Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: corrupció i poder
Es presenta una denúncia per investigar les implicacions del president de la Generalitat en un possible tracte de favor a promotores eòliques
08 nov 2003
ES PRESENTA DENUNCIA DAVANT LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓ PER TAL QUE S’INVESTIGUIN LES IMPLICACIONS DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT I ALTRES ALTS CÀRRECS DE L’ADMINISTRACIÓ EN EL TRACTE DE FAVOR DONAT A ALGUNES PROMOTORES EÓLIQUES.
GEPEC
Ecologistes de Catalunya


NOTA DE PREMSA


ES PRESENTA DENUNCIA DAVANT LA FISCALIA ANTICORRUPCIÃ PER TAL QUE SâINVESTIGUIN LES IMPLICACIONS DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT I ALTRES ALTS CÃRRECS DE LâADMINISTRACIÃ EN EL TRACTE DE FAVOR DONAT A ALGUNES PROMOTORES EÃLIQUES.


El GEPEC-Ecologistes de Catalunya presentarà una denúncia davant la Fiscalia Anticorrupció per tal que sâobri investigació per les possibles implicacions personals del President de la Generalitat, senyor Jordi Pujol, i dâaltres alts càrrecs de lâadministració catalana, en la concessió dâautoritzacions administratives a certs projectes de centrals eòliques.

De fa temps es sospitava de la possibilitat de lâexistència de suposats interessos personals dâalts càrrecs de lâadministració catalana, entre ells els del President de la Generalitat, en el bon desenvolupament dâalguns projectes eòlics, tot i els impactes ambientals i les vulneracions legals que aquestes autoritzacions pugessin comportar.

Aquestes sospites es confirmaren amb la filtració anònima, feta al GEPEC-Ecologistes de Catalunya, de lâacta dâuna reunió celebrada el dia 13 de març de 2002, entre els Departaments dâIndústria, Comerç i Turisme i el de Medi Ambient. Lâobjectiu dâaquesta reunió era posar en comú aspectes sobre la tramitació de certs projectes eòlics.

Entre els projectes que foren analitzats en destaquen tres: Coll Ventós i Tossa del Vent, a Prat de Compte i el de les Costes, a cavall entre Colldejou, Pratdip i Vilanova dâEscornalbou. Aquests projectes constitueixen alguns dels projectes més conflictius i impactants ambientalment de quants el govern pretén que es portin a terme.

En aquesta reunió queda ben reflexada la inicial oposició del Departament de Medi Ambient al desenvolupament dâaquests projectes pels greus impactes ambientals que la seva construcció i posterior explotació provocaran.

En els punt 1 i 2 dâaquesta acta (pàgina 2), en que es fa referència a les centrals de Coll Ventós i Tossa del Vent textualment sâhi apunta:

âEl Departament de Medi Ambient valora aquest parc com a molt conflictiu degut als informes negatius del Servei de Fauna i proposa comunicar definitivament al promotor la impossibilitat de desenvolupament per tal de no demanar més informes i estudis inútilsâ?

A continuació els representants del Departament de Indústria, senyors Pujol (fill del president de la Generalitat y Secretari General del Departament de Indústria) y Mitjà (Director General dâEnergia y Minas), comencen a recordar, als representants del Departament de Medi Ambient, els compromisos ja adquirits por lâadministració, per autoritzar aquestes centrals eòliques. Així textualment sâapunta a lâacta:

âEls Srs Pujol i Mitjà recorden els compromisos establerts per lâanterior Directora General de Patrimoni Natural (Sra Montserrat Candini) amb el promotor en el sentit de visitar conjuntament lâemplaçament, per tal de trobar una solució per a la viabilitat de la propostaâ?


Es desprèn dâaquesta acta que lâúnic que sembla importar a lâadministració son els âcompromisos adquiritsâ? amb les empreses promotores, obviant les consideracions del Departament de Medi Ambient, que en resposta als greus impactes ambientals que aquestes centrals provocaran, proposen denegar definitivament les autoritzacions administratives necessàries para la construcció dâaquestes centrals.

Si això no fos ja bastant, en aquesta acta se fa referència als interessos personals del propi president de la Generalitat, els quals semblen estar por sobre de los informes tècnics i que, en definitiva, semblen ser els motius reals del gran interès mostrat per part del Departament dâIndústria per tal dâaprovar aquestes centrals eòliques. Així en lâ acta sâapunta textualment:

âEls senyors Pujol i Mitjà fan èmfasi en la voluntat política del president de la Generalitat de Catalunya per al ràpid desenvolupament dâaquests parcsâ?

Ãs aquesta voluntat política del President la que provoca la elaboració de informes fets a la mesura amb la finalitat que sâexecutin aquests projectes eòlics, passant por sobre de criteris tècnics de la mateixa administració.

Aquestes decisions se veu reflexades en els acords que foren presos en la reunió, els quals queden reflexats en la mateixa acta:

âFinalment sâacorda:
-El Director General de Patrimoni Natural valorarà els informes negatius dâavifauna existents per a valorar el grau dâoposició dels informes al desenvolupament dels parcs i les possibles mesures correctores. En aquest mateix sentit, el Director General sol·licitarà informe vinculant sobre avifauna a lâajuntament de Prat de Compte, així com es compromet a obtenir dâaltres informes dâavifauna per a poder justificar una possible autorització ambiental dels parcs.

-Així mateix el Director General de Patrimoni Natural i Medi Físic rebrà al promotor la propera setmana per a avaluar les possibles solucionsâ?.

Queda patent, amb el que es diu a lâacta , com els informes tècnics del Departament de Medi Ambient son obviats i amagats quan posen en perill els interessos polítics, essent elaborats, quant els condicionats i interessos ho justifiquen, informes fets a mida para justificar el que es injustificable.

En el cas de la central eòlica de les Costes, al terme municipal de Colldejou i Pratdip (punt 24 del acta) els fets es tornen a repetir.

En aquest cas torna a plasmar-se una oposició inicial del Departament de Medi Ambient a la aprovació dâaquest projecte pels impactes ambientals negatius que la construcció i explotació dâaquesta central provocarien. Aquest posicionament inicial es reflexa en el primer paràgraf del punt 24 dâaquest acta, en la que textualment se pot llegir:

âEl Departament de Medi Ambient informa sobre els informes negatius referents a lâafectació de lâavifauna. Es demana un corredor per al pas de les aus lâamplada del qual fa inviable el parcâ?

Novament sembla que la voluntat personal del president de la Generalitat torna a condicionar el posicionament final del Departament de Medi Ambient, que, de nou, passa por la corresponent modificació de los informes tècnics elaborats por la pròpia administració. Així en el mateix punt 24 de esta acta se pot llegir:

âEl Sr. Mitjà informa de lâinterès de Presidència per a la realització dâaquest parc i sol·licita al Sr. Maluquer la revisió dels informes, per a proposar mesures correctores que facin viable el parc. Sâesmenta el precedent del parc eòlic de Colladetes, on lâestudi de seguiment dâavifauna va permetre establir un corredor de pas dâamplada més reduïda de la inicialment proposada pel Departament de Medi Ambient.

El Sr. Maluquer es compromet a mantenir reunió amb el promotor i amb el Sr. Ruiz, Cap de Servei de Fauna, per a valorar aquesta possibilitatâ?.

Aquesta intervenció personal del president de la Generalitat, per tal dâaconseguir el desenvolupament de certs projectes eòlics, lluny de ser desmentida pel President, fou admesa públicament, augmentant els casos en que havia intervingut personalment, tal com varen reflexar diversos mitjans de comunicació:

Així el Diari de Tarragona del dimarts dia 18 de juny de 2002, dins la noticia titulada âJordi Pujol sale en defensa de las centrales eólicasâ? es podia llegir:

âEl presidente Jordi Pujol, que llegó a calificar de demagogia las criticas vertidas por plataformas y ecologistas a supuestos intereses ocultos bajo los criterios de implantación que defiende el ejecutivo, reconoció haber presionado para que las centrales previstas fructifiquen.

âAlgunos se escandalizan y dicen, y es verdad, que me he interesado y he presionado pero no únicamente en tres casos, sino en cuatro, cinco o seisâ?, afirmó el presidente tras ser preguntado por las criticas cosechadas por el nuevo mapa eólico, tras lo cual, enumeró las iniciativas en que había intervenido directamente: dos en Batea, uno en Tortosa, otro en Ascó y dos en Prat de Comte, según relató. âMe pagan para llevar el país hacia delante, no para hacer juegos de manosâ?, agregoâ?.

Pel que fa a la Vanguardia del mateix dia 18 de juny de 2002, a la pagina 6 de la secció âVivir en Tarragonaâ?, i dins la noticia titulada âPujol dice que gane quien gane, el agua se sacará del río Ebroâ? es podia llegir textualmente:

âPor otra parte, Pujol defendió ayer con firmeza la implantación de la energía eólica en Cataluña y cargó contra los opositores al mapa eólico elaborado por Medi Ambient calificándolos de demagogos. Pujol reconoció haber presionado para que se hicieran realidad algunos parques eólicos, algo que denunciaron recientemente el grupo ecologista Gepec y las plataformas eólicas de las comarcas meridionales, pero lo juzgo como algo positivo. âEs verdad que presioné para hacer tres parques eólicos, pero no sólo estos sino que fueron muchos más porque es mi trabajo porque hacer de presidente es preocuparse por el territorio, hacer que el país vaya adelanteâ?, declaró. Pujol dijo que se había âpreocupadoâ? por dos proyectos de parques eólicos en Batea, dos en Prat de Comte, uno en Tortosa, uno en Ascó y otro en Portbou.â?

Pel que fa al Periódico de Catalunya dâaquest mateix dia 18 de juny, a la pagina 50, dins de la noticia âPujol veta en Móra a un grupo de empresarios antitrasvaseâ? es podia llegir:

âPujol también respondió a las críticas que denunciaban las presiones desde la presidencia para que fueran aprobados determinados parques eólicos pese a informes negativos de Medi Ambient. Admitió las presiones diciendo: â?Es mi trabajo como presidente. A un presidente le pagan para que el país avanceâ?â?.

Es fa doncs evident una implicació directa del president per tal de que siguin desenvolupats un seguit de projectes, tot i els informes negatius del Departament de Medi Ambient, arribant a lâextrem de encarregar informes fets a mida per possibilitar aquests projectes.

Es fa evident un tracte de favor del President i de la Generalitat envers uns projectes eòlics i envers els seus promotors. Aquest tracte de favor podria respondre a interessos i voluntats personals del President de la Generalitat.

També es fa evident una participació en aquest tracte de favor dels participants a la reunió celebrada el dia 13 de març de lâany 2002 entre els Departaments de Medi Ambient i el dâIndústria, els quals van aprovar fer tots els passos oportuns per fer possibles les voluntats del President. Aquests càrrecs són els que es relacionen a continuació:

El Sr. Oriol Pujol. Secretari General del Departament de Indústria, Comerç i Turisme i fill del President de la Generalitat
El Sr. Albert Mitjà. Director General de Energia i Mines
El Sr. Joan Josep Escobar. Cap de lâàrea del Institut Catalán de Energia.
El Sr. Marià Morera. Secretari General del Departament de Medi Ambient.
El Sr. Pere Maluquer. Director General de Patrimoni Natural y del Medi Físic.
El Sr. Jordi Sala. Director General de Planificació Ambiental.

Així mateixa sembla evident la participació dâalguns ajuntaments de les zones afectades per les centrals eòliques, ja que en lâacta referenciada seâls implica en lâobtenció de nous informes fets a mida per possibilitar la instal·lació de les centrals eòliques.

Així mateix també podria estar implicada la empresa Entorn S.L, que ha estat vinculada al senyor Pere Pujol, fill del President de la Generalitat i que ha estat lâempresa a qui sâha encarregat la redacció dels estudis dâimpacte ambiental de bona part dels projectes eòlics, pels que el President de la Generalitat ha mostrat un interès personal.

Recentment el GEPEC-Ecologistes de Catalunya ha tingut coneixement que hi ha una Declaració dâImpacte Ambiental favorable de data 27 de maig de 2002 que no ha estat, no obstant, publicada a cap diari oficial, referent a la central de Tossa del Vent

Per tot el que es dedueix de la informació que sâha pogut recollir el GEPEC-Ecologistes de Catalunya ha presentat aquesta denúncia davant la fiscalia anticorrupció per tal que sâobri investigació sobre totes les persones que haguessin pogut participar en aquest tracte de favor envers certs projectes eòlics i per tal que sâinvestigui a que respon lâinterès personal del President de la Generalitat envers aquests projectes i en que sâha traduït aquest interès personal.GEPEC-Ecologistes de Catalunya
Coordinadora de Plataformes del Camp de Tarragona i les Terres de lâEbre
Mira també:
http://www.gepec.org

Comentaris

mas
08 nov 2003
+ o - = lo mismo
+ de lo mismo
+ corrupción
+cletà y .... que se vayan!!! (todos)
Sindicat Terrassa