Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: corrupció i poder : ecologia : educació i societat
Campanya per un transport públic gratuït
03 des 2003
La CEPC ha iniciat una campanya en favor del transport públic gratuït que de moment només es realitza a Bcn, per això ho publiquem aquí, a veure si s'encomana. Si teniu curiositat, podeu llegir xifres de la gent que no paga el transport en un article titulat 'Que pagui pujol!'.
http://www.coordinadora.net
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/61613/index.php
Textos de la campanya:

Lâassemblea interuniversitària de Barcelona (UAB, UB, UPC i UPF) està portant a terme durant aquests mesos una campanya per aconseguir un transport públic a lâabast dels i les estudiants. Es demana la gratuitat dels mateixos per tal que no suposin una càrrega més per a les malmeses economies dels i les estudiants.


Actualment existeixen certs descomptes per determinats col.lectius, com és el cas de la T-Jove. A part de ser descomptes molt reduïts només és vàlid per als menors de 21 anys. El súmmum de la hipocresia de les empreses de transports públics i les administracions arriba amb la T- Forum, que permetra unes grans reduccions de preus en transports per a aquells que vagin als espectacles del Forum 2004.

Una de les accions de la campanya és la recollida de firmes entre lâestudiantat; aquesta recollida està sent massiva ja en els primers dies de la campanya.

Des de la CEPC et demanem que lluitis pels transports públics i signis per la nostra campanya. Si a la teva facultat o institut no disposes de fulls de signatura envia un mail a transports ARROBA universitats.vilaweb.com i teân farem arribar.

Firma i lluita a favor de la gratuïtat dels transports públics pels i les estudiants.-----
CARTA OBERTA ALS RECTORATS, MITJANS DE COMUNICACIÃ i COMUNITAT UNIVERSITÃRIA EN GENERAL

Les grans concentracions urbanes, en aquest cas Barcelona i la seva àrea metropolitana, requereixen dâun sistema de transports públics que garanteixi la bona mobilitat dels seus habitants, que sigui assequible a les rentes més baixes i que permeti un desenvolupament sostenible del territori en detriment del transport privat, el qual és insolidari i agressiu amb el medi. Alhora, cal tenir present que en tota col·lectivitat, existeixen grups susceptibles a majors despeses i a inferiors ingressos, cosa que cal pal·liar per evitar greus problemes dâaccessibilitat a aquestes infrastructures.

Des de la Coordinadora dâEstudiants dels Països Catalans (CEPC), organització sindical estudiantil present arreu del país, volem centrar-nos en un dâaquests col·lectius de risc com són (som) els i les estudiants. Aquests ens veiem obligats a invertir un determinat període de temps si escollim formar-nos en determinat camp per accedir al mercat laboral. Sovint, aquest temps dâestudi (optatiu però desitjable ja en els casos del batxillerat/mòduls formatius i lâensenyament universitari) ens comporta una manca dâingressos degut a la menor disponibilitat horària i un augment de despeses en quant a les taxes universitàries, lâadquisició de materials didàctics i altres despeses indirectes però bàsiques com són la manutenció o el desplaçament. Estudiar és un dret i no pas un privilegi, així doncs considerem que cal evitar que el poder adquisitiu sigui el filtre dâaccés a un determinat nivell dâensenyament, i amb aquesta finalitat cal que una sèrie de necessitats siguin cobertes i en el seu defecte, minimitzades.

Centrant-nos en el cas dels transports, des de la CEPC som plenament conscients que el servei que aquests ofereixen és força deficitari en relació qualitat-preu, alhora que observem amb preocupació com any rere any Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) incrementa unes tarifes per sobre de lâincrement del poder adquisitiu. Ãs a dir, que oferint el mateix servei, cada any ens veiem obligats i obligades a pagar més tot i rebre, si és que treballem, un salari inferior en termes relatius. Aquests increments afecten de forma desigual a la població, existint diversos col·lectius que en surten més perjudicats.

Actualment, diversos dâaquests col·lectius (joves, jubilats...) gaudeixen dâuna sèrie de descomptes al adquirir els abonaments per a minimitzar els efectes negatius de les elevades despeses que els suposa el necessari ús dels transports públics. No és aquest el cas dels i les estudiants, tot i que creiem que el fet dâestudiar comporta en la immensa majoria dels casos una despesa fixa en transports per tal dâanar i venir del centre dâestudi durant el temps que aquests durin (afegint- hi diverses activitats relacionades com són els períodes de pràctiques, sortides culturals, recerca llibreries especialitzades, desplaçament a biblioteques, hores de visita dels professors i professores...)

Per tot això, ens dirigim als equips rectorals de les Universitats públiques de lâàrea de Barcelona (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Bellaterra, Universitat Pompeu Fabra i Universitat Politècnica de Catalunya), a les que estem implantats, per tal dâexposar aquesta preocupació, compartir punts de vista i abordar-la en cas de coincidència. La nostra finalitat no és altra que dissenyar de forma conjunta polítiques que ens resultin satisfactòries en aquest àmbit concret (per a presentar a TMB) i que creiem que des dels mateixos rectorats interessaria aconseguir per tal de vetllar pel bon funcionament del sistema educatiu.

Creiem que és ben factible el vehicular descomptes als transports de TMB (autobusos, Ferrocarrils de Catalunya, metro) a la targeta dâestudiant, independentment de lâedat dels posseïdor. Considerem que aconseguir un descompte dâun 50% seria un pas endavant de cara facilitar lâaccés en condicions a lâensenyament universitari i que seria una postura en consonància amb la mateixa ciutat de Lleida (i la UdL) i amb les demés universitats europees (justament en plena etapa de debat de lâintegració de lâensenyament a nivell europeu ens agradaria pensar que els aspectes positius es tindran també en compte).

