Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Anunci :: @rtivisme
Terra Cremada - publicació contra la derrota
16 abr 2010
Us volem presentar una nova revista sorgida des de la ciutat de Barcelona. Terra Cremada apareix davant la necessitat de pensar sobre les lluites en las que estem participant o que se succeeixen al nostre voltant.
portada_pag.jpg
[cat]

TERRA CREMADA
publicació contra la derrota

Us volem presentar una nova revista sorgida des de la ciutat de Barcelona. Terra Cremada apareix davant la necessitat de pensar sobre les lluites en las que estem participant o que se succeeixen al nostre voltant. Pensar sobre les lluites no com la intel·lectual que així se sap més sàvia ni com la sectària que necessita opinar sobre les altres per poder descarregar la seva frustració i auto-justificar la seva inoperància. No, així no. Pensar sobre les lluites per aprendre d'elles, de les nostres fortaleses i de les nostres debilitats, per poder seguir avançant en el combat.

Veiem que a la nostra ciutat fa falta reflexió ja que la majoria dels escrits es limiten al periodisme o a l'opinió personal. Tanmateix, veiem que la cultura del fanzine i d'Internet han minvat les nostres capacitats de formació teòrica i d'anàlisi. Per una banda, perquè la velocitat que imposa la xarxa implica que qui vulgui estar “al dia” ha d'estar connectada permanentment. Per l'altra, perquè l'espai que permet un fanzine, a la majoria dels seus casos, no dóna peu més que a una visió reduïda i simple de la realitat.

Sabem que Terra Cremada no pot solucionar en sí mateixa aquests problemes, tampoc ho pretenem, però sí que veiem crucial poder parlar des de la tranquil·litat de la discussió col·lectiva i la publicació escrita.

La tirada d'aquest primer número, 500 exemplars, s'ha repartit, sobre tot, a la ciutat de Barcelona, però també s'ha mogut en altres punts de Catalunya i de València. Degut a la petita quantitat d'exemplars editats aquest primer número ja s'ha exhaurit. De totes maneres, per a totes aquelles que vulguin a la pàgina web es pot descarregar la revista maquetada tant en català com en castellà, així com els textos per separat. Sabem de l'existència d'errors ortogràfics, d'estil i de disseny a la revista. Estem intentant que a la versió virtual això estigui solucionat, de moment encara queda treball per fer.

Per últim volem destacar que no tenim res a veure amb la publicació del mateix nom editada pel grup La Mecha de la Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas. Creiem que un primer cop d'ull a les dues publicacions pot aclarir qualsevol confusió ja que tant el format com el contingut les diferencien. De totes maneres, volíem fer l'apunt.

“Necessitem estar presents i enfrontades a la seva visó unívoca del món. Necessitem, a més a més, moments de reflexió, des de la tranquil·litat, per analitzar els processos de lluita que es donen i dels que participem, evidenciant el seu denominador comú, per enfortir-los en la seva perspectiva anticapitalista i contra l’estat. A vegades les dinàmiques que genera una lluita no permeten veure part de la seva essència, però totes elles ensenyen, exemplifiquen i així ens ajuden a traçar la nostra estratègia. És en aquest moment en el que ens volem trobar per qüestionar-nos el que està succeint i generar les preguntes que ens portin a buscar les respostes en la lluita social en la que estem immerses, vulguem o no vulguem. I les respostes difícilment ens les ofereixen els llibres, es troben al carrer i a la calor de la revolta.”

Terra Cremada
Fonollars 15
08003 Barcelona
http://terracremada.pimienta.org
terracremada ARROBA pimienta.org

[cast]

TERRA CREMADA
Publicación contra la derrota

Os queremos presentar una nueva revista surgida desde la ciudad de Barcelona. Terra Cremada aparece ante la necesidad de pensar sobre las luchas en las que estamos participando o que se suceden a nuestro alrededor. Pensar sobre las luchas no como la intelectual que así se sabe más sabia ni como la sectaria que necesita opinar sobre las demás para poder descargar su frustración y auto-justificar su inoperancia. No, así no. Pensar sobre las luchas para aprender de ellas, de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades, para poder seguir avanzando en el combate.

Vemos que en nuestra ciudad hace falta reflexión ya que la mayoría de escritos se limitan al periodismo o a la opinión personal. A su vez, vemos que la cultura del fanzine y de Internet han mermado nuestra capacidad de formación teórica y de análisis. Por un lado, porque la velocidad que impone la red implica que quien quiera estar “al día” debe estar conectada permanentemente. Por el otro, porque el espacio que permite un fanzine, en la mayoría de sus veces, no da pie más que a una visión reducida y simple de la realidad.

Sabemos que Terra Cremada no puede solucionar en sí misma estos lastres, tampoco lo pretendemos, pero sí que vemos crucial poder hablar desde la tranquilidad de la discusión colectiva y la publicación escrita.

La tirada de este primer número, 500 ejemplares se ha repartido, sobre todo, en la ciudad de Barcelona, pero también se ha movido en otros puntos de Cataluña y de Valencia. Debido a la pequeña cantidad de ejemplares editados, este primer número ya se ha agotado. De todas maneras, para todas aquellas que quieran en la página web se puede descargar la revista maquetada tanto en catalán como en castellano, así como los textos por separado. Sabemos de la existencia de errores ortográficos, de estilo y de diseño en la revista. Estamos intentando que en la versión virtual esto ya esté solucionado, de momento aún queda trabajo por hacer.

Por último queremos destacar que no tenemos nada que ver con la publicación del mismo nombre editada por el grupo La Mecha de la Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas. Creemos que un primer vistazo a las dos publicaciones puede despejar cualquier confusión ya que tanto el formato como el contenido las diferencian. De todas maneras, queríamos hacer el apunte.

“Necesitamos estar presentes y enfrentadas a su visión univoca del mundo. Necesitamos además momentos de reflexión, desde la tranquilidad, para analizar los procesos de lucha que se dan y de los que participamos, evidenciando su denominador común, para fortalecerlos en su perspectiva anticapitalista y contra el estado. A veces las dinámicas que genera una lucha no permiten ver parte de su esencia, pero todas ellas enseñan, ejemplifican y así nos ayudan a trazar nuestra estrategia. Es en este momento en el que nos queremos encontrar para cuestionarnos lo que sucede y generar las preguntas que nos lleven a buscar su respuesta en la lucha social en la que estamos inmersas, queramos o no. Y las respuestas difícilmente se dan en los libros, se encuentran en la calle y al calor de la revuelta.”

Terra Cremada
Fonollars 15
08003 Barcelona
http://terracremada.pimienta.org
terracremada ARROBA pimienta.org

This work is in the public domain
Sindicat