Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: altres temes
SensePàtria NÚM.2 tardor2009.
26 oct 2009
Recopilació de textos des de la xarxa cap al carrer. Publicació lliure i autoeditada dissenyada per a fotocopiar-la i distribuir-la en la teua zona
cartellCAT.JPG
CATALÀ:
Si no et va el nostre projecte, fes-t'ho tu mateixa. Eixe és el sentit per a combatre el pensament únic.
SUMARI:

3. EL PODER NOMÉS NEGOCIA AMB ELS SEUS PRODUCTES.
La maça de l'Iconoclasta: l’ "artefacte social" està a la vora del col·lapse. Qui li donarà l'última espenteta?.

12. DECREIXEMENT. EL VA INTENT DE POSAR A DIETA A LA BÈSTIA

L'emergència de pràctiques i moviments socials que sàpiguen qüestionar el capitalisme, es fa latent a ida que la crisi ecològica s'afona en el desastre.


19. REBEL·LIA : LA PENÚLTIMA MALALTIA INVENTADA

Si la grip porcina ve de la indústria càrnica, l'hiperactivitat humana és descrita com a rebel·lia

i diagnosticada com a malaltia.


21. ELECCIONS EUROPEES.

[46%] AMENAÇA L'ABSTENCIÓ

Va existir alguna vegada la demogràcia?. Continuar sent ramat o sortir-se de l’asimetria política.


23. PLANTEM CARA A L'EXPLOTACIÓ LABORAL

Reapropiem-nos del temps perdut obstaculitzant el procés de producció i consum.

Convertim el treball en oci i no en tortura.


26. GUERRA CONTRA ELS POBRES. LA MILITARITZACIÓ EN LES PERIFÈRIES URBANES. L'intent d'aïllar socialment els assentaments de pobres de les zones comercials, no aconsegueix frenar la insurgència. Massa pobres per a tant policia?.

+ARTICLES:Escric revolta amb pas feroç - apunts sobre el desig de calar-li foc a la postmodernitat - derroquem la torre de pisa - ni franquisme ni TAV - anarquisme antisocial, és la gent nostra enemiga? - les il·lusions insurreccionals - la influència del ciutadanisme i el derrotisme en el moviment autònom llibertari - la naturalesa de l'enfrontament - regant el mar...amb ferro - algunes notes sobre militància política - pandèmia i dominació - felicitat i conjuntura en un estat policial -ucraïna. míting dels treballadors de la fabrica ocupada de Kherson - la construcció del mite de la perillositat dels immigrants-

EDITORIAL:
No som així; no podem estar de braços creuats quan veiem que la vida mateixa és abocada a la seva pròpia extinció. No volem resignar-nos a viure en la nostra parcel·leta d'anarquia domèstica (cridi’s com es vulgui) i limitar-nos al nostre projecte de vida.
Volem i anem més enllà del conformisme perquè viure com es pensa i no lluitar contra el que et domina, és continuar sent un producte de consum.
L'autosuficiència com a exemple i estil de vida alternatiu, com a element transformador, no aconsegueix la seva plenitud si s'està obligat a dependre dels diners. I enfront d'això ningú s'escapa.. Es necessita col·lectivitzar el poc temps que ens deixa la mercantilització, per a alliberar les parcel·les més quotidianes de les nostres vides.
De la boca, només haurien de sortir paraules de coherència i no mesurar-nos per unes pautes eticomorals preconcebudes. Som conscients del pensament únic. Del que ens rodeja, i lluitem per canviar les coses. No estem soles, som mils ja....
Les revoltes en el món són un fet que fàcilment podran ocultar els seus mass-merdes. Però fora del seu circ mediàtic, hi ha una realitat latent, viscuda, invisible. I això, malgrat les seves policies, les seves drogues, la seva tecnologia (la que ens venen), els seus agents socials els resulta un impossible racionalitzar, socialitzar o domesticar el que no es veu però es sent.
La ràbia i la còlera es converteixen en combustible transformador. Alimentada per una frustració generalitzada, esclata de mil formes, en mil llocs. I com més desigualtat social, més creix la flama transformadora.
No hauríem de tallar-nos a expressar el nostre aclaparament i frustració quotidiana, i prendre-la amb els símbols que ens oprimeixen. Símbols que al cap i a la fi són guanys econòmicament i clarament destructibles.
Trenquem la pau social , la tranquil·litat amb què gaudeixen tot eixe fem paràsit i ostentós. Que amb el seu despropòsit i esnobisme sembla que ens estiguin dient: fer-vos fotre pringats i a currar més hores que em vull canviar de ferrarri.. Mentrestant, la gran majoria d'esclaus demòcrates i cívics els riuen les seves gràcies com a gilipolles.
Siguem seriosos. Això és una merda sense bitllet de retorn, que si no gira cap a una re-evolució total, potser no veurem tants albes com es vol creure. El planeta es mor i nosaltres amb ell.
Les paraules, l'escrit,el crit i la coherència viscuda, són armes tan necessàries com la pedra i la gasolina. Tot és necessari i mai de més. Tot és possible si hi ha voluntat de sortir el carrer i deixar que parlen els nostres actes. O no canviarem les nostres realitats..
Està tot controlat?, està tot previst? Perquè com més inverteixen en control social, més por demostren que els fotem-hi els seus negocis. El mateix terror a ser ignorats per la resta de la població, que la seva morralla socialitzadora sigui rebutjada de forma imprevisible. Que ens cansem-hi del seu cinisme capitalista. ..
El col·lapse d'aquesta civilització que només pensa en si mateixa és un fet. I el seu final ens delecta, encara que sigui per uns instants, amb la felicitat de saber aconseguir donar un altre espenteta cap a la seva pròpia autodestrucció; avançant-nos als seus propòsits, teixint xarxes socials per a noves societats lliures i ecològiques.
Petites actituds que diàriament sabotegen aquesta màquina, ens situa al costat de què també pateix les conseqüències del nostre propi consumisme.
Si la por i l'individualisme alienat són les armes més eficaces dels cacics, anarquitzem la individualitat i convertim-nos en animals lliures i incontrolats.
Salvatges del món, unim-nos per a fer realitat nostres somnis en la seva totalitat. Tot està per fer, tot per construir...Defenguem-nos atacant. Prou!-projecte editorial. [xarxa contrapoder http://veudissident.blogspot.com].
SensePàtria nº2 tardor2009 format PDF:
http://www.ziddu.com/download/7053066/sp2CAT.pdf.html
Blog editorial:
http://edicionsincontrolades.blogspot.com
.............................................................................................................................................................................................
CASTELLANO:

SensePàtria Nº2 otoño2009. Recopilación de textos desde la red para la calle. Publicación libre y autoeditada diseñada para fotocopiarla y distribuirla en tu zona.

Si no te va nuestro proyecto, haztelo tu misma. Ese es el sentido para combatir el pensamiento único.


SUMARIO:


3. EL PODER SOLO NEGOCIA CON SUS PRODUCTOS.

El "artefacto social" está al borde del colapso ¿Quién le dará el último empujoncito?


12.DECRECIMIENTO

EL VANO INTENTO DE PONER A DIETA A LA BESTIA

La emergencia de prácticas y movimientos sociales que sepan cuestionar el capitalismo, se hace latente a medida que la crisis ecológica se hunde en el desastre.

19.REBELDÍA

LA PENÚLTIMA

ENFERMEDAD INVENTADA

Si la gripe porcina viene de la industria cárnica, la hiperactividad humana es descrita como rebeldía

y diagnosticada como enfermedad.

21. ELECCIONES EUROPEAS.

[46%] AMENAZA LA ABSTENCIÓN

¿Existió alguna vez la demográcia?. Seguir siendo rebaño

o salirse de asimetría política.

23. PLANTEMOS CARA A LA EXPLOTACIÓN LABORAL

Reapropiémonos del tiempo perdido obstaculizándo el proceso de producción y consumo.

Convirtamos el trabajo en ocio y no en tortura.

26.GUERRA CONTRA LOS POBRES.

LA MILITARIZACIÓN EN LAS PERIFERIAS URBANAS. El intento de aislar socialmente los asentamientos de pobres de las zonas comerciales, no logra frenar la insurgencia. ¿Demasiadas pobres para tanto policía?.

+ARTICULOS:

Escribo revuelta con paso fiero - apuntes sobre el deseo de pegarle fuego a la posmodernidad - derribemos la torre de pisa - ni franquismo ni TAV - anarquismo antisocial, ¿es la gente nuestra enemiga? - las ilusiones insurreccionales - la influencia del ciudadanismo y el derrotismo en el movimiento autónomo libertario - la naturaleza del enfrentamiento - regando el mar...con hierro - algunas notas sobre militancia política - pandemia y dominación - felicidad y conyuntura en un estado policial -ucrania. mitin de los trabajadores de la fabrica ocupada de Kherson - la construcción del mito de la peligrosidad de los inmigrantes-

EDITORIAL:

No somos así; no podemos estar de brazos cruzados cuando vemos que la vida misma es abocada a su propia extinción. No queremos resignarnos a vivir en nuestra parcelita de anarquía doméstica (llámese como se quiera) y limitarnos a nuestro proyecto de vida.

Queremos y vamos más allá del conformismo porque vivir como se piensa y no luchar contra lo que te domina, es seguir siendo un producto de consumo.

La autosuficiencia como ejemplo y estilo de vida alternativo, como elemento transformador, no alcanza su plenitud si se está obligado a depender del dinero. Y ante eso nadie se escapa.. Se necesita colectivizar el poco tiempo que nos deja la mercantilización, para liberar las parcelas más cotidianas de nuestras vidas.

De la boca, sólo deberían salir palabras de coherencia y no medirnos por unas pautas ético-morales preconcebidas. Somos conscientes del pensamiento único. De lo que nos rodea, y luchamos por cambiar las cosas. No estamos solas, somos miles ya....

Las revueltas en el mundo son un hecho que fácilmente podrán ocultar sus mass-mierdas. Pero fuera de su circo mediático, hay una realidad latente, vivida, invisible. Y eso, a pesar de sus policías, sus drogas, su tecnología (la que nos venden), sus agentes sociales, hoy por hoy, les resulta un imposible racionalizar, socializar o domesticar lo que no se ve pero se siente.

La rabia y la cólera se convierten en combustible transformador. Alimentada por una frustración generalizada, estalla de mil formas, en mil sitios. Y cuanto más desigualdad social, más crece la llama transformadora.

No tendríamos que cortarnos en expresar nuestro agobio y frustración cotidiana, y tomarla con los símbolos que nos oprimen. Símbolos que al fin y al cabo son ganancias económicas y claramente destructibles.

Rompamos la paz social , la tranquilidad con la que disfrutan toda esa basura parásita y ostentosa. Que con su despropósito y esnobismo parece que nos estén diciendo: jodeos pringaos y a currar más horas que me quiero cambiar de ferrarri.. Mientras, la gran mayoría de esclavos demócratas y cívicos les ríen sus gracias como gilipollas.

Seamos serios. Esto es una mierda sin billete de retorno, que si no gira hacia una re-evolución total, quizás no veremos tantos amaneceres como se quiere creer. El planeta se muere y nosotras con él.

Las palabras, el escrito,el grito y la coherencia vivida, son armas tan necesarias como la piedra y la gasolina. Todo es necesario y nunca de más. Todo es posible si hay voluntad de salir la calle y dejar que hablen nuestros actos. O no cambiaremos nuestras realidades..

¿Está todo controlado?, ¿está todo previsto? Porque cuanto más invierten en control social, más miedo demuestran a que les jodamos sus negocios. El mismo terror a ser ignorados por el resto de la población, a que su morralla socializadora sea rechazada de forma imprevisible. A que nos cansemos de su cinismo capitalista. ..

El colapso de esta civilización que sólo piensa en sí misma es un hecho.Y su final nos deleita, aunque sea por unos instantes, con la felicidad de saber conseguir dar otro empujoncito hacia su propia autodestrucció; adelantándonos a sus propósitos, tejiendo redes sociales para nuevas sociedades libres y eco-lógicas.

Pequeñas actitudes que a diario saboteen esta máquina, nos sitúa al lado del que también sufre las consecuencias de nuestro propio consumismo.

Si el miedo y el individualismo alienado son las armas más eficaces de los caciques, anarquicemos la individualidad y convirtámonos en animales libres e incontrolados.

Salvajes del mundo, unámonos para hacer realidad nuestros sueños en su totalidad. Todo está por hacer, todo por construir...Defendámonos atacando. Prou!-projecte editorial. [red contrapoder http://veudissident.blogspot.com].-

SensePàtria nº2 Otoño 2009 fomato PDF:

http://www.ziddu.com/download/7053067/SP2cast.pdf.html

blog editorial:

http://edicionesincontroladas.blogspot.com
Mira també:
http://edicionsincontrolades.blogspot.com

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa