Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: educació i societat
Saps quins són els teus drets als exàmens?
08 gen 2008
puny.jpg

En el seu forçat procés de convergència cap a l’Espai Europeu d’Educació Superior, la UB va aprovar per aquest curs acadèmic una nova normativa d’avaluació que regula la coneguda avaluació continuada. Ara que comença el període d’exàmens, cal saber que:

Art.6.4. Els criteris i els sistemes d’avaluació i de qualificació, les característiques i les puntuacions de les proves i altres evidències de l’aprenentatge de l’estudiant, recollits en el pla docent, no poden modificar-se durant l’any acadèmic vigent .

Art.12.2. En el pla docent hi han de constar els criteris i sistemes d’avaluació, ponderació i qualificació tant per a l’avaluació continuada com per als casos d’avaluació única.

Art.12.3. L’avaluació única pot consistir en una prova o/i en la presentació de treballs. Si les característiques de l’assignatura ho fan necessari, podrà ser requisit per tenir l’opció d’avaluació única l’assistència a determinades activitats presencials (pràctiques, seminaris, etc.) especificades en el pla docent de l’assignatura.

Art.12.4. El dret a l’avaluació única no pot comportar discriminació respecte de l’avaluació continuada en relació amb la qualificació màxima que es pot obtenir.

Art.12.5. L’avaluació única ha de poder acreditar la superació dels objectius declarats de l’assignatura de la mateixa manera que l’avaluació continuada.

Art.13.1. Els ensenyaments de grau i de postgrau adaptats a les directrius de l’espai europeu d’educació superior tenen una sola convocatòria d’avaluacions úniques i de tancament d’avaluacions continuades.

Art.13.2. Els ensenyaments o grups no adaptats encara a les directrius de l’espai europeu d’educació superior mantindran les dues convocatòries.

Art.15.2. Per motius extraordinaris, el mateix consell d’estudis pot fer les rectificacions pertinents en el calendari d’exàmens, que, en tot cas, s’ha de fer públic amb una antelació mínima de 20 dies abans que s’apliqui i, en qualsevol cas, mai dins del període d’avaluacions úniques i de tancament d’avaluacions continuades.

Art.16.3. A petició de l’estudiant, en el període de revisió de qualificacions i sempre que la qualificació obtinguda sigui com a mínim d’aprovat o equivalent, aquest pot acordar amb el professor o la professora la renúncia a la qualificació obtinguda per tal d’intentar millorar-la en la propera convocatòria d’avaluació. Aquesta renúncia ha de quedar ecollida en un document.

Art.18.1. El professorat ha de comunicar a l’alumnat la data de publicació de les qualificacions el mateix dia de la prova o del lliurament de treballs d’avaluació. Les qualificacions de les proves i dels treballs d’avaluació parcials s’han de fer públiques com a màxim 20 dies naturals després que es duguin a terme o que es lliurin, excepte si consta un altre criteri en el programa de l’assignatura. La qualificació final s’ha de fer pública com a màxim 20 dies naturals després de la data oficial a què es refereix l’article 15.1 d’aquesta normativa. Tenint en compte circumstàncies especials, el consell d’estudis pot establir altres terminis.

Art.18.2. En fer públiques les qualificacions finals, el professorat responsable de l’assignatura ha d’indicar el dia i l’hora en què l’estudiant pot fer una revisió, així com el període de retorn dels treballs i les memòries de pràctiques. La data o les dates de revisió han de ser entre 3 i 10 dies hàbils després de la publicació de les qualificacions.

Art.18.3. La informació pública sobre els resultats de les avaluacions s’ha de fer mitjançant una llista en què l’estudiant s’identifiqui només amb el NIUB (número d’identificació que es proporciona a cada estudiant en el moment d’ingressar a la Universitat).

Art.18.4. La informació sobre les qualificacions finals s’ha de fer per via telemàtica, i també s’ha de penjar en l’espai que el centre tingui assignat per a aquestes informacions, degudament signada pel professorat responsable. En ambdós casos s’han de seguir els criteris de l’article 18.3.

Art.21. L’estudiant té dret a la revisió, davant el professor o la professora responsable de l’assignatura, de totes les proves, els treballs i les altres evidències d’avaluació, tant parcials com finals. La revisió implica tant l’aplicació dels criteris utilitzats com la qualificació corresponent.

Art.25. La qualificació final de l’assignatura pot ser objecte de recurs per part de l’estudiant segons el procediment següent: *Presentant una sol·licitud de revisió davant del professor o professora responsable de l’assignatura i de la qualificació en els dies assenyalats prèviament. *Contra la decisió del professor o professora, en un termini màxim de 12 dies naturals des de la publicació de les qualificacions definitives, es pot fer una reclamació adreçada al/ a la cap d’estudis, qui la trasllada immediatament a la direcció del departament corresponent.

Art.26. Contra l’incompliment reiterat del que es preveu en aquesta normativa, l’estudiant pot presentar una queixa raonada davant del consell d’estudis de l’ensenyament corresponent.Per qualsevol dubte o queixa, adreça’t directament als teus representants o envia un correu a aep ARROBA aep.cat indicant el teu correu.

DEFENSA ELS TEUS DRETS! DEFENSA LA UNIVERSITAT PÚBLICA I DE QUALITAT!
Mira també:
http://www.ub.es/acad/noracad/avaluacio.pdf
http://www.aep.cat/spip.php?article167

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Saps quins són els teus drets als exàmens?
08 gen 2008
Això serveix per a totesles unis o nomes per la UB???

A veure si algu m'ho pot respondre ;)

SALUD!!
Re: Saps quins són els teus drets als exàmens?
09 gen 2008
el primer derecho frente a los exámenes es hacerles boicot
Sindicat Terrassa