Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: globalització neoliberal : indymedia : mitjans i manipulació : xarxa i llibertat
[20h - 24 January] Indymedia Radio Support GSF : Nairobi + Dublin + Barcelona
19 gen 2007
3 nodes in 3 cities to make one program.
3 people in each country.
2h program talking about the situation of real estate speculation and housing.
wsf_global_radio_nodes.jpg
The nodes :

NAIROBI, KENYA

A convergence space has been set up by IMC volunteers from both Africa and beyond. Media activists from the Prometheus Radio Network started arriving in Naorobi a week ago and since then have started a series of physical building workshops with communities in and around Naorobi. A recent info states ".."We" is a convergence of 30+ indymedia activists, hosted by Kenya IMC, currently in Nairobi. We are from Kenya, South Africa, Uganda, Zimbabwe, US, Germany and hopefully the delegates from Cameroon, Mali, and Nigeria will get their visa clearance to come. We are having a great time sharing skills, building radio transmitters, and talking about the needs of Indymedia in Africa." A very fruitful African Indymedia Conversation happened some days ago between these media activists with some interesting commentry from IMC-KENYA.

There have been some serious problems with the Indymedia Kenya website which was set up two years ago but with the arrival of new people for the convergence, some of the major problems have been resolved. Some time back activists were saying "Trying to get a feature on the IMC Kenya site is like having your eyeball peeled", but on the eve of the WSF forum after a lot of technical work, hunting for passwords and general background work IMC-KENYA got its first feature: Indymedia radio support for WSF 2007 from Kenya

http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/imc-africa
http://www.prometheusradio.org/
https://docs.indymedia.org/view/Global/Wsf2007Conversation1 -African Indymedia Conversation
http://kenya.indymedia.org/
Macharias journey: Kibera and a story of Hope - http://kenya.indymedia.org/news/2007/01/450_comment.php


BARCELONA, CATALUNYA (SPAIN)

The program will take place in a lovely intimate hacklab in a authonomous social centre space whose door opens onto a busy pedestrian barrio of gracia here in barcelona: La quimera. It's a really nice collective and the barrio has a long tradition of political activity.

http://laquimera.org

Radio will be streamed at r23. The two streams from Nairobi and Dublin will be picked from barcelona and restreamed to r23 already mixed. r23 is a net radio born in barcelona that now is international. Gives the oportunity to give server support for free streaming trhough a stream free servers ring giss.

http://r23.cc


DUBLIN, ÉIRE (IRELAND)

Seomra spraoi, the name for the Dublin social centre collective, had a temporary space in 2005 which was used as an example of a "global listening node", but since then they have moved to a new space and have not yet been able to create an internet connection there. There are computers in this space donated by Revolt Video Collective, so if the net connection is not sorted soon the space will act as a listening node by picking up and playing prerecorded material from Kenya. Indymedia ireland were helping out to make this connection but they experienced a very serious tek problem which shut the site down untill money was raised to find a new server, this work obviosly took precedence for them. Revolt helped facilitate the last "global listening node" experiment with equipment, people, tek support and a film was made about this: streaming from the gaff.

NEAR fm´s old "majority world" host R- is collaborating with Revolt Video Collective and others for the International Radio Show which will have 3 speakers from the following list talking about the topic of housing

http://www.seomraspraoi.org/
http://revoltvideo.blogspot.com/
http://www.indymedia.ie/
http://video.indymedia.org/en/2005/11/199.shtml - Streaming From The Gaff
http://www.nearfm.ie/
Mira també:
http://radio.indymedia.org

This work is in the public domain

Comentaris

[ca]
20 gen 2007
[20h - 24 Gener] Suport de Radio Indymedia al FSM (Fòrum Social Mundial) : Nairobi + Dublin + Barcelona    

3 nodes en 3 ciutats per a fer un programa.
3 persones en cada país.
2h de programa parlant sobre la situació de l'especulació i l'habitatge.


