Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: antifeixisme : amèrica llatina
Forum Social 2012
29 gen 2012
Proposta Procés FSCat2012 per assemblea #28G V2 en PDF/Invitació a fer propostes (per distribuir) en PDF/El procés del Fòrum Social Català (FSCat) del 2012
1. UN NOU FORMAT: el procés FSCat 2012

El Fòrum Social Català (FSCat) ha estat una trobada bianual, realitzada el 2008 i el 2010, sorgida en el marc del Fòrum Social Mundial, que n’és el referent internacional. En les dues edicions anteriors el FSCat reuní desenes de grups i col·lectius per compartir el que estaven fent, de cara a establir contactes i potenciar xarxes per “comprendre les causes i conseqüències de la crisi i construir alternatives sostenibles i des de la base” amb una clara posició “Contra la seva crisi, les nostres solucions. Combatem la crisi canviant el sistema!”

Aquest 2012, en plena crisi global i sistèmica, amb les revolucions àrabs i amb l’eclosió del 15-M i la seva internacionalització, convoquem a un procés especial del FSCat amb una estructura diferent a la dels anys anteriors.

El calendari d’activitats del FSCat 2012 comença el dia 28 de gener amb una assemblea a les 11h del matí – on presentar aquest procés- i amb una gran manifestació que acabarà amb la lectura del manifest que convidarà la ciutadania a elaborar i fer propostes alternatives a les del capitalisme neoliberal del Fòrum Econòmic de Davos que s’estarà celebrant les mateixes dates.

A continuació, el Fòrum Social Català, durant tres mesos, promourà i acollirà tallers i assemblees en un procés de posada en comú de propostes de transformació social. Convidem tota la ciutadania i les organitzacions a expressar, compartir i aplicar propostes de canvi: PASSEM DE LA INDIGNACIÓ A L’ACCIÓ!

Aquest procés acabarà en una assemblea de l’FSCAT, el 5 i 6 de maig 2012, en que es decidirà com continuar el procés a la vista de les propostes recollides.

Aquesta edició del Fòrum Social Català vol per tant afavorir l’articulació de respostes i pràctiques mobilitzadores a l’actual sistema, construïdes conjuntament a Catalunya entre els moviments i grups socials, així com per la ciutadania conscient en general. Vol complementar la resistència i la indignació amb la proposta i l’acció.

Es per això que el Fòrum Social Català vol donar un enfocament propositiu a l’alçada dels grans reptes que vivim i vol generar respostes per acabar amb la dictadura del sistema financer que atempta contra tota mena de drets de la ciutadania i dels pobles, i això tant localment, com també globalment.

2. CALENDARI

Procés FSCat 2012: entre gener i maig 2012

A partir del

17 de gener
Adhesions al FSCat (enllaç a FSCat) web

28 gener 11h
Assemblea del FSCat: Repensant els moviments socials. Llançament del procés FSCat 2012.
ÀgoraCat

17h
Mobilització conjunta a Barcelona sota el lema: “No a la dictadura financera. Aturem les retallades” que acabarà amb una crida convidant a participar en el procés del FSCat.
Plaça Catalunya

Barcelona

Del 29 de gener

al 23 de març
Presentació de “Propostes per fer possible un altre món” mitjançant un formulari e-mail o web (enllaç a FSCat)(vegis al final), on poder plasmar de forma clara els objectius i la resposta al problema tractat. Web

e-mail

Simultàniament, per facilitar la participació es realitzaran Tallers de Propostes, si cal emmarcats en diferents eixos principals, per anar generant, compartint i millorant les propostes.Les activitats es faran en diferents indrets i també per internet. Cada col·lectiu que ho desitgi pot convocar tallers de propostes – nom, dia, lloc.. -i es publicaran al web. Acordar espais

28, 30… de gener
Sessions sobre com fer Tallers de Propostes

•Dissabte 28, en la segona part de l’assemblea

•Dilluns 30 de gener, a les 18h (abans reunió Fscat)
•Dimarts 31 a les 20h (en funció d’inscripcions)
•Dissabte 4 a les 12h (en funció d’inscripcions)
ÀgoraCat

(?)

23 de març
Termini per presentar propostes (formulari mail o web) web

24 de març
Sessió de Metodologia sobre les Assemblees de Propostes Acordar espai

Del 25 de marc

al 4 de maig
Els participants es reuniran en assemblees, emmarcades en els diferents eixos que sorgeixin, per anar presentant i prioritzant les propostes presentades.Les activitats es faran en diferents indrets i també per internet.Aquestes setmanes es convocaran assemblees sobre cadascun dels eixos temàtics, per compartir les propostes presentades, segons els tipus i àmbit de les propostes. L’assemblea de cada eix temàtic la coordinarà el conjunt d’entitats més interessades i acorden/publiquen dia, llocs i horaris de l’assemblea. (no sols a Barcelona) Acordar espais6

5 i 6 de maig
Assemblea general del FSCat 2012 per posar en comú les propostes amb més suport i fer el llançament de les diferents iniciatives i accions; Decisió de com continuar el procés.Concreció / suport a possibles accions pels dies d’acció global del 12 i el 15 de maig. Acordar espai


3. METODOLOGIA

3.1. EIXOS TEMÀTICS DE REFERÈNCIA

Una primera proposta d’eixos, a mode orientatiu, que podran articular els tallers i les assemblees seran:

•Drets ecològics: sobirania alimentaria, drets mediambientals, models energètics, us de l’aigua …

•Drets polítics: democràcia participativa, radical, real… llibertats civils, democràcia representativa/sistema electoral, models organitzatius ciutadans, dret a la informació, dret autodeterminació…

•Drets econòmics: democràcia econòmica, economia productiva sostenible vs economia especulativa, lluita contra el frau fiscal i contra els paradisos fiscals, fiscalitat estatal i internacional, banca publica, models productius, deute i auditoria,..

•Drets socials: serveis i prestacions públiques / privatitzacions, gènere, patriarcat, drets culturals, drets laborals, habitatge, prestacions socials, rendes de ciutadania, drets de les persones migrades…

•Drets culturals: comunicació, educació, recerca, produccions culturals, internet…

•Cultura de pau: antimilitarisme, alternatives de defensa noviolenta, noviolència activa, no cooperació, desobediència civil…

•Altres eixos que es generin en funció de propostes

Els eixos definitius es constituiran a partir del pes de les propostes concretes presentades sobre els diferents temes.

3.2. TIPUS DE PROPOSTES

sobre els diferents eixos i per a diferents àmbits (del local al global)

•Propostes de vida alternativacol·lectiva (autogestionada)

•Propostes de denúncia i resistència

•Propostes de canvi de regles de joc (lleis, institucions,…)

•Propostes de models alternatius al sistema (el més globals possibles)

•Propostes d’accions comunes transformadores*

3.3. DINÀMIQUES

3.3.1. Dinamització, deliberació, suport i priorització

•Als tallers es facilitarà la generació, la concreció i la formulació de les propostes, i també, quan sigui el cas, la possible lliure articulació entre elles. (Vg. Sessions de Com fer Tallers de Propostes)

•A les assemblees es presentaran i es prioritzaran les propostes seguint uns formats i amb un temps aconsellats, en funció del nombre, dels tipus i d’àmbits de les propostes a tractar. Les propostes es podran prioritzar i comentar al web prèviament a cada assemblea, per facilitar el seu funcionament i la participació d’aquells que no puguin assistir-hi. (Vg. Sessions de Metodologia de les Assemblees de Propostes).

•Les propostes es presentaran en l’assemblea de cada eix temàtic per polir-les, per establir sinergies, per complementar-les.. i per veure el grau de consens o de prioritat que obtenen per dur-les a terme.

•Les propostes amb més suport, amb més prioritat, es presentaran a l’assemblea general final per ser recolzades i/o realitzades per totes les persones o organitzacions integrants del procés que ho desitgin.

•En tot el procés, es tracta d’experimentar amb metodologies i eines provades la superació dels formats convencionals de participació presencial i a distància. Volem experimentar mètodes que permetin agilitar els processos i les reunions, de cara a concretar propostes i visualitzar graus de consens i prioritats.

3.3.2. Comissions del procés

Per facilitar el procés d’auto-organització cal comptar amb les següents comissions (amb un parell de facilitadors clars a triar en cadascuna) i amb un sistema de coordinació inter comissions:

Comissió de Metodologies i Dinamització: preparar les dinàmiques i formar els dinamitzadors per fer els Tallers i les Assemblees, presencials i per internet.

Comissió de Temàtiques: en funció de les tipus i sobretot dels temes de les propostes rebudes, articular les diferents assemblees, cercant entitats responsables de convocar-les.

Comissió de Logística i Calendari: en funció de les demandes i ofertes d’espais, articular el calendari, per evitar si és possible superposicions, i adequar els espais amb l’equipament necessari.

Comissió de Comunicació: promoure el procés i les seves activitats, tot convidant les entitat adherides i les persones inscrites a fer i articular propostes, mitjançat llista correu, web, facebook, twitter… i mitjans de comunicació, especialment els propers

Comissió de finançament: fer pressupost a partir de demandes de les altres comissions, aconseguir fer efectives les contribucions de les entitats, persones inscrites i donacions (web), gestionar els recursos i informar dels comptes.

Comissió de participació a distància: disposar els mitjans per facilitar la participació a distància en el procés i en les seves activitats (formularis web, deliberació/priorització web, streaming tallers i assemblees..)

4. ESPAIS

Les activitats es faran en sales polivalents / diàfanes on reunir els tallers i les assemblees per afavorir una participació activa i evitar l’estructura de conferència que genera la sensació d’espectadors. Per acollir les diferents activitats, i en funció del nombre d’adhesions i d’inscripcions, calen sales petites, mitjanes i grans, ofertes per entitats i organitzacions. Aniria bé que les organitzacions aportin espais per acollir activitats:

Entre 10 i 20 sales per a unes 20-50 persones (pels tallers)

Entre 6 i 9 sales per a 100-200 persones (per assemblees d’eixos)

Una sala per a unes 1000 persones (per assemblea general final)

També es poden realitzar algunes de les activitats en l’espai públic.

Com participar en el procés FSCat 2012

Abans del 23 de març:

1.Adherir-se com entitat o/i inscriure’s com a persona
2.Col·laborar econòmicament en les despeses del procés del FSCat
3.Presentar propostes i prendre part en els tallers
Entre el 25 de març i el 4 de maig:

4.Prendre part en les assemblees de presentació, millora i suport de propostes de
El 5 i 6 de maig:

5. Participar en Assemblea final

Aquest mateix procés es pot fer, mitjançant la xarxa, de forma simultània i coordinada en les poblacions que ho proposin.

Vols participar?

Hi ha moltes maneres de participar al FSCat, per això convidem a persones i col·lectius a participar en la que més els interessi. Les tasques que estan obertes ara mateix són:

Suport: si sou d’un col·lectiu o organització sumeu-vos al procés fent públic la vostra adhesió per mostrar la implicació.

Inscripció: per estar al corrent de tot el procés i per prendre-hi part cal inscriure’s individualment.

Difusió: Participa a les campanyes de difusió, rebràs el material de difusió perquè puguis ajudar a arribar més lluny. Divulga el procés del FSCat per internet, els media, al carrer…

Organització: Col·labora en l’organització dels esdeveniments que estem preparant, tant a Barcelona com portant-los a d’altres poblacions:

•acollir els participants (i formació per participar al procés)

•dinamitzar de tallers i assemblees

•redactar conclusions en directe i publicar les actes al web

•retransmetre per streaming

•coordinar la logística (espais, instal·lacions – so, pc, projector, internet..)

Programació: Saps programar o administrar webs? Ajuda’ns a millorar les eines de treball per a que siguin més àgils i ofereixin millors possibilitats. Ajuda a administrar i publicar els continguts al web, facebook…

Presentació de propostes: Aporta una proposta que tens en ment, ja elaborada o posada en pràctica de manera que puguis contrastar-la o reforçar-les de cara a poder-la convertir en projecte.

Finançar l’autonomia del procés:Fer aportacions com a organització o/i individu (mira al web FSCat quotes recomanades segons tipus d’organització)

Tenim clar l’objectiu: fer possible un altre mónProcés del Fòrum Social Català 2012

Formulari de presentació de Propostes per fer possible un altre món

Nom de la proposta

Títol breu, clar i atractiu

Qui fa la proposta

Nom de la persona o col·lectiu que presenta la proposta

Correu-e de contacte

Web / blog / facebook… de referència

Què es proposa

Descripció de la proposta

Perquè cal, què vol resoldre, què espera aconseguir, a qui va adreçada…

En quin eix temàtic principal s’hi inscriu (a títol orientatiu) (desplegable llista d’eixos)

•Drets ecològics: sobirania alimentaria, drets mediambientals, models energètics, us de l’aigua …

•Drets polítics: democràcia participativa, radical, real… llibertats civils, democràcia representativa/sistema electoral, models organitzatius ciutadans, dret a la informació, dret autodeterminació…

•Drets econòmics: democràcia econòmica, economia productiva sostenible vs economia especulativa, lluita contra el frau fiscal i contra els paradisos fiscals, fiscalitat estatal i internacional, banca publica, models productius, deute i auditoria,..

•Drets socials: serveis i prestacions públiques / privatitzacions, gènere, patriarcat, drets culturals, drets laborals, habitatge, prestacions socials, rendes de ciutadania, drets de les persones migrades…

•Drets culturals: comunicació, educació, recerca, produccions culturals, internet…

•Cultura de pau: antimilitarisme, alternatives de defensa noviolenta, noviolència activa, no cooperació, desobediència civil…

•Altres eixos ( ) (que es poden generar en funció de les propostes)

Tipus de proposta (desplegable)

•Propostes de vida alternativacol·lectiva (autogestionada)

•Propostes de denúncia i resistència

•Propostes de canvi de regles de joc (lleis, institucions,…)

•Propostes de models alternatius al sistema (el més globals possibles)

•Propostes d’accions comunes transformadores*

Com es pot portar a terme la proposta

(mitjans, estratègies,…)

Tipus de mitjans per implantar la proposta

•No cooperació (vagues, boicots…)

•Desobediència civil (no obeir lleis, no pagar impostos…)

•Construcció d’alternatives (generar altres formes de viure)

•Altres (explicades en l’apartat anterior sobre mitjans i estratègies)

Quin tipus d’organitzacions poden implicar-s’hi

(o amb quines organitzacions voleu / acordeu tirar-la endavant)

En quin àmbit es vol aplicar: (desplegable)

•Local / Comarcal

•Nacional

•Estatal

•Regional / Continental

•Mundial / Global*

Com pot participar la ciutadania

Quan temps necessita, en quin moment s’ha de llançar

Comentaris / Suggeriments


(* les propostes d’accions comunes que siguin d’àmbit global, qui vulgui les podrà presentar simultàniament a la consulta internacional ja en marxa del’ACT!)
Mira també:
http://nova.cat/?p=2384

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Forum Social 2012
30 gen 2012
<a href="http://translate.google.con/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.clausewitz.com/readings/Echevarria/APSTRAT1.htm&ei=S80mT4GMOpSk0AWT_eDRCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CD0Q7gEwAg&prev=/search%3Fq%3Dclausewitz%2Bstrategy%2Band%2Btactics%2Bconverge%26hl%3Des%26client%3Dopera%26hs%3D2iv%26rls%3Des-ES%26channel%3Dsuggest%26prmd%3Dimvnsb">Von Clausewitz</a>
Re: Forum Social 2012
30 gen 2012
von clausewit
Re: Forum Social 2012
31 gen 2012
Por favor...!, cuando la construcción hace tiempo que ha entrado en crisis, intentar vender ladrillos es una estafa...!
Re: Forum Social 2012
31 gen 2012
Von llama, déle la bienvenida!
Sindicat