Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: sanitat
Bulletí de la IACM del 30 de novembre de 2004.[CAT/CAS]
01 des 2004
ganja.jpg
Bulletí de la IACM del 30 de novembre de 2004


EUA: El Senat nord-americà presenta una proposta
que protegeix als pacients que usen marihuana medicinal

Itàlia: Dificultats per a l'obtenció de medicaments basats en el cannabis


1. EUA: El Senat nord-americà presenta una proposta que protegeix als pacients que usen marihuana medicinal

El passat 17 de novembre els senadors Richard Durbin (de Illinois), Patrick Leahy i Jim Jeffords (ambdós de Vermont) van presentar una proposta, la primera realitzada pel senat, encaminada a assegurar que en judicis contra pacients que consuma marihuana per raons mèdiques i els seus subministradors en estats on sigui legal fer-lo, els jutges dels tribunals federals escoltin totes les circumstàncies que van envoltar el fet que estiguin jutjant.

Aquesta proposta (la S. 2989) és semblant a la coneguda com la "Veritat en els Processos Judicials" introduïda en la Càmera de Representants l'any passat i inspirada, en part, pel cas de Ed Rosenthal. Al gener de 2003 Rosenthal va ser declarat culpable de cultiu il·legal de marihuana per un jurat al que no se li va permetre informar que el cannabis era per a ús mèdic per pacients greus, i que ho feia amb l'autorització de l'Ajuntament d´Oakland, Califòrnia.

Quan els membres del jurats que van condemnar a Rosenthal van saber la veritat, van repudiar públicament la seva pròpia decisió, ho van disculpar, i van afirmar que, enganyats, havien condemnat a un home innocent. En el text Durbin diu que "aquesta és una proposta feta a la mesura... Sota aquesta legislació, els acusats en els deu estats amb lleis sobre marihuana medicinal podran ser declarats no culpables de violar la llei federal si els seus actes es realitzen conforme a les seves respectives lleis estatals."
(Font: Marijuana Policy Project del 18 de novembre 2004)


2. Itàlia: Dificultats per a l'obtenció de medicaments basats en el cannabis

Encara que el cannabis encara es troba en el llistat de Farmacopea Italiana, no existeix disponible cap medicament basat en el cannabis en aquest país. Els pacients amb esclerosi múltiple o altres patologies on el cannabis o els seus derivats poden oferir algun benefici, deuen aconseguir-lo mitjançant un permís especial d'importació del Ministeri de Sanitat per a cadascuna de les prescripcions que li realitzi el seu metge.

Els medicaments comercialitzats en altres països, com la nabilona i el dronabinol(Marinol®), o el cannabis disponible en les farmàcies holandeses, poden ser prescrits per qualsevol metge italià, però el procediment per a importar-los és molt complex. Des que aquests medicaments estan sota control al tractar-se de substàncies considerades (narcótiques), una sola recepta només permet un tractament de 30 dies de durada. A més, aquests fàrmacs no es poden obtenir en una farmàcia normal, sinó només en les pertanyents a les denominades âagències locals sanitàriesâ?, generalment pròximes als hospitals.

Així mateix, els metges italians estan molt poc inclinats a receptar uns medicaments tan controvertits com aquests.

Segons l'Associació Italiana pel Cannabis com Medicament (Associazione per Cannabis de la Terapeutica, ACT) hi ha només uns pocs pacients a Itàlia que estan aconseguint nabilona (la majoria d'ells amb esclerosi múltiple) i, probablement, només un amb permís per a importar cannabis medicinal d'Holanda. Molts d'ells no han estat capaços de seguir el seu tractament de forma regular a causa de els problemes abans descrits.
(Font: Associazione per Cannabis de la Terapeutica, www.medicalcannabis.it)


3. Notícies breus

R.O.: Congrés sobre Cannabis i salut mental Durant els dies 2 i 3 de desembre es celebrarà un congrés internacional sobre cannabis i salut mental en l'Institut Psiquiàtric de Londres. Al final del mateix haurà un debat que tractarà la moció titulada âAquest fòrum creu que la legalització de cannabis reduiria el risc de malalties mentalsâ?. El congrés està organitzat pels Drs/. Zerrin Atakan, Robin Murray i Jim van Us. Entre els participants Raphael Mechoulam, Wayle Hall, Don Liszen, Richard Doll, Nadia Solowij i Els Iversen, entre uns altres. Més informació en:
http://www.iop.kcl.ac.uk/iopweb/events/?event=136.


EUA: Texas: Segons una recent enquesta, la majoria dels habitants de Texas estan a favor de la legalització de l'ús mèdic de la marihuana. El 75 per cent va dir que els pacients amb càncer o altra malaltia greu deurien tenir permís legal per a utilitzar cannabis amb fins terapèutiques, sempre que ho autoritzi el seu metge, segons l'enquesta realitzada per Scripps Howard Texans per a la Medical Marijuana Texas. El 19 per cent s'oposen a tal idea. (Font: Houston Chronicle del 18 de novembre de 2004)


EUA: Vermont: Uns 30 ciutadans de Vermont ha mostrat interès a utilitzar cannabis com tractament mèdic per a les seves malalties des que l'estat va aprovar el seu ús el 28 d'octubre de 2004. El Departament de Seguretat Pública ha enviat per correu uns 30 certificats per a aquells que han sol·licitat permís per a utilitzar legalment la planta per a alleujar els símptomes de les seves malalties cròniques. La passada primavera, l'Autoritats van aprovar una resolució que permetia l'ús mèdic de la marihuana, sent Vermont el novè estat amb aquest tipus de normativa

La llei eximeix de persecució legal i arrest per ús de petites quantitats de marihuana a aquells pacients amb malalties greus. El pacient i el seu cuidador deuen registrar-se en aquest Departament i pagar 100$ en concepte d'inscripció (Font: Time Argus del 13 de novembre de 2004)


Ciència: Secreció àcida de l'estómac: Havia estat descrit amb anterioritat que els cannabinoides redueixen la secreció àcida gàstrica. Nous estudis en animals d'investigadors italians afirmen que es produeix principalment per l'activació dels receptors cannabinoides perifèrics tipus 1 (CB1). (Font: Adami M, et al. Brain Bres Bull 2004;64(4):357-61)


Ciència: Estrès: Noves investigacions mostren que els endocannabinoides, o l'augment de la concentració dels mateixos, podrien representar un nou enfocament per al tractament de trastorns relacionats amb l'ansietat. Els endocannabinoides redueixen l'activació induïda per l'estrès de la unitat funcional denominada eix hipotàlem-pituitari-suprarrenal. Els cannabinoides que s'acoblen als receptors CB1 redueixen els nivells plasmàtics de corticoides en ratolins estresats, mentre que un antagonista dels receptor CB1 els augmenta.
(Font: Patel S, et al. Endocrinology 2004;145(12):5431-8)


Ciència: Cannabis i dolor: L'estudi de Berman i col·laboradors amb 48 pacients amb dolor neuropático per lesió del plexe braquial, publicat amb anterioritat com resum en Anaesthesia en 2003, ja està disponible com article en la revista Pain. Els pacients havien rebut dos extractes diferents de cannabis en un assaig creuat a doble cec distribuïts en tres períodes de 2 setmanes. Ambdós extractes van disminuir el dolor i van millorar el somni

Els beneficis van ser moderats, encara que en la seva major part estadísticament significatius. (Font: Berman JS, et al. Pain 2004; 112(3):299-306)


Ciència: Efecte de la Echinacea sobre els receptors cannabinoides: Investigadors suïssos han descobert que determinats
components de la planta Echinacea, les denominades alquilamides, modulen la síntesi del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa), i que aquest efecte està intervingut pels receptors CB2. El TNF-alfa és un compost sintetitzat pel cos que juga un important paper en el sistema immunitari. (Font: Gertsch J, et al. FEBS Lett 2004;577(3):563-9)


4.
FA UN ANY:

- Ciència: Segons un estudi en fase II el THC redueix l'agitació en la malaltia d´Alzheimer

- IACM/Haworth: El Journal of Cannabis Therapeutics deixarà de publicar-se en 2004.


FA DOS ANYS:

- Ciència: El cannabis pot ser útil en la malaltia de Parkinson

- R.O.: La Fundació Pulmonar Britànica adverteix sobre fumar cannabis

- Ciència: Consum de cannabis i trastorns mentalsSi desitja consultar nombres endarrerits del Butlletí de la IACM visiti el nostre arxiu en: www.cannabis-med.org Associació Internacional pel Cannabis com Medicament (IACM) Rueckertstrasse 4 53819 Neunkirchen Alemanya
Telèfon: +49-2247-968083
Fax: +49-2247-9159223
Email: info@cannabis/-med.org
Internet: http://www.cannabis-med.org

Contacte espanyol: Dr. Ricardo Navarrete,
ricardonv@hotmail/.com

Si desitja donar-se es baixa o subscriure's a la llista de correu del Butlletí de la IACM, o si canvia la seva adreça de correu electrònic, per favor comuniqui'ns-el a través de la nostra web www.cannabis-med.org/spanish/subscribe.html

Pot elegir la versió del Butlletí que desitgi rebre (en anglès, alemany, francès, holandès, italià o espanyol).
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[CAS]

Boletin de la IACM del 30 de noviembre de 2004


* EE.UU.: El Senado norteamericano presenta una propuesta
que protege a los pacientes que usan marihuana medicinal
* Italia: Dificultades para la obtención de medicamentos
basados en el cannabis

1.

EE.UU.: El Senado norteamericano presenta una propuesta que
protege a los pacientes que usan marihuana medicinal

El pasado 17 de noviembre los senadores Richard Durbin (de
Illinois), Patrick Leahy y Jim Jeffords (ambos de Vermont)
presentaron una propuesta, la primera realizada por el Senado,
encaminada a asegurar que en juicios contra pacientes que
consuma marihuana por razones médicas y sus suministradores
en estados donde sea legal hacerlo, los jueces de los tribunales
federales oigan todas las circunstancias que rodearon el hecho
que estén juzgando.

Esta propuesta (la S. 2989) es semejante a la conocida como la
"Verdad en los Procesos Judiciales" introducida en la Cámara
de Representantes el año pasado e inspirada, en parte, por el
caso de Ed Rosenthal. En enero de 2003 Rosenthal fue
declarado culpable de cultivo ilegal de marihuana por un jurado
al que no se le permitió informar que el cannabis era para uso
médico por pacientes graves, y que lo hacía con la autorización
del Ayuntamiento de Oakland, California.

Cuándo los miembros del jurados que condenaron a Rosenthal
supieron la verdad, repudiaron públicamente su propia decisión,
lo disculparon, y afirmaron que, engañados, habían condenado a
un hombre inocente. En el texto Durbin dice que "esta es una
propuesta hecho a la medida... Bajo esta legislación, los
acusados en los diez estados con leyes sobre marihuana
medicinal podrán ser declarados no culpables de violar la ley
federal si sus actos se realizan conforme a sus respectivas leyes
estatales."

(Fuente: Marijuana Policy Project del 18 de noviembre 2004)

2.

Italia: Dificultades para la obtención de medicamentos basados
en el cannabis

Aunque el cannabis aún se encuentra en el listado de
Farmacopea Italiana, no existe disponible ningún medicamento
basado en el cannabis en ése país. Los pacientes con esclerosis
múltiple u otras patologías donde el cannabis o sus derivados
pueden ofrecer algún beneficio, deben conseguirlo mediante un
permiso especial de importación del Ministerio de Sanidad para
cada una de las prescripciones que le realice su médico.

Los medicamentos comercializados en otros países, como la
nabilona y el dronabinol (Marinol®), o el cannabis disponible en
las farmacias holandesas, pueden ser prescritos por cualquier
médico italiano, pero el procedimiento para importarlos es muy
complejo. Desde que éstos medicamentos están bajo control al
tratarse de sustancias consideradas (narcóticas), una sola receta
sólo permite un tratamiento de 30 días de duración. Además,
dichos fármacos no se pueden obtener en una farmacia normal,
sino sólo en las pertenecientes a las denominadas âagencias
locales sanitariasâ?, generalmente próximas a los hospitales.
Asimismo, los médicos italianos son muy reacios a recetar unos
medicamentos tan controvertidos como éstos.

Según la Asociación Italiana por el Cannabis como
Medicamento (Associazione por Cannabis de la Terapeutica,
ACT) hay sólo unos pocos pacientes en Italia que están
consiguiendo nabilona (la mayoría de ellos con esclerosis
múltiple) y, probablemente, sólo uno con permiso para importar
cannabis medicinal de Holanda. Muchos de ellos no han sido
capaces de seguir su tratamiento de forma regular debido a los
problemas antes descritos.

(Fuente: Associazione por Cannabis de la Terapeutica,
www.medicalcannabis.it)

3.

Noticias breves

***R.U.: Congreso sobre Cannabis y salud mental
Durante los días 2 y 3 de diciembre se celebrará un congreso
internacional sobre cannabis y salud mental en el Instituto
Psiquiátrico de Londres. Al final del mismo habrá un debate que
tratará la moción titulada âÃste foro cree que la legalización de
cannabis reduciría el riesgo de enfermedades mentalesâ?. El
congreso está organizado por los Drs. Zerrin Atakan, Robin
Murray y Jim van Os. Entre los participantes Raphael
Mechoulam, Wayle Hall, Don Liszen, Richard Doll, Nadia
Solowij y Les Iversen, entre otros. Más información en:
http://www.iop.kcl.ac.uk/iopweb/events/?event=136

***EE.UU.: Texas
Según una reciente encuesta, la mayoría de los habitantes de
Texas están a favor de la legalización del uso médico de la
marihuana. El 75 por ciento dijo que los pacientes con cáncer u
otra enfermedad grave deberían tener permiso legal para utilizar
cannabis con fines terapéuticos, siempre que lo autorice su
médico, según la encuesta realizada por Scripps Howard
Texans para la Medical Marijuana Texas. El 19 por ciento se
oponen a tal idea. (Fuente: Houston Chronicle del 18 de
noviembre de 2004)

***EE.UU.: Vermont
Unos 30 ciudadanos de Vermont ha mostrado interés en utilizar
cannabis como tratamiento médico para sus enfermedades
desde que el estado aprobó su uso el 28 de octubre de 2004. El
Departamento de Seguridad Pública ha enviado por correo unos
30 certificados para aquellos que han solicitado permiso para
utilizar legalmente la planta para aliviar los síntomas de sus
enfermedades crónicas. La pasada primavera, la Autoridades
aprobaron una resolución que permitía el uso médico de la
marihuana, siendo Vermont el noveno estado con éste tipo de
normativa. La ley exime de persecución legal y arresto por uso
de pequeñas cantidades de marihuana a aquellos pacientes con
enfermedades graves. El paciente y su cuidador deben
registrarse en dicho Departamento y pagar 100$ en concepto
de inscripción (Fuente: Time Argus del 13 de noviembre de
2004)

***Ciencia: Secreción ácida del estómago
Había sido descrito con anterioridad que los cannabinoides
reducen la secreción ácida gástrica. Nuevos estudios en
animales de investigadores italianos afirman que se produce
principalmente por la activación de los receptores cannabinoides
periféricos tipo 1 (CB1). (Fuente: Adami M, et al. Brain Res
Bull 2004;64(4):357-61)

***Ciencia: Estrés
Nuevas investigaciones muestran que los endocannabinoides, o
el aumento de la concentración de los mismos, podrían
representar un novedoso enfoque para el tratamiento de
trastornos relacionados con la ansiedad. Los endocannabinoides
reducen la activación inducida por el estrés de la unidad
funcional denominada eje hipotálamo-pituitario-suprarrenal. Los
cannabinoides que se acoplan a los receptores CB1 reducen los
niveles plasmáticos de corticoides en ratones estresados,
mientras que un antagonista de los receptor CB1 los aumenta.
(Fuente: Patel S, et al. Endocrinology 2004;145(12):5431-8)

***Ciencia: Cannabis y dolor
El estudio de Berman y colaboradores con 48 pacientes con
dolor neuropático por lesión del plexo braquial, publicado con
anterioridad como resumen en Anaesthesia en 2003, ya está
disponible como artículo en la revista Pain. Los pacientes habían
recibido dos extractos diferentes de cannabis en un ensayo
cruzado a doble ciego distribuidos en tres períodos de 2
semanas. Ambos extractos disminuyeron el dolor y mejoraron el
sueño. Los beneficios fueron moderados, aunque en su mayor
parte estadísticamente significativos. (Fuente: Berman JS, et al.
Pain 2004; 112(3):299-306)

***Ciencia: Efecto de la Echinacea sobre los receptores
cannabinoides
Investigadores suizos han descubierto que determinados
componentes de la planta Echinacea, las denominadas
alquilamidas, modulan la síntesis del factor de necrosis tumoral
alfa (TNF-alfa), y que dicho efecto está mediado por los
receptores CB2. El TNF-alfa es un compuesto sintetizado por
el cuerpo que juega un importante papel en el sistema
inmunitario. (Fuente: Gertsch J, et al. FEBS Lett
2004;577(3):563-9)

4.

HACE UN AÃO:
- Ciencia: Según un estudio en fase II el THC reduce la
agitación en la enfermedad de Alzheimer
- IACM/Haworth: El Journal of Cannabis Therapeutics dejará
de publicarse en 2004

HACE DOS AÃOS:
- Ciencia: El cannabis puede ser útil en la enfermedad de
Parkinson
- R.U.: La Fundación Pulmonar Británica advierte sobre fumar
cannabis
- Ciencia: Consumo de cannabis y trastornos mentales

Si desea consultar números atrasados del Boletín de la IACM
visite nuestro archivo en: www.cannabis-med.org

Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento
(IACM)
Rueckertstrasse 4
53819 Neunkirchen
Alemania
Teléfono: +49-2247-968083
Fax: +49-2247-9159223
Email: info ARROBA cannabis-med.org
Internet: http://www.cannabis-med.org
Contacto español: Dr. Ricardo Navarrete,
ricardonv ARROBA hotmail.com

Si desea darse se baja o suscribirse a la lista de correo del
Boletín de la IACM, o si cambia su dirección de correo
electrónico, por favor comuníquenoslo a través de nuestra web
www.cannabis-med.org/spanish/subscribe.htm
Puede elegir la versión del Boletín que desee recibir (en inglés,
alemán, francés, holandés, italiano o español).
Mira també:
http://www.canamo.net/home.htm

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Bulletí de la IACM del 30 de novembre de 2004.[CAT/CAS]
30 nov 2004
buen articulo
Re: Bulletí de la IACM del 30 de novembre de 2004.[CAT/CAS]
03 mai 2005
la hierba que muestran es muy buena,quisiera que me manden fotos y si pueden una muestra gratis de tu riquisima hierba
Sindicat