Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: criminalització i repressió : educació i societat
solidaritat militant a tots els que lluiten cada dia per una universitat pública, gratuїta, de masses i de qualitat
07 des 2008
Enviamos un comunicado de solidaridad con los estudiantes de Barcelona que luchan contra el Proceso de Bolonia y que, como nosotros, han ocupado la universidad y luchan cada día para frenar estas leyes que destruyen la universiad pública.
Han passat quasi deu anys de la signatura de la Declaració de Bolonya, primer pas del considerat "Procés de Bolonya", que proposava construїr un Espai Europeu d'Instrucció Superior amb el fi de fer de l'Unió Europea "l'economia basada en l'ensenyament més competitiu del món". Des de llavors estudiants, treballadors i professors s'han oposat a tal procés i a la seva expressió directa basada en 3 eixos: la reestructuració de la didàctica i l'introducció del crèdit formatiu que reprodueixen l'ideologia dominant; l'augment de les taxes i la disminució de les beques que fomenten la selecció de classe en l'accés als estudis; i l'acceleració del procés de privatització que ha portat al finançament privat massificat i a l'ingrés d'empreses en els Consells d'Administració de les Universitats.

Els diferents governs de la UE no han tingut por d'utilitzar les forces repressives en la tentativa d'aturar aquesta força que s'organitzava, i ràpidament prenia consciència de la seva pròpia condició. Els últims episodis mostren altra vegada l'unitat d'acció dels diversos governs: les denúncies arrivades als companys de Roma pels fets a Piazza Navona (el 29 d'octubre, el govern va infiltrar en una manifestació contra la llei 133 i el decret 137, formacions feixistes que van provar d'utilitzar la violència fίsica contra estudiants d'institut i van ser expulsats per part de companys) responen al mateix fi que les càrregues contra els estudiants a Barcelona el 20 de novembre i la detenciό d'un dels manifestants (que per fortuna va durar poques hores). En aquella data es va realitzar una manifestaciό contra el procés de Bolonya, per expressar la disconformitat amb el projecte que portarà a la definitiva destrucciό de l'ensenyament públic.

Des de Nàpols expresem la nostra solidaritat militant a tots els que lluiten cada dia per una universitat pública, gratuїta, de masses i de qualitat.Contra tota repressió!

Aturem el procés de Bolonya!

La lluita és l'únic camí!Collettivo Autorganizzato Universitario

coll.autorg.universitario ARROBA gmail.com

http://collettivorientale.noblogs.org
Sono passati ormai quasi dieci anni dalla stesura della Dichiarazione di Bologna, primo passaggio del cosiddetto "Processo di Bologna", che si proponeva di costruire uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore con l'obiettivo di fare dell'Unione Europea "l'economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo". Da allora studenti, lavoratori, ricercatori e dottorandi si sono battuti contro tale processo e contro le sue espressioni dirette: la ristrutturazione della didattica (anche attraverso il credito formativo) sempre più strumento di riproduzione dell'ideologia dominante; l'inasprimento della selezione di classe, fatto di innalzamento delle tasse studentesche, della diminuzione delle borse di studio e di numeri chiusi; l'accelerazione del processo di privatizzazione tramite, ad esempio, l'ingresso delle imprese nei Consigli di Amministrazione e il finanziamento agli atenei sempre più massiccio da parte delle stesse.

I vari governi dell'Ue non hanno avuto timore di utilizzare anche le forze repressive nel tentativo di bloccare queste forze che andavano organizzandosi e prendendo rapidamente coscienza della propria condizione. Gli ultimi episodi mostrano ancora una volta l'unità d'azione dei vari governi: le denunce arrivate ai compagni di Roma per i fatti di Piazza Navona [il 29 ottobre il governo ha infiltrato una manifestazione contro la legge 133 ed il decreto 137 per mezzo di formazioni fasciste che hanno cercato di usare la vile violenza (che gli è propria) contro studenti delle scuole superiori e sono stati prontamente cacciati dai compagni] si affiancano alle cariche della polizia contro gli studenti a Barcellona il 20 novembre ed alla detenzione (per fortuna durata solo qualche ora) di uno dei manifestanti. In quella data si è realizzata una grande manifestazione contro il processo di Bologna volta a ribadire la totale contrarietà al progetto di definitiva distruzione dell'istruzione pubblica.

Qui da Napoli esprimiamo la nostra solidarietà militante a coloro che lottano quotidianamente per un'università pubblica, gratuita, di massa e di qualità.Contro ogni repressione!

Blocchiamo il Processo di Bologna!

La lotta è l'unico cammino!Collettivo Autorganizzato Universitario

coll.autorg.universitario ARROBA gmail.com

http://collettivorientale.noblogs.org

This work is in the public domain
Colera camping CNT