Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Anunci :: antifeixisme
12 d’Octubre, paraules des de Rojava...Per l’Antifeixisme Revolucionari!
12 oct 2018
Català:

Probablement, avui els carrers de Barcelona estaran inundats de diversos colors, de banderes, de cantics i de historia. Probablement els Mossos d’Esquadra estaran tallant els carrers que condueixen a Montjuic i les cercanies de Plaza Espanya, ho sabem perquè ho hem vist altres anys, perquè dies com avui estavem al carrer, per defendre els carrers de feixistes, espanyolistes, nostalgics del regim franquista i de la corona complice, de militars i les seves families, de neofeixistes que intenten manipular a les classes populars amb el seu discurs identitari, estavem alla, per defendre la llibertat dels pobles oprimits pels anys de dictadura, per recordar la resistencia d’aquells i aquelles que van lluitar per defendre a tot un territori ocupat per la tirania d’aquells que volien eliminarn-nos per sempre.

La nostre lluita sempre ha sigut per la llibertat, per la dignitat dels oprimits, en la defensa dels procesos col.lectius. Per la revolucio social. Es per això, que la lluita antifeixista ens va acostar al Internacionalisme, a la solidaritat entre pobles i lluites, per l’alliberament de les dones i la destruccio del patriarcat, per la defensa del territori lliure de sexisme, racisme, classisme i xenofobia. Per aquest motiu, un dia, els nostres pensaments ens van conduir a la lluita per la defensa del poble Kurd. Ara ens trobem en aquest territori, Rojava, participant en la lluita del poble kurd, en la lluita contra el feixisme i per la revolucio social i la defensa de la lluita de les dones.
Veiem com els pasos del feixisme van destrossar aquestes terres, van condemnar als que vivien en ella i van cremar tot per alla on passaven. I recordem els anys de dictadura de l’Estat Espanyol, recordem les histories que avies, mares i tietes ens han explicat, recordem la crudeza del feixisme destrossant pobles i muntanyes, ciutats i rius, matant i aniquilant els pensaments revolucionaris i la defensa de la vida en llibertat. Per això, mai farem us del oblit ni del perdo, la memoria historica ha de ser la energia per seguir lluitant i combatint el feixisme i el nazisme a cada raco d’aquest planeta.

Especialment en l’últim any, a Catalunya s’ha vist la força d’un poble valent i decidit.
L’1 d’octubre, un cop més, vam defensar les nostres idees i vam resistir als atacs de l’Estat feixista espanyol, però sobretot, vam donar un pas més, un dels més grans que hem donat, en el nostre camí colectiu cap a la llibertat.
El feixisme està mostrant-se cada cop amb menys vergonya i amb més violencia, i aquí, a Rojava, em comprovat el que ja sabíem; el feixisme mai podrà contra un poble organitzat.
Un dels objectius dels Estat feixistes és l’eliminació de tot allò que faci tremolar el seu poder i la seva legítimitat, i per això utilitza tots els instruments de repressió que tingui al seu abast,ja siguin càrregues policials, judicis, condemnes o presons. Davant d’això la nostra resposta ha de ser creativa i ha de suposar la construcció d’una alternativa real, d’una vida lliure d’opresions i feixistes.

Les crisis economiques en els països del sur d’Europa, la perdua de la feina i la miseria salarial, el encrudiment de les condicions de vida en els barris proletaris, la sobre explotacio laboral de les families migrants, els desnonaments, la violencia sexista als carrers, llocs de treball, i dins de les propies llars, l’abus policial dels Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guardia Civil, les condenmes a preso i la persecuccio al nostre jovent, les redades a persones sense papers, l’encarcelament selectiu de les rebels en lluita...El nostre dia a dia esta contaminat per la intervencio del feixisme, ja sigui institucional o de carrer. En front aquestes retallades de llibertat, el nostre posicionament segueix clar i sense fer cap pas endarrere.

La lluita del Kurdistan, que cumplirà 40 anys de vida el mes vinent, ens demostra un cop més que la base de la llibertat i el seu motor son les dones; quan les dones s’autoorganitzen entre elles amb l’objectiu comú de portar a tota la societat a una vida lliure, res pot aturar-nos. Podem trobar l’exemple amb l’alliberament de la regió de Kobanê de les urpes del DAESH al 2015, on les dones de les YPJ van jugar un rol decissiu, o al cantó d’Afrin, atacat per part del Estat feixista de turquia, on les dones van ser i continuen sent l’avantguarda de la ressitencia.
Si l’Estat és patriarcal la lluita i resistencia haurà de ser amb les dones al capdavant.

Totes les lluites estan interconectades i s’influencien mutuament; desde la resistencia per la terra al bosc de Hambach a la lluita indígena a l’America Llatina fins a la revolució social al Kurdistan. Per això és necessari que la lluita sigui internacionalista. En aquest sentit, una de les moltes coses que el moviment revolucionari creat al Kurdistan ens ensenya es que, per a ser un bon internacionalista és important estimar la propia terra, conéixer la teva historia i saber d’on vens, cuidar i protegir les teves raels de resisténcia. No des d’un sentit nacionalista si no des d’una perspectiva revolucionaria i colectiva que ens permeti caminar juntes i entendre i apendre de les lluites i realitats d’altres moments de la historia o d’altres indrets del planeta.
El feixisme està creixent a totes parts, i la lluita contra ell és la mateixa. Hereu i complice del nazisme i la xenofobia ha de ser entes com la font de desigualtats i agressions que ataca completament les nostres expectatives de vida en col.lectiu i en democracia. Per això, tot i que en aquets moments en trobem al territori lliure de Rojava, estem amb vosaltres, amb les gents d’una Catalunya que clama llibertat, una Catalunya d’històriques lluites antifeixistes com la guerra dels Segadors al 1640, la resistencia al 1714, la revolució social al 1936 i ara, un cop més, Catalunya i la seva gent lluiten per una terra lliure que serà motor per a l’alliberament d’altres terres.

Des de les terres de la regio alliberada del Kurdistan, enviem a tots els fronts Antifeixistes que avui sortiran als carrers de tot l’estat, tota la nostre energia i solidaritat! Perque el poble desideix el desti d’aquest i els carrers avui han de ressonar de crits contra la dictadura franquista, per la solidaritat antifeixsita, per la lluita internacional contra la dominacio i l’opressio dels Estats totalitaris!
Avui estem amb vosaltres, als carrers de la nostra estimada Rosa de Foc, combatint als opresors, i recordant aquelles que han marxat en nom de la llibertat.

Sempre Antifeixistes, sempre Endavant!
Des de Rojava, lluita i solidaritat! Tot el coratge!


------------------------

Castellano:

Probablemente, hoy las calles de Barcelona estarán inhundadas de diversos colores, de banderas, de cánticos y de historia. Probablemente Mossos de Esquadra estarán cortando las calles que conducen a Montjuic y los alrededores de Plaza España, lo sabemos porque lo hemos visto otros años, porque días como hoy estábamos en la calle, para defenderla de fascistas, españolistas, nostálgicos del régimen franquista y de la corona cómplice, de militares y sus familias, de neo fascistas que intentan manipular a las clases populares con su discurso identitario, estábamos allí, para defender la libertad de los pueblos oprimidos por los años de dictadura, para recordar la resistencia de esas y esos que lucharon para defender a todo un territorio ocupado por la tiranía de aquellos que querían eliminarnos para siempre.

Nuestra lucha siempre ha sido por la libertad, por la dignidad de los oprimidos, en defensa de los procesos colectivos. Por la revolución social. Es por esto, que la lucha antifascista nos acercó al Internacionalismo, a la solidaridad entre pueblos y luchas, por la liberación de las mujeres y la destrucción del patriarcado, por la defensa de un territorio libre de sexismo, racismo, clasicismo y xenofobia. Por este motivo, un día, nuestros pensamientos nos conducieron a la lucha por la defensa del pueblo Kurdo. Ahora mismo, nos encontramos en este territorio, Rojava, participando en la lucha del pueblo kurdo, en la lucha contra el fascismo, por la revolución social y la defensa de la lucha de las mujeres.
Vemos como los pasos del fascismo destrozaron estas tierras, condenaron a las que vivían en ellas y quemaron todo por donde pasaban. Y recordamos los años de dictadura del Estado Español, recordamos las historias que abuelas, madres y tías nos han contado, recordamos la crudeza del fascismo destrozando pueblos y montanas, ciudades y ríos, matando y aniquilando el pensamiento revolucionario y la defensa de la vida en libertad. Por todo esto, nunca haremos uso del olvido ni del perdón, la memoria histórica tiene que ser la energía para seguir luchando y combatiendo al fascismo y al nazismo en cada rincón de esta planeta.

Especialmente en el ultimo ano, en Cataluña hemos visto la fuerza de un pueblo valiente y decidido. El 1 de Octubre, una vez mas, defendimos nuestras ideas y resistimos los ataques del Estado fascista español, pero sobretodo, dimos un paso más, uno de los mas grandes que hemos dado, en nuestro camino colectivo hacia la libertad.
El fascismo se muestra cada vez sin menos vergüenza y lleno de violencia, y aquí, en Rojava, hemos podido comprobar lo que ya sabíamos, el fascismo nunca podrá contra un pueblo organizado.
Uno de los objetivos de los estados fascistas es la eliminación de todo aquello que ponga en duda su poder y su legitimidad, y para ello utiliza todos los instrumentos de represión que tiene a su alcance. Desde cargas policiales, juicios, condenas o prisión. Ante todo esto, nuestra respuesta tiene que ser la creatividad y la construcción de una alternativa real, de una vida libre de opresiones y fascistas.

Las crisis económicas en los países del sur de Europa, la pérdida del empleo y la miseria salarial, el endurecimiento de las condiciones de vida en los barrios populares, la sobre-explotación de las familias migrantes, los desahucios, la violencia sexista en las calles, puestos de trabajo, y dentro los propios hogares, el abuso policial de Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, las condenas de prisión y la persecución a las jóvenes, las redadas a personas sin papeles, los encarcelamientos selectivos a los rebeldes en lucha...Nuestro día a día está contaminado por la intervención del fascismo, ya sea institucional o de calle. Frente a estos recortes de libertad, nuestro posicionamiento seguirá siendo claro y sin dar un paso atrás.

La lucha en Kurdistan, que cumplirá 40 años de vida el mes que viene, nos demuestra una vez más que la base de la libertad y su motor son las mujeres; cuando las mujeres se autoorganizan entre ellas con el objetivo común de llevar a toda la sociedad a una vida libre, nada puede pararnos. Podemos encontrar el ejemplo en la liberación de la región de Kobanê de las garras de DAESH en 2015, dónde las mujeres de las YPJ jugaron un rol decisivo, o en el cantón de Afrin, atacado por parte del Estado fascista de Turquía, dónde las mujeres fueron y siguen siendo la vanguardía de la resistencia. Si el Estado es patriarcal la lucha y la resistencia tendrán que ser con las mujeres delante.

Todas las luchas están interconectadas y se influencian mutuamente; desde la resistencia por la tierra en el bosque de Hambach a la lucha indígena en América Latina hasta la revolución social en Kurdistán. Por esto es necesario que la lucha sea internacionalista. En este sentido, una de las muchas cosas que el movimiento revolucionario creado en Kurdistan nos enseña es que, para ser un buen internacionalista es importante querer la propia tierra, conocer tu historia y saber de dónde vienes, cuidar y proteger tus raíces de resistencia. No desde un sentido nacionalista si no desde una perspectiva revolucionaria y colectiva que nos permita caminar juntas y entender y aprender de las luchas y las realidades de otros momentos de la historia o de otras partes del planeta.

El fascismo está creciendo en todas partes, y la lucha contra él es la misma. Heredero y cómplice del nazismo y la xenofobia tiene que ser entendido como la fuente de desigualdades y agresiones que ataca completamente nuestras expectativas de una vida en colectivo y en democracia. Por esto, aunque en estos momentos nos encontramos en el territorio libre de Rojava, estamos con vosotras, con la gente de una Cataluña que clama libertad, una Cataluña de históricas luchas antifascistas como la guerra del Segadors en el 1640, la resistencia del 1714, la revolución social del 1936 y ahora, una vez más, Cataluña y su gente luchan por una tierra libre que será motor para la liberación de otras tierras.


Desde las tierras de la región liberada del Kurdistan, enviamos a todos los frentes Antifascistas que hoy saldrán a las calles de todo el estado, toda nuestra energía y solidaridad. Porque el pueblo decide su destino y hoy las calles tienen que resonar de gritos contra la dictadura franquista, por la solidaridad antifascista, por la lucha internacional contra la dominación y la opresión de los estados totalitarios. Hoy estamos con vosotras, en las calles de nuestra querida Rosa del Foc, combatiendo al opresor, y recordando a aquellas que se han ido en nombre de la libertad.

Siempre Antifascistas, siempre Adelante.
Desde Rojava, lucha y solidaridad! Todo el corage!

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa