Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: globalització neoliberal : amèrica llatina
Per Internet "antichavistes" estan convocant a la violència(Venezuela) [Català/Castellano]
15 ago 2004
Per Internet "antichavistes" estan convocant a la violència

Indicis que sectors més recalcitrants preparen provocacions
(IAR-Notícies) 15Ag04.

Per Stella Calloni - La Jornada


Les reunions que la vespra es van celebrar entre observadors internacionals del referend revocatori -que aquest diumenge definirà la destinació del president Hugo Chávez- amb representants del oficialisme i de l'opositora Coordinadora Democràtica, es van estendre aquest dissabte a una trobada amb els mitjans privats i estatals d'informació.


Allí es va evidenciar la realitat que els mitjans privats veneçolans, lligats a l'oposició, transmeten al món informació esbiaixada sobre Veneçuela, que és aprofitada per sectors radicals locals.


Per Internet, dirigents opositors estan convocant a la guarimba, és a dir, a sortir als carrers a manifestar-se violentament, fer talls de rutes, atacar a policies i crear caos després d'emetre el seu vot pel si.


En moments que transcorri la votació el país sud-americà estarà sota estat d'alerta, davant indicis que els grups opositors més recalcitrants intentaran violar les regles del joc electoral rebutjant els resultats si els són negatius, i intentin accions violentes.


D'alguna manera, el resultat d'aquest diumenge té cert caràcter de plebiscit i per a l'oposició pot ser el límit que Washington imposi -ara com ara- després dels constants fracassos de l'envestida opositora, que no ha fet sinó consolidar a Chávez a escala popular i canviar la seva imatge en bona part del món.


El seu paper a Amèrica Llatina, i el lloc que en l'actualitat ocupa Veneçuela com interlocutor en diversos fòrums internacionals, va produir un canvi profund en l'antic esquema gairebé insular d'aquesta nació davant la decadència dels partits de l'alternança política, Acció Democràtica (socialdemòcrates) i Copei (socialcristians).


L'analista polític Carlos Aníbal Hernández adverteix sobre l'absència de democràcia en els esquemes opositors, les polítiques dels quals a més són encoratjades pels sectors més fonamentalistes del govern d'Estats Units, que ja ha reconegut l'ajuda econòmica que atorga a la Coordinadora Democràtica.


En les projeccions dels últims dies que van registrar alguns mitjans de comunicació, la gestió presidencial podria obtenir un respatller de fins 59.7 per cent, mentre que 39.3 votaria per la revocació del mandat de Chávez.


"No resulta ingenu esperar un acte noble de l'oposició, pensar que va acatar tranquil·lament el resultat electoral del 15 d'agost si no ho afavoreix després de tot el que ha fet, o que es dedicarà a treballar, com li correspondria fer-lo si perd, en funció de les eleccions presidencials de 2006?", es pregunta Hernández.


Sosté que l'oposició política compta ja amb un suposat "pla B", a adoptar després del fracàs del "pla A", que va consistir en l'esforç, la inversió i en les campanyes dels mitjans de comunicació controlats per l'oposició (més de 500) per a aconseguir el triomf del si.


En el pla B les empreses periodístiques poden ajudar a armar un escenari local i internacional de desestabilització política, com va succeir en el fallit cop d'Estat d'abril de 2002.


S'esmenta que els capdavanters opositors més bel·ligerants, Marcel Granier i Enrique Mendoza, qui manifesten obertament que violaran les regles electorals, han intentat "soliviantar a oficials de l'armada veneçolana" per a crear una situació de confusió i incertesa que pressioni per a avançar les eleccions presidencials.


D'acord amb consultes d'aquest periòdic, això no està referit a la capacitat per a modificar les dades, afegir vots i altres que alterin els resultats. El que apareix com vulnerable és el sistema de comunicació, que pot dur a retards i corts de comunicacions o de llum, sectors en mans d'aquesta oposició.


Mitjançant l'anterior es podria privilegiar l'arribada de dades favorables a l'oposició, retardant els quals afavoreixen al no i fins i tot impossibilitant l'arribada d'aquests.


Allí es posaria al Consell Nacional Electoral (CNE) en la impossibilitat de donar a conèixer ràpidament les xifres fins solucionar els problemes, espai de temps que aprofitaria l'oposició veneçolana per a denunciar un frau comicial.


Encara que la veritat s'imposés finalment, el procés hauria quedat danyat i la violència s'instal·laria en els carrers i els amics externs demandarien mesures que copegessin al govern. De fet, estan preparades les manifestacions i fins s'esmenta la possibilitat d'actes terroristes.


Alguns funcionaris governamentals han denunciat la possibilitat de complots de part de ex treballadors de l´ex empresa Intesa, contractats per Cantv, que podrien actuar en conjunt amb Sumate, organització no governamental clau de l'oposició, que des d'ara assegura que tindrà resultats minut a minut.


En tot cas, es fa necessari l'alerta perquè els informes processats revelen els perills del moment, assenyalen alguns sectors de l´oficialisme.


L'analista Raúl Bosc va recordar per aquestes hores un informe publicat a Espanya sobre els objectius de la recent visita de William Spencer, sotsdirector de l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA), dintre del traçat d'una estratègia per a treure al president Chávez del poder, sota l'argument de suposat suport al narcotràfic.


Encara que gens es va explicar a Xile sobre l'assumpte i la CIA va guardar silenci, el tema està aquí en l'aire. Per això, aquest dia representants de mitjans de comunicació privats, com Alberto Salines, de Venevisión, i Aníbal Latouf, de Globus Visió, van deure respondre les inquietuds dels observadors electorals.


El primer no va tolerar algunes exposicions i es va anar. Va haver al·lusions a l'aparició d'un curt en CNN sobre el referend que deixaven dubtes sobre una possible sortida violenta, com ho va denunciar la diputada argentina Alicia Castro, i altres demandes sobre si la premsa privada actuaria democràticament després de la consulta.


El referend revocatori va possibilitar varis debats, entre ells la falta de credibilitat internacional respecte dels mitjans privats veneçolans, compromesos amb el passat cop d'Estat.


Unes hores abans Antonio Scocazo, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Nàpols, va estimar que no creia que hagués alguna anomalia en aquest procés, des del punt de vista formal i substancial, i que l'única anomalia que havia detectat corresponia als mitjans de comunicació massius que afavoreixen el sí, i que això, en qualsevol país, és absolutament intolerable en un procés democràtic.


Per la seva banda, José Asensi Sabater, director de l'Institut Iberoamericà, es va mostrar preocupat per la tensió que es crea davant els anuncis d'algunes organitzacions que violaran la legislació electoral.


En aquest clima s'arriba al procés d'aquest diumenge, amb evident efervescència popular en les zones més pobres i un clima tibant en els sectors del poder econòmic.


Molt és el que es juga a Veneçuela amb el referend revocatori.


Revaloració democràtica


Representants dels observadors internacionals, entre els quals trobava l'éscritor uruguayà Eduardo Galeano, van exhortar aquesta nit als veneçolans a culminar el procés del referend revocatori, únic en el món, en forma democràtica i exemplar, i van manifestar el seu agraïment per estar presents en aquesta circumstància tan important per al país.


Galeano va parlar en nom de 60 observadors -que representen a partits polítics, expresidents i personatges- i va donar un petit testimoniatge personal d'agraïment al poble de Veneçuela pel profund significat que té aquesta consulta com revaloració democràtica en el món actual, quan la democràcia està tan desprestigiada per alguns polítics.


"Vinc d'Uruguai, país amant dels plebiscits, el qual ha fet més consultes d'aquest tipus en el món, una nació amb vocació democràtica; però als uruguayos no se'ns havia ocorregut aquesta manera d'actuar per a revocar o no un mandat en un acte de democràcia participativa", que va qualificar d'exemplar.


-------------------------------------------------


Por Internet "antichavistas" están convocando a la violencia

Indicios de que sectores más recalcitrantes preparan provocaciones


(IAR-Noticias) 15Ag04

Por Stella Calloni - La Jornada

Las reuniones que la víspera se celebraron entre observadores internacionales del referendo revocatorio -que este domingo definirá el destino del presidente Hugo Chávez- con representantes del oficialismo y de la opositora Coordinadora Democrática, se extendieron este sábado a un encuentro con los medios privados y estatales de información.

Allí se evidenció la realidad de que los medios privados venezolanos, ligados a la oposición, transmiten al mundo información sesgada sobre Venezuela, que es aprovechada por sectores radicales locales.

Por Internet, dirigentes opositores están convocando a la guarimba, es decir, a salir a las calles a manifestarse violentamente, hacer cortes de rutas, atacar a policías y crear caos después de emitir su voto por el sí.

En momentos en que transcurra la votación el país sudamericano estará bajo estado de alerta, ante indicios de que los grupos opositores más recalcitrantes intentarán violar las reglas del juego electoral rechazando los resultados si les son negativos, e intenten acciones violentas.

De alguna manera, el resultado de este domingo tiene cierto carácter de plebiscito y para la oposición puede ser el límite que Washington imponga -por ahora- después de los constantes fracasos de la embestida opositora, que no ha hecho sino consolidar a Chávez a escala popular y cambiar su imagen en buena parte del mundo.

Su papel en América Latina, y el lugar que en la actualidad ocupa Venezuela como interlocutor en diversos foros internacionales, produjo un cambio profundo en el antiguo esquema casi insular de esta nación an-te la decadencia de los partidos de la alternancia política, Acción Democrática (socialdemócratas) y Copei (socialcristianos).

El analista político Carlos Aníbal Hernández advierte sobre la ausencia de democracia en los esquemas opositores, cuyas políticas además son alentadas por los sectores más fundamentalistas del gobierno de Estados Unidos, que ya ha reconocido la ayuda económica que otorga a la Coordinadora Democrática.

En las proyecciones de los últimos días que registraron algunos medios de comunicación, la gestión presidencial podría obtener un respaldo de hasta 59.7 por ciento, mientras que 39.3 votaría por la revocación del mandato de Chávez.

"¿No resulta ingenuo esperar un acto noble de la oposición, pensar que va acatar tranquilamente el resultado electoral del 15 de agosto si no lo favorece después de todo lo que ha hecho, o que se dedicará a trabajar, como le correspondería hacerlo si pierde, en función de las elecciones presidenciales de 2006?", se pregunta Hernández.

Sostiene que la oposición política cuenta ya con un supuesto "plan B", a adoptar tras el fracaso del "plan A", que consistió en el esfuerzo, la inversión y en las campañas de los medios de comunicación controlados por la oposición (más de 500) para lograr el triunfo del sí.

En el plan B las empresas periodísticas pueden ayudar a armar un escenario local e internacional de desestabilización política, como sucedió en el fallido golpe de Estado de abril de 2002.

Se menciona que los líderes opositores más beligerantes, Marcel Granier y Enrique Mendoza, quienes manifiestan abiertamente que violarán las reglas electorales, han intentado "soliviantar a oficiales de la armada ve-nezolana" para crear una situación de confusión e incertidumbre que presione para adelantar las elecciones presidenciales.

De acuerdo con consultas de este periódico, esto no está referido a la capacidad para modificar los datos, añadir votos y otros que alteren los resultados. Lo que aparece como vulnerable es el sistema de co-municación, que puede llevar a retrasos y cortes de comunicaciones o de luz, sectores en manos de esa oposición.

Mediante lo anterior se podría privilegiar la llegada de datos favorables a la oposición, retrasando los que favorecen al no e incluso imposibilitando la llegada de éstos.

Allí se pondría al Consejo Nacional Electoral (CNE) en la imposibilidad de dar a conocer rápidamente las cifras hasta solucionar los problemas, espacio de tiempo que aprovecharía la oposición venezolana para denunciar un fraude comicial.

Aunque la verdad se impusiera finalmente, el proceso habría quedado dañado y la violencia se instalaría en las calles y los amigos externos demandarían medidas que golpearan al gobierno. De hecho, están preparadas las manifestaciones y hasta se menciona la posibilidad de actos terroristas.

Algunos funcionarios gubernamentales han denunciado la posibilidad de complots de parte de ex empleados de la ex empresa Intesa, contratados por Cantv, que podrían actuar en conjunto con Súmate, organización no gubernamental clave de la oposición, que desde ahora asegura que tendrá resultados minuto a minuto.

En todo caso, se hace necesario el alerta porque los informes procesados revelan los peligros del momento, señalan algunos sectores del oficialismo.

El analista Raúl Bosque recordó por es-tas horas un informe publicado en España sobre los objetivos de la reciente visita de William Spencer, subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), dentro del trazado de una estrategia para sacar al presidente Chávez del poder, bajo el argumento de supuesto apoyo al narcotráfico.

Aunque nada se explicó en Chile sobre el asunto y la CIA guardó silencio, el tema está aquí en el aire. Por eso, este día representantes de medios de comunicación privados, como Alberto Salinas, de Venevisión, y Aníbal Latouf, de Globo Visión, debieron responder las inquietudes de los ob-servadores electorales.

El primero no toleró algunas exposiciones y se fue. Hubo alusiones a la aparición de un corto en CNN sobre el referendo que dejaban dudas sobre una posible salida violenta, como lo denunció la diputada argentina Alicia Castro, y otras demandas sobre si la prensa privada actuaría democráticamente luego de la consulta.

El referendo revocatorio posibilitó va-rios debates, entre ellos la falta de credibilidad internacional respecto de los medios privados venezolanos, comprometidos con el pasado golpe de Estado.

Unas horas antes Antonio Scocazo, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Nápoles, estimó que no creía que hubiera alguna anomalía en este proceso, desde el punto de vista formal y sustancial, y que la única anomalía que había de-tectado correspondía a los medios de comunicación masivos que favorecen el sí, y que eso, en cualquier país, es absolutamente intolerable en un proceso democrático.

Por su parte, José Asensi Sabater, director del Instituto Iberoamericano, se mostró preocupado por la tensión que se crea ante los anuncios de algunas organizaciones de que violarán la legislación electoral.

En este clima se llega al proceso de este domingo, con evidente efervescencia popular en las zonas más pobres y un clima tenso en los sectores del poder económico.

Mucho es lo que se juega en Venezuela con el referendo revocatorio.

Revalorización democrática

Representantes de los observadores internacionales, entre los que encontraba el es-critor uruguayo Eduardo Galeano, exhortaron esta noche a los venezolanos a culminar el proceso del referendo revocatorio, único en el mundo, en forma democrática y ejemplar, y manifestaron su agradecimiento por estar presentes en esta circunstancia tan im-portante para el país.

Galeano habló en nombre de 60 observadores -que representan a partidos políticos, ex presidentes y personajes- y dio un pequeño testimonio personal de agradecimiento al pueblo de Venezuela por el hondo significado que tiene esta consulta como revalorización democrática en el mundo actual, cuando la democracia está tan desprestigiada por algunos políticos.

"Vengo de Uruguay, país amante de los plebiscitos, el que ha hecho más consultas de ese tipo en el mundo, una nación con vocación democrática; pero a los uruguayos no se nos había ocurrido este modo de actuar para revocar o no un mandato en un acto de democracia participativa", que calificó de ejemplar.
Mira també:
http://iarnoticias.com/noticias/0010_oposicion_por_internet_15ag04.html

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa