Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: mitjans i manipulació
Taller de Premsa i Ràdio Alternatives
22 mar 2010
Taller de Prensa y Radio Alternativas
taller_c.png
Taller de Prensa y Radio AlternativasDías: 10 y 11 de abril de 2010

Lugar: Universidad Libre de Sants, sede, Ateneu Llibertari, calle María Victoria, 10. <M> L1, Plaça Sants

Horario: A partir de las 11:00 horasIntroducción

Los estudios cognitivos y críticos del discurso señalan que los medios masivos de comunicación construyen modelos mentales que orientan el modo en que interpretamos nuestro entorno social y natural. En particular, se indica que, por ejemplo, las noticias de las empresas mediáticas reproducen estereotipos negativos sobre los movimientos sociales de izquierda y sobre las comunidades de inmigrantes trabajares(as) sin documentos “oficiales”. Ante la falta o poca presencia de medios alternativos a las empresas mediáticas, los estereotipos negativos predominan en los consumidores de noticias, y de este modo, existe, en determinados contextos sociales, una tendencia a considerar, por ejemplo, al movimiento okupa y a los “inmigrantes” como un problema social, que atentan contra el “orden social”.Objetivos

El propósito de este taller de prensa y radio es impulsar la producción de un periodismo alternativo, es decir, no comercial, pero sobre todo crítico; esto significa que investiga y denuncia el abuso de poder y la desigualdad social, que además, reproducen los medios masivos a través de sus noticias.En particular, los objetivos son:

1. Reflexionar sobre la importancia de los medios alternativo antes el predominio de los medios masivos de comunicación.

2. Hacer un taller donde los y las participantes observen problemas sociales de su comunidad relativos al abuso de poder y la desigualdad social.

3. Que los y las talleristas produzcan textos informativos sencillos pero fundamentales para informar sobre los problemas sociales que observan en su comunidad.

4. El taller está abierto a la producción textual y radiofónica de otros temas de interés de los y las talleristas, por ejemplo, literarios, musicales, etc.Organización del Taller

Día Primero. Contenido:

a) «Es una ciudad fantasma poblada de falsas apariencias»: los medios masivos de comunicación.

b) «No morirá la flor de la palabra»: unos medios alternativos y críticos.

c) Que los y las talleristas reflexionen sobre su comunidad y elijan un tema de su interés.

d) ¿Qué es y cómo se redacta un texto periodístico para radio y prensa?

e) ¿Cómo se graba un texto periodístico para radio?Día Segundo. Contenido:

e) Redacción de un texto periodístico sobre el tema de interés de los y las talleristas.

f) Grabación de un texto periodístico para radio sobre el tema de interés de los y las talleristas.

g) Presentación ante grupo de las producciones periodísticas elaboradas.Nota:

1. El Taller inicia a las 11:00 horas, habrá un receso para comer, y posteriormente se continúa según la energía de los y las participantes.

2. Los textos y grabaciones elaboradas serán publicadas en radios alternativas: Contrabanda 91.4 FM de Barcelona, Ke Huelga Radio de la Ciudad de México, y Radio Proletaria en Chiapas, México.3. Proponer un equipo de producción periodística para prensa y radio con los y las talleristas interesados, para elaborar y publicar textos informativos, más allá de este Taller, que sirva a los movimientos sociales y culturales alternativos de Barcelona y otras latitudes.Materiales

Papel y bolígrafoInscripciones y más información

Escribir a libelularoja ARROBA gmail.comEncargado del Taller:

Nube Roja, estudiante del doctorado Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüe en la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Investiga la representación de movimientos sociales en la prensa desde la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso. Se desempeña como productor de radio; asimismo ha estudiado Historia de la Religiones, paleografía (transcripción de textos jurídicos novohispanos), apicultura y colabora con diversas organizaciones sociales.Que no te coman la cabeza los medios masivos comerciales.

Aprende, critica y comunica.

Bibliografía recomendada

FOWLER, ROGER, Language in the news. Discourse and ideology in the press, ed. Toutledge, London, 1991.RAMONET, I. La golosina visual. Madrid, Debate, 2000.VAN DIJK, TEUN, Racismo y análisis crítico de los medios, Paidós, Barcelona, 1997.VAN DIJK, TEUN, Noticias: el soporte de la dominación, dice Teun van Dijk en entrevista,

http://fraynelson.com/biblioteca/socied ... nacion.htm

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Taller de Premsa i Ràdio Alternatives
22 mar 2010
Llapis, paper, i diccionari traductor. A Sants i en Espanyol? a quin món viviu? Sou Univeristat, lloc de cultura i seguiu negant la cultura del poble, feu pena!
Re: Taller de Premsa i Ràdio Alternatives
22 mar 2010
Utilitzar una llengua no catalana no és negar la cultura del poble. Ni tan sols és negar la cultura del poble català. És no utilitzar-la, simplement, i no sentir-se part per tant del poble català.

Jo també ho trobo errat per part seva, però estic fins els ovaris de victimisme i capquadratisme, i de treure les coses de mare.

I, sobretot, el taller et sembla bé o que el text (que no el cartell) estigui escrit en castellà invalida el seu contingut automàticament?
Re: Taller de Premsa i Ràdio Alternatives
23 mar 2010
Introducció
Els estudis cognitius i crítics del discurs assenyalen que els mitjans massius de comunicació construeixen models mentals que orienten la manera com interpretem el nostre entorn social i natural. En particular, s'indica que, per exemple, les notícies de les empreses mediàtiques reprodueixen estereotips negatius sobre els moviments socials d'esquerra i sobre les comunitats d'immigrants treballarem (es) sense documents "oficials". Davant la manca o poca presència de mitjans alternatius a les empreses mediàtiques, els estereotips negatius predominen en els consumidors de notícies, i d'aquesta manera, existeix, en determinats contextos socials, una tendència a considerar, per exemple, al moviment okupa i als " immigrants "com un problema social, que atempten contra el" ordre social ".

Objectius
El propòsit d'aquest taller de premsa i ràdio és impulsar la producció d'un periodisme alternatiu, és a dir, no comercial, però sobretot crític, això vol dir que investiga i denuncia l'abús de poder i la desigualtat social, que a més, reprodueixen els mitjans massius mitjançant les seves notícies.

En particular, els objectius són:
1. Reflexionar sobre la importància dels mitjans alternatiu abans el predomini dels mitjans massius de comunicació.
2. Fer un taller on els i les participants observin problemes socials de la seva comunitat relatius a l'abús de poder i la desigualtat social.
3. Que els i les talleristes produeixin textos informatius senzills però fonamentals per informar sobre els problemes socials que s'observen en la seva comunitat.
4. El taller està obert a la producció textual i radiofònica d'altres temes d'interès dels i les talleristes, per exemple, literaris, musicals, etc.

Organització del Taller
Dia Primer. Contingut:
a) «És una ciutat fantasma poblada de falses aparences»: els mitjans massius de comunicació.
b) «No morirà la flor de la paraula»: uns mitjans alternatius i crítics.
c) Que els i les talleristes reflexionin sobre la seva comunitat i trien un tema del seu interès.
d) Què és i com es redacta un text periodístic per a ràdio i premsa?
i) Com es grava un text periodístic per ràdio?


Dia Segon. Contingut: e) Redacció d'un text periodístic sobre el tema d'interès dels i les talleristes.
f) Gravació d'un text periodístic per ràdio sobre el tema d'interès dels i les talleristes.
g) Presentació davant grup de les produccions periodístiques elaborades.


Nota:
1. El Taller s'inicia a les 11:00 hores, hi haurà un recés per dinar, i posteriorment es continua segons l'energia dels i les participants.
2. Els textos i gravacions elaborades seran publicades en ràdios alternatives: Contrabanda 91.4 FM de Barcelona, Ke Vaga Ràdio de la Ciutat de Mèxic, i Ràdio Proletaria a Chiapas, Mèxic.
3. Proposar un equip de producció periodística per a premsa i ràdio amb els i les talleristes interessats, per elaborar i publicar textos informatius, més enllà d'aquest Taller, que serveixi als moviments socials i culturals alternatius de Barcelona i altres latituds.

Materials
Paper i bolígraf


Inscripcions i més informació Escriure a libelularoja ARROBA gmail.com

Encarregat del Taller:
Red Cloud, estudiant del doctorat Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Investiga la representació de moviments socials a la premsa des de la perspectiva de l'Anàlisi Crítica del Discurs. Es exerceix com a productor de ràdio; també ha estudiat Història de la Religions, paleografia (transcripció de textos jurídics novohispanos), apicultura i col.labora amb diverses organitzacions socials.

Que no et mengin el cap els mitjans massius comercials.
Aprèn, critica i comunica.

Bibliografia recomenada
FOWLER, ROGER, Language in the news. Discourse and ideology in the press, ed. Toutledge, London, 1991.
RAMONET, I. La golosina visual. Madrid, Debate, 2000.
VAN DIJK, TEUN, Racismo y análisis crítico de los medios, Paidós, Barcelona, 1997.
VAN DIJK, TEUN, Noticias: el soporte de la dominación, dice Teun van Dijk en entrevista,
http://fraynelson.com/biblioteca/sociedad/noticias_soporte_de_la_dominac
Sindicato Sindicat