Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: educació i societat
Trobada estatal de burgos dia 21 de Març. Proposta del MAES
08 mar 2009
idea_cartell_sbd(2)2.jpg
#file_1#

PROPOSTA DEL MAES PER A LA TROBADA ESTATAL CONTRA BOLONYA DE BURGOS


Des del Moviment d’Assemblees Estudiantils de Sabadell (MAES) d’instituts d’ensenyament secundari, valorem molt positivament la convocatòria de la Trobada Estatal d’Assemblees Contra Bolonya de Burgos (20-22 de març), principalment en el moment en què ens trobem, en el qual arriben a la fi els terminis marcats per a la implantació definitiva dels plans de Bolonya. Per tant, des del MAES, al igual que la majoria d’assemblees d’estudiants, també pensem que estem en un moment clau en la lluita contra la privatització de la universitat i de l’ensenyament públic en general. A més, el govern del PSOE està preparant tota una campanya mediàtica a favor de Bolonya, alhora que ha anunciat una sèrie de mesures destinades a intentar calmar per un costat els estudiants, a través d’uns 38 milions d’euros per beques (com a partida extraordinària per a aquest any, ja que després anirà disminuint progressivament), i d’altra banda als rectors, mitjançant casi 90 milions per ajudar en la implantació de Bolonya (ja que les empreses, amb la crisi, no estan aportant el que “deurien” per preparar les universitats per a la privatització).

Des del MAES ens sumem al moviment per la derogació de la LOU como a únic camí per aconseguir la paralització de Bolonya (ja que la UE no té competències en matèria educativa, per això la privatització de l’ensenyament a Europa es dóna a través de lleis estatals). De la mateixa forma, al mateix temps que lluitem contra la LEC, que ens afecta de ple als instituts de Catalunya, lluitem per la derogació de la LOE espanyola (que és la llei en la qual es fonamenten els corresponents desenvolupaments autonòmics, com la LEC, per afavorir la educació concertada en detriment de la pública). En aquest sentit, a part de las diferències entre els processos que s’estan donant, de les especificitats nacionals i de les organitzacions i les lluites concretes de cada territori, des del MAES veiem indispensable la realització de la Trobada Estatal per unificar la lluita estudiantil contra la privatització de l’ensenyament a nivell estatal. Pensem que és fonamental que els diferents territoris de l’Estat incorporin les nostres reivindicacions (com la lluita per la defensa del català a la universitat, que serà durament atacat si la LOU arriba a aplicar-se per complet), així com incloure des de Catalunya les reivindicacions de la resta.

Des del MAES pensem que és necessari unificar el conjunt de la comunitat educativa (estudiants, professors, personal d’administració i serveis...) per lluitar per una gran vaga general de l’ensenyament a nivell estatal per la derogació de la LOU y la LOE (amb els seus corresponents Reials Decrets i els seus desenvolupaments autonòmics, com la LUC i la LEC). D’altra banda, també pensem que és necessari exportar la lluita contra la privatització de l’ensenyament de l’àmbit educatiu i arribar al conjunt de la societat, en especial a mares i pares. Al mateix temps, és necessari que el moviment contra Bolonya se sumi també a altres lluites que s’estan duent a terme en relació amb la sortida que ha escollit el govern davant la crisi (acomiadaments, tancament d’empreses, privatització de serveis públics: sanitat, educació, transports, aigua...). En definitiva, des del MAES apostem per la unitat entre estudiants i treballadors como a únic camí per paralitzar la privatització de l’ensenyament.

Sens dubte una tasca immediata i imprescindible és la unitat entre estudiants d’universitat i estudiants d’institut. Per un costat, els/les estudiants que avui estem a l’institut, serem la primera generació que patirem de ple els efectes de Bolonya. D’altra banda, l’ensenyament secundari també està patint un procés similar per adaptar els instituts a la nova universitat de Bolonya, recolzant-se en les línies principals de la LOE (la LEC pretén la gestió privada dels centres, la desregularització i la precarietat laboral dels treballadors, els rànkings d’instituts, la segregació dels estudiants, la introducció de criteris mercantilistes...). Des del MAES demanem al moviment universitari contra Bolonya, que es troba en un estat molt més avançat d’organització i conscienciació, que es bolqui en ajudar a informar, organitzar i mobilitzar als/a les estudiants d’institut. (Per exemple, una mesura senzilla i efectiva podria ser que els/les estudiants de les assemblees universitàries s’apropessin als seus antics instituts per informar sobre Bolonya, LOE i Reials Decrets).

Per tot això, des del MAES ens dirigim als organitzadors de la Trobada Estatal de Burgos perquè facin una crida explícita a les assemblees d’estudiants d’institut perquè assisteixin a la Trobada. A més, des del MAES proposem que els/les estudiants d’institut tinguem un espai propi de debat dins de la Trobada (de forma que hi hagi una part on es divideixin universitat per un costat, i instituts per un altre i la resta de la Trobada tots junts, per posar els debats i les propostes en comú). En aquest sentit fem una crida a totes les assemblees d’estudiants d’instituts que estan lluitant en defensa de l’ensenyament públic a enviar representants a la Trobada Estatal de Burgos. De la mateixa manera, cridem a tots els/les estudiants d’instituts que vulguin lluitar contra la privatització de l’ensenyament, a que s’organitzin en assemblees i es posin en contacte amb les que ja estan funcionant.

PER UN MOVIMENT UNITARI CONTRA LA PRIVATITZACIÓ DE L’ENSENYAMENT

PER LA PARALITZACIÓ DE BOLONYA

FORA EMPRESES DE LA UNIVERSITAT

PER LA DEROGACIÓ DE LA LOU-LUC I LA LOE-LEC

PROPUESTA DEL MAES PARA EL ENCUENTRO ESTATAL CONTRA BOLONIA DE BURGOS


Desde el Movimiento de Asambleas Estudiantiles de Sabadell (MAES) de institutos de enseñanza secundaria, valoramos muy positiva la convocatoria del Encuentro Estatal de Asambleas Contra Bolonia de Burgos (20-22 de marzo), principalmente en el momento en que nos encontramos, donde llegan a su fin los plazos marcados para la implantación definitiva de los planes de Bolonia. Por lo tanto, desde el MAES, al igual que la mayoría de asambleas de estudiantes, también pensamos que estamos en un momento clave en la lucha contra la privatización de la universidad y de la enseñanza pública en general. Además, el gobierno del PSOE está preparando toda una campaña mediática a favor de Bolonia, al mismo tiempo que ha anunciado una serie de medidas destinadas a intentar apaciguar por un lado a los estudiantes, a través de unos 38 millones de euros para becas (como partida extraordinaria para este año, ya que después irá progresivamente disminuyendo), y por otro a los rectores, mediante casi 90 millones para ayudar en la implantación de Bolonia (ya que las empresas, con la crisis, no están aportando lo que “deberían” para preparar a las universidades para la privatización).

Desde el MAES nos sumamos al movimiento por la derogación de la LOU como único camino para conseguir la paralización de Bolonia (ya que la UE no tiene competencias en materia educativa, por lo que la privatización de la enseñanza en Europa se da a través de leyes estatales). De la misma forma, a la vez que luchamos contra la LEC, que nos afecta de lleno a los institutos de Catalunya, luchamos por la derogación de la LOE española (que es la ley en la que se apoyan los correspondientes desarrollos autonómicos, como la LEC, para favorecer a la educación concertada frente a la pública). En este sentido, a pesar de las diferencias entre los procesos que se están dando, de las especificidades nacionales y de las organizaciones y las luchas concretas de cada territorio, desde el MAES vemos indispensable la realización del Encuentro Estatal para unificar la lucha estudiantil contra la privatización de la enseñanza a nivel estatal. Pensamos que es fundamental que los diferentes territorios del Estado incorporen nuestras reivindicaciones (como la lucha por la defensa del català en la universidad, que va a ser duramente atacado si la LOU llega a aplicarse por completo), así como incluir desde Catalunya las reivindicaciones del resto.

Desde el MAES pensamos que es necesario unificar el conjunto de la comunidad educativa (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios…) para luchar por una gran huelga general de la enseñanza a nivel estatal por la derogación de la LOU y la LOE (junto con sus correspondientes Reales Decretos y sus desarrollos autonómicos, como la LUC y la LEC). Por otra parte, también pensamos que es necesario sacar la lucha contra la privatización de la enseñanza del ámbito educativo y llegar al conjunto de la sociedad, en especial a madres y padres. Al mismo tiempo, es preciso que el movimiento contra Bolonia se vaya sumando también a otras luchas que se están dando frente a la salida que ha elegido el gobierno ante la crisis (despidos, cierres de empresas, privatización de servicios públicos: sanidad, educación, transporte, agua…). En definitiva, desde el MAES apostamos por la unidad entre estudiantes y trabajadores como único camino para paralizar la privatización de la enseñanza.

Sin duda una tarea inmediata e imprescindible es la unidad entre estudiantes de universidad y estudiantes de instituto. Por un lado, los/as estudiantes que hoy estamos en el instituto, seremos la primera generación en sufrir de lleno los efectos de Bolonia. Por otra parte, la enseñanza secundaria también está sufriendo un proceso similar para adaptar los institutos a la nueva universidad de Bolonia, apoyándose en las líneas principales de la LOE (la LEC pretende la gestión privada de los centros, la desregularización y la precariedad laboral de los trabajadores, los rankings de institutos, la segregación de los estudiantes, la introducción de criterios mercantilistas…). Desde el MAES pedimos al movimiento universitario contra Bolonia, que se encuentra en un estado mucho más avanzado de organización y concienciación, que se vuelque en ayudar a informar, organizar y movilizar a los/as estudiantes de instituto. (Por ejemplo, una medida sencilla y efectiva podría ser que los/as estudiantes de las asambleas universitarias se acercasen a sus antiguos institutos para informar sobre Bolonia).

Por todo esto, desde el MAES nos dirigimos a los organizadores del Encuentro Estatal de Burgos para que hagan un llamamiento explícito a las asambleas de estudiantes de instituto para que asistan al Encuentro. Además, desde el MAES proponemos que los/as estudiantes de instituto tengamos un espacio propio de debate dentro del Encuentro (de forma que haya una parte donde se dividan universidad por un lado e institutos por otro, y el resto del Encuentro todos juntos, para poner los debates y propuestas en común). En este sentido hacemos un llamamiento público a todas las asambleas de estudiantes de instituto que están luchando en defensa de la enseñanza pública a enviar representantes al Encuentro Estatal de Burgos. De la misma forma, llamamos a todos/as los/as estudiantes de instituto que quieran luchar contra la privatización de la educación, a que se organicen en asambleas y se pongan en contacto con las que ya están funcionando.


POR UN MOVIMIENTO UNITARIO CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA

POR LA PARALIZACIÓN DE BOLONIA

FUERA EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD

POR LA DEROGACIÓN DE LA LOU-LUC Y LA LOE-LEC

maes.cat ARROBA hotmail.com
Mira també:
http://www.aes-asamblea.blogspot.com
http://www.aes-asamblea.blogspot.com

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Trobada estatal de burgos dia 21 de Març. Proposta del MAES
08 mar 2009
El MAES aquest no van una mica de vanguarda?¿ vull dir, no fa tant feien una trobada de unes poques asemblees d'instituts, és a dir, de Secundària. La proposta, dons, no tendria més credibilitat si vingués d'aquest petit conjunt d'assembles que del MAES (organ encara més petit)?¿

No seria més lògic que sigui aquest MAES el que proposi participar a les asemblees i no demanar als organitzadors de la trobada española aquesta a la resta d'asemblees?
Re: Trobada estatal de burgos dia 21 de Març. Proposta del MAES
08 mar 2009
El MAES no van de res, ells llancen una proposta a la resta d'assemblees que varen participar de la trobada, i les que la veuen pertinent i tenen prou recursos per impulsar-la, hi participen o no segons els convingui.

Les AES (en plural) no és cap nova organització, en un espai on les assemblees intercanvien experiències i recursos, per tant el que faci el MAES no afecta la resta...

Espero que el teu dubte hagi quedat resolt!
Sindicat Terrassa