Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: un altre món és aquí
[Cat/Cast] Comunicat de dissolució de la FEL-CAT i situació actual de la FEL
24 abr 2012
Las personas que hemos militado durante estos años dentro de la FEL queremos agradecer la confianza y el apoyo de todas aquellas que han colaborado con nosotros
[CATALÀ]

En el transcurs de l’anterior curs acadèmic 2010-2011 el grup UAB de la Federació d’Estudiants Llibertàries va disminuir notablement la seva activitat fins al punt d’esdevenir inactiu. Fet que, sumat a la paulatina dissolució de la resta de grups de FEL-Catalunya, suposa la inoperància de la federació a Catalunya. Creiem que aquesta situació és fruit de tres factors, per una banda la falta d’un relleu generacional, per altre banda, la pròpia dinàmica de lluita de les universitats, i en últim lloc, la poca capacitat per obrir-se dels propis grups.

La Federació d’Estudiants Llibertàries va ser fundada al març del 2008 amb l’objectiu de coordinar grups adherits que tenien com a context comú les lluites universitàries i veien en aquestes l’oportunitat de trencar el mur que separa el micromón universitari de la quotidianitat de les nostres vides, portant així els conflictes del carrer a la Universitat i a l’inrevés. En aquesta línia hem procurat connectar el moviment llibertari amb les lluites estudiantils, generar activitats crítiques i constructives dins i fora de la universitat, i col•laborar amb les lluites universitàries aportant una crítica radical, tot i que, sempre hem apostat per les assemblees de facultat com a òrgans de decisió i lluita on participar individualment. Així doncs el fet de generar una organització responia a uns objectius majors: l’aposta per les organitzacions coordinades sota uns mínims comuns que ens facilitin estendre la lluita i generar estratègies a mig i llarg termini.

Malgrat tot, la fi del cicle de lluites contra el Pla Bolonya, paral•lelament a la finalització dels estudis per part de moltes militants, en un moment en que encara no havíem aconseguit un creixement significatiu de la militància i estàvem valorant la possibilitat de reestructurar la organització per donar-li continuïtat més enllà de les Universitats, ha suposat la dissolució de la FEL a Catalunya. Aquest fet, a més, s’emmarca en un context estatal molt semblant. La majoria de grups que conformaven la FEL han patit processos similars que ens han portat ha dissoldre els grups, formal o informalment, fins al punt de plantejar-nos la dissolució de la federació. En alguns d'aquests grups també s'ha valorat el fet de venir d'una tradició política que demonitza l'organització i que, per tant, tot i cercar coordinacions cau en un informalisme mal entès que ens porta a partir sempre d'un mateix punt i no aconseguir crear cap referent.

No obstant, l’augment del grup FEL de la Universitat Autònoma de Madrid y la presència del grup del campus de Ciutat Universitària a la Universidad Complutense de Madrid, ens ha fet plantejar conjuntament que, malgrat la federació com a estructura no té sentit perquè no hi ha grups que coordinar, sí val la pena passar el relleu a una nova generació que s’està consolidant amb força dins les facultats de la seva Universitat. Per tant, d’ençà la Federació d’Estudiants Llibertàries queda dissolta en la seva estructura original però el nom de l’organització es mantindrà per part dels dos grups de Madrid, FEL-UAM i FEL-Ciudad Universitaria.

Arribats a aquest punt, les persones que hem militat durant aquests anys dins de la FEL volem agrair la confiança i el suport de totes aquelles que han col•laborat amb nosaltres i han cregut en el nostre projecte. I des del grup FEL-UAB en concret volem fer arribar els nostres millors desitjos a les companyes amb les que hem compartit tant dins de la FEL perquè, sigui on sigui, puguem generar espais de lluita amb il•lusió i força. Així com animar a les noves generacions a reprendre projectes llibertaris dins de les universitats per poder introduir crítiques que radicalitzin el discurs.

Que els llegats quedin presents i es recullin les experiències passades perquè amb el temps puguem juntes apropar-nos a la revolució social que tan anhelem.

<b>FEL-Catalunya
Federació d’Estudiants Llibertàries</b>[CASTELLANO]

En el transcurso del anterior curso académico 2010-2011 el grupo UAB de la Federación de Estudiantes Libertarias disminuyó notablemente su actividad hasta el punto de convertirse en inactivo. Hecho que, sumado a la paulatina disolución del resto de grupos de FEL-Cataluña, supone la inoperancia de la federación en Cataluña.Creemos que esta situación es fruto de tres factores, por un lado la falta de un relevo generacional, por otro lado, la propia dinámica de lucha de las universidades, y en último lugar, la poca capacidad para abrirse de los propios grupos.

La Federación de Estudiantes Libertarias fue fundada en marzo de 2008 con el objetivo de coordinar grupos adheridos que tenían como contexto común las luchas universitarias y veían en ellas la oportunidad de romper el muro que separa el micromundo universitario de la cotidianidad de nuestras vidas, llevando así los conflictos de la calle en la Universidad y viceversa. En esta línea hemos procurado conectar el movimiento libertario con las luchas estudiantiles, generar actividades críticas y constructivas dentro y fuera de la universidad, y colaborar con las luchas universitarias aportando una crítica radical, aunque, siempre hemos apostado por las asambleas de facultad como órganos de decisión y lucha donde participar individualmente. Así pues el hecho de generar una organización respondía a unos objetivos mayores: la apuesta por las organizaciones coordinadas bajo unos mínimos comunes que nos faciliten extender la lucha y generar estrategias a medio y largo plazo.

A pesar de todo, el fin del ciclo de luchas contra el Plan Bolonia, paralelamente a la finalización de los estudios por parte de muchas militantes, en un momento en que todavía no habíamos conseguido un crecimiento significativo de la militancia y estábamos valorando la posibilidad de reestructurar la organización para darle continuidad más allá de las Universidades, ha supuesto la disolución de la FEL en Cataluña. Este hecho, además, se enmarca en un contexto estatal muy parecido. La mayoría de grupos que conformaban la FEL han sufrido procesos similares que nos han llevado a disolver los grupos, formal o informalmente, hasta el punto de plantearnos la disolución de la federación. En algunos de estos grupos también se ha valorado el hecho de venir de una tradición política que demoniza la organización y que, por tanto, a pesar de buscar la coordinación cae en un informalismo mal entendido que nos lleva a partir siempre de un mismo punto y no conseguir generar ningún referente.

No obstante, el aumento del grupo FEL de la Universidad Autónoma de Madrid y la presencia del grupo del campus de Ciudad Universitaria en la Universidad Complutense deMadrid, ha hecho plantearnos conjuntamente que, a pesar que la federación como estructura no tiene sentido porque no hay grupos que coordinar, sí vale la pena pasar el relevo a una nueva generación que se está consolidando con fuerza dentro de las facultades de su Universidad. Por lo tanto, la Federación de Estudiantes Libertarias queda disuelta en su estructura original pero el nombre de la organización se mantendrá por parte de los dos grupos de Madrid, FEL-UAM y FEL-Ciudad Universitaria.

Llegados a este punto, las personas que hemos militado durante estos años dentro de la FEL queremos agradecer la confianza y el apoyo de todas aquellas que han colaborado con nosotros y han creído en nuestro proyecto. Y desde el grupo FEL-UAB en concreto queremos hacer llegar nuestros mejores deseos a las compañeras con las que hemos compartido tanto dentro de la FEL para que, donde sea, podamos generar espacios de lucha con ilusión y fuerza. Así como animar a las nuevas generaciones a retomar proyectos libertarios dentro de las universidades para poder introducir críticas que radicalicen el discurso social.

Que los legados queden presentes y se recojan las experiencias pasadas porque con el tiempo podamos juntas acercarnos a la revolución social que tanto anhelamos.

<b>FEL-Catalunya
Federacion de Estudiantes Libertarias</b>

This work is in the public domain

Comentaris

Re: [Cat/Cast] Comunicat de dissolució de la FEL-CAT i situació actual de la FEL
24 abr 2012
Malgrat les diferències, la gent de l'assemblea llibertària de la UB-Raval sempre ha estat gent molt honesta i treballadora, i de ben segur que continua fent feina en altres àmbits. Se us troba a faltar, companys/es!

UB-Raval, contra el capital!
Re: [Cat/Cast] Comunicat de dissolució de la FEL-CAT i situació actual de la FEL
24 abr 2012
parece mentira que la convocatoria de las huelgas de estudiantes acabe siempre en las manos del sindicato de estudiantes, o del SEPC, por falta de organizaciones libertarias estudiantiles capaces de aglutinar fuerzas y de animar el cotarro.

Una FEL dedicada a lo meramente cultural (jornadas culturales, charlas, conciertos y cocina vegana) es políticamente inoperante, y carente de sentido revolucionario.
Re: [Cat/Cast] Comunicat de dissolució de la FEL-CAT i situació actual de la FEL
24 abr 2012
avui assemblea llibertària a la UB Raval! La lluita continúa amb altres noms! Cada cop sóm més, més fortes, més coordinades!
Re: [Cat/Cast] Comunicat de dissolució de la FEL-CAT i situació actual de la FEL
25 abr 2012
Bueno, era una cosa d'esperar. De fet, a nivell d'activitat, la FEL als Països Catalans ja feia casi dos anys que no existia.

És trist que no fem una autocrítica de veritat mai, que parlem sempre des de l'autocomplaença. Llegint el comunicat, parleu que el principal motiu de la dissolució ha estat la falta d'una renovació generacional.

Pregunteu-vos més aviat què ha fet la FEL per a intentar aconseguir aquest relleu, o què va passar a la FEL quan hi van haver propostes d'expandir la organització i d'organitzar campanyes en aquesta línia. Pregunteu-vos també, si la FEL ha sapigut estar al costat del moviment estudiantil (treient l'any més àlgid de la lluita contra Bolonya) o si ha estat capaç d'entendre els problemes reals de la gent.

El "moviment" llibertari seguirà sent inexistent mentre no sapiguem dir SI a la organització i fer fora als qui, des de postures infantils i sectàries, acaben destruint les organitzacions. Ja portem un llarg llistat d'intents que han anat caient en l'oblit. Algú s'enrecorda de la Xarxa? Sempre el mateix.

Només es pot construir moviment llibertari des de la organització i només es pot incidir en la població entenent i atacant des dels seus problemes quotidians.
Re: [Cat/Cast] Comunicat de dissolució de la FEL-CAT i situació actual de la FEL
25 abr 2012
pel de damunt, no se a qui serveixes, tanta autocrítica a ferla x indymedia? No entendre els problemes reals de la gent? I qui si els ha entes? Tu?
Com agrada l'internet eh... No se ben bé les intencions del teu missatge
Sindicat Terrassa