Els nodes :


NAIROBI, KENYA

Un espai de convergència ha estat muntat per voluntari*s de IMC de Africa i altres territoris. Mitja activistes de la Prometheus Radio Network van començar a arribar A Nairobi fa una setmana i des de llavors han començat una sèrie de tallers per a la construcció física amb comunitats d'al voltant de Nairobi. Una informació recent afirma "'Nosaltres' som una convergència de més de 30 activistes de indymedia, allotjats pel IMC de Kenya, actualment a Nairobi. Som de Kenya, Sud Africa, Uganda, Zimbabwe, US, Alemanya i esperem que *l*s delegats de CAmerun, Mali i Nigèria obtindran les seves vises per a venir. Estem gaudint al compartir coneixements, construint transmissors de ràdio, i parlant sobre les necessitats de Indymedia en Africa." Una conversa molt fructifera para Indymedia Africa va ocórrer fa uns dies entre aquest*s mediactivistas amb uns interessants comentaris de IMC-KENYA.

Han hagut problemes seriosos amb la web de Indymedia Kenya que va començar fa dos anys però amb l'arribada de gent nova per a la trobada, diversos dels principals problemes han estat resolts. Fa algun temps alguns activistes aquí estaven dient "Intentar fer una editorial en la web de IMC Kenya és un malson", però avui, la vespra del FSM, després de molt treball tècnic, IMC-KENYA va aconseguir el seu primera editorial: Suport de Indymedia Radio al FSM 2007 a Kenya

http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/imc-africa
http://www.prometheusradio.org/
https://docs.indymedia.org/view/Global/Wsf2007Conversation1 -African Indymedia Conversation
http://kenya.indymedia.org/
Macharias journey: Kibera and a story of Hope - http://kenya.indymedia.org/news/2007/01/450_comment.php


BARCELONA, CATALUNYA

El programa es retransmetrà des del hacklab Kernelpanic, en un centre social autònom amable i íntim que obre les seves portes a un carrer per als vianants molt transitada en el barri de la vila de gràcia, aquí a Barcelona: La Quimera. És un col·lectiu realment grat de conèixer i el barri té una llarga tradició d'activisme polític.

http://kernelpanic.hacklabs.org
http://laquimera.org

La ràdio serà per internet a través d'un stream a r23. Barcelona rebrà els àudios de Nairobi i Dublin i els barregés amb el de Barcelona per a després enviar-lo a r23. r23 és una ràdio per internet nascuda a Barcelona que ara és internacional. Dóna l'oportunitat de donar suport amb els seus servidors per a stream lliure a través de l'anell de servidors gratuïts desenvolupats amb programari lliure, Giss.

http://r23.cc
http://giss.tv/


DUBLIN, ÉIRE

Seomra spraoi, centre social de Dublin, va tenir un espai temporal en 2005 que va ser utilitzat com un exemple de "global listening node" (node global escoltant), però des de llavors s'han canviat a altre espai i no han tingut l'oportunitat de crear una connexió internet allí. La connexió en directe es farà des d'un espai no públic i després es durà a Seomra sraoi per a emetre en diferit. Indymedia Ireland i Revolt van ajudar a facilitar l'últim experiment del "global listening node" i col·laboraran també ara.

NEAR fm´s servidor de "majority world" també col·labora amb Revolt Video Collective i altres persones de International Radio Show que han de facilitaran que tres persones de diferents col·lectius locals es connectin al programa de ràdio.

http://www.seomraspraoi.org/
http://revoltvideo.blogspot.com/
http://www.indymedia.ie/
http://www.nearfm.ie/

Mira también:
http://radio.indymedia.org
[es]
20 gen 2007
[20h - 24 Enero] Apoyo de Radio Indymedia al FSM (Foro Social Mundial) : Nairobi + Dublin + Barcelona    
por ((i)) radio    

3 nodos en 3 ciudades para hacer un programa.
3 personas en cada país.
2h de programa hablando sobre la situación de la especulación y la vivienda.


Los nodos :

NAIROBI, KENYA

Un espacio de convergencia ha sido montado por voluntari*s de IMC de Africa y otros territorios. Media activistas de la Prometheus Radio Network empezaron a llegar a Nairobi hace una semana y desde entonces han empezado una serie de talleres para la construcción física con comunidades de alrededor de Nairobi. Una información reciente afirma "'Nosotr*s' somos una convergencia de más de 30 activistas de indymedia, hospedados por el IMC de Kenia, actualmente en Nairobi. Somos de Kenia, Sud Africa, Uganda, Zimbabwe, US, Alemania y esperemos que l*s delegad*s de CAmerun, Mali y Nigeria obtendran sus visas para venir. Estamos disfrutando al compartir conocimientos, construyendo transmisores de radio, y hablando sobre las necesidades de Indymedia en Africa." Una conversación muy fructifera para Indymedia Africa ocurrio hace unos días entre est*s mediactivistas con unos interesantes comentarios de IMC-KENIA.

Han habido problemas serios con la web de Indymedia Kenia que empezó hace dos años pero con la llegada de gente nueva para el encuentro, varios de los principales problemas han sido resueltos. Hace algun tiempo algun*s activistas aquí estaban diciendo "Intentar hacer una editorial en la web de IMC Kenia es una pesadilla", pero hoy, la vispera del FSM, depués de mucho trabajo técnico, IMC-KENIA consiguió su primera editorial: Apoyo de Indymedia Radio al FSM 2007 en Kenia

http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/imc-africa
http://www.prometheusradio.org/
https://docs.indymedia.org/view/Global/Wsf2007Conversation1 -African Indymedia Conversation
http://kenya.indymedia.org/
Macharias journey: Kibera and a story of Hope - http://kenya.indymedia.org/news/2007/01/450_comment.php


BARCELONA, CATALUNYA

El programa se retransmitira desde el hacklab Kernelpanic, en un centro social autónomo amble e íntimo que abre sus puertas a una calle peatonal muy transitada en el barrio de la villa de gracia, aquí en Barcelona: La Quimera. ES un colectivo realmente grato de conocer y el barrio tiene una larga tradición de activismo político.

http://kernelpanic.hacklabs.org
http://laquimera.org

La radio sera por internet a través de un stream a r23. Barcelona recibira los audios de Nairobi y Dublin y los mezclara con el de Barcelona para luego enviarlo a r23. r23 es una radio por internet nacida en Barcelona que ahora es internacional. Da la oportunidad de dar apoyo con sus servidores para stream libre a través del anillo de servidores gratuitos desarrollados con software libre, Giss.

http://r23.cc
http://giss.tv/


DUBLIN, ÉIRE

Seomra spraoi, centro social de Dublin, tuvo un espacio temporal en 2005 que fue utilizado como un ejemplo de "global listening node" (nodo global escuchando), pero desde entonces se han cambiado a otro espacio y no han tenido la oportunidad de crear una conexión internet alli. La conexión en directo se hara desde un espacio no público y luego se llevará a SEomra sraoi para emitir en diferido. Indymedia Ireland y Revolt ayudaron a facilitar el último experimento del "global listening node" y colaborarán también ahora.

NEAR fm´s servidor de "majority world" también colabora con Revolt Video Collective y otras personas de International Radio Show que tienen que facilitarán que tres personas de diferentes colectivos locales se conecten al programa de radio.

http://www.seomraspraoi.org/
http://revoltvideo.blogspot.com/
http://www.indymedia.ie/
http://www.nearfm.ie/

Mira también:
http://radio.indymedia.org
IMC-Radio from wsf is go - listening live from barcelona
22 gen 2007
infos from the lists:

[Imc-africa] Radio ready to broadcast technically

Hello to all !

From the studio on the top of Karasani Stadium where technically,
everything is ready to broadcast (Internet, computers, FM transmitter,
antenna...)

Some contents are being recolted.
Most of them will be in english, but some people are doing it in
French.

Nothing is really clear about which indymedia site to be used.
Kenya.indymedia.org is almost empty now.

Don't know either where the live radio will be broadcasting, but this
adress is functionnal and broadcasting now :

http://radio.africa-web.org:8000/wsf2007.m3u

Try to do better in the hours that comes...

Zoul
zoul ARROBA no-log.org
http://www.zoulstory.com

I am now uploading radio files made in the IMC Nairobi over the last
days to this page and link them also from
http://kenya.indymedia.org/

We squatted a good part of the media centre at the WSF and are
operating fine from here.
Sindicato Sindicat