Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: educació i societat
Manifesto de la popola enciklopedia ateneo
20 des 2006
MANIFESTO DE LA POPOLA ENCIKLOPEDIA ATENEO

La silentaj paktoj de la nomata hispana transiro alportis Ä?is la ostracismo iuj asocioj kiel la Popola Enciklopedia Ateneo, kiu estis fondita dum la jaro 1902 de liberacanoj kiuj emas legi, ekzemple Josep Tubau kaj Eladi Gardó kiuj senkondiÄe estis apogita de Francesc Layret, Lluis Companys, Lluis Bulfi kaj aliaj laboruloj kaj intelektuloj kiuj eliris de la laborista klaso kaj havis grandan, kulturan, pedagogian deziregon kaj ankaÅ­ depostulita por la socio.
Dum la unua triono de la 20-a jarcento la Ateneo konvertiÄ?is en referenco, jam pri la kulturo jam pri la sociaj movadoj de la barcelona popolo. Dum la 10-a kaj 20-a jardekoj oni atingis 20.000 membrojn kaj multajn sekciojn kiuj alportis diversegajn konajn kriterojn kaj homaranajn interrilatojn, Äiuj enirinte fomenti la kolektivismo inter la personoj. Dum Äi tiu periodo la Ateneo akiris iom post iom grandan homaran kaj materian patrimonion, kiel montrigas la kvar apartamentoj kaj la teretaÄ?oj sur la strato Carme nº 30, unu apartamento sur la strato Santa Anna, tiel kiel la terpeco sur la stratangulo Rambla â Pintor Fortuny (kie hodiaÅ­ estas hotelo). AnkaÅ­ apartenas al la Ateneo la âChalet de la Molinaâ? kiu estis perforteprenita de la falangistoj poste la hispana civila milito kaj hodiaÅ­ asignita al la Generalitat de Catalunya.

En Äi tiu periodo ankaÅ­ aktive partoprenis en la Ateneo personoj de la kataluna cultura, kiel Joan Salvat â Papasseit, Joaquín Maurín, Victor Colomer, Manuel Ainaud de Lassarte, Joan Bastardas, Jaume Aiguader, Josep Mª de Sucre, Joan Amades, Angel Pestaña, Salvador Seguí, ktp.

Post la militaj malfeliÄegoj, la 26-an de januaro 1939 la urbo Barcelona estis okupita de la frankista armeo.
La faÅ?istoj trupoj tute koleremaj, bruligis la Bibliotekon kaj la arÄ¥ivan dokumentojn kiuj estis situitaj en la sidejo de la Ateneo, sur la strato Carme, nº 30. Sendube, la frankistaj trupoj lernis la lecionojn de la generaloj Emilio Mola kiu diris âNi debas finigi kun la laboristan kulturon!â? kaj José Millán Astray, kiu ankaÅ­ diris âVivu la morto!â?

Kiam alvenis la longa nokto de la silento, la Popola Enciklopedia Ateneo (P. E. A.), kiel aliaj kolektivoj, suferis maliberejon kaj morton. Dum la postmilito la frankismo intensis ekstermi la laboristan kulturon. La timo instaliÄ?is en la Äiuj hejmoj kaj la personj ne kuraÄ?is paroli pri sia propra memoro.

Post la morto de la diktatoro kaj denove restarigita la demokracio, grupo de junaj, antikvaj, malkvietaj membroj de la Ateneo, iom post iom ni reakiris alifoje la ateneistan spiriton de tiu barcelona asocio, la P. E. A. Tiel la jaron 1977 renaskiÄ?i la Popola Enciklopedia Ateneo de Barcelono preta reakiri ne nur la atenean memoron sed ankaÅ­ tiun de la tuta popolo kiu luktis kontraÅ­ la faÅ?ismo, tiuj kiuj en kelkaj momentoj estis kapablaj venki la malamikon.

De tiam, la P.E.A. Äiam direktis siajn aktivecojn intencante reakiri la popolan memoron mem de iliaj radikoj por daÅ­rigi sian laboron kiel Popola Universitato. Dum Äi tiu tempo oni estis konvertanta iom post iom siaj biblioteko, ĵurnalteko kaj dokumentara fundo (nuna Historia â Socia Dokumentara Centro) en unu el plej grava dokumentada centro pri la laborista movado sur la hispana Å?tato. Paralele oni organizis aktivecojn kiel prelegadoj, debatoj, vojirantaj ekspozicioj, poetaj recitaloj, kunlaboradoj kun nacia kaj europa komunikiloj por la elaboro de aÅ­dovidaj kulturfilmoj, ekspozicioj, ktp, Äio farita por akiri la silentan memoron de la kulturo de nia popolo.

MalgraÅ­ tiu Äi nedubebla klopodo, Äiam sen gajne por la membroj de la ateneo, tiel dum nia etapo en la strato Montalegre nº 5, kiel en la nuna sidejo en la Promenejo Sant Joan nº 26, havinte tre limigitajn mediojn, nia laboro Äiam estis oferemega por reakiri tion kio estis nia propra historio kiel popolo Äar ni sciis kaj scias ke por proĵekciiÄ?i al la estonteco ni bezonas koni nian estintecon.

Tiel, post cent jaroj la celo de la Enciklopedia Ateneo daurigas estante la sama: disvastigi la popolan kulturon sur mondo kie la morala formado de la homoj estis anstataÅ­ita de la kapitalista sistema.

Nun, poste preskaÅ­ 30 jaroj de malegala lukto, kiam Å?ajnas ke estas gravaj sociaj sektoroj kiuj parolas pri reakiri landan memoron, ni opinias ke Ä?i estas Ä?ustatempa reinsisti ke ne sufiÄas la redono de la nomigata Salamanka Paperoj, Äar ni opinias ke asocioj kiel la Popola Enciklopedia Ateneo devas havi la saman konsideron kiel la plej granda parto el aliaj organizoj, personoj, polítikaj partioj kaj sindikatoj, viktimoj de la frankista diktaturo tiuj kiuj estis restituita al ili iomete de iliaj patrimonioj. Ne okazis same kun la Popola Enciklopedia Ateneo.

Pro tio ni opinias ke la nunaj registaroj devas restitui la patrimonion al la hodiaÅ­aj membroj de la Ateneo, precipe pensante ke la plej granda parto el biblitekoj, teatroj kaj diversaj lokoj por kunvenoj kaj debatoj estis kostruita danke al sin oferoj kaj monaj kontribuoj de la popolaj klasoj.
Mira també:
http://www.ateneuenciclopedicpopular.org

This work licensed under a
Creative Commons license
Colera camping CNT