Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: globalització neoliberal : laboral : especulació i okupació
LA CGT Davant la CRISI Administració Local: CRISI PER A QUI?
19 nov 2008
LA CGT DAVANT LA CRISI

ADMINISTRACIÓ LOCAL: CRISI PER A QUI?
azagracrisis.jpg
Malgrat que els nostres polítics governants han trigat a reconèixer la situació de crisi, tots ells, ja siguin dâun color o altre, sâhan apuntat ràpidament a aplicar mesures pressupostàries restrictives que empitjoren les condicions laborals del personal al servei de lâadministració i tenen un impacte directe en la qualitat dels serveis públics.

Els últims anys, amb lâobsessió de tancar els pressupostos municipals amb dèficit 0, lâadministració pública ha oblidat que la seva finalitat és donar un servei de qualitat als seus ciutadans, emprant una visió netament neoliberal dâacord a les tendències de lâEuropa del capital. Entenem que en temps de crisi, lâadministració local ha de fomentar lâocupació pública i mantenir els drets laborals dels empleats municipals

Els equips de govern municipals apliquen polítiques laborals i socials que beneficien als propis partits polítics i als sectors empresarials afins que els hi donen suport i financen les seves campanyes; en definitiva practiquen el âclientelismeâ? polític que garanteix la continuïtat en el càrrec. No importa el ciutadà, sinó mantenir la âpoltronaâ? amb un sou milionari. El municipalisme democràtic deixa pas a la partidocràcia.

Què està passant a lâadministració local?

1.     Sâadapten les estructures orgàniques en funció dels càrrecs a nomenar i no de les necessitats de la ciutadania
2.     Hi ha un excés de càrrecs de confiança amb funcions i sous dâalt directiu dins lâadministració, obviant els principis constitucionals dâigualtat, mèrit, capacitat i publicitat en lâaccés a la funció pública
3.     âPelotazosâ? als pressupostos municipals per a increments a lâentorn dâun 30% de salaris de polítics i càrrecs de confiança
4.     Sâelaboren pressupostos orientats a la propaganda política del partit governant malgastant diners públics com ara: premsa, mòbils, dietes, vehicles oficials, dinars, protocols i inauguracions fastuoses
5.     A més privatització, més precarietat laboral i salarial: sâexternalitzen els serveis públics, degradant la seva qualitat, adjudicant els treballs a empreses afins que suposen un major cost en la prestació del servei i empitjora les condicions de treball del personal contractat.
6.     La gestió pública del sector privat implica, evidentment, no donar un servei social sinó buscar un benefici a costa de les condicions laborals del seus treballadors. Sâaplica la directiva Bolkestein, âpatente de corsoâ?, per a desmuntar el que encara resta del sector públic amb la colâ¢laboració del poder polític
7.     Es paralitza la negociació colâ¢lectiva amb lâexcusa de la crisi. Lâestratègia dels ajuntaments és escudar-se en lâassessorament tècnic de la Diputació. Aquest assessorament, políticament interessat en la recerca dâun conveni únic i a la baixa va en contra dels interessos dels/de les treballadors/es de lâadministració. Aquest model de conveni únic només beneficia als sindicats burocratitzats i alineats als partits polítics en detriment de la legítima representació sindical local. Conveni únic=Sindicat únic?


Quines són les conseqüències dâaquestes polítiques municipals?

1.     Després de 30 anys de municipalisme âdemocràticâ? encara prima lâobjectiu electoralista del partit governant per damunt de les necessitats reals dels ciutadans.
2.     Es genera ocupació âa ditâ? i partidista vetant a la ciutadania, en especial als joves, la possibilitat dâaccedir a un lloc de treball públic.
3.     Els funcionaris accedeixen a la funció pública mitjançant processos selectius i amb retribucions fruit de la negociació colâ¢lectiva. La âcastaâ? privilegiada de càrrecs de confiança, que exerceixen lâalta direcció dels serveis municipals, accedeix per la seva fidelitat política i no per la seva professionalitat. Seâls assigna grans salaris, adjudicats arbitràriament pel polític de torn. Aquesta situació degrada els serveis públics.
4.     Una gran part dels diners públics, que paguem entre tots, es malgasten sense control sindical ni social en detriment de despeses socials.
5.     Lâexternalització i la gestió indirecta precaritza el treball i té com a conseqüències immediates:
⢠    Prestamisme laboral: utilització dâespais i materials públics per persones alienes a lâadministració
⢠    Dobles escales salarials
⢠    Jornades laborals amb âflexibilitat horàriaâ? imposada que fan impossible la conciliació de la vida laboral i familiar
⢠    Generació de milers dâhores extres que correspondrien a llocs de treballs públics amb jornades senceres. Lâadministració no genera ocupació pública
⢠    Increment de la sinistralitat laboral per la manca de la vigilància en la prevenció dels riscos laborals

Propostes de la CGT davant la crisi:

1.     Basta de nepotisme democràtic. No als nomenaments a dit i sí a lâaccés transparent a la funció pública
2.     Elaborar pressupostos socials front a pressupostos de lâinterés del capital, que atenguin a les necessitats dels ciutadans i mantingui els drets laborals del personal de lâadministració amb la finalitat de donar un servei públic de qualitat.
3.     Limitar el nombre i reduir els salaris dâassessors, directius, càrrecs de confiança i polítics. Sí a salaris dignes per a tothom, no a lâenriquiment a través del càrrec públic.
4.     Més transparència en la gestió dels pressupostos municipals i de les seves empreses que en depenen
5.     Que les polítiques municipals de Promoció econòmica fomentin lâocupació local enlloc de lâocupació partidista
6.     Racionalitzar les hores extres i fomentar lâocupació pública dâaquelles que són estructurals.
7.     Potenciar i desencallar la negociació colâ¢lectiva en base:
⢠    Aconseguir salaris dignes que garanteixin el poder adquisitiu del personal de lâadministració tenint en compte la manipulació política de lâIPC real (gas, electricitat i agua han pujat pel damunt del 10%, productes bàsics ...)
⢠    Aplicar polítiques dâincrements salarials que garanteixin lâequitat retributiva anant reduint el ventall salarial
⢠    Garantir la participació sindical en la confecció de les plantilles i oferta pública que garanteixi la dotació correcte dâefectius a tots els serveis municipals.
⢠    Aconseguir i mantenir les 35 hores de jornada laboral acabant amb la flexibilització i borses horàries en defensa de la creació dâocupació i de la conciliació de la vida laboral i familiar.
⢠    Garantir i fomentar la promoció interna atenent als principis dâigualtat, mèrit, capacitat i publicitat
⢠    Fomentar la jubilació parcial mitjançant la contractació de relleu per fomentar lâocupació


DEFENSEM ELS SERVEIS PÃBLICS PERQUÃ:
⢠    Lâàmbit públic busca la protecció social i la redistribució de la riquesa de forma colâ¢lectiva mentre que el privat busca la rendibilitat, lâeficàcia i la competitivitat des de lâinterés individualista
⢠    Lâàmbit públic ha de garantir la justícia, la igualtat i la solidaritat socials. A lâàmbit privat no hi ha redistribució social i sí explotació laboral.
⢠    Privatitzar un servei públic significa reconèixer el fracàs dels que gestionen lâadministració pública, que són els polítics. Per això calen directius professionals i no polítics fidelitzats
⢠    No acceptem la gestió indirecta dels serveis públics, és a dir, serveis de titulació municipal amb execució privada. Reclamem la municipalització dels serveis públics privatitzats amb lâobjectiu de fomentar lâocupació de qualitat i la millora dels serveis públics que rep la ciutadania

DAVANT LA CRISI, LLUITEM PER UNS SERVEIS PÃBLICS, SOCIALS I DE QUALITAT.


CONFEDERACIÃ GENERAL DEL TREBALL:
Coordinació de Seccions Sindicals dâAdministració Pública Local de Catalunya
Federació dâAdministració pública de Catalunya

This work is in the public domain
Sindicat