Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: antifeixisme : laboral
l’atur actual no és episòdic; no és simplement un atur conjuntural sinó un atur estructural
14 feb 2013
Les masses comprenen o senten que, sota les condicions de crisi i atur, els conflictes econòmics parcials exigeixen sacrificis inaudits, que en cap cas seran justificats pels resultats obtinguts. Les masses esperen i reclamen altres mètodes mes eficaços. Senyors estrategs: aprenguen de les masses; elles són guiades per un segur instint revolucionari.
LA COJUNTURA ECONÒMICA I LA LLUITA VAGUÍSTICA

Recolzant-se en cites mal digerides de Lenin, els stalinistes repeteixen: “La lluita vaguística és possible fins i tot en temps de crisi”. No entenen que hi ha crisis i crisis. En l’època del capitalisme ascendent, tant industrials com obrers, encara durant una crisi aguda, miren cap avant, en direcció de la propera reanimació. La crisi actual és la regla i no l’excepció. En el terreny purament econòmic, el proletariat és llençat a una retirada desordenada per la terrible pressió de la catàstrofe econòmica. D’altra banda, la declinació del proletariat l’espenta amb tot el seu pes cap al camí de la lluita política revolucionària de massa. No obstant, la direcció del Partit Comunista tendeix, amb totes les seues forces, a posar obstacles en aqueix camí. Així, en les mans dels stalinistes, el programa de “reivindicacions immediates” es transforma en un instrument de desorientació i desorganització del proletariat. No obstant, una ofensiva política (lluita pel poder) amb una defensa armada activa (milícies) canviaria d’un sol colp la relació de forces entre les classes i, fent camí, obriria per a les capes obreres més endarrerides, la possibilitat d’una lluita econòmica victoriosa.
La possibilitat d’una reanimació de la conjunturaEl capitalisme agonitzant, com és sabut, també té els seus cicles, encara que són cicles de declivi, malalts. Només la revolució proletària pot posar fi a la crisi del sistema capitalista. La crisi conjuntural deixarà inevitablement el lloc a una nova i breu reanimació, si no sobrevé en l’interval la guerra o la revolució.
En cas de reanimació de la conjuntura econòmica, la lluita vaguística podrà, sens dubte, prendre una extensió molt major. Per això és necessari seguir atentament el moviment del comerç i de la indústria, particularment els canvis en el mercat de treball, sense fiar-se dels meteoròlegs de l’escola de Jouhaux i ajudant en la pràctica els obrers a fer pressió sobre els capitalistes en el moment necessari. Però inclús en el cas d’una lluita vaguística ampliada, seria criminal limitar-se a les reivindicacions econòmiques parcials. La reanimació de la conjuntura no pot ésser ni profunda ni llarga, perquè ja tenim coneixement dels cicles d’un capitalisme irremeiablement malalt. La nova crisi (després d’una breu reanimació) pot resultar més terrible que la present. De nou sorgiran tots els problemes fonamentals, i amb força i agudesa redoblades. Si es perd temps, el creixement del feixisme pot revelar-se irresistible.
Però, avui la reanimació econòmica no és més que una hipòtesi. La realitat és l’aprofundiment de la crisi, el servei militar de dos anys, el rearmament d’Alemanya, el perill de guerra.
És d’aquesta realitat que cal partir.

“Combatent cada dia per tal d’alleujar les masses laborioses de les misèries que els imposa el règim capitalista, els comunistes subratllen que l’alliberament definitiu no pot ésser aconseguit més que per l’abolició del règim capitalista i la instauració de la dictadura del proletariat”.
Aquesta formula no sonava malament en els principis de la socialdemocràcia, fa mig segle i àdhuc més. La socialdemocràcia dirigia aleshores, no sense èxit, la lluita dels obrers per reivindicacions i reformes aïllades, a favor d’allò que hom anomenava el “programa mínim”, “subratllant” bé que l’alliberament definitiu únicament seria realitzat mitjançant la revolució. L’“objectiu final” del socialisme era dibuixat llavors en la llunyana nebulosa dels anys. Aquesta concepció, que ja en les vespres de la guerra no feia més que sobreviure, és la que el Comitè Central del Partit Comunista ha transportat sobtadament a la nostra època, repetint-la paraula per paraula, fins a l’última coma. I aquesta gent invoca Marx i Lenin!
Quan “subratllen” que l’“alliberament definitiu” únicament pot ésser assolit mitjançant l’abolició del règim capitalista, s’enginyen per a enganyar els obrers amb l’ajuda d’aquesta veritat elemental. Perquè suggereixen la idea que un cert millorament i, fins i tot, un millorament important, pot ésser obtingut en els marcs del règim actual. Mostren al capitalisme declinant i en putrefacció com els seus pares i avis mostraven el capitalisme robust i ascendent. El fet és indiscutible: els stalinistes s’adornen amb les despulles del reformisme.
La formula política marxista, en realitat, ha d’ésser la següent:


Explicant tots els dies a les masses que el capitalisme burgès en putrefacció no deixa lloc, no sols per al millorament de la seua situació sinó, fins i tot, per al manteniment del nivell de misèria habitual; plantejant obertament davant de les masses la tasca de la revolució socialista, com la tasca immediata dels nostres dies; mobilitzant els obrers a favor de la presa del poder; defensant les organitzacions obreres per mitjà de les milícies; els comunistes (o socialistes) no perden, alhora, ni una sola ocasió d’arrancar a l’enemic, en el camí, tal o qual concessió parcial o, almenys, impedir-li rebaixar inclús més el nivell de vida dels obrers.
Compare’s atentament aquesta formula amb les línies de la resolució del Comitè Central citades més amunt. Esperem que la diferència siga clara. D’una banda, el stalinisme; de l’altra, el leninisme. Entre ells, un abisme.
Un mitjà segur contra l’atur
L’augment de salaris, els convenis col·lectius, la rebaixa del cost de la vida... Però, què fer amb l’atur? La resolució del Comitè Central ve també a ajudar-nos sobre això. Citem-la:
“Ells (els comunistes) reclamen la iniciació d’obres públiques. Per a això, elaboren propostes concretes adaptades a cada situació local o regional, preconitzen els mitjans de finançar aquestes obres (projecte d’impost sobre el capital, emprèstits amb la garantia de l’estat, etc.)”.
No és sorprenent? Aquesta recepta de xarlatà està copiada de Jouhaux, gairebé paraula per paraula: els stalinistes rebutgen les reivindicacions progressives del “Pla” d’aquest i n’adopten la seua part més fantasiejadora i utòpica.
Les principals forces productives de la societat estan paralitzades o quasi paralitzades per la crisi. Els obrers estan entorpits enfront de les màquines que han creat. El Comitè Central salvador proposa: al marge de l’economia capitalista real, al seu costat, crear una altra economia capitalista, sobre la base de “obres públiques”.
Que no ens diguen que es tracta d’empreses episòdiques: l’atur actual no és episòdic; no és simplement un atur conjuntural sinó un atur estructural, l’expressió més perniciosa del declivi capitalista. Per tal de fer-lo desaparèixer, el Comitè Central proposa crear un sistema de grans obres, adaptat a cada regió del país, amb ajuda d’un sistema de finançament al marge de les desordenades finances del capitalisme. En poques paraules, el Comitè Central del Partit Comunista simplement li proposa al capitalisme que canvie de domicili. Aquest és el “pla” que s’oposa a la lluita pel poder i al programa de nacionalització! No hi ha pitjors oportunistes que els aventurers espantats.
Sobre com arribar a la realització de les obres públiques, a l’impost sobre el capital, als emprèstits garantits, etc., no se’ns hi diu cap paraula. Sens dubte, serà amb l’ajuda de... peticions. Aqueix és el mitjà d’acció més oportú i més eficaç. A els peticions no se li resisteixen ni la crisi, ni el feixisme, ni el militarisme. D’altra banda, les peticions fan reviure la indústria del paper i atenuen l’atur. Anotem-ho doncs: l’organització de peticions, part fonamental del sistema d’Obres públiques segons el pla de Thorez i Companyia.
De qui es burla aquesta gent? D’ella mateixa o del proletariat?
El Partit Comunista és un fre
“És sorprenent que el proletariat suporte passivament semblants privacions i violències després d’una lluita de classes més que centenària”. Aquesta frase tan altiva pot escoltar-se a cada moment en la boca d’un socialista o d’un comunista, en privat. La resistència és insuficient? Hom llença la responsabilitat sobre el coll de les masses obreres. Com si els partits i els sindicats es trobaren al marge del proletariat i no fossen els seus òrgans de lluita! És precisament perquè el proletariat, com a resultat de la història més que centenària de les seues lluites, ha creat les seues organitzacions polítiques i sindicals, que li és difícil, quasi impossible, portar la lluita contra el capital sense elles i contra elles. I no obstant, això que ha construït com a ressort per a l’acció, s’ha convertit en un pes mort o en un fre.
La situació en la seua totalitat inspira en els treballadors la idea que són necessàries les accions revolucionàries per a canviar totes les condicions d’existència. Però, precisament perquè es tracta d’una lluita decisiva, que ha de comprendre milions d’homes, la iniciativa recau naturalment sobre les organitzacions dirigents, sobre els partits obrers, sobre el Front Únic. D’ells han de partir un programa clar, consignes, mobilitzacions de combat. Per a aixecar les masses, els partits han de comprometre’s ells mateixos, iniciant una audaç campanya revolucionària en el país. Però les organitzacions dirigents, incloent-hi el Partit Comunista, no tenen el coratge de fer-ho. El P.C. llença les seues tasques i les seues responsabilitats sobre les masses. Exigeix que milions d’homes a qui ha deixat sense direcció revolucionària comencen combats dispersos per reivindicacions parcials i mostren així als buròcrates escèptics que estan disposats a encarar la lluita. Llavors, pot ser que els grans caps consenten en comandar l’ofensiva. En compte de dirigir les masses, el Comitè Central burocràtic les examina, les posa una mala nota i justifica d’aquesta manera el seu oportunisme i la seua covardia.
Receptes fabricades “segons Lenin”
En el moment d’equilibri econòmic i polític relatiu de França (1929-1933), el Comitè Central del Partit Comunista proclamà el “tercer període” i únicament es trobava satisfet amb la conquista del carrer per mitjà de les barricades. Ara, en el moment de la crisi econòmica, social i política, el mateix Comitè Central s’acontenta amb un modest programa de “reivindicacions immediates”. Aquesta contradicció absurda és el producte complex de molts factors: el terror davant dels seus últims errors, la incapacitat per a escoltar les masses, l’hàbit burocràtic de prescriure al proletariat un itinerari prefabricat; en fi, l’anarquia intel·lectual, com a resultat de zig-zags, falsificacions, mentides i repressions innombrables.
L’autor directe del nou programa és, sens dubte, el “cap” actual de la Internacional Comunista, Bela Kun, el qual passa, alternativament, de l’aventurerisme a l’oportunisme. En haver llegit en un llibre de Lenin que els bolxevics estigueren sota determinades condicions, a favor de les vagues, i els menxevics en contra, Bela Kun, en un batre d’ulls fundà sobre aquest descobriment la seua política “realista” Per a la seua desgràcia, Bela Kun no havia obert Lenin en la pàgina adequada
En determinats períodes, les vagues econòmiques exerciren realment un paper enorme en el moviment revolucionari del proletariat rus. Ara bé, el capitalisme rus no estava en putrefacció en aqueix moment, sinó que creixia i s’elevava ràpidament. El proletariat era una classe novella i les vagues eren per a ell la primera forma del despertar i d’activitat. Finalment, el gran desbordament de les vagues coincidia cada vegada amb l’alça conjuntural de la indústria.
Cap d’aquestes condicions existeix a França. El proletariat francès té al seu darrere una grandiosa escola de revolució, de lluita sindical i parlamentària, amb tota l’herència positiva i negativa d’aqueix ric passat. Seria difícil esperar un desbordament espontani del moviment de vagues a França, inclús en un període d’ascens econòmic, tant més quan la crisi conjuntural aprofundeix les ferides del declivi capitalista.
No menys important és l’altre costat de la qüestió. En el moment del primer moviment impetuós de vagues a Rússia, hi hagué una sola fracció de la socialdemocràcia russa que tractà de limitar-se a les reivindicacions econòmiques parcials: foren aquells als que s’anomena “els economistes”; segons la seua opinió, calia fer a una banda la consigna “A baix l’autocràcia!” fins a l’aparició d’una “situació revolucionària”. Lenin jutjà els “economistes” com a oportunistes miserables. Demostrà que calia preparar activament una situació revolucionària, fins i tot en un període de moviment de vagues.
En general, és absurd tractar de transportar mecànicament a França les diverses etapes i els diversos episodis del moviment revolucionari rus. Però menys possible encara és fer-ho a la manera de Bela Kun, que no coneix ni Rússia, ni França, ni el marxisme. De Lenin, cal aprendre el mètode d’acció i no convertir el leninisme en cites i receptes, bones per a qualsevol cas de la vida.
“Pau, pa i llibertat!”
Així, la situació a França, segons l’opinió dels stalinistes, no és revolucionària; per aqueix fet, les consignes revolucionàries són inoportunes; cal concentrar tota l’atenció en les vagues econòmiques i en les reivindicacions parcials. Aqueix és el programa. És un programa oportunista i sense vida, però és un programa.
No obstant, al seu costat hi ha un altre. L‘Humanité repeteix cada dia la triple consigna: “Pau, pa i llibertat”. És sota aqueixa bandera, explica L‘Humanité, que els bolxevics venceren en 1917. Seguint els stalinistes, Just repeteix la mateixa idea. Molt bé. Però, a Rússia, en 1917, hi havia una situació notòriament revolucionària. ¿Com pot passar, doncs, que consignes que han assegurat l’èxit de la revolució proletària, es consideren bones com a “reivindicacions immediates” en una situació revolucionària? Que els astròlegs de L‘Humanité ens expliquen als simples mortals aquest misteri.
Per la nostra part, recordarem quines “reivindicacions immediates” contenia la triple consigna dels bolxevics.
“Per la pau!” En 1917, sota les condicions de la guerra, açò significava la lluita contra tots els partits patriòtics, des dels monàrquics fins als menxevics, la reivindicació de la publicació de tots els tractats secrets, la mobilització revolucionària dels soldats contra el comandament i l’organització de la fraternització en el front. “Per la pau!”: açò significava un desafiament al militarisme, d’Alemanya i Àustria d’una banda, de l’Entente per l’altra. La consigna dels bolxevics significava, així, la política més audaç i més revolucionària que mai haja conegut la història de la humanitat.
“Lluitar” per la pau en 1935, en aliança amb Herriot i els “pacifistes” burgesos, és a dir els imperialistes hipòcrites, significa simplement recolzar l’statu quo, bo de moment per a la burgesia francesa. Significa adormir i desmoralitzar els obrers amb les il·lusions del “desarmament”, de “els pactes de no agressió”, i la mentida de la Societat de les Nacions, preparant una nova capitulació dels partits obrers en el moment en què la burgesia francesa, o els seus rivals, troben útil trastornar l’statu quo.
“Pel pa!” Açò significava per als bolxevics en 1917, l’expropiació de la terra i de les reserves de blat dels grans terratinents i dels especuladors i el monopoli del comerç de blat en mans del govern dels obrers i camperols. Què significa per als nostres stalinistes de 1935, “pel pa”? Una simple repetició verbal!
“Per la llibertat!” Els bolxevics mostraven a les masses que la llibertat continua essent una ficció mentre les escoles, la premsa, els llocs de reunió romanguen a mans de la burgesia. “Per la llibertat!” significava: la presa del poder pels soviets, l’expropiació dels grans terratinents, el control obrer de la producció.
“Per la llibertat!”, en aliança amb Herriot i les venerables dames d’ambdós sexes de la Lliga dels Drets de l’Home, significa recolzar els governs semibonapartistes, semiparlamentaris, i res més. En l’actualitat, la burgesia necessita no sols les bandes de La Rocque sinó, també, la reputació d’“esquerra” d’Herriot. El capital financer s’ocupa d’armar els feixistes. Els stalinistes restableixen la reputació d’esquerra d’Herriot per mitjà de les mascarades del “Front Popular”. Heus aquí a qui serveixen en 1935 les consignes de la Revolució d’Octubre!
Dragons i puces
Com a únic exemple de la nova política “realista”, la resolució del Comitè Central conta que els aturats de Villejuif mengen la sopa dels Croix de Feu i criden: “La Rocque a la forca!”. Quants homes mengen la sopa, quants criden, és el que no se’ns diu: els stalinistes no poden suportar les xifres. Però no és aqueixa la qüestió... Fins on ha de caure el partit revolucionari per a no trobar en una resolució programàtica, més exemples de política proletària que els crits impotents d’obrers aixafats i famolencs, obligats a alimentar-se amb les molles de la filantropia feixista! I aqueixos caps no se senten, ni humiliats ni avergonyits!
Parlant d’alguns dels seus deixebles, Marx citava una vegada les paraules de Heine: “He sembrat dragons i he collit puces”. Molt ens temem que els fundadors de la Tercera Internacional hagen de repetir aqueixes mateixes paraules... I, no obstant, la nostra època no necessita puces, sinó dragons!

This work is in the public domain

Comentaris

Re: l’atur actual no és episòdic; no és simplement un atur conjuntural sinó un atur estructural
14 feb 2013
Trotsky fue de 1904 a 1914 un declarado “enemigo” de Lenin dentro las filas partidarias. En 1904 le acusó de ser un dictador, autócrata asiático, revolucionario burgués y escisionista fanático en su folleto “Nuestras tareas políticas”. Se opuso a la teoría leninista del partido. Trotsky fue un dirigente menchevique opuesto a los bolcheviques. Se opuso a la tesis de Lenin sobre la transformación de la revolución democrático-burguesa en socialista oponiéndole su teoría sobre la “revolución permanente”. Eso le llevaría a negar la construcción del socialismo en la URSS si no triunfaba una revolución socialista en Occidente. La Revolución de la clase obrera europea occidental en los años 20 y 30 fué aplastada en sangre (Finlandia, Hungría, Polonia, Bulgaria, Baviera, Berlín, Milán, España) y el tiempo quitó completamente la razón a Trotsky.

Otra discrepancia grave de Trotsky con el leninismo es negar el papel revolucionario del campesinado y en 1905 lanzó la consigna “¡No al Zar, gobierno obrero!” que olvidaba por completo a este importante sector social.

En 1913 escribió al menchevique Chjeidze que “el leninismo descansa por completo en estos momentos en la mentira y la falsificación y lleva en su seno el elemento emponzoñado de su propia desintegración” .

En la conferencia de Zimmerwald de 1915 se sigue oponiendo a Lenin.

Hasta 1917 mantiene una posición ante la cuestión nacional opuesta a la de Lenin y similar a la de Rosa Luxemburgo, negando el derecho de autodeterminación.

En julio de 1917 el Partido Comunista de Rusia (es decir, tres meses antes de la revolución) acepta el ingreso del grupo heterogéneo que lidera Trotsky llamado Meyrayontsi formado por 4 mil militantes. Trotsky no se opuso al plan de Lenin de desencadenar la insurrección pero propuso aplazarla hasta el II Congreso de los Soviets. Se vuelve a oponer en la cuestión de la paz de Brest-Litovsk de diciembre de 1917, lo que le lleva a dimitir de su puesto de Comisario del Pueblo para las relaciones internacionales.

En 1919 tiene el principal momento de gloria de su vida al dirigir y organizar el Ejército Rojo aunque una llamada “oposición militar” comunista le critica por dar empleo y mando en el mismo a 50 mil ex oficiales zaristas.

El 5 de marzo de 1920 Trotsky ordena el exterminio de los marinos revolucionarios de Kronstadt levantados contra el gobierno bolchevique.

En el X Congreso del partido vota por la prohibición de las corrientes internas aunque después de muerto Lenin, proclama la libertad de fracciones para “intentar socavar la unidad del Partido” .

Se opone a la “Nueva política económica” (NEP) lanzada por Lenin y escribe su folleto Nuevo Curso.

En 1921 defiende al partido menchevique de Georgia pasado a la contrarrevolución.

En 1924 el Partido Bolchevique lanza una primera campaña contra el trotskismo.

En 1936 escribe su libro La Revolución traicionada afirmando que “no existe el menor socialismo en la URSS”, convocando el derrocamiento violento del poder soviético y vaticinando la derrota soviética en la inminente guerra contra la Alemania nazi. Obviamente el libro es acogido por todas las fuerzas reaccionarias dispuestas a destruir la Unión Soviética.

Como dice un francés, “la última cosa que le pasó por la cabeza fué un piolet enviado por correo certificado por Stalin”. El antiguo resistente comunista francés Raymond Casas sostiene que su asesino fue Ramon Mercader, “Monard”.

Formación de la corriente trotskista.

El trotskismo es una corriente política-ideológica oportunista pequeño-burguesa hostil al Marxismo Leninismo. Surgió en 1903 como reacción a la etapa leninista de desarrollo del marxismo, al nacimiento en Rusia del partido revolucionario de tipo nuevo, y reflejaba el talante de cierta parte de la intelectualidad urbana pequeño-burguesa proclive al revolucionarismo retórico” .
En 1929 Trotsky niega que vaya a crear una IV Internacional diciendo “que no hay en el mundo ningún sitio para ella”. Trosky fue el primero en lanzar el slogan comunismo = fascismo. La corriente trotskista se opone a la construcción del socialismo en la URSS en los años 30.

En esa década pequeños grupos se unen a Trostky. El 6 de abril de 1930 se crea en Paris un secretariado formado por Andreu Nin, el francés Alfred Rosmer, el hijo de Trotsky Leon Sedov y algún otro. El 3 de septiembre de 1938 proclama la creación de la IV Internacional trotskista en una conferencia en Montreuil, en las afueras de París.

En 1938 los tribunales soviéticos juzgaron a los troskistas soviéticos. Según Raymond Casas el “famoso proceso de Moscú del 2 al 13 de marzo de 1938, seguido por observadores y periodistas de los países capitalistas, ha revelado la actividad de los agentes de Trotsky con las redes reaccionarias preparando la invasión de la URSS y el derrocamiento del poder soviético, lo que no pudo nunca hacerse por la fuerza sino sólo por el entrismo y la descomposición interna del stalinismo, después del Marxismo-Leninismo,lo que ha tenido como resultado entregar la URSS a la mafia actual salida del “gulag””.

En el sentido metodológico y gnoseológico es caracteristico del trotskismo un extremado subjetivismo y voluntarismo, un tosco esquematismo y el empleo de la sofística. La base ideológica del trotskismo fue la “teoría de la revolución permanente” que, nutrida parasitariamente de la idea de la revolucion permanente expresada por Marx y Engels, apuntaba contra la doctrina leninista de la transformación de la revolución democrático-burguesa en revolución socialista.

En mayo de 1940, en vísperas de la invasión nazi de la URSS, la IV afirma en un manifiesto ser partidaria a la vez de la defensa de la URSS y el combate contra la “oligarquía de Moscú” (es decir el Partido bolchevique).

El grupo más numeroso estaba en los USA, el Socialist Workers Party (SWP), creado en 1938. Sus dirigentes Max Shachtman (que visitó a Trotsky en su exilio de Turquía y en abril de 1930 había formado parte del primer buró internacional trotskista en compañía de Andreu Nin, el hijo de Trotsky y otros) Albert Glotzer y Martin Abern salen del mismo en 1940 para fundar pomposamente el Workers Party (WP) que apenas tiene 323 miembros.

Abern muere en 1947. Evolucionando siempre a la derecha en 1949 el grupo se declara abiertamente socialdemócrata y pasa a llamarse Independent Socialist League (ISL) y en los 50 se disuelve. Shachtman defiende la tesis del “colectivismo burocrático” relativo a la URSS. Él y sus colaboradores ingresan en el ala más anticomunista del partido demócrata. Defienden a la burocracia sindical anticomunista de George Meny en la AFL-CIO (un declarado agente de la CIA).
Apoya la invasión norteamericana de Cuba en Bahía de Cochinos y la agresión USA contra el Pueblo de Vietnam. Fue asesor del sindicato de maestros de la “AFL-CIA” que funciona como brazo del departamento de estado USA apoyando y financiado a gansters anticomunistas en Europa Occidental y grupos fascistoides en el campo socialista. Muere en 1972.

Otro compañero de Shachtman y Abern en el comité de dirección del SWP en los años 30, James Burnham, afirma que la URSS es una sociedad de clases, manifiesta públicamente su desprecio por el marxismo y se convierte en el principal ideólogo de la CIA en la guerra fría. Burnham y Sidney Hook crearon el Partido Socialista Obrero que más tarde daría lugar al SWP.
En 1944 escribió un informe que llamó la atención de la recién creada CIA que le invitó a dirigir la división de guerra política y sicológia de su oficina de coordinación política. Una brillante intervención suya fué la creación del Congreso para la Libertad de la Cultura, plataforma de propaganda anticomunista y de creación cultural reaccionaria y pro imperialista. En dicho congreso ocupó puestos el troskista Max Sachtman.
En una reunón de dicho “congreso” financiado por la CIA en Berlín en 1950, defiende la posibilidad de un ataque nuclear contra la URSS. En 1953 insiste en la necesidad de atacar militarmente la URSS en su libro Contención o Liberación. Escribe la Revolución gerencial en 1941 y en su libro Los Maquiavelistas ataca las teorías a favor de la igualdad social. Interviene de manera crucial en 1953 en la operación de la CIA para derrocar y asesinar al presidente iraní Mossadeg. En los años 70 es reconocido como una autoridad entre los círculos intelectuales más reaccionarios y belicistas. En 1983 el presidente Reagan le dio la medalla presidencial de la Libertad en premio a su larga carrera trotskista, fascista e imperialista. Murió en 1987. A pesar de esta trayectoria los troskistas del Marxist Internet Archive aseguran que Burnham es “marxista”.

Una fracción del WP reingresa en el SWP. La formaban Johnson y Forest que decían que la URSS era “capitalismo de estado”. Johnson era el seudónimo del especialista en cricket C.L.R.James y Forest era la ex secretaria de Trotsky Raya Dybayevskaya que fundó una secta matriarcal en Detroit.

El antiguo colaborador ruso de Trotsky, Sol Levitas, tras exiliarse en USA se convirtió en agente de la CIA, colaborador del “Congreso por la Libertad cultural” y director de una de sus revistas paraoficiales, New Leader.

Los trotskistas Philip Rahv (huído con su familia de Ucrania al triunfar la Revolución de Octubre) y William Phillips se apoderan de la revista Partisan Review de Nueva York, en su origen en 1934 vinculada a Partido Comunista de los USA y una de cuyas principales tareas era la defensa de la Unión Soviética, y la convierten en un órgano troskista y antiestalinista. Se convirtió en un importante órgano de propaganda anticomunista internacional financiado por la CIA. James Burnham envió informes confidenciales a Trotski sobre la evolución de la revista y uno de sus redactores le invitó en 1937 a colaborar con la misma .

El trotskista que había militado en la misma célula que Burnham, Daniel Bell, antiguo estudiante del City College de Nueva York, se convirtió en el ideólogo conservador de la sociedad de consumo yanki. Miembro del Comité Americano por la Libertad Cultural financiado por la CIA, se negó a condenar el macartismo.

El POUM español de influencia trotskista tiene una triste historia (el mismo leon Trotski muestra desprecio y desconfianza por el Poum). De un lado en Aragón expropia en 1936-37 a modestísimos semi-proletarios y pequeños campesinos, implantando sobre ellos una auténtica dictadura fascista en nombre de “la revolución socialista”; por el otro, cuando van a Madrid en noviembre de 1936 a luchar contra el fascismo manifiestan mucha cobardía y debilidad huyendo del frente de la Ciudad Universitaria. Impulsó patrullas incontroladas que asesinaron a los comunistas, socialistas y republicanos que se les opusieron, según Arthur London .
El 7 de diciembre de 1936 pide a la Generalitat que conceda el derecho de asilo a Trotsky. Este grupo con la CNT da un golpe de estado en Barcelona en mayo de 1937 contra la República que se salda con la muerte de 500 personas y que favorece objetivamente al fascismo. Diversas pruebas documentales implican a dirigentes del POUM con los franquistas. Su dirigente Andreu Nin es detenido, interrogado y ejecutado por los servicios de seguridad de la República. Su dirigente Maurín al ser detenido por los franquistas en lugar de ser fusilado, como hacían con los simples oficiales del Ejército Popular y con los mas modestos líderes sindicales de cualquier aldea remota, es liberado a los pocos años y aparece en el exilio en una bien saneada situación económica.

Su otro dirigente Julián Gorkín (de verdadero nombre Julián Gómez García-Ribera), expulsado del PCE en 1929, se convirtió en un relevante agente de la CIA en América Latina hasta el punto de ser nombrado delegado latinoamericano del llamado “congreso por la libertad cultural”. Otro de sus dirigentes, Pere Pagès (alias Victor Alba) colaboró también con el congreso por la libertad cultural, plataforma anticomunista de la CIA.

El veterano inglés de las Brigadas Internacionales (que fueron calumniadas por los troskistas, que acusaban a su jefe francés André Marty de ser el “carnicero de Albacete” y de estar al servicio de Stalin) Frank Grahan denuncia a los trotskistas por hacer circular el bulo que Stalin iba a dejar de enviar armas a la República española después de que Mussolini empezó a hundir barcos soviéticos.

El antiguo voluntario internacional del POUM y participante en los combates contra la República en Barcelona en 1937, el trotskista inglés George Orwell fue un activo colaborador del imperialismo. Produjo obras usadas por la CIA para la propaganda anticomunistas (Rebelión en la granja y 1984), entregó al servicio secreto británico listas de comunistas y cobró dinero por escribir artículos anticomunistas. Escribió sobre la obra de Burnham The Managerial Revolution tres artículo laudatorios.

En la 2ª guerra mundial algunos trotskistas aplican mecánica y dogmáticamente los mismos análisis que hacían los marxistas en la 1ª guerra mundial. El resultado es que algunos de ellos “fraternizan con los soldados del ejército de ocupación” hitleriano, que, según ellos, son “trabajadores de uniforme” y condenan como “terrorismo” la resistencia armada de los partisanos.

Mientras fraternizaban con las tropas invasoras los trotskistas luchaban en Francia “contra los estalinistas y los gaulistas”.

Profundizando su traición se opusieron a la “insurrección nacional” antinazi y al Frente Popular .

En Francia y Grecia la resistencia fusila a varios trotskistas acusados de colaborar con el ejército hitleriano. En Francia el grupo Barta, entre los que está David Korner, ideólogo de Lutte Ouvrière, se negó a ninguna actividad resistente argumentando que la invasión alemana correspondía a una guerra entre “dos imperialismos”. En Italia el primer grupo trotskista fue creado por soldados británicos y norteamericanos en la citada guerra.

En 1944 los grupos trotskistas ingleses Liga Marxista, Grupo Marxista y Liga Obrera Internacional (muy infiltrados por los servicios británicos) se unificaron dando lugar al PC revolucionario que contaba con 500 miembros. En 1949 se dividió en varios grupitos irrelevantes.

En 1952 el secretariado internacional de la IV Internacional dirigido al fin por el gran revolucionario Michel Raptis “Pablo” ‘entonces secretario general) expulsó al grupo francés de Lambert-Bleitbreux-Lequenne (financiado por la CIA) que creó el Partido Comunista Internacionalista (PCI) y el Comité Internacional de la IV Internacional.

En abril de 1952 las milicias armadas de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia derrotan al ejército burgués pero se niegan a tomar el poder perdiendo una ocasión extraordinaria de hacer la Revolución socialista y liberar al oprimido pueblo indígena obrero y campesino. Uno de los principales responsables es el POR troskista, entonces con cierta influencia en los sindicatos, que decidió dar “apoyo crítico” al gobierno burgués de Paz Estenssoro que, lógicamente, reconstruyó el ejército hasta que éste pudo dar un golpe de estado en 1964 y aplastar a la Central Obrera Boliviana (COB).

En 1962 los trotskistas latinoamericanos liderados por el demente Posadas (teórico del socialismo extra-planetario) crearon su propio buró latinoamericano negándose a seguir las órdenes del secretariado internacional.

En los años 60 el SWP norteamericano tiene, según el revolucionario argentino Mario Roberto Santucho, “algunos miles de militantes de origen pequeño burgués, intelectuales, profesionales y estudiantes…constituyen el ala derecha de la IV Internacional”.

En 1973 el heroico PRT argentino, que fue exterminado por la dictadura argentina de 1976 a 1983, abandona la IV Internacional denunciando que esta corriente tiene “enormes limitaciones y una tradición escasamente reivindicable” y que incluye en su seno a “aventureros contrarrevolucionarios”.

El trotskismo presta buenos servicios al imperialismo patrocinando grupos anticomunistas que lucharon contra el régimen socialista del Este europeo, apoyando la contrarrevolución lanzada desde el poder gorbachoviano de 1989 a 1991 y apoyando a todas las fuerzas proimperialistas y anticomunistas responsables de la liquidación de la Federación Socialista Yugoslava, de las terribles guerras civiles que allí se produjeron y de la intervención militar y política del imperialismo euro-norteamericano.
Como dicen los militantes del Partido de la Liberación (P.L.) Argentino, los trotskistas son “camaradas de ruta” del proceso contrarrevolucionario inspirado por Margaret Thatcher, Ronald Reagan, George Bush, Helmut Kohl y Juan Pablo II”.

La lucha de los comunistas (pro soviéticos) contra los trotskistas.
(J.A. Eguido) En 1914 Lenin escribió en su folleto sobre el derecho a la autodeterminación que “¡Trotski es mas peligroso que un enemigo!”.

Ese mismo año, el 9 de mayo escribe:”Los viejos militantes marxistas rusos conocen bien a Trotski y no hace falta hablarles de él. Pero la joven generación obrera no le conoce y es necesario hablarles de él. Porque es una figura típica de los 5 grupos extranjeros que flotan entre los liquidadores y el Partido” .

El pleno del Comité Central (C.C.) del Partido Comunista (Bolchevique) de Rusia de enero de 1925 estima que “el conjunto de las intervenciones de Trotski contra el partido puede ser definido ahora… como el deseo de transformar la ideología del PCR en una especie de “bolchevismo” sin leninismo “modernizado” por Trotski. Eso no es bolchevismo. Es una revisión del bolchevismo”. El documento repasa las cuatro discusiones que el partido ha debido mantener con Trotski:

Sobre la paz de Brest,
Sobre los sindicatos,
Sobre el aparato del partido,
La que lleva en ese momento en la que “Trotski ha emprendido ya la cruzada abierta contra los fundamentos de la concepción bolchevique del mundo”.

El XV Congreso del Partido (1927) caracteriza al trotskismo como “instrumento de la tercera fuerza contra el régimen de la dictadura del proletariado”.

El 8 de junio de 1926 el Presidium del Comité ejecutivo de la Internacional Comunista (I.C.) aprobó un documento que denunciaba las posiciones sectarias de los trotskistas.

El pleno conjunto del CC y de la CCC del PC(b) de la URSS de agosto de 1927 recuerda que “el partido y la KOMINTERN… condenaron en 1923 a la oposición trotskista, caracterizando sus opiniones como una desviación pequeño-burguesa”. El XV congreso del PC(b) de la URSS en diciembre de 1927 considera que la oposición trotskista-menchevique calumnia a la URS calificándola de Estado termidoriano degenerado, niega la dictadura del proletariado en la URSS y entabla una lucha contrarrevolucionaria contra ella. “La oposición trotskista ha roto por completo con el leninismo y defiende una plataforma menchevique-liquidadora, ayuda a los enemigos de la URSS con sus calumnias y realiza una labor escisionista inaudita”. En febrero de 1928 el IX Pleno del mismo órgano aprobó las resoluciones del XV Congreso soviético y declaró la pertenencia al trotskismo incompatible con la afiliación a la I.C.

El 27 de octubre de 1928 los miembros de la dirección del PC Norte Americano (PCA) Max Schachtman y Martín Abern que declararon su total apoyo a Trotsky fueron expulsados y crearon la Liga Comunista de América (LCA). En 1934 el PCA se enfrenta a la fusión de la LCA con el Partido Obrero Americano (AWP). En 1937 denuncia a la revista Partisan Review que invita a colaborar a Trotsky y que terminaría como un órgano de propaganda casi-oficial de la CIA. El dirigente comunista norteamericano William Z. Foster escribió que la lucha contra el trotskismo en los años 30 “decidía no sólo el destino de la Revolución en Rusia sino también el del Movimiento Comunista mundial. La victoria de las fuerzas trotskistas significaría el éxito decisivo de la reacción mundial” .

En 1.927 el secretario del Partido Comunista Chino (PCCh) Chen Duxiu es destituido y expulsado del Partido por sus posiciones trotskistas y capitulacionistas. Intenta conspirar contra el nuevo secretario del Partido Wang Ming. Éste escribe que “en el verano de 1927 fue derrotado el oportunismo de derecha de Chen Duxiu,… en el otoño de 1929 fracasó el grupo de liquidadores trotskistas-chenduxiuistas”. Considera que los trotskistas son “cómplices activos de la reacción imperialista” .

De 1928 a 1930 el Partido Comunista Brasileño (PCB) expulsa a los troskistas que formaron la “Liga Comunista Internacionalista” que, tras criticar la insurrección popular en 1935 de la Alianza Nacional Libertadora (ANP) y a su jefe, el mitico líder socialista y guerrillero Luiz Carlos Prestes, desapareció en 1936.

La Historia del Partido del Trabajo de Albania señala como en 1934, en los comienzos del comunismo albanés, se desató una lucha entre comunistas y trotskistas en el seno del “Grupo Comunista” de la ciudad de Korça: “Los elementos trotskistas se lanzaron con furia contra la línea seguida por Ali Kelmendi y contra la parte mas estalinista del Grupo, esforzándose en obstruir por todos los medios la ampliación de la labor y la influencia de los comunistas entre las masas en vez de centrar sus ataques contra la burguesia. Su representante principal, Niko Xoxi, ambicionaba tomar la dirección del Grupo para luego obligarlo a que aceptase los puntos de vista trotskistas”. La lucha se saldó con el desenmascaramiento y la expulsión de N. Xoxi del comité directivo del grupo, terminando por reforzar la labor del estalinismo que conviene al juego del imperialismo .

En 1935 el fundador del Partido Comunista de Bélgica (PCB) Joseph Jacquemotte derrota a los trotskistas en la Conferencia del Partido de Charleroi .

En fecha indeterminada el “Amauta” José Carlos Mariátegui, fundador del PC peruano y gran pensador marxista escribe:”El trotskimo sabe de un radicalismo teórico que no logra condensarse en fórmulas concretas y precisas”.

En 1936 el gran comunista catalán Joan Comorera redacta la declaración de principios para la unificación de 4 partidos revolucionarios que dará lugar al Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) excluyendo explícitamente a los trotskistas.

En marzo de 1937 Stalin (el zorro sabe por zorro) acusa al trotskismo de pasar de corriente política de la clase obrera a “banda cínica y sin principios de saboteadores, agentes de diversión, espías y asesinos”.

En 1937 Ho Chi Min indica al PC de Indochina que no hay que aceptar absolutamente ningún compromiso con los trotskistas que hacen frente comun con el colonialismo..

Según Mario Roberto Santucho, lider del PRT-ERP, los trotskistas vietnamitas se enfrentaron abiertamente al PC justamente cuando éste comienza a desarrollar la guerrilla. El Pleno de su C.C. de marzo de 1938 señala que se ha subestimado el peligro trotskista y la colaboración sin principios con los trotskistas. En marzo de 1939 este PC llama en un manifiesto a barrer a los trotskistas. En los años 40 las publicaciones ilegales del Partido y del Frente Viet Minh luchan contra “los trotskistas provocadores y saboteadores”.

En Octubre de 1938 Mao Tsetung afirma ante el C. C. del PCCh que “los servicios secretos del imperialismo japonés tratan constantemente de minar nuestro Partido y de hacer que, disfrazados de activistas, se infiltren en él colaboracionistas, trotskistas, elementos pro japoneses, degenerados y arribistas” .

A finales de los años 30 el Partido Comunista de Chile expulsa de sus filas a los trotskistas, que crean el “Partido Comunista de Izquierdas” y comienzan a luchar contra el Frente Popular que termina por fracasar en 1940-41.

El Ché Guevara escribió que “Consideramos que el partido trotskista actúa contra la Revolución” . La oposición sistemática del trotskista “Partido Obrero Revolucionario” (POR) a la Revolución Cubana fue perseguida: en 1961 fue destruida una edición en español de La Revolución permanente de Trotsky, en 1962 un trotskista fue detenido mientras difundía un panfleto, un mitin en honor a Trotsky fue prohibido en Guantánamo y su secretario general Idalberto Ferrera Acosta fue detenido durante 48 horas. En 1965 un grupo de trotskistas fue procesado. La represión cesó y los detenidos fueron liberados cuando los trotskistas se comprometieron a cesar en su actividad contrarrevolucionaria. En 1966 Fidel Castro acusó al trotskismo de ser “instrumento vulgar del imperialismo y de la reacción”.

Respondiendo a calumnias de un troskista irlandés, el presidente nacional del Partido Comunista de Irlanda (PCI) Michael O’Riordan escribe que “Los hechos son testarudos y testimonian que el trotskismo, teórica y prácticamente, ha sido un fracaso en la historia y en ninguna parte ha podido instaurar el poder de la clase obrera” .

El traidor Gorbachov rehabilitó a Trotsky y a la economia “libre” de mercado poco antes de la liquidación de la URSS.

La lucha de los comunistas contra el trotskismo sigue en el siglo XXI. El líder de la Coordinación Comunista que lucha contra la degeneración del PC de Francia Jean-Luc Sallé estima que “la destrucción programada del PCF crea las condiciones para crear un partido trotskista que conduciría a la clase obrera al impasse… y reforzaría el dispositivo socialdemócrata, apoyo social del capitalismo. Las tácticas varían. LO y LCR quieren a partir de sus minusculos éxitos electorales, crear una formación a “la izquierda” del PCF mutado. El Partido de los Trabajadores (PT, secta militarizada de Pierre Lambert, financiada con fondos de la CIA) practica el entrismo en el PCF… Para la coordinación comunista los dos adversarios de la reconstrucción del partido son los liquidadores reformistas y los troskistas”.

En el seno del Partido Comunista de Filipinas (CPP) se produce una crisis política en 1991. Una parte de sus miembros, considerados traidores por el Partido, abrazan el troskismo y crean en 1998 el “Partido revolucionario de los trabajadores de Filipinas”. Uno de sus cuadros será ejecutado en el 2001 por el Partido.

En el 2002 el líder de la Coordination Communiste pour la reconstruction du parti communiste revolutionnaire, que en 1999 habia abandonado ya el PCF, Maurice Cukierman declara: “Hace falta recordar que a menudo el trotskismo es la escuela de formación política de los dirigentes socialdemócratas?
El anticomunismo y antisovietismo que destilan dan prueba del callejón sin salida en el que intentan encerrar a la clase obrera”. También en el 2002 Raymond Casas, antiguo cuadro del PCF, uno de los fundadores del PC Marxista-Leninista de Francia, escribe que “el trotskismo es un peligro serio para un partido revolucionario aunque puede convertirse en una comedia ridícula. Los comunistas sinceros y lúcidos tienen que estar seguros que la reconstrucción de un verdadero partido revolucionario exige la vigilancia más grande en relación al trotskismo, cáncer mundial de todo Partido serio. La experiencia debe convertirnos en implacables en este punto, bajo pena de no conocer nunca un partido sólido”.

En el 2003 el comunista belga Johnny Coopmans imparte un curso titulado “El trotskismo, una doctrina antimarxista?” en la universidad marxista de verano del PTB. Afirma que “analizar el trotskismo es aprender a construir hoy un movimiento socialista””.

El presidente del PC de la Federación Rusa (PCFR) Guennadi Ziuganov escribe en el 2004 que “Haremos lo posible para no permitir en nuestras filas el espíritu del trotskismo, o lo que es lo mismo, los intentos de determinados activistas engreídos, que se sienten superiores, “superhombres, por encima del CC, de sus reglas, de sus decisiones, dando de este modo la excusa a determinada parte del partido a hacer un trabajo de desgaste que haga perder la confianza de ese mismo CC”.

Los progresistas y revolucionarios contra la farsa trotskista.
(por José A. Egido) El profesor universitario y líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Vicente Lombardo Toledano en los años 30 consideraba el programa de Trotsky contrarrevolucionario.

En 1938 el periodista progresista norteamericano Malcolm Cowley, miembro del comité de redacción del The New Republic, denunció a la revista Partisan Review de lanzar una “campaña antisoviética bajo la bandera de la cuarta internacional”.

Según Chomsky (La Jornada, México, 3 septiembre 2000) el gobierno trotskista-laborista de la Bolivia de los años 50 fue eliminado por los USA mediante la cooptación:

“Lentamente los integraron al sistema estadounidense y terminaron subordinados al poder estadounidense”.

El MAS argentino en 1999 pide la intervención de tropas extranjeras en los Balcanes. Mucho antes, a principios de los 80, bajo la dictadura militar, los morenistas del PST-MAS colaboraron con el general Viola, al cual consideraban como un “democratizador”. La presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo Hebe de Bonafini les considera cobardes.

El sociólogo James Petras escribe que “algunas sectas trotskistas llegaron a proponer que se compraran armas para los tratantes de blancas, traficantes de drogas y autores de limpiezas étnicas del ELK. Un caso de reacción política combinado con una psicosis”

El escritor de origen soviético residente en Israel Israel Shamir escribe en el 2004: “’stalinista’ es jerga trotskista para decir comunista, la palabra que utlizan para tratar de congraciarse con los anticomunistas… Los trotskistas en Rusia constituyen una fuerza pro-occidental y pro-estadounidense y son incluso más anti-rusos de lo que era León Trotsky. Lo mismo vale para muchos (aunque no todos) grupos trotskos en Europa”.

En el 2005 en una página progresista de la ciudad francesa de Lille un militante escribe que “combatir a los troskistas es enfrentarse a la socialdemocracia neo-liberal en su conjunto” .

Lastima que ya no existen mas las ediciones en lenguas extranjeras de moscu para reescribir la historia en favor de Josip Dzugasvili ( Joshep Stalin )
Re: l’atur actual no és episòdic; no és simplement un atur conjuntural sinó un atur estructural
15 feb 2013
¿se cumplio el pronostico si o no?

“el leninismo descansa por completo en estos momentos en la mentira y la falsificación y lleva en su seno el elemento emponzoñado de su propia desintegración”

al margen de lo ke fue o sea el trostkismo el stalinismo no fue y es mas ke fascismo, stalinista es jerga popular para definir el comunismo autoritario

"reescribir la historia" es aki, de toda la parrafada donde no mientes
Re: l’atur actual no és episòdic; no és simplement un atur conjuntural sinó un atur estructural
15 feb 2013
Si tan falsos son los datos proporcionados por dicho historiador, ¿por qué no los rebates? Son datos objetivos, es decir, hechos.
Lo jodidamente falso es afirmar que el texto es falso (y encima, sin aportar nada).
Descansa en tu plácida ignorancia supina y sigue escupiendo bilis fascista y burguesa, con el clásico silogismo de lobotomizado equiparando leninismo a fascismo.
Lee un poco, que no viene nada mal, anda payaso.
Re: l’atur actual no és episòdic; no és simplement un atur conjuntural sinó un atur estructural
16 feb 2013
pero ke kieres rebatir a estas alturas ke nin y el poum colaboraban con los frankistas?, ke la cnt daba golpes de estado?, para golpe el ke llevas tu en la cabeza... o el ke te hace falta

y el padrecito stalin un ejemplo a seguir, o el pago de ukrania a los alemanes por la ayuda de estos prestada a lenin para regresar a rusia, otro ejemplo a seguir
Sindicat