Considerem que potenciar i facilitar les condicions per a lâestudi és un dels principals aspectes pels que ha de vetllar la Universitat i els seus òrgans de govern. Esperant doncs la vostra participació activa en la campanya, properament us emplaçarem a diverses trobades a nivell de cada centre de cara presentar-vos la proposta i començar-la a treballar. Alhora, aprofitem per anunciar-vos que la nostra campanya respecte els transports anirà més enllà. Aquesta sâobrirà a la resta dels i les estudiants per tal de conèixer les seves propostes i fer-los participar activament, alhora que tractarem separadament les problemàtiques pròpies de cada centre (connexió entre campus, carrils i pàrkings de bicicletes...) i per tot plegat iniciarem una recollida de signatures en suport a la iniciativa.

Per finalitzar, i com ja sabreu, des de la CEPC volem deixar constància que defensem un model de transport públic, així com de sistema educatiu, molt allunyat de la realitat actual; però en tot cas apostem per la consecució de petits avenços per tal de millorar i/o salvaguardar els nostres drets com a individus i com a estudiants.


Atentament,
COORDINADORA DâESTUDIANTS DELS PAÃ?SOS CATALANS (CEPC)

Comentaris

Re: Manifest del CEPC - Universitat València
03 des 2003
Aquest és el manifest de la Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans per a les eleccions a Claustre de la Universitat de València. El programa per a les eleccions a Junta de Centre canvia en cada facultat. Com a dada curiosa, som el sindicat que més candidatures presentem.
--------------------------------------------------
Com a cada desembre enguany, de nou, se´ns permet als i les
estudiants ser protagonistes de la Universitat per un dia. Però,
aquest any les eleccions són "especials" ja que són les primeres
després de l'aprovació dels nous Estatuts, imposats per la Ley
Organica de Universidades ( LOU).
Les eleccions d'estudiants a Claustres i juntes de centre no són ni
molt menys democràtiques, tant pel que fa a la seua escassa
representativitat -només participa un 15% de l'estudiantat- com pel
que fa al valor simbòlic dels càrrecs als que se´ns permet accedir,
ja que malgrat ser el 80% de la comunitat universitària, als òrgans
de govern no comptem ni amb un terç de la representació.
Conscients d'aquesta manca democràtica, que sempre hem denunciat i
que denunciarem, des de la Coordinadora d'Estudiants dels Països
Catalans creiem necessari participar perquè ens obre un espai on fer
pública la nostra veu, QUE ÃS TAMBà LA TEUA, un espai que cal
aprofitar, com ja hem fet en la discussió dels Estatuts (tant dins la
Comissió d'Estatuts com dins del Claustre) on plantejarem les nostres
propostes que giraven en torn a dos eixos fonamentals:
l'assemblearisme i el català.

ENSENYAMENT PÃBLIC I DE QUALITAT

La defensa d'un ensenyament públic al servei de la societat és un eix
de la nostra lluita.
L'actual sistema públic educatiu està inmers en un fort procés
privatitzador amb entrada del capital financer a la Universitat, amb
la privatització masiva de serveis, massificació a les aules.
Situacions que s'agreujaran amb el futur espai europeu d'ensenyament
superior que significarà la total mercantilització de l'ensenyament
públic a tots els estats membres de la Unió Europea.
L'ensenyament que volem és un ensenyament finançat integrament amb
diners públics i, sobretot, que reforce el paper de l'ensenyament
públic com un element d'integració social i igualitarisme.
L'ensenyament és un dret, no un privilegi

CATALÃ

La defensa del català com a llengua vehicular i normalitzada dins
d'aquesta Universitat, i al conjunt d'instituts i universitats dels
Països Catalans.
L'incompliment de la docència en la nostra llengua és una de les
grans mancances de la Universitat de València. Actalment hi ha
departaments que arriben al 90% d'incompliment de la docència, hi ha
moltes carreres que ni es poden cursar en català. Quan, en realitat,
la demanda és molt superior a l'oferta.
Per una Universitat catalana i en català

ASSEMBLEARISME

Davant l'actual sistema de representació de l'estudiantat
(manipulació dels ADR's, utilització de càrrecs amb finalitats
personals.) defensem l'assemblea com a òrgan màxim de participació
dels i les estudiants on directament puguen plantejar els seus
problemes, les seues propostes.

ENSENYAMENT CRÃ?TIC I NO DOCTRINAL

Treballem per transformar la relació profesor-alumne,perquè
l'autoritarisme, l'exclusió i les classes magistrals desapareguen de
les aules, per democratitzar els centres, per una formació integral i
interactiva. Per contrarestar la segregació idiomàtica o les
divisions en classes de "llestos-tontos".
Treballem per fomentar valors alternatius a la competivitat entre els
i les estudiants, com la cooperació i el treball en equip.
Que ens ensenyen a reflexionar

NO SEXISME

Treballem per eliminar el sexisme i la discriminació de gènere o
opció sexual de les aules.
Actualment, és veritat que les dones han accedit a l'ensenyament,
però la divisió sexual del treball que existeix a la societat es
reflexa a la Universitat, on les dones queden relegades a carreres de
tipus humanista, menyspreades al mercat laboral.
Apostem per la inclusió en l'ensenyament de valors antipatriarcals i
no discriminadors, mitjançant la coeducació i la inclusió
d'assignatures de gènere als plans d'estudi.
Ensenyament per a totes.
Colera camping CNT