Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: laboral
fsm 7 de setembre de 2010 Dia d´acció sindical mundial//7 أيلول / سبتمبر 2010 اليوم الدولي العمل
17 jul 2010
comunicat (trad.cat,العربين,en,fr,es,Русский)
7 DE SETEMBRE DE 2010 DIA INTERNACIONAL D'ACCIÓ

La Federació Sindical Mundial (FSM), fa una crida al moviment sindical i les organitzacions progressistes del món a actuar, a participar, a unir-se a nosaltres en el 7 de setembre de 2010, Dia Internacional d'Acció.A 2009-2010, vam viure una època de crisi mundial del sistema capitalista. Aquesta crisi és profunda i abasta totes les àrees del sistema: l'economia, la política, la societat, la cultura, el medi ambient, fins i tot les relacions personals de la gent. El Fons Monetari Internacional (FMI) està atacant als països amb deutes i està imposant, juntament amb els governs d'aquests països, greus polítiques antilaborals.L'esperança dels treballadors es troba en les lluites, en la participació dels joves, dones, immigrants i poblacions indígenes en aquestes lluites. A Europa, Àsia, Amèrica Llatina, el poble es manifesta als carrers i reivindica.Avui en dia tot el món entén que els problemes de la crisi ens afecten a tots. La crisi està a tot arreu. Per això la coordinació ha de ser generalitzada. Coordinació, cooperació - internacionalisme i solidaritat. No cadascú pels seus propis mitjans, sinó tots junts, a tots els països, tots els treballadors, tots els aturats. Tots junts per a lluitar amb reivindicacions actuals per a respondre a les necessitats d'avui.Reivindiquem per a sortir de la crisi:• Que els treballadors no paguin la crisi. Que es prohibeixin els acomiadaments.• Que es talli la despesa en equips militars i aquests diners es destini als aturats i els pobres.• Que s'adoptin mesures immediates per a perdonar el deute dels països del Tercer Món.• Sistemes públics gratuïts de salut i educació, aliments i aigua per a tots.• Inversió pública per afavorir la creació d'ocupació. Que se satisfacin les necessitats actuals dels treballadors.A través de petites i grans lluites, la classe obrera internacional entendrà que el futur de la humanitat pot millorar-se dràsticament únicament a través de l'abolició de l'explotació de l'home per l'home. Perquè el capitalisme no pot rectificar-se!!!Unim les nostres forces i veus a les mobilitzacions el Dia Internacional d'Acció,

7 de setembre de 2010.Sindicats i organitzacions socials als seus respectius països, regions i llocs de treball
agregaran les seves demandes a la convocatòria FSM.Portaran a terme activitats als llocs de treball i a les branques professionals.El 7 de setembre cada sindicat triarà el seu mode de lluita.

TOTS ELS TREBALLADORS UNITS EL 7 DE SETEMBRE, DIA INTERNACIONAL D'ACCIÓ  

                                    EL SECRETARIAT DE LA FSM


7 أيلول / سبتمبر 2010 اليوم الدولي العمليدعو اتحاد النقابات العالمي الحركة النقابية والمنظمات التقدمية في العالم للعمل و للمشاركة و للانضمام إلينا يوم 7 أيلول / سبتمبر 2010، يوم العمل الدولي.

ففي 2009-2010، نعيش فترة الأزمة العالمية للنظام الرأسمالي. هذه الأزمة عميقة و تشمل جميع مجالات النظام : الاقتصاد و السياسة و المجتمع والثقافة والبيئة و حتى العلاقات الشخصية للناس في حين يواصل صندوق النقد الدولي الهجوم على البلدان المتدينة و يفرض عليها، جنبا إلى جنب مع حكومات تلك البلدان، سياسات لاعمالية عميقة.

أمل العمال يكمن في النضال، في إشراك الشباب والنساء والمهاجرين والسكان الأصليين في هذه المعارك. فالشعوب في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية تسير في الشوارع و ترفع صوتها مطالبة.

اليوم يدرك الجميع أن الأزمة تهم الجميع. الأزمة في كل مكان. لذا ينبغي أن يعمم التنسيق. التنسيق والتعاون - الأممية والتضامن. ليس كل واحد لوحده ولكن معا، في جميع البلدان و جميع العمال و جميع العاطلين عن العمل. جميعنا معا للنضال بمتطلبات عصرية من أجل الاستجابة للاحتياجات الحالية.

و من أجل الخروج من الأزمة فإننا نطالب الآن:

· أن لا يدفع العمال ثمن هذه الأزمة و من أجل حظر الفصل من الخدمة.

· وقف الإنفاق على المعدات العسكرية و منح هذا المال للعاطلين عن العمل والفقراء.

· اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء ديون بلدان العالم الثالث.

· الحق في رعاية صحية و عمومية و تعليم و غذاء و ماء للجميع بشكل مجاني.

· الاستثمار العام لخلق فرص العمل و تلبية احتياجات العمال المعاصرة.

فمن خلال النضال مهما كان صغيرا أو كبيرا، فان الطبقة العاملة العالمية ستعي أن مستقبل البشرية لا يمكن تحسينه بشكل كبير إلا من خلال إلغاء استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. لأنه لا يمكن تعديل الرأسمالية!دعونا نوحد قوانا وأصواتنا في يوم تعبئة اليوم الدولي للعمل، 7 أيلول / سبتمبر 2010

فلتضف نقابات العمال والمنظمات الاجتماعية في بلدانها و مناطقها وأماكن العمل مطالبها إلى نداء اتحاد النقابات العالمي.

فلننظم أنشطة في أماكن العمل و كذلك الفروع المهنية.

ففي 7 أيلول / سبتمبر يمكن لكل نقابة اختيار طريقتها للعمل.

فليتحد جميع العمال يوم 7 أيلول / سبتمبر، اليوم الدولي العمل


الأمانة العامة لاتحاد النقابات العالميSEPTEMBER 7TH 2010 INTERNATIONAL ACTION DAY
12 July 2010

international-action-day.jpgThe World Federation of Trade Unions -WFTU- calls upon the trade union movement and progressive organizations of the world to act, to participate, to join us on the on September 7th 2010, International Action Day.

In 2009-2010, we live in a period of global crisis of the capitalist system. This crisis is deep and embraces all areas of the system: the economy, politics, society, culture, environment, even the personal relationships of the people. The International Monetary Fund (IMF) is attacking the countries with debts and it is imposing, together with the governments of those countries, deep antilabour policies.

The hope for workers lies on the struggles, on involving young people, women, immigrants, indigenous people in these fights. In Europe, Asia, Latin America, the people march on the streets and demand.

Today everybody understands that the crisis concerns everyone. The crisis is everywhere. So the coordination should be generalized. Coordination, cooperation - Internationalism and solidarity. Not each one alone but all together, in all countries, all workers, all the unemployed. All together to fight with modern demands to respond to the current needs.

We demand now in order to get out of the crisis:

· Workers not to pay for the crisis. Dismissals to be prohibited.

· To stop the expenditure on military equipments and this money to be granted to the unemployed and the poor.

· To take action now on erasing the debts of Third World Countries.

· Free and Public health, education, food and water for all.

· Public investment for the creation of jobs. Satisfaction of workers’ current needs.

Through small and big struggles, the international working class will understand that the future of humanity can be drastically improved only through the abolition of the exploitation of man by man. Because capitalism cannot be amended!!!

Let’s join forces and voices in the mobilizations on the International Action Day,

September 7th 2010

Trade union and social organizations in their respective countries, regions and

workplaces to add their demands in the WFTU call.

To hold activities in workplaces and professional branches.

On September 7th each trade union can chose its way of action.

ALL WORKERS UNITED ON SEPTEMBER 7TH, INTERNATIONAL ACTION DAYTHE WFTU SECRETARIAT

7 Septembre 2010 : Journée Internationale d’Action
14 July 2010

international-action-day-spanish.jpgLa Fédération Syndicale Mondiale –FSM- appelle le mouvement syndical et les organisations progressistes du monde à agir pour participer en se joignant à nous le 7 Septembre 2010 pour participer à cette jounée d’action.

En 2009-2010, nous vivons une période de crise globale du système capitaliste. Cette crise est profonde et embrasse toutes les sphères du système, l’économie, les politiques, la culture, l’environnement et même les relations personnelles du peuple. Le Fonds Monétaire International ( FMI) attaque les pays avec la dette et impose avec les gouvernements de ces pays des politiques profondément contre le monde du travail.

L’espoir pour les travailleurs réside dans les luttes, sur l’engagement des jeunes, des femmes et des immigrants, du peuple de ces pays e dans ces combats. En Europe, en Asie, en Amérique Latine les peuples marchent dans les luttes et font des revendications.

Aujourd’hui, chaque groupe comprend que la crise concerne chacun. La crise est partout. Aussi la coordination devrait-elle s’organiser. Coordination, coopération- internationalisme et solidarité. Pas tout seul mais tous ensemble, dans tous les pays, tous les travailleurs, tous les chômeurs. Tous ensemble pour combattre avec des revendications modernes qui répondent aux besoins élémentaires.

Nous demandons pour sortir de la crise :

· Les travailleurs ne doivent pas payer la crise. Les trésors cachés doivent être interdits.

· Arrêt des dépenses pour les équipements militaires et cet argent doit profiter aux chômeurs et aux plus modestes

· Action maintenant pour annuler la dette des pays du Tiers Monde

· Gratuité de la santé publique, de l’éducation; de la nourriture et de l’eau pour tous.

· Investissement public pour la création d’emplois. Satisfaction des besoins élémentaires des travailleurs.

Par des petites et des grandes luttes, la classe ouvrière internationale comprendra que l’avenir de l’humanité ne peut se prouver que par l’abolition de l’exploitation de l’homme par l’homme. Parce que le capitalisme ne peut s’amender!!!

Rejoignons les forces et les voix dans les mobilisations de la Journée d’Action,

7 Septembre 2010

Syndicat et organisations sociales dans leur pays respectif, leur région et les lieux de travail ajoutez vos revendications à l’appel de la FSM. Tenez des activités sur le lieu de travail et dans les branches professionnelles

Le 7 Septembre chaque syndicat peut choisir la voie de son action

7 Septembre Journée Internationale d’Action

Tous les travailleurs unis !

LE SECRETARIAT


7 DE SEPTIEMBRE DE 2010 DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN
12 July 2010

international-action-day-spanish.jpgLa Federación Sindical Mundial (FSM), hace un llamamiento al movimiento sindical y las organizaciones progresistas del mundo a actuar, a participar, a unirse a nosotros en el 7 de septiembre de 2010, Día Internacional de Acción.

En 2009-2010, vivimos una época de crisis mundial del sistema capitalista. Esta crisis es profunda y abarca todas las áreas del sistema: la economía, la política, la sociedad, la cultura, el medio ambiente, incluso las relaciones personales de la gente. El Fondo Monetario Internacional (FMI) está atacando a los países con deudas y está imponiendo, junto con los gobiernos de esos países, graves políticas antilaborales.

La esperanza de los trabajadores se encuentra en las luchas, en la participación de los jóvenes, mujeres, inmigrantes y poblaciones indígenas en estas luchas. En Europa, Asia, América Latina, el pueblo se manifiesta en las calles y reivindica.

Hoy en día todo el mundo entiende que los problemas de la crisis nos afectan a todos. La crisis está en todas partes. Por eso la coordinación debe ser generalizada. Coordinación, cooperación - internacionalismo y solidaridad. No cada uno por sus propios medios, sino todos juntos, en todos los países, todos los trabajadores, todos los desempleados. Todos juntos para luchar con reivindicaciones actuales para responder a las necesidades de hoy.

Reivindicamos para salir de la crisis:

• Que los trabajadores no paguen la crisis. Que se prohíban los despidos.

• Que se corte el gasto en equipos militares y este dinero se destine a los desempleados y los pobres.

• Que se adopten medidas inmediatas para perdonar la deuda de los países del Tercer Mundo.

• Sistemas públicos gratuitos de salud y educación, alimentos y agua para todos.

• Inversión pública para favorecer la creación de empleo. Que se satisfagan de las necesidades actuales de los trabajadores.

A través de pequeñas y grandes luchas, la clase obrera internacional entenderá que el futuro de la humanidad puede mejorarse drásticamente únicamente a través de la abolición de la explotación del hombre por el hombre. ¡¡¡Porque el capitalismo no puede rectificarse!!!Unamos nuestras fuerzas y voces en las movilizaciones en el Día Internacional de Acción,

7 de septiembre de 2010

Sindicatos y organizaciones sociales en sus respectivos países, regiones y lugares de trabajo

agregarán sus demandas a la convocatoria FSM.

Llevarán a cabo actividades en los lugares de trabajo y las ramas profesionales.

El 7 de septiembre cada sindicato elegirá su modo de lucha.


TODOS LOS TRABAJADORES UNIDOS EL 7 DE SEPTIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN 

 
                                    EL SECRETARIADO DE LA FSM
7 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ
13 July 2010

international-action-day.jpgВсемирная Федерация Профсоюзов – ВФП – призывает профсоюзное движение и прогрессивные организации мира выступить, принять участие, присоединиться к нам в проведении 7-го сентября 2010 года Международного Дня Действий.

В 2009-2010 годах мы переживаем период глобального кризиса капиталистической системы. Это глубокий кризис, который хватил все элементы системы: экономику, политику, общество, культуру, окружающую среду, даже личные отношения людей. Международный Валютный Фонд (МВФ) подвергает атаке страны, имеющие долги, и вместе с правительствами этих стран навязывает абсолютно антирабочую политику.

Надежды трудящихся заключены в борьбе, в вовлечении молодежи, женщин, иммигрантов и коренных жителей в эту борьбу. В Европе, Азии, Латинской Америке люди выходят с требованиями на улицы.

Сегодня все понимают, что кризис затрагивает каждого. Кризис повсюду. Поэтому должна быть выработана система координации. Координация, сотрудничество – Интернационализм и солидарность. Не каждый поодиночке, а все вместе, во всех странах, все трудящиеся, все безработные. Всем вместе бороться, с современными требованиями, соответствующими настоящим потребностям.

Сейчас мы требуем для выхода из кризиса:

· Трудящиеся не должны платить за кризис. Увольнения должны быть запрещены.

· Прекратить расходы на военное снаряжение, а средства передать безработным и бедным.

· Сейчас предпринять действия по списанию долгов стран Третьего мира.

· Бесплатное и общедоступное здравоохранение и образование, продукты питания и воду для всех.

· Государственные инвестиции в создание рабочих мест. Удовлетворение текущих потребностей трудящихся.В больших и малых акциях борьбы международный рабочий класс поймет, что будущее человечества может быть кардинально улучшено только путем ликвидации эксплуатации человека человеком. Потому что капитализм не может быть улучшен!!!

Объединим силы и голоса в мобилизации в Международный День Действий 7 сентября 2010 года

Профсоюзные и общественные организации в своих странах, регионах и на рабочих местах – присоединяйте свои требования к призыву ВФП. Проведем действия на рабочих местах и в целых отраслях.

7 сентября каждый профсоюз может выбрать свою форму действий.Все трудящиеся, объединяйтесь в

Международный день действий 7 сентября

СЕКРЕТАРИАТ ВФП

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa