Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: ecologia
MANIFEST: LA CENTRAL T脠RMICA DEL PORT DE BARCELONA I LA RESPONSABILITAT DELS POL?TICS QUE ENS REPRESENTEN
20 jun 2004
Plataforma dâ橭posició a la Central Tèrmica del Port de Barcelona.


MANIFEST: LA CENTRAL TÃ圧MICA DEL PORT DE BARCELONA I LA RESPONSABILITAT DELS POLÃ?TICS QUE ENS REPRESENTEN.

El mes dâ檃bril del 2003 vam conèixer el projecte de GAS NATURAL SDG, SA de construir una central tèrmica de cicle combinat del 800 Megavats (MW) de potència al Port de Barcelona; des de llavors 107 entitats agrupades a la Plataforma Ciutadana dâ檕posició a la Central Tèrmica del Port hem desenvolupat una campanya dâ檌nformació a la població de Barcelona i la seva Ãrea Metropolitana sobre lâ檌mpacte que el funcionament dâ檃questa central tindrà sobre la qualitat ambiental i la salut de les persones.

Tant Barcelona com lâÃrea Metropolitana es troben en una situació límit pel que fa als nivells de qualitat de lâ檃ire i, a més, aquesta central emetrà ingents quantitats de diòxid de carboni, el principal gas responsable del canvi climàtic que, entre altres coses, està començant a alterar greument lâ檈quilibri ecològic de la conca mediterrània.

Malgrat que la seva construcció empitjorarà el medi ambient de la ciutat, al temps que entra en contradicció amb els compromisos ciutadans a favor de la sostenibilitat, tant lâ橝juntament de Barcelona com la Generalitat de Catalunya continuen endavant amb el tràmit administratiu dâ檃provació.

La irracionalitat de tirar endavant aquest projecte encara queda més patent si considerem que fa poc més de dos anys que ja funcionen dues tèrmiques de cicle combinat al terme municipal de Sant Adrià del Besòs, a la desembocadura del Besòs, i que hi ha un acord, signat el 27 de maig de 1999, entre ENDESA i les administracions de la zona (Generalitat, ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià i Santa Coloma, Barcelona Regional i Fòrum 2004) pel qual, a canvi de la retirada de les torres dâ檃lta tensió, sâ檃utoritzava a ENDESA a substituir els seus grups de generació per unitats de cicle combinat fins assolir 1820 MW de potència.

Si a la realització dâ檃quest acord afegim el nou grup de GAS NATURAL del Besòs i la central tèrmica del Port, tindrem instal·lada una potència de generació elèctrica de 3000 MW en menys de 4 quilòmetres de franja litoral, el que significaria la major concentració de potència per superfície de tot lâ檈stat espanyol.

Davant tota aquesta situació la preocupació reiteradament manifestada per la majoria dels representants polítics que sâ檋an pronunciat sobre el tema ha estat que Barcelona tingui assegurat un subministrament energètic de qualitat que li permeti ser "competitiva" i tirar endavant amb els seus projectes de gran metròpoli mediterrània.

Sabem que resulta irreal demanar a GAS NATURAL SDG, SA, o a ENDESA, que mostrin preocupació per la qualitat ambiental del territori o per la salut de les persones que hi vivim; com companyies que es troben al bell mig dâ檜n procés reestructuració del mapa energètic en un mercat sense regulació, la seva prioritat és obtenir beneficis per als seus propietaris i accionistes, i les altres consideracions queden en un segon terme.

Però sí que hem de demanar a les persones que hem escollit per a que ens representin que actuïn amb una visió més ampla i humana que la de les empreses, que facin servir el poder polític que els hi hem donat per treballar a favor de la sostenibilitat, promoure lâ檃profitament dels grans recursos en energies renovables que tenen tant Barcelona com la seva Ãrea Metropolitana, millorar el nivell de qualitat ambiental en el que vivim i manifestar preocupació per coses reals com els ecosistemes i les persones, i no per entelèquies com els grans projectes, la competitivitat i el creixement il·limitat.

Degut a la sintonia empresarial i política que hem detectat, sintonia que fa que el projecte de central tèrmica del Port sembli inamovible, i es tracti al marge dels compromisos energètics que les administracions van adquirir amb lâ檃cord del Besòs, les persones i entitats que formem la Plataforma Ciutadana contra la Central Tèrmica del Port,

MANIFESTEM :

Primer.- Que, com demostren diversos estudis desenvolupats des de les pròpies administracions, Barcelona i la seva Ãrea Metropolitana disposen de prou recursos en energies renovables per garantir la cobertura de les seves necessitats sense haver de construir la Central Tèrmica del Port si existeix la voluntat de desenvolupar-los. Les opcions tecnològiques per cobrir una demanda energètica racional i de qualitat són moltes.

Segon.- Que, en canvi, només es pot garantir que la qualitat ambiental i la salut de les persones que hi vivim es mantindrà estable i millorarà si sâ檈vita la creació de nous focus dâ檈missions procedents de combustibles fòssils.

Tercer.- Que la defensa de la bondat ambiental i tecnològica de les centrals tèrmiques de cicles combinats realitzada des de les empreses implicades (GAS NATURAL o ENDESA) es bassa tan sols en que el gas natural és el menys brut dels combustibles fòssils, però silencia el fet que emet grans quantitats de contaminants que empitjoren la qualitat de lâ檃ire de lâ檈ntorn a on funcionen i agreugen el problema del canvi climàtic.

Quart.- Que les empreses implicades també silencien que les reserves i el subministrament de gas natural són limitats i que les centrals tèrmiques de cicle combinat poden funcionar igualment amb gas-oil, un combustible molt més contaminant que podria ser utilitzat si davant un increment de la demanda dâ檈lectricitat les centrals tèrmiques han de cobrir-la. En aquest cas s'agreujarien molt més els nivells de contaminació.

Cinquè.- Que donar recolzament preferent a una tecnologia de generació energètica contaminant és un error en una situació com lâ檃ctual marcada per la crisi ecològica i les reiterades recomanacions internacionals a favor del desenvolupament de les energies renovables, recomanancions que impliquen garantir dâ檜n subministrament elèctric distribuït i diversificat.

Per tot això

Demanem als representants polítics del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Iniciativa per Catalunya- Verds (ICV), partits i coalicions que tenen actualment el poder polític tant a lâ橝juntament de Barcelona com a la Generalitat de Catalunya que declarin en moratòria el projecte de Central Tèrmica de Cicle Combinat del Port de Barcelona, en tant que es concreta com serà el mapa energètic de Catalunya que resultarà del compromís del Govern de revisar lâ檃nterior planificació, revisió que ha dâ檃nar en el sentit dâ檃favorir una Nova Cultura de lâ橢nergia.

Demanem que la construcció de centrals tèrmiques de cicle combinat es subordini a un estudi de la demanda dâ檈nergia que incorpori mesures generalitzades dâ檈stalvi i eficiència, i a un desenvolupament de les energies renovables.

Demanem a les persones afiliades al PSC, ERC i a la coalició ICV EUiA, a que facin servir la capacitat dâ檌ncidir en les seves formacions polítiques per a que les seves direccions prenguin consciència de la seva situació de representants de la societat, i siguin conscients de la necessitat de que el poder polític treballi amb una visió superior a la de les empreses.

Finalment, demanem a la població de Barcelona i la seva Ãrea Metropolitana que participi a les accions que la Plataforma dâ橭posició a la Central Tèrmica del Port té previst realitzar en dates properes per fer palesa l'oposició al projecte.

Barcelona, juny del 2004

This work is in the public domain

Comentaris

Re: MANIFEST: LA CENTRAL T脠RMICA DEL PORT DE BARCELONA I LA RESPONSABILITAT DELS POL?TICS QUE ENS REPRESENTEN
20 jun 2004
Val, jo aniré a les vostres si vosaltres aneu a les nostres, és tan fàcil com això, a l'area metropolitana fa temps que ens destrossen, Besòs, Llobregat (il·legal), 4rt Cinturó, etc.

Per suposat, No a la Central Tèrmica.
Re: MANIFEST: LA CENTRAL T脠RMICA DEL PORT DE BARCELONA I LA RESPONSABILITAT DELS POL?TICS QUE ENS REPRESENTEN
22 jun 2004
Si de puta mare. I quan veig a la familia i els amics? ;-)
Sindicat