Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: ecologia
Una altra mala notícia (Cat / Cast)
02 jun 2007
UNA ALTRA MALA NOTÃ?CIA

La notícia diu així: «Lâeconomia espanyola va registrar en el primer trimestre la seva major acceleració en sis anys, ja que va créixer un 4â1 per 100...» («El Punt», dia 24 de maig, p 31.)

Ãs mala notícia perquè lâeconomia espanyola, o la de qualsevol país occidental, no ha de créixer més, que ja ha crescut prou, i aquest creixement continu provoca un esgotament dels recursos del planeta, en energia, primeres matèries, aigua, etc. Per altra banda, i igualment greu, amb les fonts dâenergia fòssils, augmenta la contaminació atmosfèrica amb CO2, i així impulsa lâescalfament i el canvi climàtic.

Darrere dâaquest creixement ja no necessari, i de la manera triomfalista de comunicar-lo, hi ha perspectives com ara:
* Augment, lent però progressiu, del nivell del mar, amb el perjudici de les zones costaneres i les illes.
* Alteració del corrent que ve del Carib a les costes europees i que les suavitza.
* Disminució de la pluviositat.
* Desertització de les zones seques (afectant la Península Ibèrica) i assecament de les menys humides.
* Alteracions generals del clima (major alternança entre sequeres i inundacions).
* Escassesa de les fonts dâenergia fòssils, augment del seu preu, crisi econòmica i conflictes pel control de les reserves que queden.
* Escassesa dâaigua en moltes zones.
* Escassesa de terres de conreu, sobretot si seân dediquen a la producció de biocombustibles.
* Escassesa dâalgunes primeres matèries.

Cal, doncs, parar el creixement econòmic, i, com que hi ha països encara pobres que sí que han de continuar creixent una mica més, els països més rics han dâinvertir la tendència. Sâha de decréixer. Ãs a dir, en primer lloc cal que lâopinió pública entenguem que no podem créixer més i que hem de decréixer, i a continuació exigir-ho als governs.

Començant per criticar les notícies com aquesta.

Antoni Ferret

http://www.moviments.net/aferret

_______________

OTRA MALA NOTICIA

La noticia dice así: «La economía española registró en el primer trimestre su mayor aceleración en seis años, puesto que creció un 4â1 por 100...» («El Punt», día 24 de mayo, p 31.)

Es mala noticia porque la economía española, o la de cualquier país occidental, no debe crecer más, que ya ha crecido lo suficiente, y este crecimiento continuo provoca un agotamiento de los recursos del planeta, en energía, materias primas, agua, etc. Por otra parte, e igualmente grave, con las fuentes de energía fósiles aumenta la contaminación atmosférica con CO2, y así impulsa el calentamiento y el cambio climático.

Detrás de este crecimiento ya no necesario, y de la manera triunfalista de comunicarlo, hay perspectivas como por ejemplo:

* Aumento, lento pero progresivo, del nivel del mar, con el perjuicio de las zonas costeras y las islas.
* Alteración de la corriente que viene del Caribe a las costas europeas y que las suaviza.
* Disminución de la pluviosidad.
* Desertización de las zonas secas (afectando la Península Ibérica) y secado de las menos húmedas.
* Alteraciones generales del clima (mayor alternancia entre sequías e inundaciones).
* Escasez de las fuentes de energía fósiles, aumento de su precio, crisis económica y conflictos por el control de las reservas que quedan.
* Escasez de agua en muchas zonas.
* Escasez de tierras de cultivo, sobre todo si se dedican a la producción de biocombustibles.
* Escasez de algunas materias primas.

Hace falta, pues, parar el crecimiento económico, y, como hay países todavía pobres que sí deben continuar creciente algo más, los países más ricos tienen que invertir la tendencia. Se debe decrecer. Es decir, en primer lugar hace falta que la opinión pública entendamos que no podemos crecer más y que debemos decrecer, y a continuación exigirlo a los gobiernos.

Empezando por criticar las noticias como ésta.

Antoni Ferret

http://www.moviments.net/aferret

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa