Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: criminalització i repressió : pobles i cultures vs poder i estats
Decrets i lleis a carrec de la seguent legislatura
01 jul 2017
Enguany la Generalitat de Catalunya està aprovant una sèrie d'ordres i normes amb l'efecte de guanyar popularitat al govern, un govern presidit per un partit que s'extingeix la propera tardor. Les mesures tenen un elevadíssim cost econòmic (com la nova PIRMI o les indemnitzacions pels consells de guerra), prohibitiu per les restriccions de dèficit de la UE, però que haurà d'afrontar el següent partit de govern, amb la inevitable anul·lació de despesa de l'organ competent.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ JURÍDICA DE LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME
202-00029/11
PRESENTACIÓ: GP JS, GP CSP, GP CUP-CC
Reg. 27420 i 27435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
(Blaa, bla, bla)

PROPOSICIÓ DE LLEI

Article 1
Es declaren nuls i sense cap efecte jurídic tots els consells de guerra sumaríssims i les corresponents sentències, instruïts per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista d’acord amb el Ban de 28 de juliol de 1936, el Decret de 31 d’agost de 1936, el Decret número 55 d’1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de març de 1943, la Llei de 18 d’abril de 1947, el Decret 1794/60, de 21 de setembre, i el Decret llei 10/75, de 26 d’agost.

Article 2
El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la pre- sent llei, emetrà a sol·licitud dels processats o dels seus familiars una certificació de la nul·litat del procediment i sentència corresponents.

Disposició final
1. Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per establir el procedi- ment administratiu oportú per al desplegament de l’establert a l’article 2 d’aquesta llei. Aquest desplegament reglamentari s’haurà de fer via d’una ordre, en el termini de tres mesos a comptar des de la publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata- ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
Mira també:
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=202-00029/11&ad=
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/titulars-el-parlament-suspen-els-judicis-sumarissims-del-franquisme-en-un-acte-de-rep

This work is in the public domain

Comentaris

Las 'trastadas' de la Generalitat se pagan con los PGE, porque la Generalitat es estado
01 jul 2017
Constitución Española
Artículo 121.
os daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

De todas formas, la proposición de ley dice que los consejos de guerra y sus sentencias no tendran ningún efecto jurídico, con lo que seguramente los órganos del Estado (como la Generalitat) se agarrarán a 2 cosas:
- Que también está anulado cualquier efecto jurídico de reparación (recurrible al TC)
- Que la Ley 46/1977 de Amnistía prevalece, por cubrir todos los casos de esta nueva norma, la cual no concreta ni amplía en nada la de 1977.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Amnist%C3%ADa_en_Espa%C3%B1a_de_197

PERO...
Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial

Artículo 292
1. Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial (...) funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, (...) indemnización a cargo del estado, salvo en los
casos de fuerza mayor (...)
3. La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a indemnización.

SI, PERO...
Sentencia Audiencia Nacional num. 38/2011 19-03-2013

«basándose en sentencias de esta misma Sala de 6 de noviembre de 2006 y 28 de junio de 2007 , reconoce al recurrente en concepto de indemnización, incluidos los daños morales, la cantidad de 120 € por día de prisión (...) STS de 6 de julio de 1999 (...) con aplicación de factores de progresividad»
Sindicat Terrassa