Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: ecologia
Taula pel Desenvolupament Sostenible de les Comarques Gironines
28 abr 2004
L’Assemblea en Defensa de les Terres Nord-Orientals, ha decidit en una trobada celebrada el 16 d’abril del 2004, constituir la Taula pel Desenvolupament Sostenible de les Comarques Gironines amb l’objectiu de debatre amb profunditat els aspectes, problemes, arguments, criteris i sobretot les actuacions i solucions concretes per assolir de forma real el Desenvolupament Sostenible a les nostres contrades.
PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

LâAssemblea en Defensa de les Terres Nord-Orientals, ha decidit en una trobada celebrada el 16 dâabril del 2004, constituir la Taula pel Desenvolupament Sostenible de les Comarques Gironines amb lâobjectiu de debatre amb profunditat els aspectes, problemes, arguments, criteris i sobretot les actuacions i solucions concretes per assolir de forma real el Desenvolupament Sostenible a les nostres contrades, contribuint a la sostenibilitat global, planetària.

Concretament sâha decidit inicialment tractar la temàtica urbanística ja que creiem que el debat Costa Brava no ha profunditzat en les solucions i les propostes de futur per assolir el desenvolupament sostenible urbanístic.

La Taula de Desenvolupament Sostenible organitzarà una jornada de debat el proper 29 de maig a Palafrugell durant tot el dia que se centrarà en la problemàtica urbanística i per definir les propostes, les solucions i les actuacions concretes per assolir el Desenvolupament Urbanístic Sostenible.

A posteriori, la taula se centrarà en la mobilitat i infraestructures,
després en el debat energètic, a continuació sobre residus, i finalment sobre la nova cultura de lâaigua. No obstant, la Taula podrà plantejar nous temes o la revisió dâaltres, en funció de les decisions i les necessitats, amb la intenció de crear debat permanent per arribar realment al desenvolupament sostenible.

Els moviments socio-ecologistes de les comarques gironines agrupats en lâAssemblea en Defensa de les Terres Nord-Orientals creiem que només es podrà assolir el Desenvolupament Sostenible a partir de les següents premisses bàsiques:


1.- El territori ha assolit la màxima capacitat de càrrega.

El territori, com a recurs, és limitat i escàs. El sistema
socio-econòmic capitalista actual imposa un creixement il·limitat, i
això comporta una permanent destrucció i degradació del medi ambient (aigües, aire, sòls, espais naturals i rurals, recursos naturals en general,...). Aquesta situació està alterant dâuna forma irreversible i permanent la nostra capacitat de subsistir i està hipotecant els recursos que hauran dâestar disponibles per a cobrir les necessitats de les generacions futures.

Capacitat de Càrrega és la població màxima que es pot sostenir
indefinidament en un territori sense afectar en forma permanent aquest habitat i la seva base de recursos. Això contradiu el concepte que permanentment ens venen els polítics, els tecno-buròcrates i els poders econòmics, que benestar és igual a creixement il·limitat.


2.- Desenvolupament sostenible.

Ãs un desenvolupament sense creixement. Hem dâentendre aquest com una qüestió de qualitat i no de quantitat. El creixement econòmic, que és un augment en la quantitat, no pot ser indefinidament sustentable en un planeta finit. El desenvolupament econòmic, com la millora en la qualitat de vida sense que això impliqui necessàriament un augment en la
quantitat de recursos consumits (territori i recursos naturals), pot ser
sustentable.


3.- Lâactual sistema socio-econòmic provoca una greu afectació als
recursos naturals.

Aquesta situació de creixement il·limitat també ha provocat una sèrie de conseqüències com són la degradació del territori i els seus recursos per la construcció dâinfraestructures; la de la contaminació i afectació de les aigües; la contaminació atmosfèrica, lumínica, acústica, ...; la generació massiva de residus i construcció dâabocadors; malbaratament de recursos naturals i dâenergia; la destrucció dels espais agrícoles, menyspreu i abandó vers la pesca i lâagricultura, etc..


4.- Planificació integral del territori tenint en compte els aspectes
ambientals, socials, històrics, econòmics, culturals, ètics, ...

La sostenibilitat passa per enfocar el desenvolupament de les activitats humanes sobre el territori de forma integrada, transversal, dins dâuna visió global; és a dir, integrant tots els aspectes que determinen la relació home â entorn. Des dâaquesta òptica no es pot deslligar la planificació del territori, la gestió de l'urbanisme, de les infraestructures, el transport, etc..., del respecte al medi ambient (la gestió dels espais naturals, la despesa energètica, la gestió dels residus i de substàncies contaminants, la qualitat de lâaigua i lâaire, ...). Tampoc es pot deslligar desenvolupament de les activitats econòmiques (com lâagricultura, la indústria, el turisme, el comerç, etc...) de les consideracions socials, històriques, polítiques, culturals, ètiques,... Les decisions sâhan de prendre des dâuna visió holística.


5.- Indicadors de Sostenibilitat â Petjada ecològica, índex de
Desenvolupament a Escala Humana,..

Cal desenvolupar a nivell territorial (municipal, regional i nacional)
diferents indicadors de sostenibilitat, per tal de portar a la pràctica
el concepte abstracte del desenvolupament sostenible.

Petjada ecològica: Ãs lâàrea ecosistèmica total essencialment necessària per la supervivència de la població, pel sosteniment de les seves activitats, en un territori concret (ciutat, municipi, regió, ...).
Permet estimar els requeriments en termes de consum de recursos i
assimilació de residus dâuna determinada població o economia, expressats en àrees de terra productiva per càpita.

Ã?ndex de Desenvolupament a Escala Humana: Ãs un desenvolupament que depèn de les possibilitats que tenen les persones per a satisfer les seves necessitats humanes fonamentals i a la seva qualitat de vida. Les necessitats humanes fonamentals són finites, poques i classificables (Afecte, Creació, Enteniment, Identitat, Llibertat, Oci, Participació, Protecció i Subsistència), són les mateixes en totes les cultures i en tots els períodes històrics. El que canvia, a través del temps i de les cultures, és la manera o els mitjans utilitzats per a la satisfacció de les necessitats, els satisfactors.


6.- Crida a la mobilització ciutadana i participació en la presa de
decisions mitjançant mecanismes de democràcia directa.

Davant de la situació de insostenibilitat permanent que imposa el
sistema socio-económic actual cal una resposta clara i urgent que
transformi de forma profunda el funcionament de la nostra societat cap a una altra, més justa socialment i més equilibrada ecològicament parlant.

En un món on els poders econòmics decideixen les qüestions rellevants i importants del funcionament de la societat (amb el vist i plau de les élites polítiques i lâajuda dels tecnoburòcrates i els mass media), i on la població queda relegada al paper dâespectadors, sense poder participar directament en lâesfera de la presa de decisions; la transformació que cal no tindrà mai lloc. El canvi profund només vindrà a través de la mobilització ciutadana, dâuna mobilització activa, crítica, pacífica, digne, ... per arribar a construir un altre món necessari i possible.

La crisi ambiental actual no trobarà solució fins que no se solucioni la crisi democràtica, igualment no hi haurà mai justícia social si no hi ha una revisió profunda en la presa de decisions polítiques.

El desenvolupament sostenible ha dâimplicar una revisió dels mecanismes de presa de decisions a nivell integral (política, social, econòmic, ambiental, cultural, etc...) que faci transparent i acceptable aquest procés per la nostra societat i pels moviments socials mitjançant la democràcia directa.

Mecanismes com la presa de decisions a través dâassemblees populars, referèndums vinculants; accés total als documents públics, projectes, informes tècnics, etc...; participació directa en la definició de polítiques (en continguts i forma); impugnació de càrrecs electes mitjançant consulta popular, etc... sâhan dâestablir, perquè realment assolim la justícia social i la sostenibilitat ecològica.


Sant Feliu de Guíxols, 16 dâabril de 2004


Taula pel Desenvolupament Sostenible de les Comarques Gironines de lâASSEMBLEA EN DEFENSA DE LES TERRES NORD ORIENTALS (ADTNO)


Més informació: Josep Maria Ricart tel. 696290139 / 972831110 portaveu de la COORDINADORA ANTIL�NIA DE LES GAVARRES (ADTNO)

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa