Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: ecologia
Els biocombustibles posaran contra les cordes la seguretat alimentària
17 mai 2007
Milions d’hectàrees són desforestades. El seu rendiment, a més, és dubtós
Una eventual contaminació genètica dels cultius alimentaris podria comportar efectes inesperats en la fisiologia humana

Si sâapliquen tots els projectes previstos a nivell mundial, els cereals podrien allunyar-se de lâalimentació humana

Les empreses petroleres i biotecnològi-ques presenten el biocombustible com la solució per a reduir les emissions de CO2 i trencar la dependència energètica vers el petroli. Res més lluny de la reali-tat. Nombrosos i prestigiosos científics evidencien que la massiva desforestació requerida pel seu cultiu a gran escala, així com el seu propi procés de produc-ció, fan que el volum dâemissions de CO2 sigui similar al del petroli, a més dâaltres gasos que causen problemes respiratoris. El seu rendiment energètic també és dubtós. Milions dâhectàrees de zones boscoses i selvàtiques deixen pas als monocultius âenergèticsâ?. Així, sâagreuja lâerosió i degradació del sòl, i també lâescassetat dâaigua. Són necessa-ris més de 30 litres per produir-ne un dâetanol. Malgrat la gravetat dâaquests problemes a la península, lâestat ajuda sis vegades més aquestes fonts dâenergia que la solar, per exemple, que a Alemanya, amb la meitat dâhores de sol, hi juga un paper ascendent.


Es posa en risc la seguretat alimentària
El Brasil i els EEUU destinen 1/6 de la collita als biocombustibles, que sols aporten el 3% de les seves necessitats energètiques. Europa, que pretén cobrir-ne el 6% lâany 2010, no substituirà els seus cultius alimentaris, traslladant el problema a altres països. Segons Jorge Rulli, expert argentí del Grup de Refle-xió Rural (GRR), âes posa lâagricultura al servei del motor europeu i només de parlar de biocombustible ja puja el preu de la terra... Es posa en risc la seguretat alimentària. ¿Ens morirem de gana?â?. Ens trobem davant dâun âneocolonialis-me verdâ?.
El president de Earth Policy Institute, Lester Brown, afirma que la producció energètica âposarà contra les cordes lâús alimentari del sòl agrícola en dos anysâ?. En els últims cinc, els excedents mun-dials de gra han caigut a la meitat. Als EEUU els ramaders temen que no hi ha-gi suficient blat de moro per a produir llet, ous i carn. Els països importadors dâaquest cereal també estan preocupats pel subministrament, i és que si sâapli-quen tots els projectes previstos a nivell mundial, âels cereals podrien allunyar-se de lâalimentació humanaâ?. Es calcula que el gra que es necessita per omplir de biodiesel el dipòsit dâun 4x4 alimentaria una persona tot un any. Mentrestant, les dades sobre desnutrició, anèmia i talla baixa a lâArgentina, que fou considera-da graner del món i on pobresa i fam no anaven associades, donen una idea del problema. I és que la globalització hi imposà un model de país productor de transgènics i exportador de farratges.


Desforestació i contaminació transgènica
Dâaltra banda, els cultius âenergèticsâ? són transgènics, amb tots els riscos que això implica. Les empreses alimentàries dels EEUU sâoposen als cultius transgè-nics no destinats a lâalimentació, ja que una eventual contaminació genètica po-dria comportar efectes inesperats en la fisiologia humana (els dâús alimentari ja han provocat efectes en els índexs can-cerígens dels països on es van introduir als anys 90).
Brown és contundent: âsâhan de trobar alternatives als combustibles, però tin-guin per segur que no hi ha cap altra al-ternativa al menjarâ?.
En nom dels cultius energètics sâhan desforestat, només a Indonèsia, el país amb major població rural, 18 milions dâhectàrees de boscos, i es preveuen unes altres 20 a la regió. Al Brasil se substitueix bosc amazònic per Soja. Aquesta desforestació ocasiona entre el 25 i el 30% dels gasos dâefecte hiverna-cle, segons la FAO. No obstant, aques-tes plantacions es podrien finançar amb el Mecanisme de Desenvolupament Net del Protocol de Kioto.

El gran negoci del canvi climàtic
Segons Miguel Webb, autor de diversos treballs al respecte, âexisteixen mega-plans de convertir tot el continent africà en plantacions de substrat de biocom-bustibles, així com a la selva amazòni-ca. Enormes regions es destinarien ex-clusivament a aquestes plantacionsâ?. Al darrere hi són les empreses petroleres i les biotecnològiques que, treballant con-juntament, es perpetuen al mercat i ne-tegen la seva imatge. Al Brasil, totes les grans empreses dâautomòbils ja sâhan adaptat als motors dâalcohol.

El decreixement com a solució
El sistema actual es basa en el creixe-ment econòmic i en una font dâenergia provinent dâun stock i no dâun flux, âara hauríem de preguntar-nos com decréixer preservant allò que hem desenvolupatâ?. En 40 anys sâha multiplicat per 5 el con-sum dâenergia, la meitat de la qual és pels cotxes (als EEUU el percentatge sâeleva al 80%). âVolen tranquilâ¢litzar la seva consciència posant un 6% de biocombustible al dipòsit, que pot pro-cedir de les selves amazòniques, o de terres agrícoles expropiades violenta-ment als camperolsâ?. I és que les irregu-laritats i les greus violacions als drets humans estan a lâordre del dia.
El GRR proposa implantar una agricul-tura de menors necessitats energètiques, basada en aliments locals i un consum crític, perquè â¿quanta energia costa portar lâenciam de Turquia o Xina?â?. Sâhaurien dâinternalitzar els costos am-bientals i revisar les xarxes comercials, âno pot ser que sigui més barat anar amb avió que en trenâ?.

Comentaris

El maíz y la técnica de la infamia
17 mai 2007
Una forma de ocultar la realidad es repetir una mentira hasta el cansancio, esperando que finalmente algunos se la crean. El tema del maíz en México tiene muchos ejemplos de esta técnica de la infamia.

Hace unos meses, el aumento del precio de la tortilla generó enorme malestar en el país. Por la importancia del grano en México, su centro de origen, fue noticia en los mayores diarios del globo.

En la mayoría de los medios se manejó que el aumento obedeció al incremento del precio del maíz en el mercado mundial, generado por la demanda del grano como agrocombustible. Sin embargo, el aumento en el precio de la tortilla excedió con mucho el porcentaje del incremento en el precio del grano, y la coyuntura fue aprovechada como jugoso negocio por los grandes comercializadores e industrializadores de maíz. Algunos, como Cargill, incluso habían acaparado maíz mexicano y lo vendieron a más del doble del precio al que lo habían comprado. El gobierno intervino, y en una reunión inverosímil, donde participaron, entre otros, las grandes trasnacionales de la distribución e industrialización, se decidió fijar un aumento de 40 por ciento en el precio de la tortilla. Esto se presentó mediáticamente como un freno al precio de la tortilla -a favor del público-, cuando en realidad fue una legalización del aumento desproporcionado que habían impuesto los grandes empresarios. El acuerdo, que iba a durar hasta el 30 de abril, fue renovado a agosto.

En esta ocasión, los grandes empresarios de distribución, procesamiento y uso industrial del maíz como forraje exigieron, además de mantener alto el precio de la tortilla, pagar precios menores a los productores -porque ahora sí era hora de reconocer que el aumento anterior no era real. Es decir, exigieron ganar en todas las puntas. Nuevamente se firmó el "acuerdo", como si fuera un acto dadivoso del gobierno para defender los intereses de la población, cuando lo que se hizo fue legalizar el despojo y favorecer a unas cuantas trasnacionales.

En paralelo a estas componendas, se activan otros frentes de guerra sobre el maíz por parte de las empresas y gobierno contra los campesinos y la mayoría de la población.

Por un lado, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que es parte del Consejo Coordinador Empresarial -al cual pertenecen los mismos que se beneficiaron con la crisis de la tortilla- publican "estudios" indicando que la salida de la crisis para México es la producción de maíz para agrocombustibles, y que para ello es necesario que sea maíz transgénico.

Entrecomillo "estudios" porque según su propia definición: "El CEESP (...) financia todas sus actividades de investigación gracias a los donativos de sus patrocinadores". Es decir, son financiados por el lobo sobre lo que le conviene a Caperucita. De otro modo, no se entiende cómo este pretencioso "estudio" ignora el hecho de que la productividad del maíz como agrocombustible es muy baja, y que si se agregan los costos de los insumos basados en petróleo (agrotóxicos, gasolina para maquinaria, etcétera) que requiere su producción, el aporte energético es negativo. Es decir, no es una solución para el cambio climático, que es la razón por la que teóricamente se promueve, sino lo contrario.

No obstante, para Estados Unidos sí es negocio, porque lo anterior no es un dato que le merezca interés. Basta que se publiquen estudios parciales que parezcan positivos -si no se miran de cerca- y le sirvan de coartada para subsidiar aún más a sus propios productores de maíz, ahora con el pretexto de combatir el calentamiento global.

Como esto también es un negocio brillante para las empresas más fuertes del planeta -automotriz y petrolera- junto a las de comercio internacional de cereales, productores de transgénicos y agrotóxicos, todos se han unido para ir logrando leyes y marcos financieros que le faciliten el nuevo negocio.

En este caso, la meta es lograr que muchos países compitan -con préstamos del Banco Mundial y otros bancos multilaterales que pasan a aumentar las deudas externas de esas naciones- para venderles la materia prima que demandan para agrocombustibles.

Esta proliferación llevará, cualquiera que sea el cultivo, a la baja del precio. México no sería una excepción en esta dura competencia, ni con caña de azúcar ni otros cultivos y mucho menos con maíz. Peor aún, nuestro país tiene mucho más para perder con la contaminación de su maíz nativo con los transgénicos no comestibles que se pretende usar para agrocombustibles.

Complementariamente a la urdimbre de este fino estudio, las trasnacionales dueñas del comercio de semillas insisten en que México tiene que plantar maíz transgénico. Ya lo han intentando tres veces, pero fueron rechazadas por no cumplir los trámites legales. Su pretensión ha sido rechazada por la vasta mayoría de la sociedad mexicana, incluyendo campesinos, indígenas, científicos, consumidores, artistas, porque atenta contra la integridad del maíz, uno de los patrimonios nacionales más importantes, creado y cuidado por millones de campesinos e indígenas durante milenios.

Todo indica que para el gobierno pesan más tres trasnacionales que miles de años de historia y la voluntad del pueblo mexicano, por lo que firmará un reglamento de la ley Monsanto (de Bioseguridad), que les permita contaminarnos -ahora legalmente- con maíz transgénico. Lo que no lograrán, por más que repitan sus mentiras, es ocultar la infamia.

* Investigadora de Grupo ETC

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/17/index.php?section=opinion&article=
http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=145669
Re: Els biocombustibles posaran contra les cordes la seguretat alimentària
18 mai 2007
El tema dels biocombustibles es una altra cosa que ens volen vendre com a meravellosa nomes per el prefix bio- que porta al davant, el que tots ens pensem que es de puta mare només per ser biològic. No senyor, el tema dels biocombustible es una gran mentida que el poder vol fer veure D'aqui a uns quants anys, (espere que no siguin molts) quan s'acabi el petroli que cony van a fer totes les empresses vampíriques que hi han al darrere?.
Doncs llavors si que treuran un combustible nou de puta mare, evidentment els donara igual que contamini el que sigui. Com sempre miraran a veure que els poden donar els seus diners, menys mal que els biocombustibles(bioetanol, biogas, biodiesel,...) no son barats, cosa que descartaran, buscant una altra font amb tots els seus putus "científics" si es que s'els pot nomenar així als que ajuden a agrandar-se. Els biocombustibles no ens interessen a ningú, ja el seu únic proposit es augmentar el temps de consum de combustibles fossils, ja que es barretjen amb aquests per a reduir una mica insignificable les deixalles de la gasolina.
Sindicat