Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Entrevista :: laboral
Vaga de conductors i conductores d’autobusos de Barcelona: Entrevista a Josep Garganté, delegat per CGT a TMB
25 des 2007
"La vaga com a tal ha sigut un èxit a nivell de participació i suport".

"L’Assemblea del 24-D va decidir que mentre només hi hagi paraules buides la mobilització continua".

"Ara estem agafant forçes pels propers tres dies de vaga".
CGT-buscartelldosdies.JPG
0 072.jpg
0 058.jpg
Vaga de conductors i conductores d’autobusos de Barcelona:

Entrevista a Josep Garganté, delegat per CGT a TMB


"La vaga com a tal ha sigut un èxit a nivell de participació i suport".

"L’Assemblea del 24-D va decidir que mentre només hi hagi paraules buides la mobilització continua".

"Ara estem agafant forçes pels propers tres dies de vaga".


En Josep Garganté és delegat per CGT a TMB i ha estat portaveu del comitè de descansos a la vaga dels conductors i conductores d’autobusos de la TMB de Barcelona dels dies 21 a 24 de desembre, vaga que tindrà continuïtat entre el 2 i el 4 de gener, mitjançant la qual aquest col·lectiu d treballadors i treballadors lluita per aconseguir dos dies de descans setmanal.

Kaos: Com va començar la vostra lluita?

-Tot es remunta a la negociació de l’actual conveni fa més de dos anys. En aquella negociació totes les plataformes sindicals de tots els sindicats demanàvem els dos dies de descans setmanal. Després d’un any negociant, sense cap tipus de mobilització (la CGT va convocar algunes aturades però no hi va haver una resposta massiva a elles) el conveni que es va posar a referéndum era de molt baix perfil, sense cap de les promeses que s’havian fet. Al reférendum es van posar dues urnes, una per a conductors/es (que són la gran majoria dels treballadors a autobusos de TMB) i una altra per la resta de col·lectius. Tots els sindicats van dir en una Assamblea que si en una de les dues urnes sortia no el conveni no es signaria. La urna dels conductors va dir que no, però UGT, CCOO i SIT van ajuntar els vots de les dues urnes i van acabar signant el conveni. Nosaltres vam dir a la Direcció de l’empresa que era un conveni tancat en fals i que acabaria explotant. Ells van contestar que si podian firmar un conveni per 20 ptes no anavan a firmar un per 50. Així quedava clar que l’empresa s’estava estalviant molts diners amb un conveni de mínims.

Després de més dos anys de conveni i de cada cop més cabreig per la manca de descansos, els conductors/es comencen a apretar a tots els delegats sindicals per fer alguna cosa. Des de CGT veiem que el nou Reial Decret 902/2007 sobre descansos en el Transport per la Seguretat ens pot obrir la porta legal per entrar a millorar la manca de descansos que pateix el col·lectiu. Es comença una campanya informativa tant dins l’empresa com de cara a l’usuari. Notes de premsa, pancartes, cartells, adhesius, octavetes, xapes, etc. També es comencen a enviar cartes a totes les persones responsables que poden tenir part de la solució. Des de l’Alcalde fins al Director general d’autobusos. Des de tots els partits polítics parlamentaris fins als grans centres comercials. Des de l’empresa i l’Ajuntament la resposta és el silenci.

Així que fem la primera mobilització el 21 de novembre i tothom es sorprén de la magnitud de la protesta. UGT, que s’havia posicionat en contra, ha de variar el seu discurs i de cara a la galeria diu que acceptarà el que determini l’Assamblea. CCOO, que havia tingut una postura ambigua, també diu que està per la mobilització. Des de CGT sempre hem estat donant suport a tot aquest tema, però és evident que la força resideix en la plantilla de conductors/es, siguin del sindicat que siguin. Després d’aquesta primera vaga de 5 hores i veient que l’empresa segueix amb el mateix discurs de paraules buides, comencem la segona mobilització, decidida per l’assamblea del 21 de novembre, amb 7 dies de vaga per al Nadal.

Kaos: Quin balanç feu dels quatre dies de vaga fets fins ara?

-La vaga com a tal ha sigut un èxit a nivell de participació i suport. Els conductors/es han assistit als piquets cada matí a les 3:30 i s’ha estat fins a les 21:30 de la nit. A part d’això s’han fet dues assamblees massives i varies manifestacions per treure al carrer el conflicte. Evidentment hem comptat amb l’ajuda de molta gent solidària amb la nostra demanda i els hi estarem eternament agraïts. Som conscients que la cosa segurament va per llarg, així que ara estem agafant forçes pels propers tres dies de vaga.

A nivell dels mitjans de comunicació han fet el que suposàvem que farien. Nosaltres hem dit per activa i per passiva que el culpable últim d’aquest vaga es diu Jordi Hereu i que és ell qui no ha fet absolutament res per aturar les vagues. Ha quedat bastant patent que no li importa gens ni mica la gent de Barcelona i molt menys els conductors/es de TMB.

Els usuaris/es, en canvi, ens han comentat quan estàvem fem els serveis mínims que entenen el que estem demanant i que és una vergonya que només descansem un dia a la setmana. Durant els propers dies farem una bona repartida d’octavetes entre el passatge per explicar l’opinió dels treballadors/es.

Kaos: Els serveis mínims sovint és converteixen en un instrument destinat a impedir l’exercici del dret de vaga amb l’argument que cal preservar els drets dels usuaris dels serveis públics. Com valoreu els serveis mínims decretats per la Generalitat?

-Els serveis mínims en el cas del Transport són serveis màxims. I no és casualitat que ara que l’Ajuntament i la Generalitat són del mateix color polític posin els serveis mínims que posen. En aquest sentit nosaltres vam portar a Departament de treball uns mínims pactats amb la FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona). Com era d’esperar el Departament ha escoltat més a TMB que als treballadors/es.

Kaos: Heu trobat solidaritat amb la vostra lluita? Quina ha estat la reacció dels i les usuàries?

-Com ja he comentat abans, hem pogut constatar que hi ha un sector de gent, de movimients socials, grups polítics d’esquerra, organitzacions sindicals, centres socials, usuaris cabrejats/des, etc. que entén perfectament la nostra lluita i no només l’entén sinó que la fa seva, ajudant-nos en tot el que és possible.

Els usuaris que treballen i saben de les seves pròpies condicions i del difícil que és millorar-les, entenen perfectament que quan un treballador va a la vaga no és perquè no vol treballar sinó perque ho vol fer en millors condicions.

Kaos: Sembla que, com a resultat de la vaga, l’empresa estaria disposada a negociar, tot i que inicialment deia que no ho faria. Què us proposen?

-L’empresa diu: desconvoqueu les vagues i podem parlar-ne, sense concretar rés. Nosaltres diem: feu una proposta amb cara i ulls i comencem a parlar. L’Assemblea del 24-D va decidir que mentre només hi hagi paraules buides la mobilització continua. Així que la cosa tira endavant. L’empresa vol esperar a la negociació del proper conveni. Nosaltres diem que el Reial Decret no té rés a veure amb el conveni i que, per tant, ja podem negociar i aplicar-lo.

Kaos: Com veus el futur de la vostra mobilització?

-Personalment penso, coneixent a l’empresa, que la cosa va per llarg. En últim terme, quan plantegin alguna solució parcial, es pot començar a dividir als conductors/es entre aquells que ja els hi sembli suficient i els qui pensin que s’ha d’anar fins al final. També està per veure si UGT, CCOO i SIT entran de ple en aquesta mobilització o segueixen fora alimentant la desmoralització. L’empresa ja ha anunciat públicament la denúncia per destrosses i l’obertura d’expedients sancionadors. Està clar que el pal ja l’està fent servir, quan vegi que no ens doblega treurà la pastanaga. Aquestes coses un sap com comencen però no com acaben. Els temps ho dirà...

------------

Huelga de conductores de autobuses de Barcelona:

Entrevista a Josep Garganté, delegado por CGT en TMB"La huelga como tal ha sido un éxito a nivel de participación y apoyo".

"La Asamblea del 24-D decidió que mientras sólo haya palabras vacías la movilización continúa".

"Ahora estamos cogiendo fuerzas para los próximos tres días de huelga".Josep Garganté es delegado de CGT en TMB y ha sido portavoz del comité de descansos en la huelga de conductores y conductoras de autobuses de la TMB de Barcelona, realizada entre los días 21 y 24 de diciembre y que tendrá continuidad entre el 2 y el 4 de enero. Con ella este colectivo de trabajadores lucha por conseguir dos días de descanso semanal.

Kaos: ¿Cómo comenzó vuestra lucha?

-Todo se remonta a la negociación del actual convenio hace más de dos años. En aquella negociación todas las plataformas sindicales de todos los sindicatos pedían los dos días de descanso semanal. Después de un año negociando sin ningún tipo de movilización (la CGT convocamos algunos paros pero no hubo una respuesta masiva en ellos) el convenio que se sometió a referéndum era de muy bajo perfil, sin ninguna de las promesas que se habían hecho. En el referéndum se pusieron dos urnas, una para los conductores/as (que son la gran mayoría de los trabajadores de autobuses de TMB) y otra para el resto de colectivos. Todos los sindicatos dijeron en una asamblea que si en una de las dos urnas salía que no el convenio no se firmaría. La urna de los conductores dijo que no, pero UGT, CCOO y el SIT juntaron los votos de las dos urnas y acabaron firmando el convenio. Nosotros le dijimos a la dirección de la empresa que era un convenio cerrado en falso y que acabaría estallando. Ellos contestaron que si podían firmar un convenio por 20 ptes no iban a firmar uno por 50. Con ello quedaba claro que la empresa se estaba ahorrando mucho dinero con un convenio de mínimos.

Después de más de dos años de convenio y de cada vez más cabreo por la falta de descansos, los conductores/as comienzan a apretar a todos los delegados sindicales para hacer alguna cosa. Desde CGT vemos que el nuevo Real Decreto 902/2007 sobre descansos en el Transporte por la Seguridad nos abre la puerta legal par entrar a mejorar la falta de descansos que padece el colectivo. Se inicia una campaña informativa tanto dentro como de cara al usuario. Notas de prensa, pancartas, carteles, adhesivos, octavillas, chapas, etc. También se empieza a enviar cartas a todas las personas responsables que pueden ser parte de la solución. Desde el alcalde hasta el director general de autobuses. Desde todos los partidos políticos parlamentarios hasta los grandes centros comerciales. Desde la empresa y el ayuntamiento la respuesta es el silencio.

Así que hacemos la primera movilización el 21 de noviembre y todo el mundo se sorprende de la magnitud de la respuesta. UGT, que se había posicionado en contra, tiene que variar su discurso y de cara a la galería dice que aceptará lo que la Asamblea determine. CCOO, que había tenido una postura ambigua, también dice que está por la movilización. Desde CGT siempre hemos estado dando apoyo a este tema, pero es evidente que la fuerza reside en la plantilla de conductores/as, sean del sindicato que sean. Después de esa primera huelga de cinco horas y viendo que la empresa sigue con el mismo discurso de palabras vacías, comenzamos la segunda movilización, decidida por la Asamblea del 21 de noviembre, con 7 días de huelga para Navidad.

Kaos: ¿Qué balance hacéis de los cuatro días de huelga realizados hasta ahora?

-La huelga como tal ha sido un éxito a nivel de participación y apoyo. Los conductores/as han asistido a los piquetes cada mañana a las 3:30 y se ha estado hasta las 21:30 de la noche. Aparte de esto se han hecho dos asambleas masivas y varias manifestaciones para sacar a la calle el conflicto. Evidentemente hemos contado con la ayuda de mucha gente solidaria con nuestra demanda y les estaremos eternamente agradecidos. Somos conscientes de que la cosa seguramente va para largo; así que ahora estamos cogiendo fuerzas para los próximos tres días de huelga.

A nivel de medios de comunicación han hecho lo que suponíamos que harían. Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que el culpable último de esta huelga se llama Jordi Hereu y que es él quien no ha hecho absolutamente nada por impedir las huelgas. Ha quedado bastante patente que no le importa en absoluto la gente de Barcelona y mucho menos los conductores/as de TMB.

Los usuarios/as, en cambio, nos han comentado cuando hacíamos los servicios mínimos que entendían lo que estábamos pidiendo y que es una vergüenza que sólo descansemos un día a la semana. Durante los próximos días haremos un buen reparto de octavillas entre los pasajeros para explicar la opinión de los trabajadores/as.

Kaos: Los servicios mínimos a menudo se convierten en un instrumento destinado a impedir el ejercicio del derecho de huelga con el argumento de que es necesario preservar los derechos de los usuarios de los servicios públicos. ¿Cómo valoráis los servicios mínimos decretados por la Generalitat?

-Los servicios mínimos en el caso del Transporte son servicios máximos. Y no es casualidad que, ahora que el Ayuntamiento y la Generalitat son del mismo color político, pongan los servicios mínimos que ponen. En ese sentido nosotros llevamos al Departament de Treball unos mínimos pactados con la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona). Como era de esperar el Departament ha escuchado más a TMB que a los trabajadores/as.

Kaos: ¿Habéis encontrado solidaridad con vuestra lucha? ¿Cuál ha sido la reacción de los y las usuarias?

-Como ya he comentado antes, hemos podido constatar que hay un sector de gente, de movimientos sociales, grupos políticos de izquierda, organizaciones sindicales, centros sociales, usuarios cabreados/as, etc. que entiende perfectamente nuestra lucha y no sólo eso sino que la hace suya, ayudándonos en todo lo que le ha sido posible.

Los usuarios que trabajan y saben de sus propias condiciones y de lo difícil que es mejorarlas, entienden perfectamente que cuando un trabajador va a la huelga no es porque no quiera trabajar sino porque quiere hacerlo en mejores condiciones.

Kaos: Parece que, como resultado de la huelga, la empresa estaría dispuesta a negociar, a pesar de que inicialmente decía que no lo haría. ¿Qué os proponen?

-La empresa dice: desconvocad las huelgas y podemos hablar, sin concretar más. Nosotros decimos: haced una propuesta con cara y ojos y comencemos a hablar. La Asamblea del 24-D decidió que mientras sólo haya palabras vacías la movilización continúa. Así que la cosa tira adelante. La empresa quiere esperar a la negociación del próximo convenio. Nosotros decimos que el Real Decreto no tiene nada que ver con el convenio y que, por lo tanto, ya podemos negociar y aplicarlo.

Kaos: ¿Cómo ves el futuro de vuestra movilización?

-Personalmente pienso, conociendo a la empresa, que la cosa va para largo. En último término, cuando planteen una solución parcial, se puede comenzar a dividir a los conductores/as entre los que ya les parezca suficiente y los que piensen que hay que ir hasta el final. También está por ver si UGT, CCOO y SIT entran de lleno en esta movilización o siguen fuera alimentando la desmoralización. La empresa ya ha anunciado públicamente la denuncia por destrozos y la apertura de expedientes sancionadores. Está claro que el palo ya lo está haciendo servir, cuando vea que no nos doblega sacará la zanahoria. Estas cosas uno sabe cómo empiezan pero no cómo acaban. El tiempo lo dirá…

Huelga de conductores de autobuses de Barcelona:

Entrevista a Josep Garganté, delegado por CGT en TMB"La huelga como tal ha sido un éxito a nivel de participación y apoyo".

"La Asamblea del 24-D decidió que mientras sólo haya palabras vacías la movilización continúa".

"Ahora estamos cogiendo fuerzas para los próximos tres días de huelga".Josep Garganté es delegado de CGT en TMB y ha sido portavoz del comité de descansos en la huelga de conductores y conductoras de autobuses de la TMB de Barcelona, realizada entre los días 21 y 24 de diciembre y que tendrá continuidad entre el 2 y el 4 de enero. Con ella este colectivo de trabajadores lucha por conseguir dos días de descanso semanal.

Kaos: ¿Cómo comenzó vuestra lucha?

-Todo se remonta a la negociación del actual convenio hace más de dos años. En aquella negociación todas las plataformas sindicales de todos los sindicatos pedían los dos días de descanso semanal. Después de un año negociando sin ningún tipo de movilización (la CGT convocamos algunos paros pero no hubo una respuesta masiva en ellos) el convenio que se sometió a referéndum era de muy bajo perfil, sin ninguna de las promesas que se habían hecho. En el referéndum se pusieron dos urnas, una para los conductores/as (que son la gran mayoría de los trabajadores de autobuses de TMB) y otra para el resto de colectivos. Todos los sindicatos dijeron en una asamblea que si en una de las dos urnas salía que no el convenio no se firmaría. La urna de los conductores dijo que no, pero UGT, CCOO y el SIT juntaron los votos de las dos urnas y acabaron firmando el convenio. Nosotros le dijimos a la dirección de la empresa que era un convenio cerrado en falso y que acabaría estallando. Ellos contestaron que si podían firmar un convenio por 20 ptes no iban a firmar uno por 50. Con ello quedaba claro que la empresa se estaba ahorrando mucho dinero con un convenio de mínimos.

Después de más de dos años de convenio y de cada vez más cabreo por la falta de descansos, los conductores/as comienzan a apretar a todos los delegados sindicales para hacer alguna cosa. Desde CGT vemos que el nuevo Real Decreto 902/2007 sobre descansos en el Transporte por la Seguridad nos abre la puerta legal par entrar a mejorar la falta de descansos que padece el colectivo. Se inicia una campaña informativa tanto dentro como de cara al usuario. Notas de prensa, pancartas, carteles, adhesivos, octavillas, chapas, etc. También se empieza a enviar cartas a todas las personas responsables que pueden ser parte de la solución. Desde el alcalde hasta el director general de autobuses. Desde todos los partidos políticos parlamentarios hasta los grandes centros comerciales. Desde la empresa y el ayuntamiento la respuesta es el silencio.

Así que hacemos la primera movilización el 21 de noviembre y todo el mundo se sorprende de la magnitud de la respuesta. UGT, que se había posicionado en contra, tiene que variar su discurso y de cara a la galería dice que aceptará lo que la Asamblea determine. CCOO, que había tenido una postura ambigua, también dice que está por la movilización. Desde CGT siempre hemos estado dando apoyo a este tema, pero es evidente que la fuerza reside en la plantilla de conductores/as, sean del sindicato que sean. Después de esa primera huelga de cinco horas y viendo que la empresa sigue con el mismo discurso de palabras vacías, comenzamos la segunda movilización, decidida por la Asamblea del 21 de noviembre, con 7 días de huelga para Navidad.

Kaos: ¿Qué balance hacéis de los cuatro días de huelga realizados hasta ahora?

-La huelga como tal ha sido un éxito a nivel de participación y apoyo. Los conductores/as han asistido a los piquetes cada mañana a las 3:30 y se ha estado hasta las 21:30 de la noche. Aparte de esto se han hecho dos asambleas masivas y varias manifestaciones para sacar a la calle el conflicto. Evidentemente hemos contado con la ayuda de mucha gente solidaria con nuestra demanda y les estaremos eternamente agradecidos. Somos conscientes de que la cosa seguramente va para largo; así que ahora estamos cogiendo fuerzas para los próximos tres días de huelga.

A nivel de medios de comunicación han hecho lo que suponíamos que harían. Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que el culpable último de esta huelga se llama Jordi Hereu y que es él quien no ha hecho absolutamente nada por impedir las huelgas. Ha quedado bastante patente que no le importa en absoluto la gente de Barcelona y mucho menos los conductores/as de TMB.

Los usuarios/as, en cambio, nos han comentado cuando hacíamos los servicios mínimos que entendían lo que estábamos pidiendo y que es una vergüenza que sólo descansemos un día a la semana. Durante los próximos días haremos un buen reparto de octavillas entre los pasajeros para explicar la opinión de los trabajadores/as.

Kaos: Los servicios mínimos a menudo se convierten en un instrumento destinado a impedir el ejercicio del derecho de huelga con el argumento de que es necesario preservar los derechos de los usuarios de los servicios públicos. ¿Cómo valoráis los servicios mínimos decretados por la Generalitat?

-Los servicios mínimos en el caso del Transporte son servicios máximos. Y no es casualidad que, ahora que el Ayuntamiento y la Generalitat son del mismo color político, pongan los servicios mínimos que ponen. En ese sentido nosotros llevamos al Departament de Treball unos mínimos pactados con la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona). Como era de esperar el Departament ha escuchado más a TMB que a los trabajadores/as.

Kaos: ¿Habéis encontrado solidaridad con vuestra lucha? ¿Cuál ha sido la reacción de los y las usuarias?

-Como ya he comentado antes, hemos podido constatar que hay un sector de gente, de movimientos sociales, grupos políticos de izquierda, organizaciones sindicales, centros sociales, usuarios cabreados/as, etc. que entiende perfectamente nuestra lucha y no sólo eso sino que la hace suya, ayudándonos en todo lo que le ha sido posible.

Los usuarios que trabajan y saben de sus propias condiciones y de lo difícil que es mejorarlas, entienden perfectamente que cuando un trabajador va a la huelga no es porque no quiera trabajar sino porque quiere hacerlo en mejores condiciones.

Kaos: Parece que, como resultado de la huelga, la empresa estaría dispuesta a negociar, a pesar de que inicialmente decía que no lo haría. ¿Qué os proponen?

-La empresa dice: desconvocad las huelgas y podemos hablar, sin concretar más. Nosotros decimos: haced una propuesta con cara y ojos y comencemos a hablar. La Asamblea del 24-D decidió que mientras sólo haya palabras vacías la movilización continúa. Así que la cosa tira adelante. La empresa quiere esperar a la negociación del próximo convenio. Nosotros decimos que el Real Decreto no tiene nada que ver con el convenio y que, por lo tanto, ya podemos negociar y aplicarlo.

Kaos: ¿Cómo ves el futuro de vuestra movilización?

-Personalmente pienso, conociendo a la empresa, que la cosa va para largo. En último término, cuando planteen una solución parcial, se puede comenzar a dividir a los conductores/as entre los que ya les parezca suficiente y los que piensen que hay que ir hasta el final. También está por ver si UGT, CCOO y SIT entran de lleno en esta movilización o siguen fuera alimentando la desmoralización. La empresa ya ha anunciado públicamente la denuncia por destrozos y la apertura de expedientes sancionadores. Está claro que el palo ya lo está haciendo servir, cuando vea que no nos doblega sacará la zanahoria. Estas cosas uno sabe cómo empiezan pero no cómo acaban. El tiempo lo dirá…

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Vaga de conductors i conductores d’autobusos de Barcelona: Entrevista a Josep Garganté, delegat per CGT a TMB
25 des 2007
Ànims que la lluita continua!
Re: Vaga de conductors i conductores d’autobusos de Barcelona: Entrevista a Josep Garganté, delegat per CGT a TMB
26 des 2007
ànims buseros, sou un exemple aseguir, ni cas dels mitjans de desinformació. Amunt els que lluiten!
Re: Vaga de conductors i conductores d’autobusos de Barcelona: Entrevista a Josep Garganté, delegat per CGT a TMB
26 des 2007
Molt suport a tots!!!
Colera camping CNT