Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: ecologia
Debat entorn del projecte Zephir
30 ago 2012
De com la ignorància energètica porta a pràctiques Goebelianes . . . . . . i a la vegada
serveix la causa del fonamentalisme pro-nuclear.
“Has de comprendre que la major part d'aquestes persones són encara part del sistema i
que això les converteix en els nostres enemics. Has de comprendre que la majoria de la
gent no està preparada per ser desconnectada. I moltes d'elles són tan inerts, tan
desesperadament dependents del sistema, que lluitaran per protegir-lo.”1
Són ben conegudes les pràctiques dels règims autoritaris per manipular la realitat. Pot-ser
l’exemple més conegut de manipulació informativa és la que practicava l’aparell de
propaganda del nacional-socialisme alemany, dirigit pel jerarca nazi Goebels: ‘repetir
reiteradament una mentida per convertir-la en una veritat’. Això mateix és el que
practiquen alguns sectors que s’oposen a la plataforma de recerca Zephyr que l’IREC ha
proposat instal·lar al nord del Delta de l’Ebre.
Per què diem això?. Simplement per que per part de determinades persones opositores al
Zephir es van fent reiteradament falses afirmacions que finalment acaben tenint la
consideració de ‘veritats’, les quals es defensen fins i tot insultant i desacreditant a qui no
combregui amb elles. Probablement es faci per ignorància, però, tant si es fa per
ignorància com per mala fe, és clar a qui serveix: als que volen mantenir el sistema
energètic obsolet, brut, poc eficient i no renovable que hem heretat del segle XX.
Vegem-ne uns exemples del que és diu en determinats àmbits opositors al Zephyr:

- les pèrdues pel transport de l’electricitat són molt grans (fins i tot es donen xifres
d’un 40%) . . .
Solament cal anar a les estadístiques publicades tant a nivell europeu i de l’estat espanyol
com de Catalunya per veure que no és així. Segons les dades fetes públiques per
l’ICAEN, les pèrdues a les xarxes de transport i distribució a Catalunya varen ser del
7,7% de l’energia en barres de central l’any 2005, essent de més importància en la banda
de distribució que no pas en la de transport. A alguns països europeus són fins i tot més
baixes com es pot veure en el quadre adjunt2.
Pèrdues per transmissió i distribució en el subministrament d’energia 2005 (%)Austria 5.0% Lithuania 3.7%
Belgium 4.5% Luxembourg 1.5%
Bulgaria 7.2% Malta 11.6%
Cyprus 3.6% Netherlands 3.6%
Czech Republic 6.8% Poland 7.4%
Denmark 3.9% Portugal 7.0%
Estonia 3.7% Romania 7.2%
1 Diàleg extret del film Matrix.
2 Font: PRIMES, 2007; WDI, 2006 per Croàcia, Macedònia i Turquia
Pèrdues per transmissió i distribució en el subministrament d’energia 2005 (%)
Finland 3.3% Slovak Republic 5.7%
France 5.9% Slovenia 6.1%
Germany 4.6% Spain 8.2%
Greece 8.1% Sweden 7.2%
Hungary 7.6% United Kingdom 7.4%
Ireland 2.5% Croatia 18.5%
Italy 5.6% Macedonia, FYR 19.3%
Latvia 4.0% Turkey 17.5%Les persones que tinguin preocupació per la poca eficiència dels sistemes elèctrics,
s’haurien de preocupar, abans que tot, de les grans pèrdues que es produeixen en la
generació d’electricitat en centrals tèrmiques, doncs solament es transforma en electricitat
una mica més del 30% de l’energia generada en cremar el combustible, o en fissionar els
nuclis dels àtoms de l’U-235, en una tèrmica de cicle de vapor, la resta simplement
s’aboca a la biosfera. En el cas de les tèrmiques de cicle combinat (CTCC) solament un
55% de l’energia del combustible es converteix en energia elèctrica, la resta es llença!.
Però també, aquestes persones haurien d’estar preocupades per la forma com es fan servir
les tecnologies d’ús final de l’energia elèctrica, doncs aquí hi ha també una gran quantitat
de pèrdues, per exemple quan es fan servir bombetes d’incandescència per enllumenar,
doncs menys del 10% de l’energia consumida es converteix en llum, la resta és calor que
no serveix per donar el servei de llum pel qual està pensada la bombeta. O quan s’escalfa
aigua amb electricitat procedent d’una central tèrmica (la transformació de calor en
electricitat que es torna a convertir en calor té una eficiència molt petita). Per tant, el
sistema energètic existent avui a Catalunya és ineficient en la transformació de l’Energia
Primària en l’Energia Final disponible pel consum i en molts cassos també és ineficient
en la transformació de l’Energia Final disponible pel consum en Energia Útil o servei
energètic.

- les centrals tèrmiques de cicle combinat (CTCC) i/o les nuclears són necessàries per
generar electricitat quan el vent no bufa i no fa Sol . . .

En el món de l’energia se sap que instal·lar 1 kW renovable NO requereix 1 kW en
centrals tèrmiques de suport. És un fet demostrat per la realitat i per nombrosos estudis
realitzats al respecte en els darrers anys. Afirmar que cada kW instal·lat en potència
renovable variable requereix 1 kW addicional de potència de suport fòssil o nuclear, és
un engany que va començar a ser escampat, ja fa uns quants anys, pels sectors de la
industria energètica convencional (basada en grans centrals tèrmiques i nuclears) i els
seus mercenaris, i que ara argumenten aquelles persones que, tot ignorant com funcionen
els sistemes elèctrics actuals, s’oposen a projectes concrets de renovables amb aquesta
bandera. Dient això demostren que, o be estan al servei dels que dominen el sistema
energètic convencional, o be són uns perfectes desconeixedors del funcionament dels
sistemes elèctrics actuals. La potència instal·lada actual en CTCC a Espanya es superior a
27.000 MW, molt superior, de lluny, a la que seria necessària si es volés comptar només
amb aquesta tecnologia per compensar les fluctuacions de les renovables com ara el vent
o el Sol. Estudis en aquest sentit se n’han publicat molts. Si l’estat ha decidit realitzar
pagaments per capacitat a la tecnologia de CTCC, solament ha estat per la pressió dels
oligopolis que alegrament varen fer inversions en aquesta tecnologia, molt superiors a les
estrictament necessàries (i no feien cap falta). El resultat és que com que funcionen
menys hores de les que ells havien previst (degut al bon comportament del parc
renovable), han emprat les seves influències i els seus peons dins dels governs per obtenir
unes condicions econòmiques que serien totalment incompatibles amb qualsevol sistema
elèctric basat en el mercat.
Per entendre un xic el funcionament dels sistemes elèctrics que tenen proporcions
considerables de renovables es pot veure el magnífic treball publicat pel consultor anglès
David Milborrow, Per què genera tanta controvèrsia la variabilitat del vent?3 Sobre
la relació de la nuclear amb les renovables veure un editorial de Vents del Món titulat La
incompatibilitat de la nuclear amb el vent4.


- les renovables són incapaces d’alimentar un sistema energètic modern
Aquesta és una altra de les afirmacions que fan alegrement aquells que s’oposen a Zephyr
i a altres projectes concrets d’energia eòlica a Catalunya i que també te els seus orígens
en els enganys que els publicistes de l’obsoleta indústria energètica convencional han
anat escampant arreu. Afirmar això, es vulgui o no, es posar-se a la banda dels defensors
dels sistemes energètics bruts i no renovables, com molt be ha demostrat de Dr. Hermann
Scheer en la seva darrera obra ‘El imperativo energÉTICO’5. Però a més a més, arreu del
món s’han fet propostes que argumenten amb raons i dades tot el contrari6. Si es volen
veure unes quantes propostes d’aquesta mena. A Alemanya fins i tot s’han fet
experiments a escala reduïda, però amb equips reals que demostren que un sistema
elèctric modern pot funcionar solament amb renovables7. Es pot veure una transcripció en
català d’aquest experiment, dins d’un Butlletí Vents del Món8.
- La tecnologia eòlica es posa al mateix nivell de la nuclear i les tèrmiques de
combustibles fòssils.
Fer això, suposa desconèixer profundament tant la història del naixement i
desenvolupament de l’eòlica moderna com la del naixement i desenvolupament de les
tecnologies de centrals tèrmiques (siguin de combustibles fòssils o nuclears). I no
solament això, sinó que es demostra un gran desconeixement del paper que juga la
tecnologia (i especialment la tecnologia per a l’aprofitament de les fonts d’energia
renovable) en les societats modernes. Per més informació sobre aquesta important

3 http://www.energiasostenible.org/mm/file/GCT2005%20Doc_dm-VentVariabilit

4 http://www.energiasostenible.org/mm/file/ventsmon33-34.pdf

5 http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1232

6 http://www.energiasostenible.org/ca/informacioirecursos/energiarenovable

7 http://www.unendlich-viel-energie.de/de/strom/detailansicht/article/165/.

8 http://www.energiasostenible.org/mm/file/ventsmon39-40.pdf
qüestió, veure l’article Energies renovables, tecnologia, ecosistemes i paisatges (revista
de Medi ambient, tecnologia i cultura, núm. 46, jul. 2010, pàg. 39-47)9.
Aquestes i moltes altres afirmacions, fetes sense cap mena de credibilitat ni rigor, es van
repetint en xerrades, debats i a través de xarxes socials i fòrums de tota mena, escampant
l’analfabetisme energètic arreu, fent un flac servei al país. En comptes d’ajudar a
CULTURITZAR energÈTICAMENT el país, es fa tot el contrari . . . . . ., cosa que és de
molt bon grat dels hereus dels monopolis elèctrics, doncs així poden continuar mantenint
el seu domini sobre la societat.
I el més greu de tot plegat és que aquestes plataformes i grups opositors a molts projectes
d’aprofitament de la força del vent, acaben totes elles integrades en una esperpèntica
plataforma europea contra l’energia eòlica (EPAW), que fa gala de fer-se ressò de
publicacions de l’extrema dreta fonamentalista autoritària i pro-nuclear nord-americana10.
També ha estat així en el cas de ‘NO Molins a la cala - Coordinadora contra el parque
eólico a L'Ametlla de Mar’ (com es pot comprovar anant al web de l’EPAW, on entre els grups
‘españoles’ hi figura l’entitat que fa oposició a Zephyr). I el més trist de tot plegat és que potser
ni s’adonen del paper que estan jugant en la batalla energètica que s’està lliurant arreu
del món en l’actualitat . . . . o pot-ser si que se n’adonen i ho fan ben conscientment . . . .
Per tot plegat s’ha iniciat aquesta reflexió amb una frase dels diàlegs del film Màtrix, una
paràbola sobre el poder i els mecanismes de domini. Els hi faria be a totes les persones
que exposen i defensen els arguments que s’han desmentit en aquest escrit, que mirin el
film citat i reflexionin sobre el seu contingut i els que ens vols mostrar, si volen entendre
i comprendre el que la humanitat s’hi està jugant en l’actual batalla per l’energia i el rol
que hi juguen determinades persones i col·lectius quan fan oposició a la transició des del
sistema energètic actual (fòssil-nuclear) cap a les energies renovables.
Informe elaborat pel Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear
Catalunya, primavera 2012
9 http://www.gencat.cat/mediamb/publicacions/Memories/Revista/46.pdf
10 http://www.energiasostenible.org/mm/file/ES-ACat07_AntieolicsCat.pdf

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa