Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: mitjans i manipulació
V Trobada de la ReMC (Red de Medios Comunitarios) dies 6, 7 i 8 a Barcelona
03 nov 2009
Barcelona acull la cinquena trobada de la Red de Medios Comunitarios

Ràdios lliures, televisions comunitàries, emissores per Internet i mitjans alternatius d’arreu de l’Estat es reuniran durant els propers 6, 7 i 8 de novembre a la capital catalana. De moment, hi ha unes vuitanta persones inscrites, en representació de més de quaranta mitjans lliures i comunitaris de l’Estat. La presentació de les jornades es farà el 5 de novembre a les 12:00 h, amb una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya en què intervindran el professor d’Economia Aplicada de la UAB, i membre de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres; la professora d’Economia i Empresa de Comunicació de la UAB i membre de l’Assemblea per a la Comunicació Social, Laura Bergés; i el membre del Sindicat de Periodistes de Catalunya, Pedro Gómez.
cartelltrobada.jpg
La trobada està organitzada per Okupem les Ones, el projecte televisiu de l’Assemblea per a la Comunicació Social de Barcelona (http://www.okupemlesones.org), que des del 2003 treballa en la crítica i la transformació del model de comunicació dominant. El programa de les jornades és fruit d’un procés participatiu, en què han intervingut molts altres membres de la Red de Medios Comunitarios (ReMC), i dóna cabuda no només a aquells que participen habitualment a la ReMC, sinó també a totes les persones que hi puguin estar interessades. En destaquen, entre d’altres activitats, la taula sobre la qüestió del gènere i comunicació, i diversos tallers –que van des de la retransmissió en directe per internet utilitzant software lliure, fins l’actualitat legislativa–, que contribuiran a establir les línies d’acció de la ReMC per als propers mesos.

La denúncia de projecte de nova Llei de l’Audiovisual estatal serà un dels aspectes presents en les jornades de la xarxa de mitjans comunitaris. La ReMC, que va presentar al·legacions a l’avantprojecte de llei (http://legal.medioscomunitarios.net/wp-content/uploads/2009/07/alegacion), denuncia el projecte legislatiu, que torna a deixar sense regulació adequada els mitjans de comunciació del tercer sector: mitjans ni públics/institucionals, ni privats/comercials, que es desenvolupen a internet i en paper, però que en ràdio i televisió topen amb un marc legal prohibitiu, amb procesos sancionadors inclosos (http://www.okupemlesones.org/joomla/proces-sanccionador/proces-sancionad). La ReMC també denuncia que el projecte de llei redueix l’espai de comunciació audiovisual a un mercat de la comunicació, on els drets comercials tenen més pes que el dret a la comunicació i a la informació (http://guerrillatv.blogspot.com/2009/10/espana-la-red-de-medios-comunita). A més, la ReMC denuncia que aquest projecte, que ha estat elaborat mitjançant un procés molt poc transparent, contradiu la Directiva europea de “Serveis de Mitjans Audiovisuals”.

Les jornades comptaran també amb la participació de membres del Sindicat de Periodistes de Catalunya, que a mitjans d’octubre denunciava en un comunicat –signat per la Federació de Sindicats de Periodistes– que el projecte de la nova Llei de l’Audiovisual recull una visió molt limitada dels mitjans comunitaris, alhora que els exigeix continguts determinats i se’ls impedeix tenir publicitat (http://www.sindicat.org/spc/inf/index.php?nid=1024&ln=ct).

La Red de Medios Comunitarios té els seus inicis en una primera trobada, a Madrid al 2005, d’una trentena de projectes d’Andalusia, Astúries, Galícia, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Múrcia, València, Madrid, les Illes Canàries, Euskadi i Catalunya. Després de diverses trobades més (Salamanca i Toledo, 2006; Bilbao, 2007; i Madrid, 2008), la ReMC es reuneix ara a Barcelona després de constituir-se legalment el passat mes de maig. La jornades de la ReMC a Barcelona seran també l’ocasió per celebrar una segona trobada de mitjans comunitaris catalans, per continuar la feina plantejada en una trobada anterior, a l’abril.

La ReMC es presenta com a espai d’organització i treball conjunt entre els mitjans del tercer sector de la comunicació, entenent-los com a actors privats que tenen una finalitat social o pública, gestionats per organitzacions socials de diversos tipus. Els mitjans del tercer sector estan orientats a satisfer les necessitats de comunicació i a habilitar l’exercici del dret a la informació i llibertat d’expressió de les persones integrants de comunitats determinades, ja siguin territorials, etnolingüístiques o d’interessos, davant de les quals són responsables. Els mitjans comunitaris estan oberts a una àmplia participació tant pel que fa a la propietat del mitjà, a l’acció i l’emissió, com a les decisions de programació, administració, operació, finançament i avaluació. Els mitjans que formen la ReMC no tenen afany de lucre i no realitzen proselitisme religiós ni polític.


Més informació: http://medioscomunitarios.net/barcelona
Barcelona09 ARROBA latele.cat


Us agrairíem que, si feu difusió d’aquesta informació, ens ho feu saber a través de l’adreça de correu electrònic barcelona09 ARROBA latele.cat.----
Castellano
----

Barcelona acoge el quinto encuentro de la Red de Medios Comunitarios

Radios libres, televisiones comunitarias, emisoras por Internet y medios alternativos de todo el Estado se reunirán durante los próximos 6, 7 y 8 de noviembre en la capital catalana. De momento, hay unas ochenta personas inscritas, en representación de más de cuarenta medios libres y comunitarios del Estado. La presentación de las jornadas se hará el 5 de noviembre a las 12:00 h, con una rueda de prensa en el Col·legi de Periodistes de Catalunya en la que intervendrán el profesor de Economía Aplicada de la UAB, y miembro de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres; la profesora de Economía y Empresa de Comunicación de la UAB y miembro de la Assemblea per a la Comunicació Social, Laura Bergés; i el miembro del Sindicat de Periodistes de Catalunya, Pedro Gómez.

El encuentro está organizado por Okupem les Ones, el proyecto televisivo de la Assemblea per a la Comunicació Social de Barcelona (http://www.okupemlesones.org), que desde 2003 trabaja en la crítica y la transformación del modelo de comunicación dominante. El programa de las jornadas es fruto de un proceso participativo, en el que han intervenido muchos otros miembros de la Red de Medios Comunitarios (ReMC), y da cabida no sólo a aquellos que participan habitualmente en la ReMC, sino también a todas las personas que puedan estar interesadas. Destacan, entre otras actividades, la mesa sobre género y comunicación, y diversos talleres –que van desde la retransmisión en directo por internet utilizando software libre hasta la actualidad legislativa– que contribuirán a establecer las líneas de acción de la ReMC para los próximos meses.

La denuncia de proyecto de la nueva Ley del Audiovisual estatal será uno de los aspectos presentes en las jornadas de la Red de Medios Comunitarios. La ReMC, que presentó alegaciones al anteproyecto de ley (http://legal.medioscomunitarios.net/wp-content/uploads/2009/07/alegacion), denuncia el proyecto legislativo, que vuelve a dejar sin la regulación adecuada a los medios de comunicación del tercer sector: medios ni públicos/institucionales, ni privados/comerciales, que se desarrollan en Internet y en papel, pero que en radio y televisión topan con un marco legislativo prohibitivo, con procesos sancionadores incluidos (http://www.okupemlesones.org/joomla/proces-sanccionador/proces-sancionad). La ReMC también denuncia que el proyecto de ley reduce el espacio de comunicación audiovisual a un mercado de la comunicación, donde los derechos comerciales tienen más peso que el derecho a la comunicación y a la información (http://guerrillatv.blogspot.com/2009/10/espana-la-red-de-medios-comunita). Además, la ReMC denuncia que este proyecto, elaborado mediante un proceso muy poco transparente, contradice la Directiva europea de “Servicios de Medios Audiovisuales”.

Las jornadas contarán también con la participación de miembros del Sindicat de Periodistes de Catalunya, que a mediados de octubre denunciaba en un comunicado –firmado por la Federación de Sindicatos de Periodistas– que el proyecto de la nueva Ley del Audiovisual recoge una visión muy limitada de los medios comunitarios, a la vez que les exige contenidos determinados y se les impide tener publicidad (http://www.fesp.org/comunicados2.php?id=172).

Las actividades de la Red de Medios Comunitarios (ReMC) comenzaron en un primer encuentro realizado en Madrid en 2005, en el que participaron una treintena de proyectos de Andalucía, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Valencia, Madrid, las Islas Canarias, Euskadi y Catalunya. Tras varios encuentros posteriores (Salamanca y Toledo, 2006; Bilbao, 2007; y Madrid, 2008), la ReMC se reúne ahora en Barcelona después de constituirse legalmente el pasado mes de mayo. Las jornadas de la ReMC en Barcelona constituyen una oportunidad para celebrar un segundo encuentro de medios comunitarios catalanes, para continuar el trabajo planteado en un encuentro anterior, en abril de este año.

La ReMC se presenta como un espacio de organización y trabajo conjunto entre los medios del tercer sector de la comunicación, entendiéndolos como actores privados que tienen una finalidad social o pública, gestionados por organizaciones sociales de diversos tipos. Los medios del tercer sector están orientados a satisfacer las necesidades de comunicación y a habilitar el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de las personas integrantes de comunidades determinadas, ya sean estas territoriales, etnolingüísticas o de intereses, delante de las cuales son responsables. Los medios comunitarios están abiertos a una amplia participación, tanto en lo que se refiere a la propiedad del medio, a la acción y la emisión, como a las decisiones de programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Los medios que forman la ReMC no tienen afán de lucro y no realizan proselitismo religioso ni político.

Más información: http://medioscomunitarios.net/barcelona

Barcelona09 ARROBA latele.cat
Vídeo promoció:

vídeo 1: http://www.blip.tv/file/2787090/
vídeo 2: http://www.blip.tv/file/2787091/

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa