Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: educació i societat
Comunicat des de Nàpols de Solidaritat amb els estudiants en lluita
26 nov 2008
Han passat quasi deu anys de la signatura de la Declaració de Bolonya, primer pas del considerat âProcés de Bolonyaâ?, que proposava construÑr un Espai Europeu dâInstrucció Superior amb el fi de fer de lâUnió Europea âlâeconomia basada en lâensenyament més competitiu del mónâ?. Des de llavors estudiants, treballadors i professors sâhan oposat a tal procés i a la seva expressió directa basada en 3 eixos: la reestructuració de la didàctica i lâintroducció del crèdit formatiu que reprodueixen lâideologia dominant; lâaugment de les taxes i la disminució de les beques que fomenten la selecció de classe en lâaccés als estudis; i lâacceleració del procés de privatització que ha portat al finançament privat massificat i a lâingrés dâempreses en els Consells dâAdministració de les Universitats.
Els diferents governs de la UE no han tingut por dâutilitzar les forces repressives en la tentativa dâaturar aquesta força que sâorganitzava, i ràpidament prenia consciència de la seva pròpia condició. Els últims episodis mostren altra vegada lâunitat dâacció dels diversos governs: les denúncies arrivades als companys de Roma pels fets a Piazza Navona (el 29 dâoctubre, el govern va infiltrar en una manifestació contra la llei 133 i el decret 137, formacions feixistes que van provar dâutilitzar la violència fίsica contra estudiants dâinstitut i van ser expulsats per part de companys) responen al mateix fi que les càrregues contra els estudiants a Barcelona el 20 de novembre i la detenciÏ dâun dels manifestants (que per fortuna va durar poques hores). En aquella data es va realitzar una manifestaciÏ contra el procés de Bolonya, per expressar la disconformitat amb el projecte que portarà a la definitiva destrucciÏ de lâensenyament públic.
Des de Nàpols expresem la nostra solidaritat militant a tots els que lluiten cada dia per una universitat pública, gratuÑta, de masses i de qualitat.

Contra tota repressió!
Aturem el procés de Bolonya!
La lluita és lâúnic camí!

Collettivo Autorganizzato Universitario
coll.autorg.universitario ARROBA gmail.com
http://collettivorientale.noblogs.org







Sono passati ormai quasi dieci anni dalla stesura della Dichiarazione di Bologna, primo passaggio del cosiddetto âProcesso di Bolognaâ?, che si proponeva di costruire uno Spazio Europeo dellâIstruzione Superiore con lâobiettivo di fare dellâUnione Europea âlâeconomia basata sulla conoscenza più competitiva del mondoâ?. Da allora studenti, lavoratori, ricercatori e dottorandi si sono battuti contro tale processo e contro le sue espressioni dirette: la ristrutturazione della didattica (anche attraverso il credito formativo) sempre più strumento di riproduzione dellâideologia dominante; lâinasprimento della selezione di classe, fatto di innalzamento delle tasse studentesche, della diminuzione delle borse di studio e di numeri chiusi; lâaccelerazione del processo di privatizzazione tramite, ad esempio, lâingresso delle imprese nei Consigli di Amministrazione e il finanziamento agli atenei sempre più massiccio da parte delle stesse.
I vari governi dellâUe non hanno avuto timore di utilizzare anche le forze repressive nel tentativo di bloccare queste forze che andavano organizzandosi e prendendo rapidamente coscienza della propria condizione. Gli ultimi episodi mostrano ancora una volta lâunità dâazione dei vari governi: le denunce arrivate ai compagni di Roma per i fatti di Piazza Navona [il 29 ottobre il governo ha infiltrato una manifestazione contro la legge 133 ed il decreto 137 per mezzo di formazioni fasciste che hanno cercato di usare la vile violenza (che gli è propria) contro studenti delle scuole superiori e sono stati prontamente cacciati dai compagni] si affiancano alle cariche della polizia contro gli studenti a Barcellona il 20 novembre ed alla detenzione (per fortuna durata solo qualche ora) di uno dei manifestanti. In quella data si è realizzata una grande manifestazione contro il processo di Bologna volta a ribadire la totale contrarietà al progetto di definitiva distruzione dellâistruzione pubblica.
Qui da Napoli esprimiamo la nostra solidarietà militante a coloro che lottano quotidianamente per unâuniversità pubblica, gratuita, di massa e di qualità.

Contro ogni repressione!
Blocchiamo il Processo di Bologna!
La lotta è lâunico cammino!

Collettivo Autorganizzato Universitario
coll.autorg.universitario ARROBA gmail.com
http://collettivorientale.noblogs.org

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa