Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: immigració
Racism in Italy. Gypsy woman murdered in Italy
11 nov 2007
EveryOne Group is carrying out a campaign against the discrimination and instigation to racial violence that is becoming more and more desperate every day. Write your comment to: info ARROBA everyonegroup.com
Gypsy woman murdered in Milan, her makeshift shelter set on fire

EveryOne Group is carrying out a campaign against the discrimination and instigation to racial violence that is becoming more and more desperate every day. Write your comment to: info ARROBA everyonegroup.com

Our members, who are people with modest or normal incomes are donating their own savings to help Roma people in difficulty - by paying their rent, or by sending sums of money to prevent the extreme poverty entire families are subject to leading to more tragedies â more deaths in an Italy in which we are experiencing a climate that resembles more and more the one that hung over our country when Fascism came to power, and when in Germany the idea of the Holocaust took shape.

We are committed to raising the alarm against this new xenophobia, alerting the authorities and the institutions of the existence of racist gangs of murderers, like GAPE, who claimed responsibility for the murder of four gypsy children in Livorno in the ill-famed fire. In this case, as in others, the authorities chose to protect the neo-fascist criminals, in spite of the evidence supplied by members of EveryOne Group. Instead the childrenâs parents were charged with âabandonment of minorsâ?.
Last night another makeshift shelter in Via Forlanini in Milan caught fire, in the abandoned Carabinieri barracks near the East bypass bridge. The authorities who rushed to the site carried out the usual procedure used when looking for the causes of a fire: a candle, a gas ring. But everyone knows how most of the fires that break out in gypsy camps are caused.
This time, however, the scenario the police officers were faced with was different. Outside the shelter, lying face down over brambles, they found the body of a 36-year-old Roma woman. As they took away the body, the anaesthetist found injuries and bruises defined as âincompatible with lifeâ?. One of the injuries was caused by a blunt instrument that could well be the cause of death. This news has circulated in the press which is a positive thing for those who hope that the truth will come to light. Now not even the police doctor can deny it and explain the womanâs death away with an accident. The doctor present at the emergency central operations service confirmed âtraumas compatible with an aggressionâ?.
The womanâs body was found by her partner, who alerted the authorities at 41 minutes past midnight: âMy girlfriend is lying on the floor, sheâs not answering, I think sheâs deadâ?, he shouted in a panic and racked with pain. The aggression took place in the middle of the racial campaign against gypsies triggered off by politicians, police authorities and media after the death of Giovanna Reggiani - the dynamics of which have still to be established. The dynamics of this case is typical of a racist attack: fire and aggression. The climate over the last few days had caused us to fear episodes of violence, and EveryOne Group on various occasions has attempted to raise the alarm through press releases. These, unfortunately, were never published or broadcast by newspapers and television - which are now so compliant towards those in power that they have practically become accomplices. What must we expect from this inquiry?
Now the possibility of putting the death down to an accident is ruled out (seeing it is now common knowledge) it is to be feared that there will be an attempt to explain the death away with a violent gesture from the womanâs partner or another Romanian, claiming it was a fit of jealousy or a case of score-settling.
We must keep an eye on the investigation, and how the media reports this case, which today, amazingly, inspired the journalist from Corriere della Sera to ask (in spite of the evidence): âAccident, revenge or xenophobiaâ?? To be noted the first theory: accident. Absurd, unjust, worthy of this Italy which is sliding into a climate of terror.

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Racism in Italy. Gypsy woman murdered in Italy
12 nov 2007
A white woman was also killed last week by a romanian gipsy in Italy why yours didn't say anything, it is not a murder as well?
Re: Racism in Italy. Gypsy woman murdered in Italy
12 nov 2007
els italians semblen gilipolles, ho dessin deixat escrit en italià i hauria estat molt més comprensible per tothom. Aquí teniu una mala traducció de l'anglés. Tourist go home, you're no welcome here.
Aviam quan comença algú a filtrar les notícies que pengen els extrangers del primer món que sempre estem igual amb l'idioma, sembla que en comptes de bcn sigui san francisco, ostia

Tothom El Grup està portant fora d'una campanya contra la discriminació i instigació a violència racial que està esdevenint més i més desesperat cada dia. Escriure el vostre comentari a: info (a)/a) everyonegroup.com Gypsy Dona assassinada en Milà, el seu makeshift refugi posat en foc Tothom El Grup està portant fora d'una campanya contra la discriminació i instigació a violència racial que està esdevenint més i més desesperat cada dia. Escriure el vostre comentari a: info (a)/a) everyonegroup.com Els nostres membres, qui és les persones amb ingressos modests o normals són donating els seus estalvis propis per ajudar Roma persones en dificultat - per pagar el seu lloguer, o per enviar sumes de diners per evitar la pobresa extrema les famílies senceres són subjectes a portar a més tragèdies â més morts en una Itàlia en el qual estem experimentant un clima que s'assembla a més i més l'un que va penjar sobre el nostre país quan El Feixisme va venir a poder, i quan en Alemanya la idea de l'Holocaust va agafar forma. Som comesos a aixecar l'alarma contra aquest nou xenophobia, alerting les autoritats i les institucions de l'existència de racista gangs d'assassins, com GAPE, qui va reclamar responsabilitat per l'assassinat de quatre gypsy nens en Livorno en el malalt-famed foc. En aquest cas, com en altres, les autoritats van escollir protegir el neo-criminals feixistes, malgrat l'evidència subministrada per membres de Tothom Grup. En comptes d'això els nensâs els pares van ser cobrats amb âabandonament de menorsâ?. Ahir a la nit un altre makeshift refugi en Via Forlanini en Milà va agafar foc, en l'abandonat Carabinieri caserna prop del De l'est bypass pont. Les autoritats que es van afanyar al lloc portat fora del procediment habitual usat quan buscant les causes d'un foc: una espelma, un anell de gas. Però tothom sap que la majoria dels focs que trenquen fora en gypsy els campaments són causats. A aquesta hora, tanmateix, el scenario els agents de policia van ser fets front a amb era diferent. A fora del refugi, lying cara avall sobre esbarzers, van trobar el cos d'un 36-any-vell Roma dona. Com van treure el cos, l'anestesista blaus i lesions trobades van definir tan âincompatibles amb vidaâ?. Un de les lesions va ser causat per un instrument rom que bé poder ser la causa de mort. Aquesta notícia ha circulat en la premsa que és una cosa positiva pels qui esperen que la veritat venir per encendre. Ara ni tan sols el doctor de policia el pot negar i explicar la donaâs mort fora amb un accident. El present de doctor a l'emergència servei d'operacions centrals traumes confirmats compatibles amb un aggressionâ?. La donaâs el cos va ser trobat pel seu soci, qui alerted les autoritats a 41 minuts mitjanit passada: âLa meva xicota és lying en el pis, ellaâs no contestant, penso ellaâs mortâ?, va cridar en un pànic i racked amb dolor. L'aggression va tenir lloc enmig de la campanya racial contra gypsies va provocar de per polítics, autoritats de policia i mitjans de comunicació després de la mort de Giovanna Reggiani - la dinàmica del qual haver encara per ser establert. La dinàmica d'aquest cas és típica d'un atac racista: foc i aggression. El clima sobre l'últims pocs dies ens havien causat per témer episodis de violència, i Tothom El Grup en diverses ocasions ha intentat per aixecar l'alarma a través d'alliberaments de premsa. Aquests, malauradament, mai va ser publicat o emissió per diaris i televisió - quins són ara tan compliant cap a aquells al poder que pràcticament han esdevingut accomplices. Què ha d'esperem d'aquesta investigació? Ara la possibilitat de posar la mort avall a un accident és governat fora de (veient-lo és ara comú coneixement) és per ser témut que hi haver un intent d'explicar la mort fora amb un gest violent de la donaâs soci o un altre Romanian, reclamant-lo era un cabut de jealousy o un cas de puntuació-resolent. Hem de mantenir un ull en la investigació, i com els mitjans de comunicació informa aquest cas, el qual avui, amazingly, va inspirar el periodista de Corriere della Sera per preguntar (malgrat l'evidència): âAccident, revenge o xenophobiaâ?? Per Ser anotat la primera teoria: accident. Absurd, unjust, digne d'aquesta Itàlia quin és corredís a un clima de terror.
Re: Racism in Italy. Gypsy woman murdered in Italy
13 nov 2007
Eh que jo soc catala, nomes parlo 4 idiomes i no parle frances perque no em surt dels collons. Immigrants go home you're not welcome here!
Re: Racism in Italy. Gypsy woman murdered in Italy
20 nov 2007
Sparra tutti questo zingere !!

Questa cesca ballorda !
Sindicat Terrassa