Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: ecologia : especulació i okupació
Manifest de la plataforma salvem el Cabanyal. (València)
12 gen 2004
Manifest de la plataforma salvem el Cabanyal

x La Haine - Valencia - [12.01.04 - 15:02]
en catalá y castellá en catalán y castellno


Desembre de 2003

La concurrència d'alguns temes d'especial interès per al futur del Cabanyal – Canyamelar, com són:

1 la imminent sentència sobre el contenciós administratiu interposat contra el Pla de prolongació de l'Avinguda Blasco Ibáñez,
2 l'anunciada reforma de la Llei de Patrimoni pel consell de la Generalitat,
3 la designació de la ciutat de València com organitzadora de la Copa Amèrica,lduen a la Plataforma Salvem el Cabanyal a emetre el següent MANIFEST:1º Una sentència favorable a les tesis de la Plataforma –il·legalitat del Pla de l'Ajuntament- suposaria un nou escenari per al barri. En tal cas, la Plataforma oferirà tota la seva col·laboració a l'Ajuntament per a, amb tots els veïns, consensuar un pla de rehabilitació per al Cabanyal – Canyamelar, sense enderrocaments indiscriminats, que respecte la trama urbana, que potencie i dinamitze la vida social i econòmica en el barri, i que li dote dels serveis i infraestructures necessàries.
El desig de la Plataforma és que la resposta per part de l'Administració obriga un camí al diàleg i al consens amb els ciutadans.2º Si l'Ajuntament segueix intentant dur avant la destrucció del Cabanyal – Canyamelar, la Plataforma es reafirma en la línia seguida fins ara en defensa de la seva integritat, de la justícia i el dret. De manera que seguirà amb el seu compromís de lluita en els termes que l'ha vingut fent aquests cinc últims anys.3º La Plataforma no abandonarà la lluita en els tribunals. La reforma de la Llei de Patrimoni plantejada pel consell és il·legal i inconstitucional. Si l'aproven i intenten aplicar-la lluitarem contra ella, amb les mateixes forces i raó amb que hem vingut lluitant contra el pla de la prolongació.4º La Copa d'Amèrica pot ser un factor beneficiós per a València i per al barri. Ara bé mai suposarà la desmovilització de la Plataforma Salvem El Cabanyal. Abans al contrari, la Plataforma utilitzarà totes les oportunitats que l'esdeveniment li facilite per a ser focus d'atenció informativa, per a difondre i explicar la problemàtica que ens afecta, per a explicar el menyspreu cap al patrimoni de l'Administració organitzadora.5º La Plataforma està amatent, entre altres manifestacions de protesta, a iniciar una nova vaga de fam en la ciutat i seguir-la a Suïssa, amb l'únic objecte d'explicar la situació real i els problemes socials d'abandó i delinqüència del barri mariner d'aquesta ciutat.
Fins el present la Plataforma no ha deixat ni un sol instant de lluitar pel que sap que és just,
i si bé el seu desig és que totes aquestes forces es canalitzen cap a la cohesió i rehabilitació del barri, la persistència per part del municipi de portar a terme el seu projecte xocarà amb la nostra oberta oposició. Els ciutadans que formem la Plataforma, i molts altres, sabem que tenim dret a participar en les decisions que ens afecten, i així l'exigim.
----------------------------------------------------------------
TRADUCCIÓN
Diciembre de 2003.

La concurrencia de algunos temas de especial interés para el futuro del *Cabanyal – *Canyamelar, como son:

1 la inminente sentencia sobre el contencioso administrativo interpuesto contra el Plan de prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez,

2 la anunciada reforma de la Ley de Patrimonio por el consejo de la Generalidad,

3 la designación de la ciudad de Valencia como organizadora de la Copa América,

Inducen a la Plataforma Salvamos el *Cabanyal a emitir el siguiente MANIFIESTO:1º Una sentencia favorable a las tesis de la Plataforma –ilegalidad del Plan del Ayuntamiento- supondría un nueve escenario para el barrio. En tal caso, la Plataforma ofrecerá toda su colaboración al Ayuntamiento para, con todos los vecinos, consensuar un plan de rehabilitación para el *Cabanyal – *Canyamelar, sin derribos indiscriminados, que respeto la trama urbana, que potenció y dinamizó la vida social y económica en el barrio, y que le doto de los servicios e infraestructuras necesarias.

El deseo de la Plataforma es que la respuesta por parte de la Administración abra un camino al diálogo y al consenso con los ciudadanos.
2º Seno el Ayuntamiento sigue intentando duro adelante la destrucción del *Cabanyal – *Canyamelar, la Plataforma se reafirma en la línea seguida hasta ahora en defensa de su integridad, de la justicia y el derecho. De manera que seguirá con su compromiso de lucha en los términos que el ha venido haciendo estos cinco últimos años.

3º La Plataforma no abandonará la lucha en los tribunales. La reforma de la Ley de Patrimonio planteada por el consejo es ilegal y *inconstitucional. Si el aprueban e intentan aplicarla lucharemos contra ella, con las mismas fuerzas y razón con que hemos venido luchando contra el plan de la prolongación.


4º La Copa de América puede ser un factor beneficioso para València y para el barrio. Ahora bien nunca supondrá la desmovilización de la Plataforma Salvamos El *Cabanyal. Antes al contrario, la Plataforma utilizará todas las oportunidades que el acontecimiento le facilitó para ser foco de atención informativa, para difundir y explicar la problemática que nos afecta, para explicar el desprecio cabe al patrimonio de la Administración organizadora.


5º La Plataforma está dispuesta, entre otros manifestaciones de protesta, a iniciar una nueva huelga de hambre en la ciudad y seguirla a Suiza, con el único objeto de explicar la situación real y los problemas sociales de abandono y delincuencia del barrio marinero de esta ciudad.

Hasta el presente la Plataforma no ha dejado ni un solo instante de luchar por el que sabe que es justo, y si bien su deseo es que todas estas fuerzas se canalizan hacia la cohesión y rehabilitación del barrio, la persistencia por parte del municipio de llevar a cabo su proyecto chocará con nuestra abierta oposición. Los ciudadanos que formamos la Plataforma, y muchos demás, sabemos que tenemos derecho a participar en las decisiones que nos afectan, y así la exigimos.
Mira també:
http://www.lahaine.org/b2/articulo.php?p=2169&more=1&c=1
Sindicat Terrassa