Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Anunci :: laboral
Convocatòria de l'Assemblea d'aturats/des de Barcelona
04 mar 2009
CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA D'ATURATS/DES DE BARCELONA:

EN DEFENSA DEL DRET A UNA OCUPACIÓ I UNA VIDA DIGNES!

Som prop de 4 milions els treballadors i treballadores que ens trobem en atur, acomiadats en algun dels nombrosos expedients de regulació d'ocupació, després del tancament d'empreses i tallers, o als quals no s'ha renovat el contracte precari. Mentre els banquers i empresaris, que han provocat la crisi econòmica, es reparteixen i gaudeixen el botí de la nostra explotació, del robatori i l'estafa massiva, les nostres famílies han de malviure amb unes prestacions d’atur insuficients, amenaçades de desnonament dels nostres habitatges a causa d'unes hipoteques impagables, o abandonats a la caritat pública els qui no tenim dret a la prestació d’atur o ja l'hem exhaurida.

La resposta del Govern al drama social de l'atur consisteix a omplir les butxaques dels banquers especuladors i de les multinacionals lladres, que deslocalitzen fàbriques i produccions, amb diners de tots els ciutadans, en comptes de prohibir els acomiadaments i EROs fraudulents, impedir per llei els desnonaments en època de crisi, imposar el repartiment del treball decretant per llei la jornada setmanal de 35 hores, o distribuint la riquesa mitjançant forts impostos fiscals als rics per assegurar una prestació d’atur indefinida mentre hi hagi crisi, o per realitzar les inversions públiques que generin l'ocupació necessària. El president Zapatero es burla de tots nosaltres quan proclama que “no deixarà ningú llençat a la cuneta”, mentre al voltant d'1 milió d'aturats no percebem cap prestació d’atur, i hi ha 827.200 famílies que tenen tots els seus membres sense feina.

Davant aquesta situació dramàtica, un col•lectiu d'aturats/des, amb el suport de la campanya “QUE LA CRISI LA PAGUIN ELS RICS”, entenem que no podem perdre el temps esperant passivament que els governs prenguin mesures efectives contra l'atur. L'experiència de crisis anteriors ens ha ensenyat que només nosaltres mateixos, aturades i aturats, mitjançant la nostra autoorganització en assemblees i la mobilització, podrem aconseguir les nostres reivindicacions de creació de llocs de treball, prestació per atur indefinida fins a la recol•locació efectiva, serveis bàsics gratuïts, impedir els desnonaments de les famílies hipotecades, etc., que hem d'exigir als ajuntaments, al Govern de la Generalitat o al de l'Estat.Per aquests objectius, cridem tots els aturats/des a reunir-nos en ASSEMBLEA el pròxim dia

1 D'ABRIL DE 2009 (dimecres) A LES 10 H.
Lloc: COTXERES DE SANTS – C/ SANTS 79-83 (BARCELONA)
Metro: Línies I i V (SANTS)

COL•LECTIU D'ATURATS/DES

Els components d'aquest col•lectiu també cridem a participar en la MANIFESTACIÓ que, pels
mateixos objectius descrits en aquest manifest, se celebrarà EL DIA 28 de MARÇ A
LES 17,30 H. A LA PLAÇA UNIVERSITAT (BARCELONA)
E-mail de contacte: paradoparada ARROBA yahoo.es

VERSION EN CASTELLANO

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA DE PARADOS/AS DE BARCELONA:

¡EN DEFENSA DEL DERECHO A UN EMPLEO Y UNA VIDA DIGNOS!

Somos cerca de 4 millones los trabajadores y trabajadores que nos encontramos en paro, despedidos en alguno de los numerosos expedientes de regulación de empleo, tras el cierre de empresas y talleres, o a los que no se ha renovado el contrato precario. Mientras los banqueros y empresarios, que han provocado la crisis económica, se reparten y disfrutan el botín de nuestra explotación, del robo y la estafa masiva, nuestras familias tienen que malvivir con unas prestaciones de desempleo insuficientes, amenazadas de desahucio de nuestras viviendas a causa de unas hipotecas impagables, o abandonados a la caridad pública a los que no tenemos derecho a la prestación del desempleo o ya la hemos agotado.

La respuesta del Gobierno al drama social del paro consiste en llenar los bolsillos de los banqueros especuladores y de las multinacionales ladronas, que deslocalizan fábricas y producciones, con dinero de todos los ciudadanos, en lugar de prohibir los despidos y ERES fraudulentos, impedir por ley los desahucios en época de crisis, imponer el reparto del trabajo decretando por ley la jornada semanal de 35 horas, o distribuyendo la riqueza mediante fuertes impuestos fiscales a los ricos para asegurar una prestación de desempleo indefinida mientras haya crisis, o para realizar las inversiones públicas que generen el empleo necesario. El presidente Zapatero se burla de todos nosotros cuando proclama que “no dejará a nadie tirado en la cuneta”, mientras alrededor de 1 millón de parados no percibimos ninguna prestación de desempleo, y hay 827.200 familias que tienen a todos sus miembros en paro.

Ante esta situación dramática, un colectivo de parados/as, con el apoyo de la campaña “QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS", entendemos que no podemos perder el tiempo esperando pasivamente que los gobiernos tomen medidas efectivas contra el paro. La experiencia de crisis anteriores nos ha enseñado que sólo nosotros mismos, parados y paradas, mediante nuestra autoorganización en asambleas y la movilización, podremos conseguir nuestras reivindicaciones de creación de puestos de trabajo, prestación por desempleo indefinida hasta la recolocación efectiva, servicios básicos gratuitos, impedir los desahucios de las familias hipotecadas, etc., que hemos de exigir a los ayuntamientos, al Gobierno de la Generalitat o al del Estado.

Por estos objetivos, llamamos a todos los parados/as a reunirnos en ASAMBLEA el próximo día 1 DE ABRIL DE 2009 (miércoles) A LAS 10 H.
Lugar: COTXERES DE SANTS – C/ SANTS 79-83

(BARCELONA)COLECTIVO DE PARADOS/AS

Los componentes de este colectivo también llamamos a participar en la MANIFESTACIÓN que, por los mismos objetivos descritos en este manifiesto, se celebrará EL DÍA 28 de MARZO A LAS 17,30 H. EN LA PLAZA UNIVERSIDAD (BARCELONA)
E-mail de contacto: paradoparada ARROBA yahoo.es
Mira també:
http://www.moviments.net/xarxacontratancaments/

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa