Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: criminalització i repressió
Nou comunicat d'Amadeu Casellas
16 des 2008
Aquest contracte és de 6 mesos des que vaig ingressar en aquest centre pel que acaba a principis de març, que és quan he de començar a sortir de permís. A la tornada del permís els presentaré l'oferta de treball per a poder sortir diàriament amb el 100.2 del Reglament.Penitenciari. Com que en aquest centre no hi ha cap mòdul per a tenir gent en aquestes condicions i per la llunyania i despesa que em produiria haver de desplaçar-me fins a la comarca d'Osona (Vic), suposo que hauré de traslladar-me a la zona de Barcelona.
o_5173.jpg
Suposo que tots els qui m'esteu donant suport voleu saber com estan les coses i si les compliran. Bé, fa uns 10 dies vaig signar un contracte en el qual ens impliquem el sotsdirector de tractament, la responsable de l'equip de tractament i jo. Aquest contracte és de 6 mesos des que vaig ingressar en aquest centre pel que acaba a principis de març, que és quan he de començar a sortir de permís. A la tornada del permís els presentaré l'oferta de treball per a poder sortir diàriament amb el 100.2 del Reglament.Penitenciari. Com que en aquest centre no hi ha cap mòdul per a tenir gent en aquestes condicions i per la llunyania i despesa que em produiria haver de desplaçar-me fins a la comarca d'Osona (Vic), suposo que hauré de traslladar-me a la zona de Barcelona.


El contracte l'envio a la meva advocada i al meu advocat. D'aquest acord té constància Joan Tardà, diputat de ERC, cosa que va comunicar al Director d'aquest centre l'últim dia que em va visitar. Ara s'ha de controlar que ho compleixin tal com ho estic complint jo.

Sobre la recuperació de la vaga de fam, em trobo bastant millor però des que la vaig deixar no se m'han facilitat cap tipus de complement alimentari, els serveis mèdics a part de posar-me impediments perquè pugui entrar la doctora de la nostra confiança, no han fet res. Gran part de la recuperació la dec als meus companys presxs que m'han estat donant part del seu menjar, especialment iogurts, fruita i pasta. Els serveis mèdics només m'han donat vitamines en pastilles, però com dic em trobo bastant recuperat i ara solament cal esperar que passin aquests 90 dies.

D'altra banda no ens podem oblidar que la meva advocada Diana Reig i el meu advocat Francesc Arnau tenen expedients oberts amb falses acusacions dels carcellers de l'hospital penitenciari de Terrassa. Aquests expedients estan en els col·legis d'advocats de Lleida, Terrassa i Barcelona pel que us demano a totes que no pareu d'enviar faxos, correus o el que considereu oportú, i mostreu la repulsa a aquests falsos expedients.

En la mateixa situació es troba el nostre company FRANKI , en la presó Model de Barcelona. No es pot permetre que un sistema feixista vulgui censurar i intimidar als que ens expressem fent ús d'aquesta llibertat d'expressió que no han aconseguit silenciar ni ho aconseguiran mai perquè per a això ens han de matar i nosaltres no ens deixarem.

SALUT I ANARQUIA

Amadeu Casellas Ramon

C.P. Brians 2

Día 26-11-2008
Supongo que todos los que me estáis apoyando queréis saber como están las cosas y si las cumplirán. Bien, hace unos 10 días firmé un contrato en el que nos implicamos el subdirector de tratamiento, la responsable del equipo de tratamiento y yo. Este contrato es de 6 meses desde que ingresé en este centro por lo que termina a principios de marzo, que es cuando tengo que empezar a salir de permiso. A la vuelta les presentaré la oferta de trabajo para poder salir a diario con el 100.2 del Reglamento.Penitenciario. Como en este centro no hay ningún módulo para tener gente en estas condiciones y por la lejanía y gasto que me produciría tener que desplazarme hasta la comarca de Osona (Vic), supongo que tendré que trasladarme a la zona de Barcelona.

El contrato se lo mando a mi abogada y a mi abogado. De este acuerdo tiene constancia Joan Tardà, diputado de ERC porqué el último día que me visitó así se lo dijo el Director de este centro. Ahora se tiene que controlar que lo cumplan tal y como lo estoy cumpliendo yo.
Sobre la recuperación de la huelga de hambre, me encuentro bastante mejor pero desde que la dejé no se me han facilitado ningún tipo de complemento alimenticio, los servicios médicos aparte de ponerme impedimentos para que pueda entrar la doctora de nuestra confianza, no han hecho nada. Gran parte de la recuperación la debo a mis compañeros presos que me han estado dando parte de su comida, en especial yogures, fruta y pasta. Los servicios médicos sólo me han dado vitaminas en pastillas, pero como digo me encuentro bastante recuperado y ahora solo hay que esperar que pasen estos 90 días.

Por otro lado no nos podemos olvidar de que mi abogada Diana Reig y mi abogado Francesc Arnau tienen expedientes abiertos con falsas acusaciones de los carceleros del hospital penitenciario de Terrassa. Estos expedientes están en los colegios de abogados de Lérida, Terrassa y Barcelona por lo que os pido a todas que no paréis de mandar fax, correos o como consideréis oportuno, y mostréis la repulsa a estos falsos expedientes.

En la misma situación se encuentra nuestro compañero FRANKI , en la prisión Modelo de Barcelona. No se puede permitir que un sistema fascista quiera censurar y intimidar a los que nos expresamos haciendo uso de esa libertad de expresión que no han conseguido silenciar ni lo conseguirán jamás porque para ello nos tienen que matar y nosotros no nos dejaremos.

SALUD Y ANARQUÃ?A
Amadeu Casellas Ramon
C.P. Brians 2

I guess all of you who are supporting me would like to know how things are going and whether they are going to live up to their promises. Well, ten days ago I signed a contract with the subdirector of treatments and the manager of the treatment team. This contract goes for six months, counting since I entered in this centre; so it will go until March, when I am due to get restricted permits and parole. On my return I will present them a job offer to be able to leave prison on a daily basis under the Penitentiary Regulation 100.2. As in this centre there is no module where they can have people in these circumstances, and also because of how far work would be from the prison and how costly it would be for me to have to go everyday up to the region of Osona (Vic), I guess I would have to move to the Barcelona area.

I have sent the contract to both of my lawyers. Joan Tardá, MP of ERC (Left-wing republican party of Catalonia), knows about this contract because the last day he visited me the centre director told him. Now we need to make sure they adhere to the contract the same way I am.

In regards to my recovery from the hunger strike, I feel much better. However, since I quit the hunger strike, they havenât facilitated me any kind of dietary reinforcement. The medical services, apart from preventing the doctor we trust to see me, havenât done anything. A big part of my recovery is owed to my prison mates, who have been giving me part of their meal, especially yogurts, fruit and pasta. The medical services have only given me vitamins in pills. Nevertheless, as I said, I feel quite recuperated and now it is only a matter of waiting for these 90 days to pass.

On another matter, we cannot forget that both my lawyers, Diana Reig and Francesc Arnau, have a disciplinary file opened against them, due to the false accusations made against them by the prison guards from the penitentiary hospital in Terrassa. These files are in the Lawyers College in Lerida, Terrassa and Barcelona, for which I would like to ask you all to keep sending faxes, emails or whatever other thing as you find suitable in order to express your repulse against these false files.

Our compañero Frakin is in the same situation, in the Modelo prison of Barcelona. We cannot allow that a fascist system wants to censor and intimidate those of us who express ourselves making use of that freedom of expression that they have not been able to silence, nor they will ever be able to. They will have to kill us and we wontâ allow them to do so.

Salud and revolution,

Amadeu Casellas Ramon

Día 26-11-2008

Î¥ÏοθέÏÏ ÏÏÏ Ïλοι ÏÏοι με ÏÏηÏ?ίζεÏε, θέλεÏε να μάθεÏε ÏÏÏ ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ Ïα ÏÏ?άγμαÏα και αν θα ÏηÏ?ηθοÏ?ν Ïα ÏÏα ειÏÏθηκαν. ÎÎ´Ï ÎºÎ±Î¹ 10 μέÏ?ÎµÏ ÏÏέγÏ?αÏα μια ÏÏμÏÏνία, ÏÏην οÏοία ÏήÏ?αμε μέÏ?Î¿Ï Î¿ διεÏθÏνÏÎ®Ï ÏÎ·Ï Î±Î³ÏγήÏ, η ÏÏεÏ?θÏÎ½Î¿Ï ÏÎ·Ï Î¿Î¼Î¬Î´Î±Ï Î±Î³ÏÎ³Î®Ï ÎºÎ±Î¹ εγÏ. ÎÏÏή η ÏÏμÏÏνία ιÏÏÏ?ει για 6 Î¼Î®Î½ÎµÏ Î±ÏÏ Ïη ÏÏιγμή ÏÎ¿Ï Î¼Ïήκα Ïâ αÏÏÏ Ïο κένÏÏ?ο, ÏÏ?άγμα ÏÎ¿Ï Ïημαίνει ÏÏÏ Î»Î®Î³ÎµÎ¹ ÏÏÎ¹Ï Î±Ï?ÏÎ­Ï ÎαÏ?ÏίοÏ, ÏÏαν θα αÏ?ÏίÏÏ Î½Î± Î²Î³Î±Î¯Î½Ï Î¼Îµ άδεια. ΣÏην εÏιÏÏÏ?οÏή θα ÏοÏÏ ÏÏÎ¿Î²Î¬Î»Î»Ï Ïην ÏÏ?οÏÏοÏ?ά εÏ?γαÏίαÏ, για να μÏοÏ?Ï Î½Î± Î²Î³Î±Î¯Î½Ï ÎºÎ±Î¸Î·Î¼ÎµÏ?ινά ÏÏ?μÏÏνα με Ïο άÏ?θÏ?ο 100.2 ÏÎ¿Ï Î£ÏÏÏ?ονιÏÏικοÏ? ÎανονιÏμοÏ?. ÎÎµÎ´Î¿Î¼Î­Î½Î¿Ï ÏÏι Ïâ αÏÏÏ Ïο κένÏÏ?ο δεν ÏÏάÏ?Ïει κάÏοιο Ïμήμα ÏÎ¿Ï Î½Î± κÏ?αÏά άÏομα ÏÏÏ Î±ÏÏÎ­Ï ÏÎ¹Ï ÏÏÎ½Î¸Î®ÎºÎµÏ ÎºÎ±Î¹ λÏÎ³Ï ÏÎ·Ï Î±ÏÏÏÏαÏÎ·Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÏν εξÏδÏν ÏÎ¿Ï Î¸Î± έÏÏ?εÏε να εÏÏμιÏÎ¸Ï Î³Î¹Î± να μεÏÎ±Î²Ï ÏÏ Ïην κοινÏÏηÏα ÏÎ·Ï Osona (Vic), ÏÏοθέÏÏ ÏÏÏ Î¸Î± ÏÏ?έÏει να μεÏÎ±Î²Ï ÏÏη ÎαÏ?κελÏνη.

ÎÏÏειλα Ïη ÏÏμÏÏνία ÏÏη δικηγÏÏ?ο και Ïο δικηγÏÏ?ο μοÏ, ÎµÎ½Ï Î³Î½ÏÏη έÏει λάβει και ο Joan Tardà, βοÏλεÏÏÎ®Ï ÏÎ¿Ï ERC, γιαÏί Ïην ÏελεÏÏαία μέÏ?α ÏÎ¿Ï Î¼Îµ εÏιÏκέÏθηκε Ïο είÏε ÏÏον ÎιεÏθÏνÏή ÏÎ¿Ï ÎºÎ­Î½ÏÏ?οÏ. ΤÏÏ?α ÏÏ?έÏει να εξακÏ?ιβÏθεί ÏÏÏ ÏηÏ?είÏαι, έÏÏι ÏÏÏÏ Ïην ÏηÏ?Ï ÎµÎ³Ï.

ΣÏεÏικά με Ïην ανάÏ?Ï?ÏÏή Î¼Î¿Ï Î¼ÎµÏά Ïην αÏεÏ?γία ÏείναÏ, αιÏθάνομαι αÏ?κεÏά καλÏ?ÏεÏ?α, αλλά αÏÏ ÏÏÏε ÏÎ¿Ï Ïη ÏÏαμάÏηÏα δεν Î¼Î¿Ï ÏοÏ?ήγηÏαν κανένα ÏÏμÏληÏ?ÏμαÏÎ¹ÎºÏ Î´Î¹Î±ÏÏ?οÏÎ®Ï ÎºÎ±Î¹ οι ιαÏÏ?Î¹ÎºÎ­Ï ÏÏηÏ?εÏÎ¯ÎµÏ Î´ÎµÎ½ έκαναν ÏίÏοÏα, ÏέÏ?α αÏÏ Ïο να εμÏοδίζοÏν Ïην εÏίÏκεÏη ÏÎ·Ï Î¹Î±ÏÏ?οÏ? ÏÎ¿Ï ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ άνθÏ?ÏÏÎ¿Ï ÏÎ·Ï ÎµÎ¼ÏιÏÏοÏÏ?Î½Î·Ï Î¼Î±Ï. ÎÏÎµÎ¯Î»Ï ÏημανÏÎ¹ÎºÏ Î¼Î­Ï?Î¿Ï ÏÎ·Ï Î±Î½Î¬Ï?Ï?ÏÏÎ·Ï ÏÏοÏÏ ÏÏνÏÏ?ÏÏοÏÏ ÏÎ·Ï ÏÏÎ»Î±ÎºÎ®Ï ÏÎ¿Ï Î¼Î¿Ï Î­Î´Î¹Î½Î±Î½ μεÏ?ίδιο αÏÏ Ïο ÏαγηÏÏ ÏοÏÏ, ÏÏ ÎµÏί Ïο ÏλείÏÏον γιαοÏ?Ï?Ïια, ÏÏ?οÏ?Ïα και ζÏμαÏ?ικά. Îι ιαÏÏ?Î¹ÎºÎ­Ï ÏÏηÏ?εÏÎ¯ÎµÏ Î¼Î¿Ï Î­Î´ÏÏαν μÏνο βιÏÎ±Î¼Î¯Î½ÎµÏ Ïε μοÏ?Ïή διÏκίοÏ, αλλά ÏÏÏÏ ÎµÎ¯Ïα, νιÏÎ¸Ï Î±Ï?κεÏά καλά και ÏεÏ?Î¹Î¼Î­Î½Ï Î½Î± ÏεÏ?άÏοÏν αÏÏÎ­Ï Î¿Î¹ 90 μέÏ?εÏ.

ÎÏÏ Ïην άλλη, δεν ÏÏ?έÏει να ξεÏνάμε ÏÏι καÏά ÏÎ·Ï Î´Î¹ÎºÎ·Î³ÏÏ?Î¿Ï Î¼Î¿Ï, Diana Reig και ÏÎ¿Ï Î´Î¹ÎºÎ·Î³ÏÏ?Î¿Ï Î¼Î¿Ï, Francesc Arnau, έÏοÏν ανοιÏÏεί Ïάκελοι με ÏεÏÎ´ÎµÎ¯Ï ÎºÎ±ÏηγοÏ?Î¯ÎµÏ ÏÏν δεÏμοÏÏλάκÏν ÏÎ¿Ï ÏÏÏÏ?ονιÏÏικοÏ? νοÏÎ¿ÎºÎ¿Î¼ÎµÎ¯Î¿Ï ÏÎ·Ï Terrassa. Îι Ïάκελοι αÏÏοί βÏ?ίÏκονÏαι ÏÏοÏÏ Î´Î¹ÎºÎ·Î³Î¿Ï?ικοÏ?Ï ÏÏλλÏγοÏÏ ÏÎ·Ï Lérida, Terrassa και ÎαÏ?κελÏνηÏ, γιâ αÏÏÏ ÎºÎ±Î¹ ÏÎ±Ï Î¶Î·ÏÏ Î½Î± ÏÏέλνεÏε αδιαλείÏÏÏÏ Ïαξ, e-mail και Ï,Ïι κÏ?ίνεÏε ÏκÏÏιμο, και να καÏαδικάÏεÏε αÏÏοÏ?Ï ÏοÏÏ ÏεÏÎ´ÎµÎ¯Ï ÏακέλοÏÏ.

ΣÏην ίδια καÏάÏÏαÏη βÏ?ίÏκεÏαι ο ÏÏ?νÏÏ?οÏÏÏ Î¼Î±Ï FRANKI , ÏÏην Î¥ÏοδειγμαÏική ÏÏλακή ÏÎ·Ï ÎαÏ?κελÏνηÏ. Îεν μÏοÏ?οÏ?με να εÏιÏÏ?έÏοÏμε Ïâ ένα ÏαÏιÏÏÎ¹ÎºÏ ÏÏ?ÏÏημα να λογοκÏ?ίνει και να εκÏοβίζει ÏλοÏÏ ÎµÎ¼Î¬Ï ÏÎ¿Ï ÎµÎºÏÏ?αζÏμαÏÏε κάνονÏÎ±Ï ÏÏ?ήÏη αÏÏÎ®Ï ÏÎ·Ï ÎµÎ»ÎµÏθεÏ?Î¯Î±Ï ÏÎ·Ï Î­ÎºÏÏ?αÏÎ·Ï ÏÎ¿Ï Î´ÎµÎ½ καÏÏÏ?θÏÏαν να ÏνίξοÏν, οÏ?Ïε θα Ïο καÏοÏ?θÏÏοÏν ÏοÏέ, γιαÏί για να Ïο ÏεÏÏ?ÏοÏν θα ÏÏ?έÏει να Î¼Î±Ï ÏκοÏÏÏοÏν κι ÎµÎ¼ÎµÎ¯Ï Î´ÎµÎ½ θα Ïο εÏιÏÏ?έÏοÏμε.

SALUD Y ANARQUÃ?A

Amadeu Casellas Ramon
Mira també:
http://llibertatamadeu.blogspot.com/

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Nou comunicat d'Amadeu Casellas
16 des 2008
Llibertat Amadeu!
Re: Nou comunicat d'Amadeu Casellas
17 des 2008
ìë¤ë©´ 무ìì?ë¤ ë¤ë¡ ê·¸ë° ê²ë¤ì? ì¡´ì¤íë ë°©ë²ì? ìê³  ì¶ì? ì?ê°?ë?©ëë¤. 10 ì?¼ ëì°ì? ê°?ë?ì? ìí´ ì´ë¤ ì¥ì, 그룹 ì±ììë íë?ì? ë°°ì ë¤ í©ì?, ìëªíë¤. ì?´ ê³ì½ì?´ ì¼í°ë ê·¸ê²ì?´ 3 ì ì´, ì°ë¦¬ê° ë ë  ë ë?°ì?´í¸ë¥¼ ììíë ì?ë¯¸ê° ë§ë£ ì¨ ìê°ì?ì 6 ê°ì ë?ì ì í¨í©ëë¤. ì? ììì? ë°ë?¼ 매ì?¼ ëê° ì ì기를 ëê°ë¡ ê·¸ë¤ì? ë¸ë? ëì?íëê¹ ê¸°ì  ì?ë£ 100.2 êµ?ë?ìì? ê·ì¹. ì?´ ê°ì´ë?° 거기 ë문ì? ì?´ë° ì?í©ì?ì 국민ì? ë³´í¸íê³  Osonaì? 커뮤ëí° (ë¹), ë°ëì ê·¸ê²ì? ê°ì¼ ê°ì¼ í  ê±°ë¦¬ì ë¹ì© ë¶ë´ 주ì´ì§ í ë¶ë¶ìëë¤ ë°ë¥´ìë¡ë.

ì  ë³í¸ì¬ì ë´ ë³í¸ì¬ì ê³ì½ì? ë³´ë¸ ìª½ì§ì ì¡°ì Tardà, ERCì? 구ì±ì?, ë§ì§ë§ ë ì?´ ì기 ë문ì? ì°ë¦¬ê° 방문íë¤ ì¼í°ì? ì±ìì?ì?´ë¤. ì§ê¸ ì°ë¦¬ê° 미íì? íì?¸ë?ë¯ë¡, ë를 ê³ì?í´ì¼í©ëë¤.

ë¨ì? í íë³µ, 기ë¶ì?´ í¨ì¬ ë?ì§ë§, ë?ëì?´ ì ê·¸ í ê·¸ë¤ì? ì´ë í ì¶ê° ì?ì?ê³¼ ì?ë£ ìë¹ì¤ë¥¼ ì ê³µ, ë¨ì´ì ¸ ì°ë¦¬ë ì ë¢°ì? ë¨ì?ê° ì?ì¬ì? 방문ì? ì°¨ë¨ì?ì ì?´ë£¨ì´ ëì? ê² ìì´ ë  ë©ì¶°. ë ëê° ë  ê·¸ë¤ì? ì?ì?ì? ì£¼ë¡ ì구르í¸, ê³¼ì?¼ê³¼ íì¤íì? ê³µì  ì¤ êµ?ë?ìì?ì ë?ì§ì? íë³µì? ì¤ìí í ë¶ë¶ì?´ë¤. ì?ë£ ìë¹ì¤ì?ë§ ë´ê² ì¤ ìì½ ííë¡,íì§ë§ ë¹í민 ë§?íë¯ì?´, ëë 꽤 기ë¶ì?´ 90 ì?¼ ì?´ë´ì? ì§ì¶íê³ ìë¤.

ë°ë©´ì?, ì°ë¦¬ë ë´ ë³í¸ì¬, ë¤ì?´ì ë Reig ë´ ë³í¸ì¬, Francesc Arnau, ë? êµ?ë?ì desmofylakon íë?¼ì¬ì?ì ë³ì?ì? ê·¸ë¦ë? ë¹ëê³¼ í¨ê» íì?¼ì? ì´ ìì§ ë§?ìì¼íë¤. ì?´ë¬í íì?¼ì? ë§ë ë ë¦¬ë¤, íë?¼ì¬ì ë°ë¥´ìë¡ë, ê·¸ëì ì§ì?ì ?ì¼ë¡ í©ì¤ë¥¼ ë³´ë´ë ¤ê³  물ì´ë?ì´ ì ì? - ë©ì?¼ê³¼ ë¬´ì¨ ì ?ì í ê³ ë ¤í´ì¼íë©°, ì?´ë¬í ì못ë? íì?¼ì? ë¹ëììµëë¤.

ë?ì?¼í ì?íì?ì ì°ë¦¬ì? íí¸ëê° íë­í¤, ê°?ì¥ ë°ë¥´ìë¡ëì? ì¢ì? ì¬ë¡ì?´ë¤. ì°ë¦¬ íìì¤í¸ ì²´ì ì?ì íì©í  ì ìì´ ì°ë¦¬ ì¤ ê·¸ ë구 ê²ì´ê³¼ ííì? ì?ì ë¥¼ ì¬ì©íë ì¬ëì? ì¤í¨ pnixoun ì기 ìíë? ì?ì?í ì±ê³µí  ê²ì?´ê³ , ì°ë¦¬ë¥¼ 죽ì?´ë ¤íë¤ê³  í  ì ì기 ë문ì? ì°ë¦¬ë ìì íì©ë?ë¤
Re: Nou comunicat d'Amadeu Casellas
17 des 2008
Jaz predpostavljati, da vse tiste, s nazaj, kar ste želeli vedeti, kako se stvari bodo spoÅ¡tovane, Ä?e je kaj rekel. Za 10 dni podpisali sporazum, ki je potekala direktorja zdravljenja, v skupini preveÄ? odgovornega ravnanja. Ta sporazum velja za 6 mesecev od trenutka, ko sem priÅ¡el na ta center, kar pomeni, da se izteÄ?e v zaÄ?etku marca, ko smo zaÄ?eli iti na dopust. V zameno bodo dana na delo, da bi lahko Å¡la ven vsak dan v skladu s Ä?lenom 100,2 v zaporu pravila. Ker je ta center je oddelek, ki ga ljudje v teh okoliÅ¡Ä?inah in glede na daljavo in stroÅ¡kov bi morala nositi iti za skupnost Osona (Vic), vsekakor bi morala iti na Barceloni.

Sem poslal v dogovoru z odvetnikom in moj odvetnik, in je upoÅ¡tevala in Joan Tardá, Ä?lana Evropskega raziskovalnega sveta, saj je zadnji dan smo obiskali dejal direktor centra. Zdaj moramo preveriti, ki je sledila, tako da me je voditi.

O moj okrevanje po gladovne stavke, se poÄ?utim veliko bolje, vendar od takrat so ustavili me niso posredovale nobenih dodatnih živil in zdravstvenih storitvah, so storili niÄ?, razen blokiranje obisk zdravnika, ki je Ä?lovek naÅ¡ega zaupanja. Imam pomemben del izterjavo tovariÅ¡e v zaporu, ki mi je dal delež njihove prehrane, najpogosteje jogurt, sadje in testenine. Zdravstvenih storitev, samo mi je dal vitamine v obliki tablet, ampak kot sem rekla, poÄ?utim se zelo dobro in priÄ?akujejo, da bodo preživeli teh 90 dni.

Po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da je proti mojim odvetnikom, Diana Reig in moj odvetnik, Francesc Arnau, odpreti datoteke s lažnih obtožb o desmofylakon zaporu v bolniÅ¡nici Terrassa. Te datoteke se nahajajo v baru Lérida, Terrassa in Barceloni, ki je razlog, zakaj sem vas prosim, da neprekinjeno poÄiljanje faksov, e-mail in kaj menite, je primerno, in da obsodijo teh lažnih datotek.

V enakem stanju je naÅ¡ partner Francois, v zaporu Dober primer v Barceloni. Ne moremo dovoliti v faÅ¡istiÄ?ne sistem za cenzuro in ustrahovati tiste od nas, ki govorijo, da z uporabo svobode izražanja, ki ni pnixoun, niti bo kdaj uspelo, ker za to bi morala ubiti nas in ne bomo bo omogoÄ?ilo


Saya berasumsi bahwa semua mereka yang kembali, Anda ingin tahu bagaimana sesuatu akan dihormati jika apa yang dikatakan. Selama 10 hari telah menandatangani perjanjian, yang berlangsung direktur perawatan, grup tindakan terlalu bertanggung jawab. Kesepakatan ini berlaku selama 6 bulan dari waktu saya datang ke pusat ini, yang artinya berakhir pada awal Maret, ketika kami mulai keluar pada meninggalkan. Sebagai gantinya mereka akan menempatkan tenaga kerja untuk dapat melaut setiap hari sesuai dengan Pasal 100,2 dari aturan penjara. Sejak pusat ini ada bagian untuk menjaga orang-orang di bawah ini diberikan keadaan dan jarak dan harus menanggung biaya untuk pergi ke masyarakat Osona (Jakarta), benar-benar harus pergi ke Barcelona.

Saya dikirim perjanjian untuk seorang pengacara dan pengacara saya, dan telah diambil catatan dan Joan tarda, anggota dari ERC, karena hari terakhir kami dikunjungi kata direktur pusat. Sekarang kami harus memverifikasi yang diikuti, sehingga untuk saya.

Tentang saya pemulihan setelah mogok makan, saya merasa lebih baik, tapi sejak itu mereka berhenti me tidak diberikan tambahan makanan dan pelayanan medis telah dilakukan apa-apa, selain dari memblokir kunjungan dari dokter yang adalah seorang yang kami percaya. Saya memiliki sebuah bagian penting dari pemulihan comrades di penjara yang memberikan saya berbagi makanan mereka, kebanyakan yogurt, buah dan pasta. Sedangkan layanan hanya memberi saya vitamin dalam bentuk tablet, tetapi saya sebagai berkata, saya merasa cukup baik dan berharap untuk menghabiskan 90 hari ini.

Di sisi lain, kita harus tidak lupa bahwa terhadap pengacara saya, Diana Reig dan pengacara saya, Francesc Arnau, membuka file dengan tuduhan palsu dari penjara desmofylakon Terrassa di rumah sakit. File tersebut terletak di bar Lérida, dan Terrassa Barcelona, yang mengapa saya meminta Anda untuk mengirimkan fax, e-mail Anda dan mempertimbangkan apa yang sesuai, dan untuk mengutuk file ini palsu.

Di negara yang sama adalah mitra kami FRANKI, di penjara Contoh yang baik dari Barcelona. Kami tidak dapat membolehkan dalam sistem fasis untuk memeriksa dan mengancam orang-orang dari kami yang berbicara menggunakan bahwa kebebasan berekspresi yang gagal untuk pnixoun, dan tidak akan pernah berhasil, karena harus dilakukan untuk membunuh kami dan kami tidak akan memungkinkan


Tôi giả Äá»nh rằng tất cả những ngÆ°á»?i có trá» lại, bạn muá»n biết cách Äiá»?u sẽ Äược tôn trá»?ng, nếu những gì Äã nói. Cho 10 ngày ký kết má»t thá»?a thuận, mà Äã diá»n ra các giám Äá»c Äiá»?u trá», các nhóm chá»u trách nhiá»m hành Äá»ng quá. Thá»?a thuận này là hợp lá» trong 6 tháng ká» từ thá»?i gian tôi Äến trung tâm này, mà có nghÄ©a là nó hết hạn trong Äầu tháng Ba, khi chúng tôi bắt Äầu Äi trên Äá» lại. Trong trá» lại há»? sẽ ÄÆ°a lao Äá»ng Äá» có thá» Äi ra má»i ngày theo quy Äá»nh tại Ä?iá»?u 100,2 quy Äá»nh của nhà tù. Ká» từ trung tâm này còn có má»t phần Äá» giữ cho ngÆ°á»?i dân trong những trÆ°á»?ng hợp này và cho các xa và các chi phí phải chá»u Äá» Äi Äến các cá»ng Äá»ng của Osona (Vic), chắc hẳn nó nên Äi Barcelona.

Tôi Äã gá»­i hợp Äá»ng Äá» má»t luật sÆ° và luật sÆ° của tôi, và Äã chụp Äược lÆ°u ý và Joan Tardà, má»t thành viên của ERC, bá»i vì những ngày cuá»i cùng chúng tôi nói rằng: viếng thÄm của giám Äá»c trung tâm. Bây giá»? chúng tôi phải xác minh rằng, sau, cÅ©ng nhÆ° Äá» giữ cho tôi.

Giá»i thiá»u vá»? tôi phục há»i sau khi Äói Äình công, tôi cảm thấy tá»t hÆ¡n nhiá»?u, nhÆ°ng từ Äó, chúng tôi không ngừng Äược cung cấp thêm bất cứ thức Än và các dá»ch vụ y tế Äã làm gì, ngoài ngÄn chặn các truy cập của má»t bác sÄ© ngÆ°á»?i là má»t con ngÆ°á»?i của chúng tôi tin tÆ°á»ng. Tôi có má»t phần quan trá»?ng của viá»c phục há»i của Äá»ng chí trong nhà tù ai Äã cho tôi má»t chia sẻ của há»? thức Än, chủ yếu là da ua, trái cây và pasta. Các dá»ch vụ y tế không chá» cho tôi sinh tá» viên trong toàn, nhÆ°ng nhÆ° tôi nói, tôi cảm thấy tÆ°Æ¡ng Äá»i tá»t, và những chi tiêu Äá» chá»? 90 ngày.

Mặt khác, chúng ta phải không quên rằng cùng luật sÆ° của tôi, Diana Reig và luật sÆ° của tôi, Francesc Arnau, má» các tá»p tin vá»i giả tá» cáo của desmofylakon tù trong bá»nh viá»n Terrassa. Những tập tin này Äược Äặt tại quầy bar Lerida, Terrassa và Barcelona, Äó là lý do tại sao tôi yêu cầu bạn liên tục gá»­i faxes, e-mail và xem xét những gì bạn thích hợp, và ÄỠán những sai file.

Trong cùng má»t tiá»u bang của chúng tôi là Äá»i tác FRANKI, á» trại giam Má»t ví dụ của Barcelona. Chúng tôi có thá» không cho phép trong má»t fascist há» thá»ng, Äá» censor và hÄm doạ những ngÆ°á»?i của chúng tôi có khả nÄng nói bằng cách sá»­ dụng tá»± do ngôn luận rằng những ngÆ°á»?i không pnixoun, cÅ©ng không bao giá»? sẽ thành công, bá»i vì Äá» làm nên giết chúng tôi và chúng tôi không sẽ cho phép


×?× × ×× ×× ×©×× ×?×× ×¢×? ×××, ×?×ª× ×¨××¦× ××עת ××× ××ר××? ×××× ×××× ×?×? ×× ×©× ×?×ר. ×××©× 10 ××××? ×ת×× ×¢× ×ס××?, ×?שר ×תק×××× ×× ×× ××פ××, ××?×ר×?× ×¢× ×¤×¢×××ת ×ק×××¦× ××?. ×ס××? ×× ××× × ×ת×קף × -6 ×××ש××? ×ר××¢ ש×××¢×ª× × '×ר×× ××, ××××ר, ×× ×¤× ×ת×××ת ×רץ, ××?שר ×?× × ×ת×××××? ×צ×?ת ×××פש×. ×ת×××¨× ××? ××× ××¡× ××¢××××, ×¢× ×נת ××××ת ×ס××× ×צ×?ת ×× ×××? ××ת×?×? ×סע××£ 100.2 ××××××? ×©× ××××?. ××?× ×ר×× ×× ×§×××? ××× ×ש××ר ×¢× ×?נש××? ×נס×××ת ×?×× ××× ××× ××ר×ק ×?××ר ×ש×?ת ××¢××××ת ×××ת ק×××ת Osona (××ק), ×××? ×××? ספק צר×× ×××ת ×רצ××× ×.

ש×××ª× ×?ת ××ס××? ××× ×××פ×ש ×¢×? ×¢××¨× ××× ×?× ××¢××¨× ×××× ×©××, ××?ת ×ק×× ××¢×¨× Tardà × × '××?×, ××ר ×©× ERC, ×× ××××? ××?×ר×× ×××§×¨× ×?× × ×?×ר ר×?ש ××ר××. ×¢×ש×× ×?× ×× × ×¦×¨××××? ×××××? ש××?×ר ×××, ××× ××ש×?×ר ×?×ת×.

×¢× ×ת×?×שש×ת ××?×ר ש××תת ×רע×, ×?× × ×ר×××©× ×ר×× ××תר ×××, ×?×× ××?× ××? ×¢×¦×¨× ×?××ª× ××? ס×פק פר×××? ××ש××? ×?××× ×©×ר×ת××? רפ××?×××? ×¢×©× ××××?, ×××× ××ס×? ×?ת ×××ק×ר ×©× ×¨×פ×? ש×××? ×?×ש ×?××× ×©×× ×. ×ש ×× ××ק ×ש×× ×©× ×ת×?×שש×ת ×©× comrades ××××? ×× × ×ª× ×× ×?ת ×××§× ×©× ××××, ××¢×קר ××××ר×, פ×ר×ת, פס××. ×¢× ×©×ר×ת××? רפ××?×××? רק × ×ª× ×× ×××××× ××? ×-Tablet צ×ר×, ×?×× ××× ×©×?×רת×, ×?× × ×ר××ש ×× ××× ××?× × ×צפ××? ×××צ××? ×?×× 90 ××××?.

××¦× ×©× ×, ×?× ×× × ×ש××× ×× × ×× ×¢××¨× ×××× ×©××, ×××?× × Reig × ××¢××¨× ×××× ×©××, Francesc Arnau, ×¤×ª× ×§×צ××? ×¢×? ××?ש××ת ש×××? desmofylakon ×××××? ×××ת ××××? ×ר×?ס×. ק×צ××? ×?×× ×××ק×××? ××× ×××?ר ×ר×××, ×ר×?×¡× ××?ת ×רצ××× ×, ×××× ×?× × ×©××?× ×?××ª× ××?××¤× ×¨×¦××£ ××× ×ש××× ×¤×§×¡××?, ×××?ר ×?×ק×ר×× ×, ××× ×× ×× ×××, ××¢× ×נת ××רש××¢ שקר ק×צ××? ×?××.

××?××ª× ×××× × ×××? ש×תפ×× × FRANKI, ××××? ××××× ×××× ×©× ×רצ××× ×. ×?× ×× × ××? ××××××? ××?פשר פש×ס×× ×ת×× ××ער×ת ××× ×צנ×ר ×?× ×פ××× ×?×× ××?××ª× × ××××ר××? ×× ×©×××ש ×××פש ×××××× ×?שר × ××©× pnixoun, ×××? ×××× ×?× ×¤×¢×? ××צ×××, ×× ×¦×¨×× ×עש×ת ××× ××ר×× ×?××ª× × ××?× ×× × ××? ××?פשר


ÙØ£Ù?ترض Ø£Ù ÙÙ ÙØ°Ù Ùع اÙظÙر Ø ÙÙت ترÙد أ٠تعرÙ? ÙÙÙ? ستÙÙ٠اÙاÙÙر اذا Ùا ÙاÙت تحترÙ. ÙÙدة 10 Ø£Ùا٠ÙÙعت اتÙ?اÙا Ø Ø§Ùت٠ÙÙعت اÙÙعاÙÙØ© Ù٠اÙÙدÙر Ø ÙÙجÙÙعة اÙعÙÙ ÙسؤÙÙØ© Ø£Ùضا. ÙÙذا اÙاتÙ?ا٠سارÙØ© اÙÙÙ?عÙÙ ÙÙدة 6 أشÙر Ù٠اÙÙÙت اÙذ٠جئت Ø¥ÙÙ Ùذا اÙÙرÙز Ø ÙÙÙ Ùا ÙعÙ٠أÙÙا تÙتÙÙ Ù?٠أÙائ٠آذار / Ùارس Ø Ø¹ÙدÙا Ùبدأ Ù?٠اÙخرÙج Ù?٠إجازة. ÙÙ?٠اÙÙÙاب٠سÙÙ? Ùضع اÙعÙÙ Ù٠أج٠أ٠تÙÙÙ Ùادرة عÙ٠اÙخرÙج ÙÙ ÙÙÙ ÙÙ?Ùا ÙÙÙادة 100.2 ÙÙ ÙÙائح اÙسجÙ. ÙÙظرا ÙØ£Ù Ùذا اÙÙرÙز ÙÙا٠Ù?رعا ÙإبÙاء اÙÙاس Ù?٠ظ٠Ùذ٠اÙظرÙÙ? ÙÙظرا Ùبعد اÙÙساÙ?Ø© ÙاÙتÙاÙÙÙ? اÙت٠ÙÙبغ٠أ٠تتحÙ٠اÙØ°Ùاب Ø¥Ù٠اÙÙجتÙع ÙÙ Osona (Ù?ÙتÙرÙا) Ø ÙÙ٠اÙÙؤÙد Ø£ÙÙ Ùجب ا٠تذÙب اÙ٠برشÙÙÙØ©.

Ø£Ùا أرسÙت Ø¥Ù٠اتÙ?ا٠ÙبÙد٠ÙÙÙ Ùحا٠ÙÙØ­Ø§Ù Ø ÙعÙÙا ÙجÙا٠Tardà Ø ÙÙ٠عض٠ÙÙس٠اÙإغاثة Ù?٠حاÙات اÙØ·Ùارئ Ø Ùأ٠آخر ÙÙ٠زرÙا ÙÙا٠ÙدÙر اÙÙرÙز. اÙØ¢Ù ÙدÙÙا ÙÙتحÙÙ Ù٠اÙت٠تÙت Ø°ÙÙ Ø ÙØ°ÙÙ ÙإبÙاء ÙÙ.

ع٠بÙد٠اÙاÙتعاش بعد اÙإضراب ع٠اÙØ·Ø¹Ø§Ù Ø Ø£Ø´Ø¹Ø± بتحس٠ÙبÙر Ø ÙÙÙÙ ÙÙØ° Ø°Ù٠اÙØ­Ù٠تÙÙÙ?ت Ù٠أÙÙا Ù٠تÙد٠أ٠اÙإضاÙ?ÙØ© Ù?٠اÙغذاء ÙاÙخدÙات اÙطبÙØ© Ù٠تÙ?ع٠شÙئا Ø Ù?ضÙا ع٠عرÙÙØ© زÙارة ÙÙطبÙب اÙØ°Ù Ù٠رج٠ÙÙ Ø«ÙتÙا. ÙÙد جزءا ÙاÙا Ù٠اÙاÙتعاش Ù٠رÙ?اÙÙ Ù?٠اÙسج٠اÙØ°ÙÙ ÙدÙÙا Ù٠حصة Ù٠اÙغذاء Ø ÙÙعظÙÙÙ Ù٠اÙÙب٠اÙØ²Ø¨Ø§Ø¯Ù Ø ÙاÙÙ?ÙاÙÙ ÙاÙÙعÙرÙÙØ©. اÙخدÙات اÙطبÙØ© Ù?ÙØ· ÙÙد٠ÙÙ Ù?Ù Ø´Ù٠أÙراص اÙÙ?ÙتاÙÙÙات Ø ÙÙÙÙ ÙÙا ÙÙت Ø Ø£Ø´Ø¹Ø± بشÙ٠جÙد Ø ÙÙتÙÙع ÙÙذ٠تÙÙ?Ù 90 ÙÙÙا.

ÙÙ?٠اÙÙÙØ§Ø¨Ù Ø Ùجب Ø£Ùا ÙÙس٠أ٠بÙد٠ضد ÙØ­Ø§Ù Ø ÙدÙاÙا Reig بÙد٠ÙØ­Ø§Ù Ø Ù?راÙسÙس آرÙÙ Ø Ùع Ù?تح ÙÙÙ?ات اÙاتÙاÙات اÙباطÙØ© ÙÙdesmofylakon تÙراسا Ù?Ù ÙستشÙ?٠اÙسجÙ. ÙتÙع Ùذ٠اÙÙÙÙ?ات Ù?Ù ÙÙابة اÙÙحاÙÙÙ Ù?Ù ÙÙرÙدا Ø ØªÙراسا ÙبرشÙÙÙØ© Ø ÙÙذا Ù٠اÙسبب اطÙب ÙÙÙÙ coño como mola el traductor del google باستÙرار إرسا٠رسائ٠اÙÙ?اÙس ÙاÙبرÙد اÙاÙÙترÙÙÙ ÙÙÙ٠اÙÙظر Ù?Ù ÙÙاسبة Ùا Ø ÙÙاذبة ÙإداÙØ© Ùذ٠اÙÙÙÙ?ات.

Ù?٠دÙÙØ© Ùاحدة Ù٠شرÙÙÙا FRANKI Ø Ù?٠اÙسج٠ÙØ®Ùر Ùثا٠عÙ٠برشÙÙÙØ©. ÙÙØ­Ù Ùا ÙÙÙ٠أ٠ÙسÙØ­ ÙÙÙ?اشÙØ© Ù?Ù Ùظا٠ÙÙراÙبة ÙتخÙÙÙ? ÙÙØ°Ù٠باستخدا٠أ٠ÙتÙÙÙ Ù?٠حرÙØ© اÙتعبÙر اÙØ°Ù Ù?Ø´Ù Ù?Ù pnixoun Ø ÙÙ٠تÙجح Ø£Ù ÙÙت ÙØ¶Ù Ø ÙØ£Ù Ùا ÙÙبغ٠ÙÙتÙÙا ÙÙØ­Ù Ùا ÙسÙسÙØ­
Sindicat Terrassa