Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: criminalització i repressió
Des de Múrcia Smart City, a Bizkaia Smart Beach. De la càmera de videovigilància al Smart vídeo-sensor.
21 jul 2019
1.-Català.
2.-Castellà

Finalment, malgrat la extensió del catàleg de dispositius per fer de recol•lectors de dades per la smart city, sembla que les darreres evolucions de la vella càmera analògica de videovigilància, les càmeres intel•ligents i els programes d’anàlisi, esdevenen, al menys de moment, els sensors més estesos i amb més aplicacions, deixant obsolets molts d’altres (sensors d’aparcament, de control d’accés, de mesura del pas de vianants i de vehicles...).

A l’hora de «justificar» la seva instal•lació sempre apareix en primera fila, per donar una bona imatge, una “utilitat” de caire benvolent: la seguretat, la comoditat, la gestió de la mobilitat i de la contaminació... Però per poc que rasquem la capa superficial, apareixen a sota els interessos econòmics del màrqueting corporatiu i, més amagats, el del control social policial de vigilància de la població o de les fronteres.
La transició de videocàmera a videosensor ja fa temps de dura, s’ha anat desenvolupant a trompicons, al menys a l’Estat Espanyol, parlem de l’aplicació generalitzada i amb tendència a la banalització, ja que a escala policial, militar i corporativa d’alt nivell ja fa temps que està implantada, encara que ens és impossible conèixer l’abast.
Per exemple n’hi ha des de fa temps als aeroports, instal•lacions energètiques, de telecomunicacions... i d’altres infraestructures sensibles, però no se’n facilita informació (amb la eterna excusa de la seguretat).
Però, com a sistema de control quotidià i estès, va prenent velocitat i en breu es generalitzaran, en part perquè cada cop son més econòmics i, perquè cada cop hi ha més demanda “social” (o potser antisocial) de “seguretat” i de vigilància.
En prendrem dos exemples, un de més “policial” (el de Múrcia) i un altra suposadament més de “protecció civil” (el de Bizkaia), els dos cassos son exemples del que esdevindrà molt aviat (en qüestió de mesos), i marca una tendència més enllà de la Península Ibèrica, una tendència mundial. Resumint que les metodologies de control desenvolupades als EUA i a la Xina (de les que hi ha força infomació) ens seran aplicades en breu.

ELS VIDEOSENSORS DE LA CIUTAT DE MÚRCIA, LA SMART CITY COM ESPAI CONTROLAT.

Murcia és, des de fa anys una ciutat que s’esforça per esdevenir una smart city, i cal dir que amb força èxit, per una part és una hàbil captadora de recursos econòmics europeus i de l’estat, i per l’altra sap comunicar les seves actuacions. Així doncs pot competir amb èxit contra altres ciutats mitjanes com Màlaga i Santander per assolir un lloc destacat en el ranking smart (http://negreverd.blogspot.com/2018/05/murcia-smart-city-videovigilancia-.).
En aquest sentit la Junta de Govern de l’Ajuntament va adjudica, el dia 4/7/2019 un contracte per la instal•lació de videosensors (videocàmeres amb aplicacions d’anàlisi d’imatges) per escampar-los per la ciutat i poder controlar el transit i la “seguretat”, aparellats amb aquesta compra massiva hi ha la instal•lació del gran videowalls en el centre de control de l’Avinguda d’Abenarabi on es troba el CEUS (Centro Único de Seguimiento) (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEADQTzoaXAIHA2kNIjKXOFLk6DQpkz4_xwcPLBiwCSsFLHQl5ObNeZ-Z0tk7X5DZ70wHFTxagBUsWHK6MmxCd-ZbplxHPb_hKWoYb6GkhByj-gEQdQUC/).
Aquest concurs (expedient 1092/2017), te una part centrada en el hardware i una altra, la hores d’ara més interessant, al software. La oferta guanyadora va ser presentada per la UTE VIDEOWALL MIMURCIA, formada per NEC Ibèrica SL i Murciana de Tráfico, SA., per un import de 772.464€, la perdedor (es van presentar 3 ofertes, però una va resultar exclosa) ha estat Informática del Corte Inglés amb PROSEGUR.
La part del hardware és bàsicament 3 videowalls, un per el CEUS de 42 monitors de 55” (14x3), l’altra per una comissaria de la poli local de 9 monitors de 55” (3x3) i finalment per l’oficina d’informació al ciutadà, 15 monitors de 46” (3x5), els videowalls son un dels elements bàsics del panòptic i del discurs controlador, les institucions competeixen a veure qui te el videowall amb més monitors (http://negreverd.blogspot.com/2017/10/sales-de-control-de-videovigilanci ).
A més s’adquiriran 30 càmeres de la darrera generació, amb capacitat d’anàlisi incorporat (10 multisensor, 10 bullet 5Mp i 10 bullet 3Mp).
En quant al soft te un bon seguit de requeriments:

-Distingir entre persones, vehicles i objectes.
-Intrusió o merodeig en zona definida, creuament de línia vermella.
-Objectes abandonats.
-Canvi brusc de la direcció o velocitat de persones, vehicles o objectes.
-Persona caiguda.
-Multituds, alerta quan es supera un nombre determinat de persones en una àrea prèviament definida.
-Alerta quan un nombre determinat de persones, vehicles o objectes creuen una determinada línia virtual definida.
-Detecció quan es creua una línia virtual a una velocitat superior a una determinada.
-L’analítica ha de ser capaç de mesurar separadament cada objecte, persona o vehicle.

Com podem veure aquestes 30 càmeres quan estiguin instal•lades forniran a l’ajuntament d’una informació molt valuosa pe poder controlar la ciutat i els seus habitants.
Els sistemes de control social s’estenen per contagi, així el 30/5/2019, a la Junta Municipal de la pedania de Beniajan (uns 11.000 habitants) els representants de Ciudadanos demanaven ja la instal•lació de “videosensors” a la pedania, per reprimir delinqüents i vàndals, però sobretot com a mesura dissuasiva...
La cosa va a més el dia 10 del mateix mes la Junta de Govern de Murcia aprovava un projecte per instal•lar videosensors als parcs de la ciutat, amb un import de 225.000€, aproximadament 30 càmeres més.

SMART BEACH.

A Euzkadi tenen experiència en la metodologia videomètrica (captació d’imatges d’una garavacio de vídeo i tractament d’aquestes amb tècniques fotogramètriques i de georeferenciació) en el projecte LIFE-LEMA per mesurar l’aportació de residus al mar a través del riu Oria. De fet ja fa una colla d’anys que, liderat per la Diputació de Bizkaia, s’estan instal•lant càmeres de videometria a les platges d’Euzkadi.
Des de setembre del 2006, s’han instal•lat 8 estacions de Kosta System a la costa basca, amb un total de 23 càmeres:

Estació de La Arena (Bizkaia) 3 càmeres
Estació de Arrigunaga (Bizkaia) 2 càmeres
Estació de Arriatera-Atxabiribil (Bizkaia) 2 càmeres
Estació de Barinatxe (Bizkaia) 2 càmeres
Estació de Bakio (Bizkaia) 2 càmeres
Estació de Mundaka (Bizkaia) 5 càmeres
Estació de Laga (Bizkaia) 3 càmeres
Estació de Zarautz (Gipuzkoa) 4 càmeres

Les estacions s’han instal•lat en edificis (Bakio), estructures ja existents (Mundaka), o en un mástil instal•lat a tal efecte (Zarautz).
La finalitat d’aquestes instal•lacions son bàsicament de gestió de platges (com espai natural i públic), control de la contaminació i protecció civil (salvaments):

Seguiment de la línia de costa
Topografia intermareal, variacions de superfícies i volum
Densitat d’usuaris en platges
Detecció de zona de trencament, barres, corrents de retorn
Identificació i seguiment de zones d’erosió
Seguiment de regeneració de platges
Impacte ambiental d’estructures costaneres
Impacto de temporals sobre la costa

Com podem veure la major part dels objectius declarats son “benèvols”, de tota manera es tracta d’una analítica d’imatges de doble i triple us, massa allunyades (al menys pel que sabem) per poder identificar individus, però si que permet mesurar agrupacions i moviments de grups, geolocalitzar-los... de moment, diuen, que les utilitzarà el personal de medi ambient de la Diputació i per a la Creu Roja (servei de salvavides), però queden obertes a un hipotètic ús policial...

EN RESUM.

Ens trobem davant de dos projectes singulars que ens poden donar una idea de vers on anem:

1.-El projecte de smart vigilància de Múrcia és segurament el projecte en fase d’execució mes agosarat de tot l’estat. Es tracta de la primera implantació de càmeres intel•ligents amb anàlisi incorporat d’una manera massiva a l’espai públic urbà, fora de l’àrea de les infraestructures crítiques i amb la perspectiva d’augmentar amb el nou projecte d’implantació als parcs de la ciutat.
Hi ha un contagi “tecnòfil” amb els equipaments sofisticats, totes les sales de control de l’estat miraran amb enveja l’equipament de la Guardia Urbana de Murcia, els regidors de seguretat faran visites a l’edifici de l’Avinguda Abenarabi, acompanyats per els comanaments de la seva policia local, l’empresa guanyadora enviarà comercials per tot el país i la competència per no perdre pistonada farà un nou esforç comercial i tècnic... negoci rodó!!.
De fet abans d’estar instal•lades ja han contagiat a les pedanies de Murcia allunyades del centre que ja demanen els seus videosensors... serà una infecció virulenta!!.

2.-El Kostasystem és un projecte per estendre el control cobrint, amb poques càmeres, grans extensions, en aquest cas treballen en platges atlàntiques, sotmeses al règim de marees i que per tant son un terreny favorable, lliure d’obstacles, caldrà veure com evolucionen. Els sistemes videometrics en grans superfícies lliures es poden combinar amb càmeres convencionals o intel•ligents, la videometria detecta un esdeveniment i la videovigilància l’enfoca...

A nivell físic aquestes càmeres son igual de vulnerables o invulnerables (segons es miri) que les primitives càmeres analògiques, a nivell d’eficiència de la vigilància caldrà tenir en conte que aquestes càmeres analitzen les imatges elles mateixes i en temps real, per tant no depenen d’un avorrit operador vençut per el tedi, de fet segons com no necessiten ni tan sols operador.

CALDRÀ ESTAR ATENTS!!

2.-Castellà:

Desde Murcia Smart City hasta Bizkaia Smart Beach. El camino desde la càmera de videovigilancia al videosensor.

Finalmente, a pesar de lo extenso de catálogo de dispositivos para la recolección de datos para la smart city parece que las últimas evoluciones de la vieja camera de videovigilancia analógica, las cámaras inteligentes y los programes de tratamiento de vídeo , se llevan el gato al agua, y serán los sensores más extendidos i con más aplicaciones (pudiendo ser sensores multiaplicación), volviendo obsoletos a muchos otros (sensores de aparcamiento, de control de acceso, mediadores del tráfico de peatones y de vehículos...).
A la hora de justificar su instalación siempre nos ponen en primera fila, para dar buena imagen, una “utilidad” benevolente: la seguridad, la comodidad, la gestión de la movilidad y de la contaminación… Pero por poco que rasquemos la capa superficial, aparece debajo los intereses económicos del marketing corporativo y, más escondidos, los del control social policial de vigilancia de la población y de las fronteras.
La transición de videocámara a videosensor hace tiempo que dura, se ha desarrollado a trompicones, al menos en el Estado Español, hablamos de su aplicación generalizada y con la tendencia a banalizarlos, ya que a escala policial, militar y corporativa de alto nivel hace tiempo que se ha implantado, aunque nos es imposible conocer su extensión.
Por ejemplo, los hay desde hace tiempo en aeropuertos, instalaciones energéticas, de telecomuniaciones… y otras infraestructuras sensibles, pero no se facilita información (con la eterna escusa de la seguridad).
Per va tomando velocidad como sistema de control cotidiano, y en breve se generalizará, porqué cada vez son más económicos y porque cada vez hay más “demanda social” (o quizás antisocial) de seguridad y vigilancia.
Trataremos dos ejemplos, uno más policial (el de Murcia) y otra más de protección civil, al menos en apariencia (el de Bizkaia), los dos casos son ejemplos de lo que se nos viene encima (en cuestión de meses), y marca una tendencia más allá de la Península Ibérica, una tendencia mundial. Resumiendo: las tecnologías de control desarrolladas en los EUA y China nos seran aplicadas en breve.

LOS VIDEOSENSORES DE LA CIUDAD DE MURCIA, LA SMART CITY COMO ESPACIO CONTROLADO.

Murcia es desde hace años una ciudad que se esfuerza en convertirse en una Smart city, y con bastante éxito, todo hay que decirlo, por una parte es una hábil captadora de recursos económicos europeos y del estado, y por otra sabe comunicar sus actuaciones. Así puede competir con éxito con otras ciudades medianas como Málaga y Santander para alcanzar un lugar destacado en el ranking Smart (http://negreverd.blogspot.com/2018/05/murcia-smart-city-videovigilancia-.).
En este sentido la Junta de Gobierno del Ayuntamiento adjudicó, el dia 4/7/2019 un contrato para la instalación de videosensores (videocámaras con aplicaciones de análisis de imágenes) para esparcirlas por la ciudad y poder controlar el transito y la “seguridad”, emparejado con esta compra masiva está la instalación del gran videowalls en el centro de control de la Avenida de Abenarabi donde se encuentra el CEUS (Centro Único de Seguimiento) (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEADQTzoaXAIHA2kNIjKXOFLk6DQpkz4_xwcPLBiwCSsFLHQl5ObNeZ-Z0tk7X5DZ70wHFTxagBUsWHK6MmxCd-ZbplxHPb_hKWoYb6GkhByj-gEQdQUC/).
Este concurso (expediente 1092/2017), tiene una parte centrada en el hardware y otra , en estos momentos la más interesante, en el software. La oferta ganadora fue presentada por la UTE VIDEOWALL MIMURCIA, formada por NEC Ibérica SL y Murciana de Tráfico, SA., por un importe de 772.464€, la perdedora (se presentaron 3 ofertas, pero una resulto excluida) ha sido Informática del Corte Inglés con PROSEGUR.
La parte del harware consiste básicamente en 3 videowalls, uno para el CEUS de 42 monitores de 55” (14x3), otro en la comisaria de la poli local de 9 monitores de 55” (3x3) i finalmente en la Oficina de Información al Ciudadano de 15 monitores de 46” (3x5), los videowalls son elementos básicos del panóptico y del discurso controlador, las instituciones compiten a ver quien tiene el videowall con más monitores (http://negreverd.blogspot.com/2017/10/sales-de-control-de-videovigilanci ).
Además se adquirirán 30 cámaras de última generación, con capacidad de análisis incorporado (10 multisensor, 10 bullet 5Mp i 10 bullet 3Mp).
En cuanto al software tiene los siguientes requerimientos:

-Distinguir entre persones, vehículos y objetos.
-Detectar intrusión o merodeo en zona definida, cruce de línea roja.
-Objetos abandonados.
-Cambio brusco de dirección y/o velocidad de persones, objetos y vehículos.
-Persona caída.
-Multitudes, alerta cuando se supera un numero determinado de persones en un área definida previamente.
-Alerta cuando un numero determinado de persones, vehículos u objetos cruzan una determinada línea virtual definida.
-Detección cuando se cruza una línea virtual a una velocidad superior a una determinada.
-La analítica ha de ser capaz de tratar separadamente cada objeto, persona o vehículo.

Estas cámaras cuando este instaladas abastecerán al ayuntamiento de una información muy valiosa para poder controlar la ciudad y sus habitantes.
Los sistemas de control social se extienden por contagio, así, el 30/5/2019, en la Junta Municipal de la Pedanía de Beniajan (unos 11.000 habitantes) los representantes del partido Ciudadanos pedían ya la instalación de “videosensores” en el barrio, para reprimir la delincuencia i el vandalismo, pero sobretodo como medida disuasoria.
La cosa irá a más, el dia 10 del mismo més de mayo, la Junta de Gobierno de Murcia aprobaba un proyecto para instalar videosensores en los parques de la ciudad por un importe de 225.000€, aproximadamente una 30 cámaras más.

SAMRT BEACH.

En Euzkadi tienen ya experiécnia en la metodología de la videometría (captación de imágenes de una grabación de vídeo y su tratamiento con técnicas fotogramétricas y de georeferenciación) en el proyecto LIFE-LEMA para medir la aportación de residuos al mar a través del rio Oria. De hecho ya hace tiempo que, liderados por la Diputación de Bizkaia se están instalando cámaras de videometría en las playas de euzkadi.
Desde septiembre de 2006 se han instalado 8 estaciones de la red KostaSystem en la costa Vasca, con un total de 23 cámaras (https://www.kostasystem.com , https://www.tecnalia.es/proyectos-item/azti-tecnalia).

Estación de La Arena (Bizkaia) 3 cámaras
Estación de Arrigunaga (Bizkaia) 2 cámaras
Estación de Arriatera-Atxabiribil (Bizkaia) 2 cámaras
Estación de Barinatxe (Bizkaia) 2 cámaras
Estación de Bakio (Bizkaia) 2 cámaras
Estación de Mundaka (Bizkaia) 5 cámaras
Estación de Laga (Bizkaia) 3 cámaras
Estación de Zarautz (Gipuzkoa) 4 cámaras

Las estaciones se han instalado en edificios (Bakio), estructuras ya existentes (Mundaka), o en un mástil instalado a tal efecto (Zarautz).
La finalidad de estas instalaciones es básicamente la gestión de las playas (como espacio natural y público), control de la contaminación y protección civil (salvamentos):

Seguimiento de la línea de costa
Topografía intermareal, variaciones de superficies i volumen
Densidad de usuarios en las playas
Detección de zona de rompida, barras, corrientes de retorno
Identificación y seguimiento de zonas de erosión
Seguimiento de regeneración de playas
Impacto ambiental de estructuras costeras
Impacto de temporales sobre la costa

Como se puede ver la mayor parte de los objetivos declarados son “benévolos”, de toda manera se trata de una analítica de imágenes de doble y triple uso, demasiado lejanas (al menos por lo que sabemos) para poder identificar individuos, pero que permiten mdir agrupaciones y movimientos de grupo y geolocalizarlos… de momento, dicen, que las utilizará el personal de costas de la Diputación y el Gobierno y por la Cruz Roja (servicio de salvavidas), pero también pueden tener un hipotético uso policial.

EM RESUMEN.

Nos encontramos ante dos proyectos singulares que nos pueden dar una idea de hacia donde vamos:

1.-El proyecto de Smart vigilancia de Murcia es seguramente el proyecto en fase de ejecución más audaz de todo el Estado español. Se trata de la primera implantación de cámaras inteligentes con análisis incorporado de una manera masiva y en el espacio público urbano, fuera del área de las infraestructuras críticas y con perspectivas de aumentar todavía mas en número con el proyecto aprobado para su implantación en los parques de la ciudad.
Hay un contagio “tecnófilo” de los equipos sofisticados, todas las salas de control del estado miraran con envidia el equipamiento de la Guardia Urbana de Murcia, los concejales de seguridad ciudadana harán visitas al edificio de la avenida Abenarabi, acompañados por los mandos de su policía local, la empresa ganadora enviará comerciales por todo el país y la competencia, para no perder el paso hará un nuevo esfuerzo comercial y técnico… negocio redondo!!.
De hecho, antes de estar instaladas ya han contagiado a las pedanías alejadas del centro de Murcia que ya están pidiendo sus videosensores,,,
SERA UNA INFECCÓN VIRULENTA!!

2.-El Kostasystem es un proyecto de extensión del control cubriendo, con pocas cámaras grandes extensiones, en este caso trabajan en playas atlánticas, sometidas al régimen mareal y que por tanto son espacios favorables libres de obstáculos. Será necesario ver su evolución. Los sistemas videométricos en grandes superficies libres se pueden combinar con cámaras convencionales o inteligentes, la videometría detecta acontecimientos y la video vigilancia lo enfoca…

A nivel físico estas cámaras son igual de vulnerables o invulnerables (según se mire) que las primitivas cámaras analógicas, a nivel de eficiencia de la videovigilancia será necesario tener en cuenta estas cámaras, que analizan ellas mismas las imágenes en tiempo real i que por tanto no dependen de un aburrido operador vencido por el tedio, de hecho según como no necesitan ni tan solo un operador.

Será necesario estar atentos!!.

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa