Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center

Warning: error_log(/srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/private/log/dadaphp.log): failed to open stream: S’ha denegat el permís in /srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/public/imc_classes/imc_FunctionLibrary.inc on line 494

Warning: error_log(/srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/private/log/dadaphp.log): failed to open stream: S’ha denegat el permís in /srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/public/imc_classes/imc_FunctionLibrary.inc on line 494
Notícies :: mitjans i manipulació
Ha sortit el Catalunya 96
07 abr 2008
www.revistacatalunya.cat
La revista de la CGT de Catalunya (www.cgtcatalunya.cat)
Catalunya96petit.jpg
Portada
No pagarem la seva âcrisiâ. Pintura de Marinus van Reymerswale.

Editorial
Només hi ha un camí: dignitat i lluita.

Reportatge
Davant la seva crisi. Pressupostos Generals de lâEstat 2008: insolidaris i insostenibles. Una aproximació a la realitat sòcio-econòmica actual. Desacceleració o crisi?

Treball-Economia
Acord a Nissan, CGT no hi dóna suport; Improcedent la sanció contra vint treballadors per la invasió de pistes al Prat; Entrevista a la Secció Sindical de CGT a lâHospital Clínic de Barcelona: âLa patronal sempre beneficia el col·lectiu més unit al poderâ?; Els treballadors dels remolcadors de Barcelona decideixen convocar aturades; Campanya de solidaritat des de la CGT de lâAnoia amb els delegats de CGT dâAhlstom Barcelona SAU de Capellades; Alguns resultats dâEleccions; Aposta per donar continuïtat a la lluta del professorat català; La FESIM-CGT ja té una pàgina web operatiuva; El treballadors del Metro convoquen noves jornades de vaga; Nou SP del Sindicat de Sanitat de Barcelona; La FESIM-GT convoca una manifestació el 29 de març a Barcelona en protesta per la situació existent en el sector del Metall; Els conductors dâAutobusos de CGT continuen la lluita pels dos dies de descans setmanal; Deu mil universitaris a Barcleona contra el Pla Bolonya; Vaga contra la precarietat laboral del personal docent i investigador de la UAB; A la Seguretat Social: per una RPT més justa per a tothom; Si la Bossa Sona, Xarxa de finançament pels moviments socials; Els afectats de lâamiant de Rocalla sâorganitzen; El personal de nit de lâhospital Joan XXIII de Tarragona reclama fer festa dos caps de setmana de cada tres.

La Tramuntana. Tema del mes
Per què ens oposem als transgèncis?; Arrenca la campanya Catalunya Lliure de Transgènics; i Per una terra lliure de transgènics, signem la ILP.

La Tramuntana. Entrevista
Entrevista a Josep Manel Busqueta, economista i pastisser: âLa societat capitalista és una societat en permanent conflicteâ?.

La Tramuntana. Convocatòries
Conferència Sindical i Congrés Extraordinari de la CGT a Bilbao; Trobada dâateneus llibertaris i individualitats a València; Conferència de delegats i delegades de la CGT de Catalunya el 13 de març a Barcelona; i Nous cursos de formació contínua 2008 del Centre dâEstudis Sociolaborals.

Sense fronteres
El Govern turc nega la pau al poble kurd; Free Mumia (enfront lâúltima sentència).

Social
Per una Nova Cultura de lâAigua, no als transvasaments!; Prepareu la sal que els transvasistes tornen amb cares noves; A Tarragona, els jutges contra la campanya pel dret a lâavortament; Denunciem la campanya de criminalització de lâavortament; La Barceloneta conta lâespeculació i el âpla dels ascensorsâ; La Barceloneta es rebel·la; El Departament de Medi Ambient renuncia a una protecció real de Collserola; Ara com fa cinc anys: no a la guerra!; La Colomera, amenaçats de desallotjament; Tenim Dret a Tenir Drets: ni exclusió ni discrimincació.

Dinamita de cervell
Notes sobre el problema dâOrwell o com ens enganyen tan fàcilment; Josep Maria Alomà: lâanarquia a Tarragona; La Fundació Seguí renova el seu web; Pàgines web: Rojo y Negro i Revista Catalunya; Homenatge a Salvador Seguí al Raval; Cicle sobre cinema laboral a Can Vies; Primer el paper, després Internet i ara, una tele...; llibres âEl caso Scala. Terrorismo de estado y algo másâ?, âMiedo a la memoriaâ?; i revistes âParaules per la pauâ?, âRojo y Negroâ?, "La Gateta" i "Rosa dels Ventsâ?.

Entrevista
Josep Maria Yago, membre de Tarragona Patrimoni de la Pau: âLa utopia és el motor de les nostres accionsâ?.

Articles d'opinió
Noam Chomsky, Ramon Gras Alomà, Paco Martín, Desiderio Martín, Laia Altarriba, Emili Cortavitarte, Carlus Jové, Ferran Aisa, Pep Cara, Vicent Martínez, Josep Estivill i Jordi Martí Font.
Còmic dâÃ?cido Critico.

This work is in the public domain

Comentaris


Warning: error_log(/srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/private/log/dadaphp.log): failed to open stream: S’ha denegat el permís in /srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/public/imc_classes/imc_FunctionLibrary.inc on line 494

Warning: error_log(/srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/private/log/dadaphp.log): failed to open stream: S’ha denegat el permís in /srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/public/imc_classes/imc_FunctionLibrary.inc on line 494
Re: Ha sortit el Catalunya 96
08 abr 2008
MOLT BE PER LA GENT DEL CATALUNYA.
VISCA TOTS ELS ANARCOSINDICALISMES.
EL 1º DE MAIG TOTS AL CARRER.

Warning: error_log(/srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/private/log/dadaphp.log): failed to open stream: S’ha denegat el permís in /srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/public/imc_classes/imc_FunctionLibrary.inc on line 494

Warning: error_log(/srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/private/log/dadaphp.log): failed to open stream: S’ha denegat el permís in /srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/public/imc_classes/imc_FunctionLibrary.inc on line 494
Re: Ha sortit el Catalunya 96
08 abr 2008
ò ¿¹±­¬± ¼» îððéô û
ñ²¼» ÷°´±³¿¬·¯«» °«¾´·½- «²¿
»²¬®»ª·­¬¿ ¿ ñ¿³ Ã?¸±³­µ§ô ¾¿¶± »´
¬3¬«´±æ þô ´¿ª¿¼± ¼» ½»®»¾®±­ »²
´·¾»®¬¿¼ »­ ³?­ »º·½¿¦ ¯«» »² ´¿­
¼·½¬¿¼«®¿þô »² »´ ¯«» »´ ½±²±½·¼±
´·²¹$·­¬¿ § »­½®·¬±® ¸¿¾´¿ ¼» ´±­
³»½¿²·­³±­ ¼» ´±­ ¯«» ¸¿§ ¼»¬®?­
¼» ´¿ ½±³«²·½¿½·-² ³±¼»®²¿ô § ¯«»
»² ´¿ °®»­»²¬¿½·-² ¼» ¼·½¸¿ »²¬®»ó
ª·­¬¿ ¼»º·²3¿² ¿­3æ þ·²­¬®«³»²¬±
»­»²½·¿´ ¼» ¹±¾·»®²± »² ´±­ °¿3­»­
¼»³±½®?¬·½±­ô ¬¿² ·³°±®¬¿²¬»­ °¿®¿
²«»­¬®±­ ¹±¾·»®²±­ ½±³± ´¿ °®±°¿ó
¹¿²¼¿ »­ ¿ «²¿ ¼·½¬¿¼«®¿þò
�«»­ ¾·»²ô ½±³± ­»¿ ¯«»ô
¼» ´¿­ ®»­°«»­¬¿­ ¼» �¸±³­µ§ô ²· »´
°»®·±¼·­¬¿ øÿ²·»´ û³»¬÷ ²· û
ñ²¼» ÷°´±³¿¬·¯«» ­¿½¿² ´±­ ¶«·ó
½·±­ ½®3¬·½±­ ¯«» ¼»¾»®3¿² ¿°´·½¿®
°¿®¿ ¸¿¾´¿® ¼» ´¿ ¼·½¬¿¼«®¿ ½¿­¬®·­¬¿ô
¸»³±­ ¼»½·¼·¼± ¸¿½»®´± ²±­±¬®±­ò
à ½±²¬·²«¿½·-² ®»°®±¼«½·ó
³±­ ¼·½¸¿ »²¬®»ª·­¬¿ ø´¿­ °®»¹«²¬¿­
ª¿² »²²»¹®·¬¿­§ ´¿­ ®»­°«»­¬¿­ »²
·¬?´·½¿­÷ § ¿´ º·²¿´ «² ¾®»ª» ½±³»²¬¿ó
®·±æ �±¾®» ´±­ ³»¼·±­
¼» ½±³«²·½¿½·-²
ó°»½»³±­ °±® »´ ¿­«²¬± ¼» ´±­
³»¼·±­ ¼» ½±³«²·½¿½·-²ò ò
½·¿ô »² ³¿§± ¼»´ îððëô ½±²
±½¿­·-² ¼»´ ®»º»®7²¼«³ ­±¾®» »´
¬®¿¬¿¼± ¼» ´¿ �±²­¬·¬«½·-²
ë®±°»¿ô ´¿ ³¿§±® °¿®¬» ¼» -®¹¿ó
²±­ ¼» °®»²­¿ »®¿² °¿®¬·¼¿®·±­ ¼»´
þ­3þô § ­·² »³¾¿®¹± ëëû ¼» ´±­
º®¿²½»­»­ ª±¬¿®±² °±® »´ þ²±þò
뻹±ô ´¿ °±¬»²½·¿ ¼» ³¿²·°«´¿ó
½·-² ¼» ´±­ ³»¼·±­ ²± °¿®»½»
¿¾­±´«¬¿ò aí» ª±¬± ¼» ´±­ ½·«¼¿ó
¼¿²±­ ®»°®»­»²¬¿®3¿ ¬¿³¾·7² «²
þ²±þ ¿ ´±­ ³»¼·±­á
ô ¬®¿¾¿¶± ­±¾®» ´¿ ³¿²·°«´¿ó
½·-² ³»¼·?¬·½¿ ± ´¿ ³¿²«º¿½¬«®¿ ¼»´
½±²­»²¬·³·»²¬± ¸»½¸± °±® ü¹¿®¼
û®³¿² § §± ²± ¿¾±®¼¿ ´¿ ½«»­¬·-² ¼»
´±­ »º»½¬±­ ¼» ´±­ ³»¼·±­ »² »´ °&¾´·½±ò
í «² ¿­«²¬± ½±³°´·½¿¼±ô °»®± ´¿­
°±½¿­ ·²ª»­¬·¹¿½·±²»­ ¯«» °®±º«²¼·¦¿²
»² »´ ¬»³¿ ­«¹·»®»² ¯«»ô »² ®»¿´·¼¿¼ô ´¿
·²º´«»²½·¿ ¼» ´±­ ³»¼·±­ »­ ³?­ ·³°±®ó
¬¿²¬» »² ´¿ º®¿½½·-² ¼» ´¿ °±¾´¿½·-² ³?­
»¼«½¿¼¿ò ÿ ³¿­¿ ¼» ´¿ ±°·²·-² °&¾´·½¿
°¿®»½» ³»²±­ ¬®·¾«¬¿®·¿ ¼»´ ¼·­½«®­± ¼»
´±­ ³»¼·±­ò
ñ³»³±­ô °±® »¶»³°´±ô ´¿
»ª»²¬«¿´·¼¿¼ ¼» «²¿ ¹«»®®¿ ½±²¬®¿
î?²æ éëû ¼» ´±­ ²±®¬»¿³»®·½¿²±­ »­¬·ó
³¿² ¯«» í¬¿¼±­ ò·¼±­ ¼»¾»®3¿ °±²»®
º·² ¿ ­«­ ¿³»²¿¦¿­ ³·´·¬¿®»­ § °®·ª·´»ó
¹·¿® ´¿ ¾&­¯«»¼¿ ¼» «² ¿½«»®¼± °±®
ª3¿­ ¼·°´±³?¬·½¿­ò ò½«»­¬¿­ ´´»ª¿¼¿­ ¿ ½¿¾± °±® ·²­¬·¬«¬±­ ±½½·¼»²¬¿´»­ ­«¹·»ó
®»² ¯«» ´¿ ±°·²·-² °&¾´·½¿ ·®¿²3 § ´¿ ¼»
í¬¿¼±­ ò·¼±­ ½±²ª»®¹»² ¬¿³¾·7² »²
¿´¹«²±­ ¿­°»½¬±­ ¼» ´¿ ½«»­¬·-²
²«½´»¿®æ ´¿ ¿°´¿­¬¿²¬» ³¿§±®3¿ ¼» ´¿
°±¾´¿½·-² ¼» ´±­ ¼±­ °¿3­»­ »­¬·³¿ ¯«»
´¿ ¦±²¿ ¯«» ­» »¨¬·»²¼» ¼» í®¿»´ ¿ î?²
¼»¾»®3¿ »­¬¿® ½±³°´»¬¿³»²¬» ¼»­°»¶¿¼¿
¼» ¿®¬»º¿½¬±­ ¼» ¹«»®®¿ ²«½´»¿®ô ½±³ó
°®»²¼·¼±­ ´±­ ¯«» °±­»»² ´¿­ ¬®±°¿­
²±®¬»¿³»®·½¿²¿­ ¼» ´¿ ®»¹·-²ò ø±®¿
¾·»²ô °¿®¿ »²½±²¬®¿® »­¬» ¬·°± ¼» ·²º±®ó
³¿½·-² »² ´±­ ³»¼·±­ô »­ ²»½»­¿®·± ¾«­ó
½¿® ³«½¸± ¬·»³°±ò
ò ½«¿²¬± ¿ ´±­ °®·²½·°¿´»­
°¿®¬·¼±­ °±´3¬·½±­ ¼» ´±­ ¼±­ °¿3­»­ô
²·²¹«²± ¼»º·»²¼» »­¬» °«²¬± ¼» ª·­¬¿ò
Ã?· î?² § í¬¿¼±­ ò·¼±­ º«»®¿²
¿«¬7²¬·½¿­ ¼»³±½®¿½·¿­ »² ½«§± ·²¬»®ó
·±® ´¿ ³¿§±®3¿ ¼»¬»®³·²¿®¿ ®»¿´³»²¬»
´¿­ °±´3¬·½¿­ °&¾´·½¿­ô »´ ¼·º»®»²¼±
¿½¬«¿´ ­±¾®» ´± ²«½´»¿® §¿ »­¬¿®3¿ ­·²
¼«¼¿ ®»­«»´¬±ò ÿ§ ±¬®±­ ½¿­±­ ¿­3ò
ò ´± ¯«» ­» ®»º·»®»ô °±® »¶»³ó
°´±ô ¿´ °®»­«°«»­¬± º»¼»®¿´ ¼» í¬¿¼±­
ò·¼±­ô ´¿ ³¿§±®3¿ ¼» ²±®¬»¿³»®·½¿ó
²±­ ¼»­»¿² «²¿ ®»¼«½½·-² ¼» ´±­ ¹¿­¬±­
³·´·¬¿®»­ § «² ¿«³»²¬±ô °±® »´ ½±²¬®¿ó
®·±ô »² ´±­ ¹¿­¬±­ ­±½·¿´»­ô ½®7¼·¬±­ ±¬±®ó
¹¿¼±­ ¿ ´¿­ ÿ½·±²»­ ò·¼¿­ô ¿§«¼¿
»½±²-³·½¿ § ¸«³¿²·¬¿®·¿ ·²¬»®²¿½·±ó
²¿´ô § °±® &´¬·³±ô ´¿ ¿²«´¿½·-² ¼» ´¿­
¾¿¶¿­ ¼» ·³°«»­¬±­ ¼»½·¼·¼¿­ °±® »´ °®»ó
­·¼»²¬» û±®¹» Ãò ë­¸ ¿ º¿ª±® ¼» ´±­
½±²¬®·¾«§»²¬»­ ³?­ ®·½±­ò
ò ¬±¼±­ »­¬±­ ¿­«²¬±­ ´¿ °±´3ó
¬·½¿ ¼» ´¿ Ã?¿­¿ ô¿²½¿ »­ ¬±¬¿´³»²¬»
½±²¬®¿®·¿ ¿ ´±­ ®»½´¿³±­ ¼» ´¿ ±°·²·-²
°&¾´·½¿ò �»®± ´¿­ »²½«»­¬¿­ ¯«» ®»ª»´¿²
»­¬¿ ±°±­·½·-² °&¾´·½¿ °»®­·­¬»²¬» ®¿®¿ó
³»²¬» ­±² °«¾´·½¿¼¿­ »² ´±­ ³»¼·±­ò í
¼»½·®ô ¿ ´±­ ½·«¼¿¼¿²±­ ­» ´»­ ¬·»²» ²±
­±´¿³»²¬» ¿°¿®¬¿¼±­ ¼» ´±­ ½»²¬®±­ ¼»
¼»½·­·-² °±´3¬·½¿ô ­·²± ¬¿³¾·7² ­» ´»­
³¿²¬·»²» »² ´¿ ·¹²±®¿²½·¿ ¼»´ »­¬¿¼±
®»¿´ ¼» »­¬¿ ³·­³¿ ±°·²·-² °&¾´·½¿ò
è·­¬» «²¿ ·²¯«·»¬«¼ ·²¬»®²¿ó
½·±²¿´ ®»´¿¬·ª¿ ¿´ ¿¾·­³¿´ þ¼±¾´» ¼7º·ó
½·¬þ ¼» í¬¿¼±­ ò·¼±­æ »´ ¼7º·½·¬
½±³»®½·¿´ § »´ ¼7º·½·¬ °®»­«°«»­¬¿´ò
ø±®¿ ¾·»²ô »­¬±­ ­±´± »¨·­¬»² »² »­¬®»ó
½¸¿ ®»´¿½·-² ½±² «² ¬»®½»® ¼7º·½·¬æ »´
¼7º·½·¬ ¼»³±½®?¬·½±ô ¯«» ²± ¼»¶¿ ¼»
¿¸±²¼¿®­»ô ²± ­±´¿³»²¬» »² í¬¿¼±­
ò·¼±­ô ­·²± ¼» ³±¼± ³?­ ¹»²»®¿´ »²
»´ ½±²¶«²¬± ¼»´ ³«²¼± ±½½·¼»²¬¿´ò
�¿¼¿ ª»¦ ¯«» ­» ´» °®»¹«²¬¿ ¿ «²
°»®·±¼·­¬¿ »­¬®»´´¿ ± ¿ «² °®»­»²¬¿ó
¼±® ¼» «² ¹®¿² ²±¬·½·»®± ¬»´»ª·­·ª±
­· ­«º®» ¼» °®»­·±²»­ô ­· ´» ¸¿ °¿­¿ó
¼± ¯«» ´± ½»²­«®»²ô 7´ ½±²¬»­¬¿
¯«» »­ ½±³°´»¬¿³»²¬» ´·¾®»ô ¯«»
»¨°®»­¿ ­«­ °®±°·¿­ ½±²ª·½½·±²»­ò
a�-³± º«²½·±²¿ »´ ½±²¬®±´ ¼»´
°»²­¿³·»²¬± »² «²¿ ­±½·»¼¿¼
¼»³±½®?¬·½¿á ò ´± ¯«» ®»­°»½¬¿ ¿
´¿­ ¼·½¬¿¼«®¿­ ´± ­¿¾»³±­ò
�«¿²¼± ­» ´»­ °®»¹«²¬¿ ¿ ´±­
°»®·±¼·­¬¿­ô ®»­°±²¼»² ·²³»¼·¿¬¿³»²ó
¬»æ þÿ¼·» ³» ¸¿ °®»­·±²¿¼±ô §± »­½®·ó
¾± ´± ¯«» ¯«·»®±òþ í ½·»®¬±ò Ã?±´¿³»²¬»ô
¯«» ­· ¬±³¿®¿² °±­·½·±²»­ ½±²¬®¿®·¿­ ¿
´¿ ²±®³¿ ¼±³·²¿²¬»ô §¿ ²± »­½®·¾·®3¿²
­«­ »¼·¬±®·¿´»­ò ÿ ®»¹´¿ ²± »­ ¿¾­±´«¬¿ô
¼»­¼» ´«»¹±å ¿ ³3 ³·­³± ³» ­«½»¼» ¯«»
³» °«¾´·¯«»² »² ´¿ °®»²­¿ ²±®¬»¿³»®·ó
½¿²¿ô í¬¿¼±­ ò·¼±­ ²± »­ «² °¿3­
¬±¬¿´·¬¿®·± ¬¿³°±½±ò �»®± ½«¿´¯«·»®¿
¯«» ²± ­¿¬·­º¿¹¿ ½·»®¬¿­ »¨·¹»²½·¿­
³3²·³¿­ ²± ¬·»²» ±°±®¬«²·¼¿¼ ¿´¹«²¿
¼» ¿´½¿²¦¿® »´ ²·ª»´ ¼» ½±³»²¬¿¼±® ½±²
½¿­¿ °®±°·¿ò
í °±® ±¬®¿ °¿®¬» «²¿ ¼» ´¿­
¹®¿²¼»­ ¼·º»®»²½·¿­ »²¬®» »´ ­·­¬»³¿ ¼»
°®±°¿¹¿²¼¿ ¼» «² í¬¿¼± ¬±¬¿´·¬¿®·± §
´¿ ³¿²»®¿ ¼» °®±½»¼»® »² ´¿­ ­±½·»¼¿¼»­
¼»³±½®?¬·½¿­ò 迹»®¿²¼± «² °±½±ô »²
´±­ °¿3­»­ ¬±¬¿´·¬¿®·±­ô »´ í¬¿¼± ¼»½·¼»
´¿ ´3²»¿ ¯«» ­» ¼»¾» ­»¹«·® § ´«»¹±
¬±¼±­ ¼»¾»² ¿¶«­¬¿®­» ¿ »­¬¿ò ÿ­ ­±½·»ó
¼¿¼»­ ¼»³±½®?¬·½¿­ ±°»®¿² ¼» ±¬®±
³±¼±ò ÿ þ´3²»¿þ ¶¿³?­ »­ »²«²½·¿¼¿
½±³± ¬¿´ô ­» ­±¾®»»²¬·»²¼»ò �» °®±½»¼»ô
¼» ¿´¹«²¿ ³¿²»®¿ô ¿´ þ´¿ª¿¼± ¼» ½»®»ó ¾®±­ »² ´·¾»®¬¿¼þò à ·²½´«­± ´±­ ¼»¾¿¬»­
þ¿°¿­·±²¿¼±­þ »² ´±­ ¹®¿²¼»­ ³»¼·±­
­» ­·¬&¿² »² »´ ³¿®½± ¼» ´±­ °¿®?³»¬®±­
·³°´3½·¬±­ ½±²­»²¬·¼±­ô ´±­ ½«¿´»­ ¬·»ó
²»² »² ­«­ ³?®¹»²»­ ²«³»®±­±­ °«²ó
¬±­ ¼» ª·­¬¿ ½±²¬®¿®·±­ò
ô ­·­¬»³¿ ¼» ½±²¬®±´ ¼» ´¿­
­±½·»¼¿¼»­ ¼»³±½®?¬·½¿­ »­ ³«§ »º·½¿¦å
·²­¬·´¿ ´¿ ´3²»¿ ¼·®»½¬®·¦ ½±³± »´ ¿·®»
¯«» ®»­°·®¿ò ò± ²· ­» °»®½¿¬¿ô § ­»
·³¿¹·²¿ ¿ ª»½»­ »­¬¿® º®»²¬» ¿ «² ¼»¾¿ó
¬» °¿®¬·½«´¿®³»²¬» ª·¹±®±­±ò ò »´
º±²¼±ô »­ ³«½¸± ³?­ ®»²¼·¼±® ¯«» ´±­
­·­¬»³¿­ ¬±¬¿´·¬¿®·±­ò
ñ³»³±­ °±® »¶»³°´± »´ ½¿­±
¼» ô»³¿²·¿ ¿ ½±³·»²¦±­ ¼» ´±­ ¿/±­
íðò û²»³±­ ¬»²¼»²½·¿ ¿ ±´ª·¼¿®´±ô
°»®± »®¿ »²¬±²½»­ »´ °¿3­ ³?­ ¿ª¿²¦¿¼±
¼» ë®±°¿ô »­¬¿¾¿ ¿ ´¿ ½¿¾»¦¿ »² ³¿¬»ó
®·¿ ¼» ¿®¬»ô ¼» ½·»²½·¿­ô ¼» ¬7½²·½¿­ô ¼»
´·¬»®¿¬«®¿ô ¼» º·´±­±º3¿ò û­°«7­ô »²
³«§ °±½± ¬·»³°± ¸«¾± «² ®»¬®±½»­±
½±³°´»¬±ô § ô»³¿²·¿ ­» ª±´ª·- »´
í¬¿¼± ³?­ ³±®¬3º»®±ô »´ ³?­ ¾?®¾¿®±
¼» ´¿ ¸·­¬±®·¿ ¸«³¿²¿ò
ñ¼± ¿¯«»´´± ­» ®»¿´·¦- ¼»­¬·ó
´¿²¼± ¬»³±®æ ¼» ´±­ ¾±´½¸»ª·¯«»­ô ¼» ´±­
¶«¼3±­ô ¼» ´±­ ²±®¬»¿³»®·½¿²±­ô ¼» ´±­
¹·¬¿²±­ô »² ­3²¬»­·­ô ¼» ¬±¼±­ ¿¯«»´´±­
¯«»ô ­»¹&² ´±­ ²¿¦·­ô ¿³»²¿¦¿¾¿² »´
½±®¿¦-² ¼» ´¿ ½·ª·´·¦¿½·-² »«®±°»¿ô »­
¼»½·® ´±­ þ¸»®»¼»®±­ ¼·®»½¬±­ ¼» ´¿ ½·ª·ó
´·¦¿½·-² ¹®·»¹¿þò ò ¬±¼± ½¿­± »®¿ ´±
¯«» »­½®·¾3¿ »´ º·´-­±º± ÿ®¬·²
û·¼»¹¹»® »² ïçíëò ø±®¿ ¾·»²ô ´¿
³¿§±®3¿ ¼» ³»¼·±­ ¼» ½±³«²·½¿½·-²
¿´»³¿²»­ ¯«» ¾±³¾¿®¼»¿®±² ¿ ´¿ °±¾´¿ó
½·-² ½±² ³»²­¿¶»­ ¼» »­¬» ¹7²»®± «­¿ó
®±² ´¿­ ¬7½²·½¿­ ¼» ³¿®µ»¬·²¹ °«»­¬¿­ ¿
Â°Â«Â²Â¬Â±í¦ Â°Â±Â® ´±­ °«¾´·½·­¬¿­ ²±®¬»¿³»ó
®·½¿²±­ò
ñ ±´ª·¼»³±­ ½-³± ­» ·³°±²»
­·»³°®» «²¿ ·¼»±´±¹3¿ò �¿®¿ ¼±³·²¿®ô
´¿ ª·±´»²½·¿ ²± ¾¿­¬¿ô ­» ²»½»­·¬¿ «²¿
¶«­¬·º·½¿½·-² ¼» ±¬®¿ ²¿¬«®¿´»¦¿ò í3ô
½«¿²¼± «²¿ °»®­±²¿ »¶»®½» ­« °±¼»®
­±¾®» ±¬®¿ ó¬®?¬»­» ¼» «² ¼·½¬¿¼±®ô «²
½±´±²±ô «² ¾«®-½®¿¬¿ô «² ³¿®·¼± ± «²
°¿¬®-²óô ®»¯«·»®» ¼» «²¿ ·¼»±´±¹3¿ ¯«»
´¿ ¶«­¬·º·¯«»ô ­·»³°®» ´¿ ³·­³¿æ »­¬¿
¼±³·²¿½·-² ­» ¸¿½» þ°±® »´ ¾·»²þ ¼»´
¼±³·²¿¼±ò ò ±¬®¿­ °¿´¿¾®¿­ô »´ °±¼»®
­» °®»­»²¬¿ ­·»³°®» ½±³± ¿´¬®«·­¬¿ô
¼»­·²¬»®»­¿¼±ô ¹»²»®±­±ò
Ã?«¿²¼± ´¿ ª·±´»²½·¿ ¼» í¬¿¼±
²± ¾¿­¬¿
ò ´±­ ¿/±­ íðô ´¿­ ®»¹´¿­ ¼» ´¿
°®±°¿¹¿²¼¿ ²¿¦· ½±²­·­¬3¿²ô °±® »¶»³ó °´±ô »² »­½±¹»® °¿´¿¾®¿­ ­·³°´»­ô ®»°»ó
¬·®´¿­ ­·² ¼»­½¿²­±ô § ¿­±½·¿®´¿­ ¿ »³±ó
½·±²»­ô ­»²¬·³·»²¬±­ô ¬»³±®»­ò �«¿²¼±
÷¬´»® ·²ª¿¼·- ´±­ Ã?«¼»¬»­ ø»² ïçíè÷ô
º«» ·²ª±½¿²¼± ´±­ ±¾¶»¬·ª±­ ³?­ ²±¾´»­
§ ½¿®·¬¿¬·ª±­ô ´¿ ²»½»­·¼¿¼ ¼» «²¿
þ·²¬»®ª»²½·-² ¸«³¿²·¬¿®·¿þ °¿®¿
·³°»¼·® ´¿ þ´·³°·»¦¿ 7¬²·½¿þ ­«º®·¼¿
°±® ´±­ ¹»®³¿²-º±²±­ § °¿®¿ °»®³·¬·®
¯«» ¬±¼±­ °«¼·»®¿² ª·ª·® ¾¿¶± »´ þ¿´¿
°®±¬»½¬±®¿þ ¼» ô»³¿²·¿ô ½±² »´ ¿°±§±
¼» ´¿ °±¬»²½·¿ ¼» ³?­ ¿ª¿²¦¿¼¿ ¼»´
³«²¼± »² »´ ½¿³°± ¼» ´¿­ ¿®¬»­ § ¼» ´¿
½«´¬«®¿ò
ò ³¿¬»®·¿ ¼» °®±°¿¹¿²¼¿ô ­·
¼» ½·»®¬¿ ³¿²»®¿ ²¿¼¿ ¸¿ ½¿³¾·¿¼±
¼»­¼» 컲¿­ô ¸¿ ¸¿¾·¼± °±® ´± ³»²±­
½¿²¬·¼¿¼ ¼» °»®º»½½·±²¿³·»²¬±­ò ñ­
·²­¬®«³»²¬±­ ­» ¸¿² ¿º·²¿¼± ³«½¸±ô
»² °¿®¬·½«´¿® § °¿®¿¼±¶¿´³»²¬» »² ´±­
°¿3­»­ ³?­ ´·¾®»­ ¼»´ ³«²¼±æ »´ û·²±
ò·¼± § í¬¿¼±­ ò·¼±­ò í ¿´´3ô § ²±
»² ±¬®± ´¿¼±ô ¼±²¼» ´¿ ·²¼«­¬®·¿ ³±¼»®ó
²¿ ¼» ®»´¿½·±²»­ °&¾´·½¿­ô »­ ¼»½·® ´¿
º?¾®·½¿ ¼» ´¿ ±°·²·-²ô ± ´¿ °®±°¿¹¿²¼¿ô
²¿½·- »² ´±­ ¿/±­ ïçîðò
ú»½¬·ª¿³»²¬»ô »­±­ ¼±­ °¿3­»­
¸¿¾3¿² °®±¹®»­¿¼± »² ³¿¬»®·¿ ¼» ¼»®»ó
½¸±­ ¼»³±½®?¬·½±­ øª±¬± ¼» ´¿­ ³«¶»®»­ô
´·¾»®¬¿¼ ¼» »¨°®»­·-²ô »¬½7¬»®¿÷ ¿ ¬¿´
°«²¬± ¯«» ´¿ ¿­°·®¿½·-² ¿ ´¿ ´·¾»®¬¿¼ §¿
²± °±¼3¿ ­»® ½±²¬»²·¼¿ ­±´± °±® ´¿ ª·±ó
´»²½·¿ ¼»´ í¬¿¼±ò ÷®¿®±²ô °«»­ô ¸¿½·¿
´¿­ ¬»½²±´±¹3¿­ ¼» ´¿ þ³¿²«º¿½¬«®¿ ¼»´
½±²­»²¬·³·»²¬±þò ÿ ·²¼«­¬®·¿ ¼» ´¿­
®»´¿½·±²»­ °&¾´·½¿­ °®±¼«½»ô »² ­»²¬·¼±
´·¬»®¿´ô ½±²­»²¬·³·»²¬±ô ¿½»°¬¿½·-²ô
­«³·­·-²ò �±²¬®±´¿ ´¿­ ·¼»¿­ô ´±­ °»²ó
­¿³·»²¬±­ô ´±­ »­°3®·¬«­ò ò ®»´¿½·-² ¿´
¬±¬¿´·¬¿®·­³± »­ «² ¹®¿² °®±¹®»­±æ »­
³«½¸± ³?­ ¿¹®¿¼¿¾´» ­«º®·® «²¿ °«¾´·ó
½·¼¿¼ ¯«» »²½±²¬®¿®­» »² «² ½«¿®¬± ¼»
¬±®¬«®¿­ò
ò í¬¿¼±­ ò·¼±­ ´¿ ´·¾»®¬¿¼
¼» »¨°®»­·-² »­¬? °®±¬»¹·¼¿ ¸¿­¬¿ «²
¹®¿¼± ¯«» ³» °¿®»½» ¼»­½±²±½·¼± »²
½«¿´¯«·»® °¿3­ ¼»´ ³«²¼±ò í ³«§
®»½·»²¬»ò ò ´±­ ¿/±­ ïçêð ´¿ Ã?±®¬»
�«°®»³¿ ¿´¦- ´¿ ¾¿®®¿ ³«§ ¿´¬± »²
³¿¬»®·¿ ¼» ®»­°»¬± ¼» ´¿ ´·¾»®¬¿¼ ¼»
°¿´¿¾®¿ô ´± ¯«» »¨°®»­¿¾¿ô ­»¹&² ³·
±°·²·-²ô «² °®·²½·°·± º«²¼¿³»²¬¿´
»­¬¿¾´»½·¼± ¼»­¼» »´ ­·¹´± ÃÃÃÃà °±® ´±­
ª¿´±®»­ ¼» ´¿ ô«­¬®¿½·-²ò ÿ °±­·½·-²
¼» ´¿ �±®¬» º«» ¯«» ´¿ °¿´¿¾®¿ »®¿ ´·¾®»ô
¬»²·»²¼± °±® &²·½¿ ´·³·¬¿½·-² ´¿ °¿®¬·ó
½·°¿½·-² »² «² ¿½¬± ½®·³·²¿´ò �·ô °±®
»¶»³°´±ô ½«¿²¼± »²¬®± ¿ «²¿ ¬·»²¼¿
°¿®¿ ¼»­ª¿´·¶¿®´¿ô «²± ¼» ³·­ ½-³°´·½»­
¬·»²» «² ¿®³¿ § §± ´» ¼·¹±
þ÷­°¿®¿ÿþô »­» º·² ²± »­¬? °®±¬»¹·¼±
°±® ´¿ �±²­¬·¬«½·-²ò �±® ´± ¼»³?­ô »´
³±¬·ª± ¼»¾» ­»® °¿®¬·½«´¿®³»²¬» ¹®¿ª»
°¿®¿ ¯«» ­» ½«»­¬·±²» ´¿ ´·¾»®¬¿¼ ¼»
»¨°®»­·-²ò ÿ Ã?±®¬» Ã?«°®»³¿ ®»¿º·®³-
»­¬» °®·²½·°·± ¿ º¿ª±® ¼»´ ë ô«¨
ô¿²ò
ò ½·¿ô »² »´ û·²± ò·¼±
§ ³» °¿®»½» ¯«» »² »´ ®»­¬± ¼» ë®±°¿ô
´¿ ´·¾»®¬¿¼ ¼» »¨°®»­·-² »­ ¼»º·²·¼¿ ¼»
³¿²»®¿ ³?­ ®»­¬®·½¬·ª¿ò �¿®¿ ³3ô ´¿
½«»­¬·-² »­»²½·¿´ »­æ a»´ í¬¿¼± ¬·»²» »´
¼»®»½¸± ¼» ¼»¬»®³·²¿® ´± ¯«» »­ ´¿ ª»®ó
¼¿¼ ¸·­¬-®·½¿ § »´ ¼» °»²¿® ¿ ¯«·»² ­»
¿°¿®¬¿ ¼» »´´¿á �»²­¿® »² »´´± ¬»®³·²¿
¿¶«­¬?²¼±­» ¿ «²¿ °®?½¬·½¿ °®±°·¿³»²ó
¬» »­¬¿´·²·­¬¿ò
à ´±­ ·²¬»´»½¬«¿´»­ º®¿²½»­»­
´»­ ½«»­¬¿ ¿¼³·¬·® ¯«» »­¿ »­ ­« ·²½´·ó
²¿½·-²ò �·² »³¾¿®¹±ô »² »´ ®»½¸¿¦± ¼»
«²¿ ¿°®±¨·³¿½·-² ¿­3 ²± ¼»¾»² ¸¿¾»®
»¨½»°½·±²»­ò ô í¬¿¼± ²± ¼»¾»®3¿ ¬»²»®
³»¼·± ¿´¹«²± ¼» ½¿­¬·¹¿® ¿ ½«¿´¯«·»®¿
¯«» °®»¬»²¼·»­» ¯«» »´ ­±´ ¹·®¿ ¿´®»¼»ó
¼±® ¼» ´¿ ÷»®®¿ò ô °®·²½·°·± ¼» ´¿
´·¾»®¬¿¼ ¼» »¨°®»­·-² ¬·»²» ¿´¹± ³«§
»´»³»²¬¿´æ ± ­» ´» ¼»º·»²¼» »² »´ ½¿­± ¼»
±°·²·±²»­ ¯«» ­» ¼»¬»­¬¿ô ± ²± ­» ´»
¼»º·»²¼» °¿®¿ ²¿¼¿ò ò½´«­± ÷¬´»® §
�¬¿´·² ¿¼³·¬3¿² ´¿ ´·¾»®¬¿¼ ¼» »¨°®»ó
­·-² ¼» ´±­ ¯«» ½±³°¿®¬3¿² ­« °«²¬± ¼»
ª·­¬¿í¦
ñ ¿¹®»¹± ¯«» ¸¿§ ¿´¹± °®»±½«ó
°¿²¬» » ·²½´«­± »­½¿²¼¿´±­± »² ¼·­½«¬·®
»­¬±­ ¬»³¿­ ¼±­ ­·¹´±­ ¼»­°«7­ ¼»
ñ´¬¿·®»ô ¯«·»²ô ½±³± ­» ­¿¾»ô ¼»½´¿®¿ó
¾¿æ þñ ¼»º»²¼»®3¿ ³·­ ±°·²·±²»­ ¸¿­¬¿
´¿ ³«»®¬»ô °»®± ¼¿®3¿ ³· ª·¼¿ °¿®¿ ¯«»
«­¬»¼»­ °«¼·»®¿² ¼»º»²¼»® ´¿­ ­«§¿­òþ
ü±°¬¿® «²¿ ¼» ´¿­ ¼±½¬®·²¿­ º«²¼¿ó
³»²¬¿´»­ ¼» ­«­ ª»®¼«¹±­ô »­ ¸¿½»®´»
«² ¬®·­¬» º¿ª±® ¿ ´¿ ³»³±®·¿ ¼» ´¿­ ª3½ó
¬·³¿­ ¼»´ ¸±´±½¿«­¬±ò
ò «²± ¼» ­«­ ´·¾®±­ô «­¬»¼
½±³»²¬¿¾¿ ´¿ º®¿­» ¼» ÷´¬±²
î·»¼³¿²æ þÃ?®±¼«½·® ¹¿²¿²½·¿­ »­
´¿ »­»²½·¿ ³·­³¿ ¼» ´¿ ¼»³±½®¿ó
½·¿þí¦
à ¼»½·® ª»®¼¿¼ô ´¿­ ¼±­ ½±­¿­
­±² ¼» ¬¿´ ³±¼± ½±²¬®¿®·¿­ ¯«» ²·
­·¯«·»®¿ ¸¿§ ½±³»²¬¿®·± Â°Â±Â­Â·Â¾Â´Â»í¦ Ã¿
º·²¿´·¼¿¼ ¼» ´¿ ¼»³±½®¿½·¿ »­ ¯«» ´¿
¹»²¬» °«»¼¿ ¼»½·¼·® ­« °®±°·¿ ª·¼¿ §
¸¿½»® ´¿­ »´»½½·±²»­ °±´3¬·½¿­ ¯«» ´» ¿¬¿ó
/»²ò ÿ ®»¿´·¦¿½·-² ¼» ¹¿²¿²½·¿­ »­
«²¿ °¿¬±´±¹3¿ ¼» ²«»­¬®¿­ ­±½·»¼¿¼»­ô ¿¼±­¿¼¿ ¿ »­¬®«½¬«®¿­ °¿®¬·½«´¿®»­ò ò
«²¿ ­±½·»¼¿¼ ¼»½»²¬»ô 7¬·½¿ô »­¬¿ °®»±ó
½«°¿½·-² °±® ´¿ ¹¿²¿²½·¿ ­»®3¿ ³¿®¹·ó
²¿´ò ñ³»³±­ ³· ¼»°¿®¬¿³»²¬± «²·ó
ª»®­·¬¿®·± ø»² »´ ò­¬·¬«¬± Ã7½²·½± ¼»
ÿ­­¿½¸«­­»¬­ ÃÃÃ־ ¿´¹«²±­ ½·»²¬3º·ó
½±­ ¬®¿¾¿¶¿² ¼«®± °¿®¿ ¹¿²¿® ³«½¸±
¼·²»®±ô °»®± ­» ´»­ ½±²­·¼»®¿ «² °±½±
½±³± ³¿®¹·²¿´»­ô ¹»²¬» °»®¬«®¾¿¼¿ô
½¿­· ½¿­±­ °¿¬±´-¹·½±­ò ô »­°3®·¬« ¯«»
¿²·³¿ ¿ ´¿ ½±³«²·¼¿¼ ¿½¿¼7³·½¿ »­
³?­ ¾·»² »´ ¼» ¬®¿¬¿® ¼» ¸¿½»® ¼»­½«¾®·ó
³·»²¬±­ °±® ·²¬»®7­ ·²¬»´»½¬«¿´ °»®±
¬¿³¾·7² °¿®¿ »´ ¾·»²»­¬¿® ¼» ¬±¼±­ò
�±¾®» ´±­ ¬±¬¿´·¬¿®·­³±­ § ´¿
¹´±¾¿´·¦¿½·-²
ò ´¿ ±¾®¿ ¯«» ­» ´» ¼»¼·½¿ »² ´¿­
W¼·¬·±²­ ¼» Ãùû®²»ô û¿² ÷»¹´»®
»­½®·¾»æ þÿ ¸¿¾·¼± ¬®»­ ¬±¬¿´·¬¿ó
®·­³±­æ »´ ¬±¬¿´·¬¿®·­³± »­¬¿´·²·¿ó
²±ô ²¿¦· § ¿¸±®¿ »­ ÷²¿ ø·²·½·¿´»­
¼» ø»®» ·­ ²± ¿´¬»®²¿¬·ª»ô ²± ¸¿§
¿´¬»®²¿¬·ª¿÷ô °®±°«»­¬± °±®
ÿ®¹¿®»¬ ø¿¬½¸»® °´¿²¬»¿²¼± »´
½¿®?½¬»® ·²»´«½¬¿¾´» ¼»´ ½¿°·¬¿´·­ó
³± ²»±´·¾»®¿´ô ¯«» ²± »­ ±¬®¿ ½±­¿
¯«» «² °±­·¾´» º±®³¿ ¼» ¹´±¾¿´·ó
¦¿½·-²÷ò a�±³°¿®¿®3¿ «­¬»¼ »­±­
¬®»­ ¬±¬¿´·¬¿®·­³±­á
ñ ²± ´±­ °±²¼®3¿ »² »´ ³·­³±
°´¿²±ò òº®»²¬¿®­» ½±²¬®¿ þ÷²¿þ »­
¿º®±²¬¿® «²¿ »³°®»­¿ ·²¬»´»½¬«¿´ ¯«»
²± ­» °«»¼» ¿­·³·´¿® ¿ ´±­ ½¿³°±­ ¼»
½±²½»²¬®¿½·-² ²· ¿´ ¹«´¿¹ò Ãô ¼» ¸»½¸±ô
´¿ °±´3¬·½¿ ¼» í¬¿¼±­ ò·¼±­ ­«­½·¬¿
«²¿ ±°±­·½·-² ³¿­·ª¿ ¿ »­½¿´¿ °´¿²»¬¿ó
®·¿ò î¹»²¬·²¿ § û²»¦«»´¿ ¸¿² »¨°«´ó
­¿¼± ¿´ ñ²¼± ñ²»¬¿®·± ò¬»®²¿½·±²¿´
øÃÃÃ÷ò í¬¿¼±­ ò·¼±­ ¼»¾·- ®»²«²ó
½·¿® ¿ ´± ¯«» »®¿ ´¿ ²±®³¿ ¬±¼¿ª3¿ ¸¿½»
ª»·²¬» ± ¬®»·²¬¿ ¿/±­æ »´ ¹±´°» ³·´·¬¿®
»² ó7®·½¿ ÿ¬·²¿ò ô °®±¹®¿³¿ »½±ó
²-³·½± ²»±´·¾»®¿´ ¯«» ­» ¸¿ ·³°«»­¬± ¿
´¿ º«»®¦¿ ¿ ¬±¼¿ ó7®·½¿ ÿ¬·²¿ »² ´±­
¿/±­ ïçèð § ïççðô ¸±§ ¼3¿ »­ ®»½¸¿¦¿ó
¼± »² »´ ½±²¶«²¬± ¼»´ ½±²¬·²»²¬»ò �»
»²½«»²¬®¿ »­¬¿ ³·­³¿ ±°±­·½·-² ½±²¬®¿
´¿ ¹´±¾¿´·¦¿½·-² »½±²-³·½¿ ¿ »­½¿´¿
³«²¼·¿´ò
ô ³±ª·³·»²¬± °±® ´¿ ¶«­¬·½·¿ô ¯«» »­¬?
¾¿¶± ´±­ º«»¹±­ ¼» ´±­ °®±§»½¬±®»­
³»¼·?¬·½±­ ¼«®¿²¬» ½¿¼¿ ñ®«³ Ã?±½·¿´
ë²¼·¿´ô ¬®¿¾¿¶¿ »² ®»¿´·¼¿¼ ¬±¼± »´
¿/±ò í «² º»²-³»²± ³«§ ²«»ª± »² ´¿
¸·­¬±®·¿ô ¯«» ³¿®½¿ ¯«·¦?­ »´ ½±³·»²¦±
¼» «²¿ ª»®¼¿¼»®¿ ò¬»®²¿½·±²¿´ò Ã?«
°®·²½·°¿´ ½¿¾¿´´± ¼» ¾¿¬¿´´¿ »­¬? »² ´¿
»¨·­¬»²½·¿ ¼» «²¿ ­±´«½·-² ¿´¬»®²¿¬·ª¿ò �±® ±¬®± ´¿¼±ô a¯«7 ³»¶±® »¶»³°´± ¼»
¹´±¾¿´·¦¿½·-² ¼·º»®»²¬» ¯«» »´ ñ®«³
Ã?±½·¿´ ë²¼·¿´á ñ­ ³»¼·±­ ¸±­¬·´»­
´´¿³¿² ¿ ´±­ ¯«» ­» ±°±²»² ¿ ´¿ ¹´±¾¿´·ó
¦¿½·-² ²»±´·¾»®¿´ ´±­ þ¿²¬·³«²¼·¿´·­ó
¬¿­þô ½«¿²¼± »² ®»¿´·¼¿¼ »´´±­ ½±³¾¿ó
¬»² °±® ±¬®¿ ¹´±¾¿´·¦¿½·-²ô ´¿ ¹´±¾¿´·¦¿ó
½·-² ¼» ´±­ °«»¾´±­ò
�» °«»¼» ±¾­»®ª¿® »´ ½±²¬®¿­¬»
»²¬®» «²±­ § ±¬®±­ °±®¯«» »² »´ ³·­³±
³±³»²¬±ô ¬·»²» ´«¹¿® »² ÿª±­ô »´
ñ®«³ ý±²-³·½± ë²¼·¿´ô ¯«» ¬®¿ó
¾¿¶¿ °¿®¿ ´¿ ·²¬»¹®¿½·-² »½±²-³·½¿ °´¿ó
²»¬¿®·¿ô °»®± »² »´ &²·½± ·²¬»®7­ ¼» ´±­
º·²¿²½·­¬¿­ô ¼» ´±­ ¾¿²½±­ § ¼» ´±­ º±²ó
¼±­ ¼» °»²­·-²ò �±¬»²½·¿­ ¯«» ½±²¬®±ó
´¿² ¬¿³¾·7² ´±­ ³»¼·±­ ¼» ½±³«²·½¿ó
½·-²ò í ­« ½±²½»°½·-² ¼» ´¿ ·²¬»¹®¿ó
½·-² ¹´±¾¿´ô °»®± ¿´ ­»®ª·½·± ¼» ´±­
·²ª»®­±®»­ò ñ­ ³»¼·±­ ¼±³·²¿²¬»­
½±²­·¼»®¿² ¯«» »­¬¿ ·²¬»¹®¿½·-² »­ ´¿
&²·½¿ ¯«» ³»®»½»ô ¼» ¿´¹&² ³±¼±ô ´¿
¼»²±³·²¿½·-² ±º·½·¿´ ¼» ¹´±¾¿´·¦¿½·-²ò
û ¿¯«3 «² ¾«»² »¶»³°´± ¼»´
º«²½·±²¿³·»²¬± ¼» ´¿ °®±°¿¹¿²¼¿ ·¼»±ó
´-¹·½¿ »² ´¿­ ­±½·»¼¿¼»­ ¼»³±½®?¬·½¿­ò
í »º·½¿¦ ¸¿­¬¿ ¬¿´ °«²¬± ¯«» ·²½´«­±
´±­ °¿®¬·½·°¿²¬»­ »² »´ ñ®«³ Ã?±½·¿´
ë²¼·¿´ ¿½»°¬¿² ¿ ª»½»­ »´ ½¿´·º·½¿¬·ª±
³¿´·²¬»²½·±²¿¼± ¼» þ¿²¬·³«²¼·¿´·­ó
¬¿­þ ø± þ¿²¬·¹´±¾¿´·­¬¿­þ÷ò ò Ã?±®¬±
ô»¹®»ô ·²¬»®ª·²» »² »´ ³¿®½± ¼»´
ñ®«³ô § °¿®¬·½·°7 »² ´¿ Ã?±²º»®»²½·¿
ë²¼·¿´ ¼» ´±­ Ã?¿³°»­·²±­ò ô´±­
­±´±­ ®»°®»­»²¬¿² ´¿ ³¿§±®3¿ ¼» ´¿
°±¾´¿½·-² ¼»´ °´¿²»¬¿í¦
�±¾®» »´ ¿²¿®¯«·­³±
à «­¬»¼ ­» ´» «¾·½¿ »² ´¿ ½¿¬»¹±®3¿
¼» ´±­ ¿²¿®¯«·­¬¿­ ± ¼» ´±­ ­±½·¿ó
´·­¬¿­ ´·¾»®¬¿®·±­ò ò ´¿ ¼»³±½®¿½·¿
¬¿´ ½±³± «­¬»¼ ´¿ ½±²½·¾»ô a½«?´
­»®3¿ »´ ´«¹¿® ¼»´ í¬¿¼±á
÷ª·³±­ »² »­¬» ³«²¼±ô ²± »²
«² «²·ª»®­± ·³¿¹·²¿®·±ò ò »­¬»
³«²¼± »¨·­¬»² ·²­¬·¬«½·±²»­ ¬·®?²·½¿­ô
»­¿­ ­±² ´¿­ ¹®¿²¼»­ »³°®»­¿­ò í ´±
¯«» ¸¿§ ³?­ ½»®½¿²± ¿ ´¿­ ·²­¬·¬«½·±²»­
¬±¬¿´·¬¿®·¿­ò í¬¿­ ²± ¬·»²»²ô °±® ¼»½·®ó
´± ¿­3 ¯«» ®»²¼·®´» ½«»²¬¿­ ¿´ °&¾´·½±ô ¿
´¿ ­±½·»¼¿¼å ¿½¬&¿² ¿ ´¿ ³¿²»®¿ ¼»
¼»°®»¼¿¼±®¿­ ½«§¿­ °®»­¿­ ­»®3¿² ±¬®¿­
»³°®»­¿­ò �¿®¿ ¼»º»²¼»®­» ¼» »´´¿­ô ´¿­
°±¾´¿½·±²»­ ­-´± ¬·»²»² «² ·²­¬®«³»²ó
¬±æ »´ í¬¿¼±ò ø±®¿ ¾·»²ô »­¬» ²± »­ «²
»­½«¼± ³«§ »º·½¿¦ô °«»­ô »² ¹»²»®¿´ô
»­¬? »­¬®»½¸¿³»²¬» ´·¹¿¼± ¿ ´±­ ¼»°®»ó
¼¿¼±®»­ò �±² «²¿ ¼·º»®»²½·¿ ²± ¼»­¼»ó
/¿¾´»æ ³·»²¬®¿­ ¯«»ô °±® »¶»³°´±ô
û²»®¿´ ô»½¬®·½ ²± ¬·»²» ¯«» ®»²¼·®
½«»²¬¿­ô »´ í¬¿¼± ¼»¾» ¿ ª»½»­ »¨°´·ó
½¿®­» ¿²¬» ´¿ °±¾´¿½·-²ò
�«¿²¼± ´¿ ¼»³±½®¿½·¿ ­» ¸¿§¿
»²­¿²½¸¿¼± ¿´ °«²¬± ¯«» ´±­ ½·«¼¿¼¿ó
²±­ ½±²¬®±´»² ´±­ ³»¼·±­ ¼» °®±¼«½½·-²
§ ¼» ·²¬»®½¿³¾·±ô °¿®¬·½·°»² »² »´ º«²ó
½·±²¿³·»²¬± § »² ´¿ ¼·®»½½·-² ¼»´
³¿®½± ¹»²»®¿´ »² »´ ½«¿´ ª·ª»²ô »²¬±²ó
½»­ »´ í¬¿¼± °±¼®3¿ ¼»­¿°¿®»½»® °±½± ¿
°±½±ò �»®? ®»»³°´¿¦¿¼± °±® ¿­±½·¿½·±ó
²»­ ª±´«²¬¿®·¿­ ­·¬«¿¼¿­ »² ´±­ ´«¹¿®»­
¼» ¬®¿¾¿¶± § ¼±²¼» ª·ª» ´¿ ¹»²¬»ò
añ­ ­±ª·»¬­á
 ´±­ ­±ª·»¬­ò Ã?»®± ´¿ °®·³»ó
®¿ ½±­¿ ¯«» û²·² § ­µ· ¼»­¬®«§»®±²
·²³»¼·¿¬¿³»²¬» ¼»­°«7­ ¼» ´¿ ®»ª±´«½·-²
¼» ý¬«¾®»ô º«»®±² ´±­ ­±ª·»¬­ô ´±­ ½±²­»ó
¶±­ ±¾®»®±­ § ¬±¼¿­ ´¿­ ·²­¬·¬«½·±²»­
¼»³±½®?¬·½¿­ò û²·² § ­µ· ¿ »­¬»
®»­°»½¬± º«»®±² ´±­ °»±®»­ »²»³·¹±­ ¼»´
­±½·¿´·­³± »² »´ ­·¹´± ÃÃò ò ¬¿²¬± ¯«»
³¿®¨·­¬¿­ ±®¬±¼±¨±­ô »­¬·³¿®±² ¯«» «²¿
­±½·»¼¿¼ ®»¬¿®¼¿¬¿®·¿ ½±³± ´¿ ë­·¿ ¼»
­« 7°±½¿ ²± °±¼3¿ °¿­¿® ¼·®»½¬¿³»²¬» ¿´
­±½·¿´·­³± ¿²¬»­ ¼» ­»® °®»½·°·¬¿¼¿ ¿ ´¿
º«»®¦¿ »² ´¿ ·²¼«­¬®·¿´·¦¿½·-²ò
ò ïçèçô ¿´ ³±³»²¬± ¼»´ ¸«²¼·ó
³·»²¬± ¼»´ ­·­¬»³¿ ½±³«²·­¬¿ô §± °»²­7
¯«» »­¬» ¸«²¼·³·»²¬±ô °¿®¿¼-¶·½¿³»²¬»ô
®»°®»­»²¬¿¾¿ «²¿ ª·½¬±®·¿ °¿®¿ »´ ­±½·¿ó
´·­³±ò �«»­ »´ ­±½·¿´·­³± ¬¿´ ½±³± §± ´±
½±²½·¾±ô ± °±® ´± ³»²±­ ´± ®»­°»¬±ô ·³°´·ó
½¿ »´ ½±²¬®±´ ¼»³±½®?¬·½± ¼» ´¿ °®±¼«½ó
½·-²ô ¼» ´±­ ·²¬»®½¿³¾·±­ § ¼» ´¿­ ±¬®¿­
¼·³»²­·±²»­ ¼» ´¿ »¨·­¬»²½·¿ ¸«³¿²¿ò
û ¬±¼¿­ ³¿²»®¿­ô ´±­ ¼±­ °®·²ó
½·°¿´»­ ­·­¬»³¿­ ¼» °®±°¿¹¿²¼¿ ­» ¸¿²
°«»­¬± ¼» ¿½«»®¼± °¿®¿ ¼»½·® ¯«» »´ ­·­¬»ó
³¿ ¬·®?²·½± ·²­¬·¬«·¼± °±® û²·² §
­µ·ô ¼»­°«7­ ¬®¿²­º±®³¿¼± »² ³±²­ó
¬®«±­·¼¿¼ °±´3¬·½¿ °±® �¬¿´·²ô »®¿ »´
þ­±½·¿´·­³±þò ñ­ ¼·®·¹»²¬»­ ±½½·¼»²¬¿´»­
²± °±¼3¿² ­·²± »­¬¿® »²½¿²¬¿¼±­ °±® »­¬»
«­± ¿¾­«®¼± § »­½¿²¼¿´±­± ¼»´ ¬7®³·²±
¯«» ´»­ ¸¿ °»®³·¬·¼± ¼«®¿²¬» ¼7½¿¼¿­
¼·º¿³¿® »´ ­±½·¿´·­³± ¿«¬7²¬·½±ò
�±² ·¼7²¬·½± »²¬«­·¿­³±ô °»®±
¼» ­»²¬·¼± ½±²¬®¿®·±ô »´ ­·­¬»³¿ ¼» °®±°¿ó
¹¿²¼¿ ­±ª·7¬·½± ¸¿ ·²¬»²¬¿¼± »¨°´±¬¿® »²
­« °®±ª»½¸± ´¿ ­·³°¿¬3¿ § »´ ½±³°®±³·­±
¯«» ­«­½·¬¿¾¿² °¿®¿ ³«½¸±­ ¬®¿¾¿¶¿¼±®»­
´±­ ·¼»¿´»­ ­±½·¿´·­¬¿­ ¿«¬7²¬·½±­ò
añ »­ ½·»®¬± ¯«» ¬±¼¿­ ´¿­ º±®³¿­
¼» ¿«¬±±®¹¿²·¦¿½·-² ­»¹&² ´±­ °®·²ó
½·°·±­ ¿²¿®¯«·­¬¿­ ¸¿² ¬»®³·²¿¼±
¸«²¼·7²¼±­»á
ñ ¸¿§ þ°®·²½·°·±­ ¿²¿®¯«·­ó
¬¿­þ º·¶±­ô «²¿ ­«»®¬» ¼» ½¿¬»½·­³± ´·¾»®ó
¬¿®·± ¿´ ­» ´» ¼»¾»®3¿ °®»­¬¿® º·¼»´·¼¿¼ò ô ¿²¿®¯«·­³±ô °±® ´± ³»²±­ ½±³± §± ´±
»²¬·»²¼±ô »­ «² ³±ª·³·»²¬± ¼»´ °»²­¿ó
³·»²¬± § ¼» ´¿ ¿½½·-² ¸«³¿²¿­ ¯«» ¾«­½¿
·¼»²¬·º·½¿® ´¿­ »­¬®«½¬«®¿­ ¼» ¿«¬±®·¼¿¼ §
¼» ¼±³·²¿½·-²ô °»¼·®´»­ ¯«» ­» ¶«­¬·º·ó
¯«»² §ô ¼¿¼± ¯«» ­±² ·²½¿°¿½»­ô ´± ¯«»
­«½»¼» ½±² º®»½«»²½·¿ô ·²¬»²¬¿® ­«°»®¿®ó
´¿­ò
û¶±­ ¼» ¸¿¾»®­» þ¸«²¼·¼±þ »´
¿²¿®¯«·­³±ô »´ °»²­¿³·»²¬± ´·¾»®¬¿®·±ô
»­¬? º´±®»½·»²¼±ò í¬? »² ´¿ º«»²¬» ¼»
²«³»®±­±­ °®±¹®»­±­ ®»¿´»­ò ñ®³¿­ ¼»
±°®»­·-² § ¼» ·²¶«­¬·½·¿ ¯«» ½¿­· ²± ­»
®»½±²±½3¿²ô § ³»²±­ ¿«² ½±³¾¿¬3¿²ô §¿
²± ­» ¿¼³·¬»²ò í «² ´±¹®±ô «² ¿ª¿²½»
°¿®¿ »´ ½±²¶«²¬± ¼»´ ¹7²»®± ¸«³¿²±ô ²±
«² º®¿½¿­±ò
ÿ °¿®¿¼±¶¿ ½¸±³­µ·¿²¿
î¿­ ´¿ ´»½¬«®¿ ¼» »­¬¿ »²¬®»ª·­¬¿ § »²
°¿®¬·½«´¿® ®»´»§»²¼± ´± ¯«»
�¸±³­µ§ ¼·½» ­±¾®» þ»´ ­·­¬»³¿ ¬·®?ó
²·½± ·²­¬·¬«·¼± °±® û²·² § ­µ·ô
¼»­°«7­ ¬®¿²­º±®³¿¼± »² ³±²­¬®«±­·¼¿¼
°±´3¬·½¿ °±® �¬¿´·²þô a½-³± »¨°´·½¿®­»
¯«» »² »­¬±­ &´¬·³±­ ¬·»³°±­
�¸±³­µ§ ­» ¸¿§¿ °®»­¬¿¼± ¿ ­»® ½¿­·
þ½±³°¿/»®± ¼» ª·¿¶»þ ¼» ´±­ ­·­¬»³¿­
¼» °±¼»® °»®­±²¿´ ·³°«»­¬±­ °±® ´±­
�¿­¬®±ô �¸?ª»¦ô »¬½òá �3ô »­ ª»®¼¿¼
¯«» »­¬±­ ¼±­ ²± ¸¿² ´´»¹¿¼± ¿ ´±­
»¨¬®»³±­ ®»°®»­·ª±­ ¿ ¯«» ´´»¹¿®±²
¿¯«»´´±­ô Â¿Â«Â²Â¯Â«Â»í¦ Ã»½±®¼»³±­ ¿
÷¼»´ ¶«­¬·º·½¿²¼± ´¿ »¶»½«½·-²ô ¸¿½»
°±½±­ ¿/±­ô ¼» ´±­ ¼±­ ¶-ª»²»­
²»¹®±­ ½«¾¿²±­ ½«§± &²·½± ¼»´·¬±
¸¿¾3¿ ­·¼± ·²¬»²¬¿® »­½¿°¿® ¼» »­¿
·­´¿ó°®·­·-²ò
ÿ³¾·7² ²±­ ¼»¶¿ °»®°´»¶±­ô
½«¿²¼± ¼·½» ¯«» °¿®¿ 7´ þ´¿ ½«»­¬·-²
»­»²½·¿´ »­æ a»´ í¬¿¼± ¬·»²» »´ ¼»®»½¸± ¼»
¼»¬»®³·²¿® ´± ¯«» »­ ´¿ ª»®¼¿¼ ¸·­¬-®·½¿ § »´ ¼» °»²¿® ¿ ¯«·»² ­» ¿°¿®¬¿ ¼» »´´¿áþô §
½±²½´«§»æ þ�»²­¿® »² »´´± ¬»®³·²¿ ¿¶«­ó
¬?²¼±­» ¿ «²¿ °®?½¬·½¿ °®±°·¿³»²¬» »­¬¿ó
´·²·­¬¿þòa�-³± »¨°´·½¿®­» ¯«» ²± ª»¿
»­¿ °®?½¬·½¿ ¿°´·½?²¼±­» ½±¬·¼·¿²¿ó
³»²¬» »² ´¿ �«¾¿ ½¿­¬®·­¬¿á
à ´± ³·­³± ½«¿²¼± ½±²­·¼»ó
®¿ ¯«» »´ þ­±½·¿´·­³±þ ¼» û²·²ô
­µ· § Ã?¬¿´·² ²± »®¿ § ²± °«»¼» ­»®
»´ ª»®¼¿¼»®± ­±½·¿´·­³±æ þ�«»­ »´
­±½·¿´·­³± ¬¿´ ½±³± §± ´± ½±²½·¾±ô ± °±®
´± ³»²±­ ´± ®»­°»¬±ô ·³°´·½¿ »´ ½±²¬®±´
¼»³±½®?¬·½± ¼» ´¿ °®±¼«½½·-²ô ¼» ´±­
·²¬»®½¿³¾·±­ § ¼» ´¿­ ±¬®¿­ ¼·³»²­·±²»­
¼» ´¿ »¨·­¬»²½·¿ ¸«³¿²¿òþa�±® ¯«7 ²±
¼»º·»²¼» »­» ½±²¬®±´ ¼»³±½®?¬·½± »²
Ã?«¾¿ § »² û²»¦«»´¿á
�«» ­» ¸¿¹¿ ·´«­·±²»­ ½±² »´
ñ®«³ Ã?±½·¿´ ë²¼·¿´ °«»¼» ½±³ó
°®»²¼»®­»ô °«»­¬± ¯«» »­» ³±ª·ó
³·»²¬±ô ¿«²¯«» ³¿²·°«´¿¼± »² ´¿­
»­¬®«½¬«®¿­ ¼·®»½¬·ª¿­ô ®»°®»­»²¬¿
°¿®¿ ³«½¸±­ «²¿ ¿´¬»®²¿¬·ª¿ ³·´·¬¿²ó
¬» ¿ ´¿ ¹´±¾¿´·¦¿½·-² ½¿°·¬¿´·­¬¿ò �»®±
­±®°®»²¼» ¯«» ²± ª»¿ ´¿ ­«°»¼·¬¿ó
½·-² ¼» ´¿ »­¬®«½¬«®¿ ¼·®·¹»²¬» ¼» »­»
³±ª·³·»²¬± ¿ ´±­ ·²¬»®»­»­ ¼» ½·»®¬±­
°¿®¬·¼±­ ¹±¾»®²¿²¬»­ ± ¯«» °®»¬»²ó
¼»² ­»®´±ô § ¯«» ±´ª·¼» ´± ¯«» ¸¿
¼·½¸± § ®»°»¬·¼±ô ¯«» þ»´ °±¼»® ­» °®»ó
­»²¬¿ ­·»³°®» ½±³± ¿´¬®«·­¬¿ô ¼»­·²¬»®»ó
­¿¼±ô ¹»²»®±­±òþ
a�-³± »¨°´·½¿® »­¬¿ °¿®¿¼±ó
¶¿ô «²¿ ½±²¬®¿¼·½½·-² ¬¿² º´¿¹®¿²¬»
»²¬®» ­« °»²­¿³·»²¬±ô ­«­ ¿²?´·­·­ §
¿´¹«²¿­ ¼» ­«­ &´¬·³¿­ ¿½¬·¬«¼»­á
�´¿®± ¯«» ¸¿§ ­« »¨¿½»®¾¿¼±ô °»®±
¶«­¬·º·½¿¼±ô ¿²¬·§¿²¯«·­³±å °»®± »­±
²± »­ ­«º·½·»²¬»í¦
ÃÃÃÃÃÃ?
ÃÃÃ? æ ³±ª·³·»²¬±´·¾»®¬¿®·±½«¾¿²±à§¿¸±±ò½±³ò³¨
�±´·¼¿®·¼¿¼ ½±² �«¾¿ æ ½«¾¿ª¿îððí৿¸±±ò½±³ò³¨
ô ÷¾»®¬¿®·± æ »´´·¾»®¬¿®·±à¸±¬³¿·´ò½±³
ÃÃÃÃ?ÃÃ? ó ½·¿ æ ½»­¿³»°±°à±®¿²¹»òº®
Ã?ÃÃÃÃÃÃ? ÃÃÃ Ã?ÃÃ ÃÃÃÃÃÃÃÃ?ÃÃÃ Ã?ÃÃÃÃ Ã?ÃÃÃ
ô ÷¾»®¬¿®·± æ ©©©ò²±¼±ëðò±®¹ñ»´´·¾»®¬¿®·±
�«¾¿²»¬ æ ©©©ò½«¾¿²»¬ò±®¹
Ã󷲺±­ æ ©©©ò¿·²º±­ò½¿ § ©©©ò·²º±­¸±°ò±®¹
ÃÃÃÃ?ÃÃÃ ÃÃÃÃÃ?Ã?ÃÃÃ
ÃÃÃÃ?ÃÃ? î·¾«²¿ ´¿¬·²±¿³»®·½¿²¿
ïìë ®«»Ã³»´±¬ô éëðïï Ã?¿®·­ó½·¿

Warning: error_log(/srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/private/log/dadaphp.log): failed to open stream: S’ha denegat el permís in /srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/public/imc_classes/imc_FunctionLibrary.inc on line 494

Warning: error_log(/srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/private/log/dadaphp.log): failed to open stream: S’ha denegat el permís in /srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/public/imc_classes/imc_FunctionLibrary.inc on line 494
Re: Ha sortit el Catalunya 96
08 abr 2008
no seràs situacionista o algo així? perquè no t'entenc res del què dius :-)

Warning: error_log(/srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/private/log/dadaphp.log): failed to open stream: S’ha denegat el permís in /srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/public/imc_classes/imc_FunctionLibrary.inc on line 494

Warning: error_log(/srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/private/log/dadaphp.log): failed to open stream: S’ha denegat el permís in /srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/public/imc_classes/imc_FunctionLibrary.inc on line 494
Re: Ha sortit el Catalunya 96
09 abr 2008
més aviat illetrat. Visca el Catalunya

Warning: error_log(/srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/private/log/dadaphp.log): failed to open stream: S’ha denegat el permís in /srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/public/imc_classes/imc_FunctionLibrary.inc on line 494

Warning: error_log(/srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/private/log/dadaphp.log): failed to open stream: S’ha denegat el permís in /srv/www/indymedia.org/barcelona/site.tree/public/imc_classes/imc_FunctionLibrary.inc on line 494
Re: Ha sortit el Catalunya 96
09 abr 2008
no el ke pasa esque no baixa be el programa
Sindicato Sindicat