas ideologías que cuestionan de manera clara su modo organizativo como su trabajo en la Asamblea de Barcelona.
Comunicados como este solo traen problemas y no son en absoluto constructivos. Y entender que siendo BCN una ciudad con escasa simpatía Stalinista la tonalidad totalitarista de vuestro escrito es ridícula y provocadora. Ya os lo encontrareis!

PD: a cualquiera de los interesados en entender el tipo de organización que es PCPC, aconsejo que vean a sus coleguitas madrileños. Ver enlace:

http://reconstruccioncomunista.blogspot.com/2011/04/cronica-desfile-hono
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
"Doncs el comunicat que han tret les organitzacions convocants no diu el mateix..."
Aixó demostra la nula implicació vostre en l'organització de la manifestació. A més a més, es confirma l'intenció d'assenyalar als mossos a qui han de detenir. Sou com els infiltrats de la policia amb la diferencia de que ells cobran i vosaltres o feu per la patria i per el partit i el vostre amics Saura.
El que no podeu controlar, ho extermineu.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
Perdona company però reconstrucción comunista no forma part del PCPE ni dels CJC, després anem parlant de demagògia.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
Unos colegas un tanto curiosos ya que fueron expulsados de los CJC... En cualquier caso, me hace gracia como los anarquistas os sentís aludidos por este comunicado cuando en ningún momento se habla de ninguna ideología concreta, así como muy curioso como frente a un comunicado con argumentos, los "anti-autoritarios" ya habeis dejado caer unas cuantas amenazas hacia el PCPC...
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
jajajaja, vosotros mismo confirmais las relaciones, FUERON EXPULSADOS.... quien escribió el post que contestais, no habla que sean miembros de CJC, dice que son "coleguitas" o ahora lo negais???
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
tot això sembla bastant contraproduent però...si per "infantilisme" "esquerrosos" i "revolucionaris de saló" us referiu a arguments...malament anem
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
Amb grups minoritaris, el comunicat, es refereix, crec, a les persones que feien "acció directa" i no a tot el bloc negre. Està disculpant al reste del bloc negre.

Els JCPC ja podrien ser 2 que tenen tot el dret a criticar.

Una mica de comprensió lectora. A part de lumpens, alguns son analfabets funcionals.
Bon comunicat i que quedi clar que no soc dels JCPC.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
A mi lo que me hace gracia es como los estalinistas os hacéis los tontos. No hace falta que simuléis lo que sois.
Cuando se habla de "bloc negre", se alude y señala concreta y directamente. Cuando se habla de "grupos autónomos", se vuelve a aludir y señalar concreta y directamente. Sólo os ha faltado poner las siglas y los nombres. Además sr. rojo, usted asegura que son "anarquistas" y "anti-autoritarios" y le hace gracia que el comunicado no hable de ideología concreta.
El tonto, frente al espejo, no ve a un tonto, sino a su propio reflejo. Después vais hablando de demagogia...
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
"Arribats a un punt concret del recorregut de la marxa, uns grups molt concrets i minoritaris auto-erigits com a “bloc negre”, però també conformats per provocadors de la policia, van efectuar una sèrie d'accions violentes que, si bé no van provocar la repressió policial, la van facilitar àmpliament".

Per no sentir-se eludits, jeje. Ara que potser per l'avantguarda del PCPC eren trotskistes infiltrats i no anarquistes.

Hi han 5 milions de parats, precarietat laboral, greus problemes ecològics, milers de persones que no poden pagar la hipoteca, pobresa,etc I vosaltes us dediqueu a criticar els que ataquen el capitalisme, les seves ententitas financeres i les propietats dels rics. Feu exactament el mateix que els mass media, en comptes d'intentar explicar perquè es produeix aquesta violència, insulteu i condemneu els que s'arrisquen a realitzar-la. Quan serà per vosaltres el moment correcte per realitzar la revolucio?? Quan la vostra avantguarda inte.lectual guii a les masses ignorants per prendre el poder de l'estat?? Afortunadament cada cop la gent està mes emprenyada i tan vosaltres com el sistema no podeu controlar la seva ràbia. El que si que ens cal tambe es enfortir els nostres mitjans, per explicar perquè es dona aquesta violència i combatre el discurs "pacifista" del sistema i el d'il.luminats "revolucionaris" com vosaltres (combatre el vostre, es fàcil perquè no teniu gaire credibilitat).

I els utòpics i fòssils sou vosaltes que us penseu que el mur de Berlin no va caure i que la URSS era el paradis a la terra. El capitalisme d'estat ha estat un gran fracàs, poca gent s'empassa el vostre discurset ple de tòpics contra els anarquista.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
PCPC sois una panda de REVISIONISTAS! ya veo... renegando del espiritu Leninista de Reconstrucción para justificaros delante de anarcos post-modernos y buergueses... vosotros mismos!
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
04 mai 2011
M´agradaria comentar algunes coses:
1. Comparteixo amb les persones que sortiu en defensa del bloc negre que ja n´hi havia prou de processons i manis amb musiqueta, però crec que l´altre dia es va passar d´un extrem a l´altre. Crec que a ningú li fa cap pena que s´hagin destrossat una caixers ja que tots sabem que representen els bancs, la questio es el quan i el com es fa no l´accio en si.

2. Ni fumo merda ni em drogo, de fet mai he tastat la droga cosa que nose si tots podem dir el mateix. Potser teniu rao amb que les manis del 1 de maig no eren mes massives cada any, però si l´altre dia ho va ser crec que es deu a la situacio de la classe obrera actual, el pactisme de CCOO i UGT i com a consequencia el creixement dels sindicats alternatius. No crec que l´altre dia hi hagues mes gent a la mani perque la gent penses que i hauran accions d´aquest tipus, dubto que un pare o una mare portin el seu fill o filla amb cotxet posant en perill la seva vida si creuen que sera una mani d´aquestes caracteristiques.

3. Qui surt perjudicat de tot aixo es la unitat entre les forces anticapitalistes i especialment les organitzacions sindicals que convocaven que no poden respondre davant de les persones que van assistir a la mani i van patir les consequencies. La burgesia i els mossos han sortit més forts doncs ara tenen mes excuses per utilitzar la repressio.

4. He criticat el bloc negre doncs crec que va utilitzar una mani i uns manifestants pels seus propis interessos posant en perill persones que no sabein que la mani aniria aixi i especialment d´infants i persones adultes, suposu que aquests no voleu que es tirin d´un balco i per tan tampoc els haurieu de posar en perill.

5. Torno a dir que crec que us retroalimenteu amb el sistema doncs es curios que els policies infiltrats gracies a infiltrarse en el vostre bloc tenen el que volen: disturbis. Perque si el que volen els mossos es que es lii vosaltres els i poseu en bandeja?

6. Crec que el comunicat es correcte el missatge però no com el transmet, i crec que hi han paraules com "lumpen" "nihilisme" etc, que sobren.

salut, i espero que si algu te una opinio diferent la sapiga rebatre amb arguments.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Trobo patètic que t'excusis amb que hi havia canalla i cotxets i no sé què més. Aquesta queixa en tot cas hauria de formular-la qui va assistir a la manifestació amb la canalla i aquests cotxets que dius i no tu. Si no ho fa, val més que callis i no t'otorguis la representativitat d'un sector de la mani que no tens.

Salut
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
"si algu te una opinio diferent la sapiga rebatre amb arguments"
Donc de arguments vas una miqueta fluix, d'excuses estas sobrat.

"els policies infiltrats gracies a infiltrarse en el vostre bloc "
Pot ser ets policia?, o dic perque deus de coneixer els policies que s'habien infiltrat en el bloc negre y no en el teu grupet. Amb aquesta especulació gratuita que fas m'en faig la situació de que no tens ni idea de com estaba organitzada la manifestació, ni tampoc com va aixó del bloc negre. Ets una mica ridicul dient el que dius, perqué ignoras com es va fer l'organització dels blocs i com s'organitzan aquest.

"La burgesia i els mossos han sortit més forts doncs ara tenen mes excuses per utilitzar la repressio"
Semblas un democrata convençut que es pensa que necesiten excuses per a criminalitzar.

"dubto que un pare o una mare portin el seu fill o filla amb cotxet posant en perill la seva vida"
Amb aquest "argument" tan groc i sensacionalista, anomenarte anticapitalista, et va bastant grand el nick. Si penses que per parlar suau et pots "infiltrar" millor, estas equivocat

"Ni fumo merda ni em drogo, de fet mai he tastat la droga cosa que nose si tots podem dir el mateix"
Aixó es un prejudici, una acusació, o un insult? A que ve aquest comentari. A més a més, no m'ho crec. Ni fumes, ni prens café, ni res de res...? Ara resulta que ets straight edge. Apa noi, ets un "conte-contes" molt aburrit. Amb el que dius no es pot fer cap argumentació, és tot ben ridicul.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
El comunicat té una part de raó peró no són les formes de dir-ho.
S' està montant un debat que s' hauria de portar a les pròximes assemblees preparatòries per a la pròxima manifestació.
Com protegir la gent? acció directa o no? fer un grup de seguretat?.........
Tenim molts temes a millorar i totes ho sabem.
Els que s' amenaçen d' uns als altres que vagin a la merda, amb individualismes no anirem enlloc..
I torno a repetir a PCPC i les joventuts, aquestes no són les formes de dir-ho.
Necessitem la cohesió i la unitat de tots els moviments, sinó tot anirà a la merda.
JUNTES HO PODEM TOT! i ho estem demostrant.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Repetiu com lloros les consignes dels mass merda, condemnant la gent que ataca el capital. Seguint el joc de criminalitzar tota forma de lluita, per molt justificada que estigui. Sempre la mateixa història, que si ara no es el moment, que si nens i pares innocents a la manifestacio (tipic "arguments" victimistes dels mass merda). En comptes d'intentar explicar perquè es produeix aquesta violència, exerciu de jutjes condemnant-la.

Ara que els stalos s'han acabat de treure la careta, no vull fer res amb aquesta gent. Unitat? Però quina unitat vols que tinguem amb els que condemnen i insulten companys/es, molts d'ells/es detinguts, en comptes de dona-ls'hi suport?? No estem al mateix bàndol, no lluitem pel mateix.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
El tema de fons és ben simple: violència política sí o no. Així de clar. Un moviment revolucionari que vulgui transformar la societat radicalment, necessàriament, haurà de fer servir la violència política, agradi aquesta o no. I això és la essència, per exemple, de la lluita de classe. Anar a una manifestació és un acte que serveix, més enllà de demostrar certa força quantitativa al carrer, per mostrar el grau de combativitat de la gent. Ara bé, si sota la parafernàlia del llenguatge "combatiu" dels CjC's, parlant de velles glòries com Lenin, trobem defensors de la pau social aquí i ara (si és Grècia o Sudamèrica, com estan ben lluny, seria diferent...), el què trobem son uns ciutadanistes que només volen reformar la merda de realitat que tenim sota el discurs patètic de l'"acció directa no violenta i pacífica" (i ho és pel seu exclusivisme). A més a més, ves per on, estem molt a prop d'unes eleccions i el PCPC (el seu partit) ha de fer la seva campanya electoral... I clar, no s'ha de mossegar de la mà que et dóna de menjar...

Pels membres de la CjC, PCPC i pel qui vulgui llegir sobre el tema de la "no violència" i el seu paper com a part integrant del Sistema, recomano aquest llibre que es pot llegir gratis per internet...

http://www.nodo50.org/albesos/uploads/textos/noviolencia.pdf

Salut
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Però quan usar aquesta violència i de quina forma? com protegir als manifestants que no volien tenir que corre i dispersar-se ( LA GRAN MAJORIA), fer grups de control?.........
Com diu eh em: Els que s' amenaçen d' uns als altres que vagin a la merda, amb individualismes no anirem enlloc.
I no mireu l' exemple d' altres països com poden ser Grècia pk estem a Barcelona i la situació, la força dels diferents moviments, la policia, la societat és totalment diferent.
Una ruptura pot ser molt greu.
També dir que ara mateix estem sent un exemple a la resta de l' estat i tenim que continuar així, a Madrid, a València entre d' altres llocs estan intentant forjar l' unitat que hi ha aquí entre anarquistes i comunistes i des del meu punt de vista això és esencial per dur a terme una lluita que pugui forçar la maquinaria de l' estat.
Tenim moltes coses a parlar per a les pròximes manis.
Salut i revolta!
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Crec que els mossos es deuen estar fregant les mans veient totes aquestes discusions i la posible ruptura entre moviments.
No tenim que caure en aquests errors en aquestos temps, on tenim la força i la posibilitat més que mai de canviar quelcom en aquest sistema.
Necessitem la unitat dels moviments i tots tenim que tindré calr que no té que haver cap moviment punter ni ningú que vulgui emportar-se tot el protagonisme, perquè anirem per mal camí.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Crec que escudar-se en les formes es amagar-se darrera un mur per evitar posicionar-se. Dir que les actituds son nihilistes o esquerranistes no es cap insult, si no una caracterització política de l'actitud en aquesta manifestació. I amb aquests comentaris seguim veient aquest esquerranisme: Tothom que no estigui d'acord en utilitzar la violencia sempre, les 24 hores del dia, és policia o li està fent la feina al capital. Aquest comunicat no condemna l'us de la violència en general, sino l'us en un moment i lloc que no pertocaven. I no hem cal tenir un fill a la manifestació per saber que ja de diverses persones que l'any que ve o aniran a la manifestació del matí o es quedaran a casa.
Esquerranisme es passar-te pel forro el nivell de consciència de la classe obrera i actuar, no en funció de les condicions objectives sinó en el que et passa en cada moment pels teus intestins, per la teva ràbia i altres qüestions individualistes.

Quina diferència hi ha entre els secretes que cusen disturbis per rebentar una manifestació i el bloc negre? Subjectivament pels implicats molta, objectivament cap.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Companys, estic en total desacord amb la reflexió que a partir d'ara, i degut als alderulls viscuts, la gent que venia a les manifestacions, ho deixarà de fer.
Jo hi vaig anar a títol personal, com he fet en altres ocasions, i el fet d'haver rebut mastagots per part de la policia m'incita a tornar a manifestar-me una altra vegada i les que facin falta.
A més, el fet de veure com la ràbia que tenien alguns (i tenim)es desenvocava en colpejar les entitats bancàries o concessionaris, només em provocaven sentiment de companyerisme i solitaritat.

Ja està bé home, la violència és viure en les condicions que ens imposen.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
JCPC us heu cobert de glòria...
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
També pots trobar-nos a la seu central:

Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)
c/Valldobina, número 28, local 1. (08922)
número telèfon: 93 385 53 56

A l'Ateneu Popular Aurora:

Districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona
c/Hostafrancs, número 16. (08014)

I al Casal Republicà Cargol Roig de Lleida:
ee
c/Mestre Emili Pujol, número 7 baixos (25006)
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Stalinistes del pcpc, sou quatre gats i feu pena. A veure qui barra el pas a qui en la propera mani, pallassos.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Al lloc on no pertocava?? Perdona, on millor lloc que el barri dels rics?? Ah clar que l'1 de maig toca passejar-se amb la bandereta, les sigles i cridar quatre consignes, que venen eleccions no m'enrecordava ja... Ningu ha dit que s'hagi d'utlitzar la violència les 24, ni que hi estigui en contra sigui un policia. Jo respecto qui cregui que sense violència pot canviar el sistema, tot i que no ho comparteixo. Tampoc penso que es canviarà simplement amb violència, sino que es una eina mes que no podem deixar que la monopolitzi l'estat. De la mateixa manera que respecto qui no estigui d'acord en utilitzar la violència en aquesta manifa o altres. Els que no respecteu sou vosaltres, que condemneu i insulteu als que rebenten els bens del capital i les propietats dels rics. Una cosa es criticar i l'altre condemnar i insultar com feu vosaltres.

Haurem d'esperar a algun guia revolucionari, un intel.lectual del vostre partit que ens guii a nosaltres (els ignorants i infantils esquerranistes que no entenem quan es produeixen les condicions objectives per atacar el capital). I mira que n'hi han de condicions objectives...
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Vinga si foteu-vos d' osties que els mossos riuran una estona...
La veritat tots aquests que aneu de matxitos i fardant del forts que sou i de qui fotra osties a qui, feu pena..
Si així tenim que forja un moviment prou fort per plantar cara a les retallades i tota la merda que mengem dia a dia anem bé...
Si penseu que barran el pas, fotent-vos d' osties i fent el pallasso d' aquestes maneres sortirà reforçat el vostre moviment aneu molt equivocats, sortirem perdent totes.
Avans d' actuar analitzeu bé, en quin cotext ens trobem, la situació del movimen (en augment), qui erem a la mani, quants n' erem, la unitat que estem forjant, que volem aconseguir.........
Totes tenim que millorar, amb els comunicats amb un vocabulari desensertat i amb l' acció, carregues policials, protecció de la gent.......
Així que menys fums i més autocrítica.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Com diu name penseu amb els nostres objectius i la possibilitat més que mai d' acoseguir quelcom..
Estem fent-ho prou bé i una ruptura de qualsevol dels blocs de la passada mani per a les pròximes movilitzacions pot provocar que ens quedem amb 4 gats, com erem fa uns mesos o 1 any, llavors si que ni acció directa, ni movilitzacions fortes ni una merda..tots venuts a la puta policia..
Intentem no trencar tot el que hem aconseguit, tenim que anar cap a la unitat sinó estem perduts, les movilitzacions ens ho han demostrat, anem de menys a més i així tenim que seguir.
JUNTES HO PODEM TOT!
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Jo penso que la violència proletària sempre està legitimada, però opino també que no hi va haver prou coordinació de l'acció i que en tot cas caldria haver resistit en "guerra de guerrilles" i alçat barricades per fer-nos fortes durant el màxim de temps possible i aconseguir així, la no dispersió de la manifestació i d'altra banda poder aprofitar per aconseguir altres objectius concrets.
Trobo raonable el que es diu al comunicat de CJC i ho comparteixo en gran part, per bé que és cert que el to no és correcte i que caldria afavorir més la concòrdia i no tant la discòrdia i la polèmica gratuïta, divisió i enfrontaments entre la classe obrera. Els anarquistes i els comunistes sempre han tingut històricament bona relació i no ens podem permetre aquestes discussions a través de comunicats públics, poc respectuosos. Millor parlar-ho a les assemblees. Veig però molt raonable el que comenten, per bé que tampoc ho trobo absolut; és a dir, crec que no ens hauríem de tancar tant en banda, sinó mirar d'assumir una MULTIPLICITAT DE TÀCTIQUES, que ens farà molt més perillosos i amenaçants per l'estat. És a dir, crec que com a moviment podem assumir tàctiques diverses, siguin la revolució llibertària, marxista-leninista, insurrecció, etc. però pq sigui un moviment -o conjunt de moviments socials- inclusiu, no cal que totdon o tots els grups assumeixin els tipus de revolució en que no creguin, si bé els respectin i hi hagi una COEXISTÈNCIA real de les esquerres. Penseu que no és cap tonteria, ÉS UN OBJECTIU PROU IMPORTANT EL DE DESESTABILITZAR LA SUPOSADA ESQUERRA QUE ENS GOVERNA DEL PSOE, així com l'ordre social imposat
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Aquí els únics que trenquen la suposada unitat són els CJC aquests. Aquest comunicat és una cagada en tota regla, una acusació que no tocava i que trobo indignant.

Cal parlar moltes coses, no crec que aquí sigui el lloc, per suposat, n'hi ha moltes mancances que es van veure a les clares l'altre dia i que cal millorar, però és ridicula l'actitud d'aquesta gent.

Per experiència hi ha alguns elements que comencen per aquí i acaben volente tancar a un gulag. Sort que sou quatre gats. Per cert, vosaltres no esteu a EUA? de quina unitat parleu?
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Kropotk crec que et confons, jo diria que no estan a EUA.
Tenim que parlar sobre moltes mancançes i fer autocrítica TOTES.
Però com dius aquest no és el lloc i totes ho sabem, per tant ens veiem a les assemblees.
Prou difamar i tirar merda d' uns als altres, ja que sé d' uns que s' estan divertint molt.
Salut i revolta!
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Molt ben dit sinistre.
Trbl i Kropotk tenen raó amb que aquest no és el lloc per parlar-ho, ens trobem als llocs de treball i a les properes movilitzacions, que seràn més i millors.
Salut!
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
kropotk, aquest son els JCPC (PCPC), que intenten suplantar el nom als CJC (PCC) i els surt el tiro per la culata.

CJC a Catalunya = Joventuts del PCC
JCPC = Joventut del PCPC
CJC a Espanya = Joventuts del PCPE
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Ningú té clar quin camí hem de seguir els revolucionaris avui en dia al nostre país. I és especialment complicat el debat sobre la violència.

Penso que és bo que el PCPC plantegi la seva postura i s'obri un debat sobre les accions autònomes. Jo no tinc clar quin és el camí, i de vegades he actuat de forma autònoma, tanmateix és cert que aquest camí té moltes mancances.

Si us plau deixeu les disputes estèrils per un altre fil, o busquem un altre lloc per tenir el debat seriós sobre el tema. I si som incapaços de consensuar un camí, em temo que només queda actuar per separat, tot i que si ens separéssim el sector autònom no tindria escut per actuar, i possiblement el sector "tranquil" seria aborrit, sosso i mancat de combativitat i confrontació amb l'ordre.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Sr. Unitat, és cert, no estem a Grècia, estem a Barcelona, peró vostè i aquets del PPC-CJC no ho aceptan. A Barcelona s'han fet així las manis, si vostès volen cambiar les dinámiques, tindran qu'implicarse una miqueta més i no només de paraula.
Personalment m'importa molt poc si som o no som exemple. En cada lloc, cadascú deu saber el que ha de fer i com.

Sr X. no hi ha cap ruptura, només un grupet del PPC-CJC s'ha escandalitzat pels aldarulls, peró més que res, perqué no els controlen ells. Si tinguessin el control de les manifestacions, ara mateix estarían parlan de lluitadors comunistes exemplars. Els marxistes-leninistes, tenen que destruir el que no controlen i com son pocs, ho fan dient a la policia a qui tenen que detenir per "dolents" i violents. Tenen una llarga tradició de traicions als moviments revolucionaris d'aquestes terres i pel que sembla, no han après res.

Sr. C, és vosté qui diu que no pertocava la violéncia? Perqué no li diu aixó als mossos. Hi ha gent a favor o contra la violència, però tothon s'equivoca. La violencia hi és, altra questió és com solucionem els nostres conflictes, peró el moment del dialeg, em sembla que ja ha passat fa temps. Ho dic perqué a nosaltres ens estan estomacan de valent desde fa anys, no aixequem el cap desde fa molt temps. El comunicat no condemna la violéncia, condemna als "violents", que és el mateix que fan el demócrates.
Si vostè no coneix la diferéncia entre els policias infiltrats i el bloc negre, és que vostè deu ser una mica estupid i te un greu problema, la diferencia es ben clara malgrat que vostè no la vulgui reconeixer. Aixó és fer el que vostè critica tant, está comparant al bloc negre amb la policia, o sigui, que vostè si que ho pot fer i jo no puc dirli que vostè está colaborant amb la tasca policial.

Sr. Klan synatra, en quins "objetius nostres" tenim que pensar? Tenim objetius, o els te vostè? Perqué no els fa publics...

Sr. Sinistre, no es tracta del to del comunicat, sinó de la delació menyspreable que fa. Es podia estalviar dis quins grups van fer els actes de violéncia, entre altres coses, perqué hi havia més gent que no eren del bloc negre, ni autonoms i no es tracta de dir qui eran.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Nowel el debat el tens a les assemblees dels teus moviments o a les comunes, tots sabem k aquest no es el lloc, a no ser que siguis un mosso clar..
El mateix li dic a consultori sensual, eh que hi han unes assemblees on parlar tot això? o potser ets un revolucionari de sofà que sol li agrada criticar i buscar debats inutils per internet.
O potser ets un altre mosso qui sap?
Vinga salut.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Per començar t'equivoques d'organització, és tan fàcil com mirar el logo o entrar a la web. Per ser un consultori vas molt mal informat.

Fals que els únics escandalitzats han estat els del PCPC. Jo era a la manifestació i tot el meu voltant estava en contra això, i hi havia xiulets contra aquestes actuacions.

Llegeix bé el comunicat i el que he posat abans perquè o no ho has entès o estàs manipulant deliberadament. EL PCPC no condemna cap violència que no sigui la del capital i en cap cas es condemna els violents. El que es rebutja és que es creessin incidents en un moment i lloc no acordat i no informat a les organitzacions convocants. És una qüestió de tàctica i estratègia, si no ho vols entendre, allà tu.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
M'agradaria saber a quina part del comunicat diu a qui s'ha de detindre o qui vas realitzar certs actes...

També m'agradaria saber d'aquest llarg historial de delacions i conductes contra revolucionaries "per aquestes terres" dels comunistes....

Suposo que les organitzacions tenen dret a fer posicionaments públics i anàlisis més enllà de les assemblees i les reunions, no? No és clar, la lluita només ens interessa a nosaltres i per nosaltres, ja que intentar arribar a la gent no organitzada i generar debat no és combatiu i radical...
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Ningú té clar quin camí hem de seguir els revolucionaris avui en dia al nostre país. I és especialment complicat el debat sobre la violència.

Penso que és bo que el PCPC plantegi la seva postura i s'obri un debat sobre les accions autònomes. Jo no tinc clar quin és el camí, i de vegades he actuat de forma autònoma, tanmateix és cert que aquest camí té moltes mancances.

Si us plau deixeu les disputes estèrils per un altre fil, o busquem un altre lloc per tenir el debat seriós sobre el tema. I si som incapaços de consensuar un camí, em temo que només queda actuar per separat, tot i que si ens separéssim el sector autònom no tindria escut per actuar, i possiblement el sector "tranquil" seria aborrit, sosso i mancat de combativitat i confrontació amb l'ordre.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
PPC-CJC?

No lieu la troca! Són els JCPC, és senzil: PCPC - JCPC.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Llegeixo des de la distància aquestes discusions i estic flipant.

En primer lloc crec que és obvi que la possibilitat d'aldarulls pot fer enrera una part de gent, i que l'1 de maig sigui un passeig estèril també farà enrera una altra part de gent. De tota manera em sembla totalment ingenu saber que la manifestació anirà pels barris rics i pensar que no passarà res, siguin destrosses o siguin càrregues policials gratuïtes.

En realitat és molt senzill: si hi ha diverses sensibilitats que conflueixen en un espai comú i unitari, totes aquestes sensibilitats han de poder expressar-se i s'ha de trobar la manera que així sigui. Que qui vulgui passejar amb el cotxet com un diumenge qualsevol ho pugui fer i arribar al final de la manifestació tranquil·lament, que qui vulgui lluir banderes i desfilar marcialment ho pugui fer, i que qui vulgui encaputxar-se i trencar bancs pugui fer-ho també: totes les opcions em semblen lícites i per tant respectables. El punt difícil és que cada postura no interfereixi a les altres, i és això el que caldrà treballar. No? I si no, l'espai unitari no és possible.

I en qualsevol cas, si aquest espai comú existeix i JCPC en forma part aquesta crítica primer s'ha de plantejar en aquest espai comú a l'assemblea de valoració de la manifestació, que imagino que es farà com s'ha fet sempre. És molt mesquí treure un comunicat com aquest abans d'aquesta reunió. I si JCPC no en forma part, doncs llavors és fàcil: ni cas i el proper cop que facin la seva pròpia manifestació.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Companys, sóc el representant del PCPC a les reunions preparatòries del 1er de maig, tant des de la 1ª reunió a la Rimaia, com a les següents reunions a la casa de la soli entre d'altres.
L'acord era literalment "ni trencar ni cremar".

És pot estar més o menys d'acord amb el comunicat de la nostra joventut, es pot estar més o menys conforme amb les categories que utilitza, però el que és clar que hi va haver un grup de gent que es va saltar els acords, hi va haver un grup de gent que va utilitzar la manifestació per donar-se el gust...

Ara veig aquí comentaris amenaçants, que ens faran fora de les manifestacions... nosaltres som els autoritaris. Éls no autoritaris no accepten la crítica, els no autoritaris diuen si s'ha d'expulsar o no a gent, els no autoritaris es salten els acords presos col·lectivament...

No som nosaltres qui trenquem el clima unitari, son aquells que es salten els acords presos en els espais unitaris.

Hi ha qui creu que no tenim el dret a criticar el que no ens sembla correcte, tenim tot el dret criticar-ho, a més nosaltres hem participat en el debat previ, en el treball previ, segurament el grup de gent que es va saltar els acords no va participar a les reunions.

Bé cadascú que tregui les seves conclusions.

Salut
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Les meves conclusions són que aquesta crítica es fa a les reunions i no amb un comunicat públic. Dius que segurament qui es va saltar els acords no era a les reunions, però no he vist ningú de les reunions fent comunicats públics assenyalant amb el dit a tot un sector tret de vosaltres.

No em diguis company, no en som. Jo no vaig trencar ni cremar res però segurament considero força més companys als que ho van fer que a ploramiques com vosaltres.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
Crec que no tan sols el PCPC ha tret conclusions públiques sobre la mani del 1r de Maig...

"Comunicado sobre la manifestación alternativa del 1 de mayo en Barcelona

Como resultado de la presión y de las brutales cargas policiales, la marcha quedó rota en la calle Ganduxer. Pero gracias a la sangre fría de los manifestantes, el grueso logró finalizar la manifestación, como estaba prevista y de forma pacífica, ante el Hospital Clínic.
Organitzacions

COMUNICADO SOBRE LA MANIFESTACIÓN ALTERNATIVA DEL 1 DE MAYO EN BARCELONA

* La manifestación alternativa del 1 de mayo contó con una amplia participación social que desbordó las previsiones de los organizadores. Participaron sindicatos y organizaciones de barrio y sociales opuestas a la política del gobierno central, a los recortes efectuados por el gobierno de la Generalitat, pero también de la actitud conciliadora de CC.OO. i UGT que hace poco firmaron con gobierno y patronal el recorte negativa de las pensiones.

La presencia de trabajadoras, inmigrantes, parados, jubilados, familias con niños y niñas, ... es testigo del apoyo social a la convocatoria y del rechazo que despierta la actitud gubernamental ante la crisis.

En relación a las declaraciones realizadas esta mañana por el Consejero de Interior, queremos manifestar:

* Esta marcha alternativa del primero de mayo, se realiza desde hace más de 7 años y nunca había transcurrido con enfrentamientos como los sucedidos ayer. Tomamos para sostenerlo las mismas declaraciones del mismo Consejero: ni el Departamento de Interior ni la activa División de Información alertaron en ningún momento que esto pudiera suceder. Los organizadores fuimos los primeros sorprendidos.

* Aunque sea una obviedad, hay que insistir que ninguna organización sindical ni entidad social comunica legalmente una manifestación, dando la cara, sabiendo que han de suceder este tipo de altercados y enfrentamientos. De hecho, en la reunión preparatoria se acordó que la manifestación sería pacífica. Hay que añadir, además, que los organizadores nos desmarcan absolutamente de estos hechos y que no tienen nada que ver: como en años anteriores, se trataba de una movilización social pacífica que reúne sindicatos alternativos, movimientos sociales y colectivos populares así como, este año, trabajadores de la enseñanza y la salud pública.

* Como resultado de la presión y de las brutales cargas policiales, la marcha quedó rota en la calle Ganduxer. Pero gracias a la sangre fría de los manifestantes, el grueso logró finalizar la manifestación, como estaba prevista y de forma pacífica, frente al Hospital Clínico, para denunciar los recortes en la sanidad pública. La misma nota de prensa de los Mossos d'Esquadra corroboró este extremo.

* Alegar que la crema, a cara descubierta, de un muñeco con un falla de Artur Mas es constitutivo de un delito de amenazas es una auténtica aberración jurídica, que recuerda la polémica de la quema de fotos del rey. Cada año, en cientos de manifestaciones, se queman símbolos o muñecos o fallas.

* Contra lo que se dice, pervirtiendo el lenguaje, el servicio de orden de cualquier manifestación no tiene potestad jurídica ni atribuciones legales para intervenir ni evitar altercados de orden público. No es de recibo y se fuera del actual ordenamiento jurídico vigente, exigirlo. Y sin embargo, el servicio de orden fue informando varias veces que el carácter de la marcha era pacífico, abierto y social. El servicio de orden veló en todo momento el correcto desarrollo de la marcha, por la integridad física de los participantes y por el ejercicio del derecho fundamental a manifestarse que protagonizaron miles de personas.

* Anunciar la incoación de un expediente sancionador a los organizadores de la manifestación-un castigo sin antecedentes inmediatos-es una muestra de debilidad política, y de discurso fácil para criminalizar cualquier expresión de disidencia y un intolerable ataque abierto y directa al tejido social y crítico que no dejaremos pasar. No se puede atribuir a personas u organizaciones, hechos que no han cometido ya que es entrar en una peligrosísima deriva autoritaria que castiga la gente no por lo que hace sino por lo que es. Y de esto se le llama Derecho Penal de Enemigo.

* Decenas de personas ajenas a los disturbios vivieron auténticas escenas de pánico, resultaron heridas o resultaron impactadas por las nuevas y lesivas pelotas de goma. La virulencia de las cargas, de agresiones gratuitas y de las palizas durante las detenciones dejó una larga lista de personas heridas que ahora todavía contabilizamos. Esta violencia policial nos hace temer por la integridad física de los detenidos y exigimos su inmediato pase a disposición judicial.

* Cabe señalar, como se ha acreditado en numerosas crónicas periodísticas, que la carga policial en la calle Ganduxer arrancó cuando varios jóvenes a cara descubierta intentaron sacar el pie de un manifestante que había quedado atrapado bajo un container que los furgones de los mozos de escuadra empujaban.

* La actitud de los agentes de paisano volvió a ser, desgraciadamente, reiteradamente provocativa y chulesca, con golpes y agresiones con porras extensibles injustificadas e injustificables. Los agentes fueron detectados desde primera hora en el seno de la movilización y llegaron a participar de los disturbios. Finalizada la manifestación, las cargas prosiguieron en una auténtica cacería indiscriminada de los manifestantes no implicados en los disturbios.

* Finalmente, hay que reprobar abiertamente y con contundencia que un Consejero de Interior anuncie que "llegará hasta donde permite la ley y un poco más allá". El consejero de Interior debe garantizar los derechos fundamentales, no violarlos. Sus palabras sólo pueden traducirse como el anuncio de un período difícil para los derechos civiles, intensiva en abusos de poder y que nos retrocederá a épocas represivas anteriores.

Las organizaciones convocantes:

Papeles para todos (Enrique Mosquera 660.620.669)

Intersindical Alternativa de Catalunya (Luis Blanco 616440730)

Comisiones de Base (J losep Bel 639390710)

Coordinadora Obera Sindical (Roger Saba 651527462)"

"El text següent està realitzat per persones que el passat diumenge 1 de maig vam participar a la manifestació alternativa unitària. Considerem necessari fer públiques algunes reflexions sobre comentaris i declaracions que ens alarmen, per contribuïr a la clarificació de la situació i al debat sobre la lluita al carrer.

1.Els diversos atacs a seus bancàries, concessionaris, empreses d'assegurances, cotxes de gama alta i altres no van ser obra de policies infiltrats a la manifestació, sinó de manifestants anticapitalistes de diverses tendències polítiques.

2.La tàctica concreta de realitzar accions d'aquest tipus en el si de mobilitzacions massives no és nova, sinó que forma part d'una tradició de més de trenta anys a les lluites socials de Barcelona. Per altra banda, aquests atacs no parteixen només de la ràbia i la impotència engendrada per la violència quotidiana del sistema: també tenen un caràcter conscient i polític molt clar, definit pel seu potencial d'agitació i expressió radical, en relació al tipus d'objectius atacs i al context de protesta en el que es realitzen. En aquest sentit, és rídicul calificar d'indiscriminats els sabotatges de cotxes i vivendes de luxe practicats al barri de la Bonanova, doncs està molt clara la condició de classe que va motivar aquests atacs – i que per altra banda, donava sentit a la manifestació-.

3.Una cosa és dir que hi havia policies amb la cara tapada al darrera de la manifestació, i una altra ben diferent és dir que els grups d'encaputxats que realitzaven accions eren policies. Qui sabent del cert una cosa, diu l'altra, ataca l'honestedat política més bàsica, genera suspicàcies gratuïtes i amb la seva manipulació ajuda a la premsa en la seva estratègia de confusió i estigmatització d'una eïna tant necessària com les altres: el sabotatge.

4.Qui recorre constantment a la figura del “provocateur” per excusar públicament els disturbis i protegir la seva imatge, sembla no adonar-se que el que avui la gent es pregunta als llocs de treball, als parcs i als bars plens d'aturats, no és perquè es produeixen disturbis, sinó perquè NO s'han produït amb molta més intensitat.

5.Haver-se manifestat pels barris més opulents de Barcelona en plena crisi, on viuen algun dels responsables polítics i econòmics més poderosos del país, sense expressar de la forma més contundent la nostra ràbia, hagués suposat infligir-nos a nosaltres mateixos una humiliació imperdonable. Pel contrari, l'empenta i l'esperit combatiu que va dominar la marxa ens va recordar la realitat de la nostra pròpia força, ajudant a mantenir viva la flama col·lectiva que es va encendre el passat 29 de setembre.

6.Estem d'acord amb la necessitat d'un fort servei d'ordre a les manifestacions, però no per pacificar i desarmar encara més els anticapitalistes, sinó per defensar-nos de les maniobres policials i poder atacar millor.

7.Qui el passat diumenge va centrar la seva preocupació en els cotxes de luxe destrossats, faria millor en pensar en ell mateix i en el seu futur, ja que si no bastim aviat una força prou ampla i radical, d'aqui poc ens podrem considerar molt afortunats de poder treballar dotze hores al dia fins els 70 anys netejant aquests mateixos cotxes per un sou miserable.

Endavant amb les manifestacions, les assemblees, els talls de carrer, les vagues i les accions.
Solidaritat amb els detinguts el Primer de maig i amb tots els altres represaliats.
Patricia Heras, ni oblit ni perdó.

Autònoms."
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
El comunicat dels autònoms no el compto perquè és clarament una resposta al de JCPC, i el de les entitats convocants no assenyala ningú com a responsable de res, simplement es desmarca de les destrosses sense criticar-les (si han de fer-ho ja saben quin és el lloc) i critica l'actuació policial. Es nota que són gent bregada i amb certa maduresa política i sentit de la responsabilitat, no com JCPC.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
05 mai 2011
el comandante marcos tambien es un mossos d'esquadra... como el resto de los encapuchados...
o como los extra-parlamentarios acusan a los que les joden el politiqueo de policías.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
06 mai 2011
Sr. C de comunista o de cul. Qui está mal informat és vostè que ni tan sols entend l'ironia del PPC-CJC (Partit Popular de Catalunya-Col·lectius de Joves Comunistes).
"Jo era a la manifestació i tot el meu voltant estava en contra això". Qui era el teu voltant?, ton pare i ta mare.
El manipulador deliberat és el teu pare i tu mateix. "Lloc no acordat"? D'on heu tret els acords aquest. La questió no és que jo no vulgui entendre, sinó que a més a més, tu tampoc vols entendre.

Sr. UNX, que vostè no va anar a l'escola? Si vol ara que fem história, ho te malament, o pot ser que li falla la memória o és que vostè te una minusvalua per a la comprensió, ara tenim que dirli ha on posa el que posa?. Si sap, lleguexi i sinó sap, comenci per aprendre. On diuen que vos han agredit i amenaçat, deuria dir que volíeu treure la mascara a una persona, per a identificar-la, i per aixó la resposta i l'insult.
El comunicat diu que els violents no sou els del PPC-CJC, sinó gent del bloc negre i autonoms. I a qui le expliqueu aixó en un medi public que llegeix la policia? I a qui li pot interesar aquesta informació?, a l'home del temps no.

Les organitzacions tenen dret a posicionarse polìticament, peró assenyalar és també un posicionament polìtic molt concret i fastigos.
El PPC, pot explicar la seva postura, peró no te que anomenar als altres, ni tampoc insultar dient que feian la mateixa feina que la policia. No crec que cap del bloc negre, hagi detingut a ningú dels manifestants. Sou victimistes, demagògics i manipuladors.

Pasetjar i lluir banderetes és pot fer tots els dies, aixó és com el que demana el seu dret al treball, només el dia de la vaga.
Si, Sr. Ferran, representant del PPC a les reunions preparatories, vostés son autoritaris i colaboradors i confidents del estat capitalista i policial. On esta escrit aquest acord que diu "literal"? La "seva" joventut és tan indesitjable com vostè. Si la gent s'ha saltat "els acords", és perque vostés son autoritaris i volen que es faci el que diuen els seus acords. Vagin-se a CC.OO. a donar ordres. Qui utilitza la manifestació és el PPC-CJC, que li agrada treure les seves banderetes i pancartes a pasetjar tranquilament, peró la situació no és para prendre-se-la amb tranquil·litat.
Vostès tenen el dret a criticar el que els plagui, peró no a assenyalar, ni a acusar, ni a insultar dient que el bloc negre era d'infiltrats. Els demés també tenim dret a criticar al PPC-CJC. I és veritat que se n'han publicat més comunicats, peró cap assenyala a ningú més que a la brutalitat policial i a les amenaçes del conseller. Fins i tot el comunicat que fan els convocants, que es força moderat i conservador, no assenyala responsables dels incidents, sinó a la desproporcionada contundencia policial
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
06 mai 2011
Jo és que de fet ni tan sols em crec que la militància del PCPC estiguin d'acord amb aquest comunicat del comitè executiu, en conec algun que de fet segur que sentia complicitat amb els encaputxats. Però bé, el centralisme democràtic ja té aquestes coses.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
06 mai 2011
Us heu cobert de gloria, gent del PCPC.
Esperem que tingueu molt de futur a les urnes (jeje...) Per que el que es al espai anticapitalista extraparlamentari, se us ha acabat la corda.
No teniu gaires posibilitats de ser ben rebuts enlloc, ni trobareu gaires aliançes (Us ho diu algu que es considera marxista revolucionari.I no accepta el vostre reduccionisme obsolet i anacronic). Mes aviat, pel que m'han comentat alguns que hi eren amb vosaltres (no massa convençuts,es cert) començaran les desercions deseguida.
Vosaltres sou els que heu començat a escampar merda publicament, abans de esperar a la reunio valorativa de la comissio unitaria. Aixi que vosaltres sou els unics responsables de tot això.
Mala manera de promocionar l'inaguracio del vostre nou cau a hostalfranchs.
Espero, pel vostre be, que tingueu poques visites i el tanqueu aviat...
Per avançar cap a la unitat anticapitalista cal fer servir altres metodes. La poca voluntat de resoldre les diferencies cara a cara i buscant solucions per construir la aliança anticapitalista, el discurs criminalitzador de les tactiques dels demes, la estigmatitzacio de la disidencia, la prepotencia organicista com si fosiu una força politica rellevant, l'autoritarisme estalinista amb voluntat de purgar les futures manis de "lumpen noseque", "nihilistes nosequant" i "infantilismes tralala", demostren que sou incapaços de crear xarxa i conviure amb metodes que no siguin els vostres. I els vostres es evident que nomes serveixen per posar-los al museu dels horrors reaccionaris...
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
06 mai 2011
consultori sensual, no és una qüestió ironia. Els CJC a Catalunya no són JCPC. Els CJC no tenen res a veure amb aquest merder.

Sembla vostè massa prepotent per la inteligència que demostra.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
06 mai 2011
Sou escòria!!! Vosaltres si que sou esquerranistes inserits en el sistema, trossos de merda seca... M'agradaria veure que pensaven de vosaltres els espartaquistes, els soviets d'obrers i camperols, els partisans de Tito... Fa vergonya que us dieu marxistes-leninistes. Sou uns pallassos que us dediqueu a jugar al joc dle sistema, 4 manis permeses, eleccions i això si, molta reunió i document per poder fer el pedant en les reunions i en els vostres sopars a restaurants on no hi va la classe obrera...

Això, que aneu a fer-vos palles de lo revolucionaris que sou i de tots els llibres que us heu llegit (això si oblideu-vos de la praxis que pel que feu més val no fer el ridícul) i deixeu que les treballadors, les precàries, les aturades de veritat ensenyin i lluitin de veritat al carrer.

Independència o mort, comunisme o caos!!!
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
06 mai 2011
Si era una estrategia de propaganda els hi ha sortit ben malament.
Que pensaveu, que amb aquest comunicat guanyarieu simpaties i futur suport?
El que heu fet ha estat guanyar-vos l'antipatia i el rebuig de la gent que potencialmet us podia escoltar abans de que us hageu retratat com el que sou.
En canvi potser us guanyareu amb aquest comunicat la simpatia dels votants de CIU o del PSC-UGT-COO.
Aixo si, oblideu-vos de que us votin o us donin suport. Ells ja tenen a qui fer-ho.
Buscant propaganda l'unic que heu aconseguit es semblar mes inofensius pels enemics de clase, i crear divisio i desafeccio a vers les vostres sigles entre molts anticapitalistes. L'enhorabona a la vostra secretaria de comunicacio o qui sigui qui hagi fet aquest comunicat vergonyos.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
06 mai 2011
Aquest consultorio, mai ha afirmat que els CJC siguin JCPC, ni que la part sigui tot. Si la seva gran inteligéncia no li permet ser prepotent, no se que fa ficant llenya i donant lliçons als demés.
A més a més, vosté encara s'atreveix a dirme si l'ho meu és qüestió d'ironia o no. O sigui, que vosté, per no ser gens prepotent, sense saber qui sóc, coneix les meves intencions i sentiments. Qui gran déu s'ha perdut el comunisme estrafalari.
Per favor, si estira de la cadena que te al costat, veurà com totes les pedres idiotes que té al cap, es van dissolent. Gràcies.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
06 mai 2011
pel que m'han comentat alguns que hi eren amb vosaltres (no massa convençuts,es cert) començaran les desercions deseguida.

xDDDDDD
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
06 mai 2011
consultori sensual, perquè no deixa de tocar els collons creient-se gall més guapo del galliner?
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
06 mai 2011
pel que m'han comentat alguns que hi eren amb vosaltres (no massa convençuts,es cert) començaran les desercions deseguida.

xDDDDDD
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
06 mai 2011
Potser "no puc criticar el comunicat i les vostres opinions"?No sóc creient ni tinc cap galliner, encara que sigui el gall més maco. A veure si aprenem a no utilitzar llenguatge sexista, que ja sou una mica grans, per dir tantes ximpleries. Menys victimisme i fora la publicitat encoberta.
Re: Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català davant els fets esdevinguts durant la manifestació alternativa del 1er de maig a Barcelona
09 mai 2011
Senyor "consultori sensual", tot i compartir els seus plantejaments teòrico-pràctics en gran mesura, em veig en l'obligació de dir-li que el que "un" li estava dient era "nen, que tens raó, però t'has equivocat en les sigles, no cal que xulegis que no t'estic atacant".

També em veig en l'obligació de recordar-li que va ser vostè qui va disculpar la confusió de sigles (CJC aquí és una cosa: les joventuts del PCC que està aliat amb el PSUC-Viu a EUiA -referent d'IU a Catalunya-, i a la resta de l'Estat una altra: l'equivalent de la qual és JPCP, joventuts del PCPC, el referent del qual a la resta de l'Estat és el PCPE; em dirà que no hi ha cap diferència entre ells i jo li diré que en el fonamental no n'hi ha cap, però uns són parlamentaris i els altres extraparlamentaris, fet que ha provocat que vulguin apropar-se a la resta de forces i grups extraparlamentaris) dient que feia ironia:

"Sr. C de comunista o de cul. Qui está mal informat és vostè que ni tan sols entend l'ironia del PPC-CJC (Partit Popular de Catalunya-Col·lectius de Joves Comunistes)"

Tanmateix, qui treu conclusions de premises inexistents i es passa de pressumptuós aquí ha estat vostè, doncs no sap si "c" és comunista o carlí, doncs només li parlava de les sigles, cosa que acabo de fer jo també sense ser ni comunista ni carlí.

Per tenir un consultori primer s'ha de ser una mica rigorós, i perquè no li diguin a un que és el gall més guapo del galliner ha de no exercir-ne responent a tot com si fossin atacs quan no ho eren.

De res.
Colera camping CNT