Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: mitjans i manipulació
Emisions pirates desde la Torre de la Generalitat a Collserola
06 oct 2010
EMISSIONS PIRATES DESDE LA TORRE DE LA GENERALITAT

Les emissions del grup Mola-Metropolitana d'Audiovisuals aixafen a ràdio pica
Molafm.jpg
MOLA.jpg
Qui és el Grup Mola?


Mola fm va començar a emetre per fm sense llicència des de la
muntanya de la Vallensana a Badalona per al Vallès. Al poc temps
van deixar d’emetre i es van presentar al concurs aconseguint una
llicència per emetre, però no han començat les emissions de forma
regular fins al setembre de 2010 interferint el senyal de Ràdio
Pica.
La freqüència que té assignada Ràdio Mola FM (Metropolitana
d'Audiovisuals) és el 89.4 de la fm, però no emeten per aquesta
freqüència ja que actualment el 89.4 de la fm és utilitzat per ràdio
Sant Boi, ràdio Esparreguera i Mataró Ràdio.

Ràdio Mola fm emet per una freqüència per a la qual no estan autoritzats,
des de la Torre de Collserola interferint a Ràdio Pica. Mola fm disposa de
llicència per emetre en dues freqüències a la fm, una pel Vallès a la
ciutat de Terrassa- i una altra pel nord de Girona. També tenen un canal
de TV a la TDT per emetre al Vallès; aquest canal de TDT els hi fou
atorgat com a televisió històrica (televisió que emet des d’abans de
1995), tot i que no és cert que Mola TV hagi emès abans de 1995, doncs la
societat Mola tv sl. es va constituir al 2003.
Actualment emeten per dos canals de TDT, un que tenen assignat legalment i
també pel canal 21 sense cap autorització legal.
Aquestes concessions administratives els hi van ser atorgades durant la
primera legislatura del tripartit.
Durant els 8 anys del tripartit han rebut una quantitat escandalosa de
subvencions en diferents conceptes i amb diferents fórmules de societats
mercantils: Via Metropolitana d'Audiovisuals, Grup Mola, Montcau
Produccions,Televisions Digitals Independents... Però tot ha anat a parar
a la mateixa butxaca, diferents noms d'empreses pero la mateixa seu social
i administradors .

Els propietaris-socis són:
Daniel Cascales i Vilardell, empresari amb negocis d´Hosteleria a Sabadell
Víctor Vergara, enginyer de telecomunicacions que treballa per Telefónica.
Xavier Casanovas Ribes, administrador i director de les empreses del Grup
Mola.

- Quines amistats polítiques tenen com per saber que al “Plan Técnico” hi
hauria una concessió pel Vallès, concretament a Terrassa? Quan casualment
per aquelles dates Mola fm tot just començava a emetre ?

- Quines amistats tenen per emetre des de la Torre de Collserola en una
freqüència il·legal?

La Torre de Collserola és titularitat de la Generalitat de catalunya i
gestionada per l’empresa Abertis-Telecom (La Caixa), i actualment és
l’única operadora amb el monopoli dels centres d’emissors homologats de
telecomunicació tant per a ràdio com per a televisió a Catalunya; això ho
aconseguiren al absorbir a Media Latina-Axion (antic operador dels centres
d’emissors de la Cadena Ser).

La Torre de Collserola és un lloc reservat per a les empreses amb bons
contactes polítics. Només amb diners no s’emet amb freqüències il·legals
des de la Torre de Collserola, s’ha de contar amb el beneplàcit de la
classe política Catalana i el vist i plau de La Caixa.
En els últims anys tan sols han deixat emetre des de la Torre de
Collserola, sense tindre llicència, a ràdios vinculades al Grup Tele-Taxi
en emissions en freqüències pressumptament en proves.
I ara Mola fm comparteix el privilegi i ja són dos els grups mediàtics que
han pogut emetre sense llicència des de la Torre de Collserola. Prova de
que es necessiten més que diners per emetre des d'aquesta Torre de
Collserola són les ràdios Intereconomía i Es-radio, que han intentat
varies vegades emetre des de la Torre de Collserola i no ho han
aconseguit.
Davant dels aconteixements d’aquest mes de setembre, en els quals Mola fm
interfereix el senyal de Ràdio Pica, només podem pensar que ERC està
facilitant la feina de consolidació al dial de Mola fm abans de les
properes eleccions al parlament de Catalunya, per tal de tenir un grup
mediàtic afí als interessos del partit.

Tindran a veure questes interferències a Ràdio Pica amb la
condonació de deutes per part de La Caixa al partit ERC i la
impunitat amb la que actuen Abertis Telecom i Mola fm a la Torre
de Collserola?


GRUP MOLA

PLAZA CATALUNYA, 15 - 16 - 08206 SABADELL (BARCELONA)

ADMINISTRADORS

CASANOVAS RIBES XAVIER
ADMINISTRADOR ÚNIC MOLA TV SL.
ADMINISTRADOR METROPOLITANA D'AUDIOVISUALS S.L.
ADMINISTRADOR MONTCAU PRODUCCIONS S.L.
APODERAT TELEVISIONS DIGITALS INDEPENDENTS
AIE.

CASCALES VILARDELL DANIEL
ADMINISTRADOR MONTCAU PRODUCCIONS S.L.
APODERAT METROPOLITANA D'AUDIOVISUALS S.L.
APODERAT MOLA TV SL.
EX-ADMINISTRADOR ÚNIC IPERQUENO SETANTA CINC S.L.
EX-ADMINISTRADOR IPERQUENO SETANTA CINC S.L.

DOMINIS:
http://www.molafm.cat
http://www.montca.cat
http://www.molatv.cat
http://www.titulars.cat

EMISIONES PIRATAS DESDE LA TORRE DE LA GENERALITAT

Las emisiones del grupo Mola-Metropolitana de Audiovisuales aplastan a
Radio Pica


Quién es el Grupo Mola?


Mola fm empezó a emitir por fm sin licencia desde la montaña de la
Vallensana en Badalona para el Vallès. Al poco tiempo dejaron de emitir y
se presentaron al concurso consiguiendo una licencia para emitir, pero no
han empezado las emisiones de forma regular hasta el septiembre de 2010
interfiriendo la señal de Radio Pica.
La frecuencia que tiene asignada Radio Mola FM (Metropolitana de
Audiovisuales) es el 89.4 de la fm, pero no emiten por esta frecuencia
puesto que actualmente el 89.4 de la fm es utilizado por Radio Sant Boi,
Radio Esparreguera y Mataró Radio.

Radio Mola fm emite por una frecuencia para la cual no están autorizados,
desde la Torre de Collserola interfiriendo a Radio Pica. Mola fm dispone
de licencia para emitir en dos frecuencias a la fm, una por el Vallès a la
ciudad de Terrassa- y otra por el norte de Girona. También tienen un canal
de TV a la TDT para emitir en el Vallès; este canal de TDT les fue
otorgado como televisión histórica (televisión que emite desde antes de
1995), a pesar de que no es cierto que Mola TV haya emitido antes de 1995,
pues la sociedad Mola tv sl. se constituyó en el 2003.
Actualmente emiten por dos canales de TDT, uno que tienen asignado
legalmente y también por el canal 21 sin ninguna autorización legal.
Estas concesiones administrativas les fueron otorgadas durante la primera
legislatura del tripartito.
Durante los 8 años del tripartito han recibido una cantidad escandalosa de
subvenciones en diferentes conceptos y con diferentes fórmulas de
sociedades mercantiles: Vía Metropolitana de Audiovisuales, Grupo Mola,
Montcau Producciones,Televisiones Digitales Independientes... Pero todo ha
ido a parar al mismo bolsillo, diferentes nombres de empresas pero la
misma sede social y administradores.

Los propietarios-socios son:
Daniel Cascales y Vilardell, empresario con negocios de Hosteleria en
Sabadell
Víctor Vergara, ingeniero de telecomunicaciones que trabaja para Telefónica.
Xavier Casanovas Ribes, administrador y director de las empresas del Grupo
Mola.

- ¿Qué amistades políticas tienen como para saber que en el “Plan Técnico”
habría una concesión para el Vallès, concretamente en Terrassa cuando
casualmente por aquellas fechas Mola fm apenas empezaba a emitir ?

- ¿Qué amistades tienen para emitir desde la Torre de Collserola en una
frecuencia ilegal?

La Torre de Collserola es titularidad de la Generalitat de Catalunya y
gestionada por la empresa Abertis-Telecom (La Caixa), y actualmente es la
única operadora con el monopolio de los centros de emisores homologados de
telecomunicación, tanto para radio como para televisión en Cataluña; esto
lo consiguieron al absorber a Media Latina-Axion (antiguo operador de los
centros de emisores de la Cadena Ser).

La Torre de Collserola es un lugar reservado para las empresas con buenos
contactos políticos. Sólo con dinero no se emite con frecuencias ilegales
desde la Torre de Collserola, se tiene que contar con el beneplácito de la
clase política Catalana y el visto bueno de La Caixa.
En los últimos años tan sólo han dejado emitir desde la Torre de
Collserola, sin tener licencia, a radios vinculadas al Grupo Tele-Taxi en
emisiones en frecuencias presuntamente en pruebas.
Y ahora Mola fm comparte el privilegio y ya son dos los grupos mediáticos
que han podido emitir sin licencia desde la Torre de Collserola. Prueba de
que se necesita más que dinero para emitir desde esta Torre de Collserola
son las radios Intereconomía y Es-radio, que han intentado varías veces
emitir desde la Torre de Collserola y no lo han conseguido.

Ante los acontecimientos de este mes de septiembre, en los cuales Mola fm
interfiere la señal de Radio Pica, sólo podemos pensar que ERC está
facilitando el trabajo de consolidación al dial de Mola fm antes de las
próximas elecciones al parlamento de Cataluña, para tener un grupo
mediático afín a los intereses del partido.

¿Tendrán que ver estas interferencias a Radio Pica con la condonación de
deudas por parte de La Caixa al partido ERC y la impunidad con la que
actúan Abertis Telecom y Mola fm en la Torre de Collserola?


GRUPO MOLA

PLAZA CATALUÑA, 15 - 16 - 08206 SABADELL (BARCELONA)

ADMINISTRADORES

CASANOVAS RIBES XAVIER
ADMINISTRADOR ÚNICO MOLA TV SL.
ADMINISTRADOR METROPOLITANA De AUDIOVISUALES S.L.
ADMINISTRADOR MONTCAU PRODUCCIONES S.L.
APODERADO TELEVISIONES DIGITALES INDEPENDIENTES AIE.

CASCALES VILARDELL DANIEL
ADMINISTRADOR MONTCAU PRODUCCIONES S.L.
APODERADO METROPOLITANA De AUDIOVISUALES S.L.
APODERADO MOLA TV SL.
EX-ADMINISTRADOR ÚNICO IPERQUENO SETENTA CINCO S.L.
EX-ADMINISTRADOR IPERQUENO SETENTA CINCO S.L.

DOMINIOS:
http://www.molafm.cat
http://www.montca.cat
http://www.molatv.cat
http://www.titulars.cat

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Emisions pirates desde la Torre de la Generalitat a Collserola
14 oct 2010
-----
Sindicat