Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Anàlisi :: dones
Manifest unitari contra la violència a les dones
01 des 2006
Lamento no publicar-ho fins ara. No ho he tingut abans.
PLATAFORMA UNITÃRIA CONTRA LES VIOLÃNCIES DE GÃNERE

Cada cinc dies mor una dona a Espanya assassinada pel seu marit o company. Cada any hi ha més de mig milió dâagressions a dones, de totes les edats, dins lâàmbit familiar. Un 18,3 % de les dones treballadores han patit alguna vegada una agressió dâassetjament sexual. Un 12,1 % de dones, entre 18 i 29 anys, i un 11,2 %, entre 29 i 39 anys, pateixen maltractament. Dâaquestes, un 15 % tenen estudis superiors i un 41 %, estudis secundaris.
Malgrat els avenços obtinguts en la igualtat de drets, es continuen aplicant des dâuna perspectiva patriarcal els paràmetres dâuna societat estructurada a partir del desequilibri de les relacions entre dones i homes.
Les dones patim molts tipus de violència: la violència econòmica, de classe, la tortura, bèl·lica⦠Però hi ha, a més a més, una violència específica contra les dones i que sâha emprat com a instrument per mantenir la discriminació, la desigualtat, les relacions jeràrquiques i el poder dels homes sobre les dones: la violència de gènere.
Segons el Consell dâEuropa, entre el
20 % i el 50 % de les dones a Europa són
víctimes de la violència a mans de la seva parella, sense que hi hagi cap tipus de diferència de categoria social o de grup dâedat.
LâEurobaròmetre del juny de 1999 indicava que un 22 % de les dones europees coneixien alguna dona maltractada, i que un 18 % coneixien algun maltractador.
Als EUA, les dones dâentre 16 i 24 anys són les que pateixen més assalts sexuals i més violència en les seves relacions.
Amnistia Internacional assenyala que al món, una de cada tres dones pateix abusos al llarg de la seva vida i que el 70 % de les dones són assassinades al món per les seves parelles o exparelles.
No només hi ha maltractaments dins lâàmbit domèstic, sinó també en el treball i en la societat: Mutilacions sexuals, avortaments selectius per raó de sexe, maltractaments psicològics i assetjaments sexuals, entre dâaltres tipus de violència.
Davant dâaquesta colpidora situació només hi cap la denúncia i el rebuig, el posicionament i lâacció.

Volem sensibilitzar la ciutadania
ï· Desvelant les creences i els estereotips culturals que sustenten la violència vers les dones i que es transmeten de generació en generació.
ï· Posant de manifest la necessitat de mesures de prevenció educatives i socialitzadores que aturin aquesta violència.
ï· Mostrant la nostra posició ferma sempre a favor de les víctimes i de les persones i dels col·lectius que les sostenen i en contra dels mal-tractadors.
ï· Potenciant la denúncia dels casos de maltractaments que són a prop nostre, ajudant a trencar el silenci.


Exigim TOLERÃNCIA ZERO ALS MALTRACTAMENTS1. LâEFECTIVITAT I LâEFICÃCIA DE LA LLEI INTEGRAL CONTRA LA VIOLÃNCIA DE GÃNERE

Partim de lâavenç que suposa lâexistència dâaquesta Llei. Demanem el seguiment per part dels moviments socials i dels ciutadans per tal que es generin els recursos necessaris per a lâaplicació dâaquesta llei. Volem assegurar que sâacompleixin tots els plantejaments de la Llei que beneficiïn les víctimes en els diferents àmbits: justícia, sanitat, ensenyament, serveis socials, hisenda, treball... I que la Llei sigui susceptible de modificacions ràpides segons el seu funcionament, de manera que tingui en compte les aportacions dels col·lectius de dones i que estigui contra la violència de gènere.

2. JUSTÃ?CIA RÃ?PIDA I EFICAÃ PER A LES DONES MALTRACTADES

Que els jutges i jutgesses, els i les fiscals, les advocades i els advocats respectin les dones com a persones i ciutadanes, que portin a terme una justícia ràpida i eficaç, que en cap moment justifiqui els maltractaments, mesures disciplinàries per als que abusen del seu poder i utilitzen una jurisprudència basada en la desigualtat, la prepotència i lâopressió fent servir normes que humilien i degraden les dones amb impunitat.

3. ESPECIALITZACIÃ DELS RECURSOS I FORMACIÃ DE PROFESSIONALS SEGONS LâESPECIFICITAT SOCIAL I CULTURAL DE LES DONES

Les dones que pateixen violència de gènere són de procedències molt diverses, tenen diferents recursos econòmics i educatius, també diferents edats i de vegades pertanyen a cultures minoritàries, tenen deficiències físiques o psíquiques, etc. Per tant, calen recursos i professionals per tractar en igualtat a totes les dones maltractades, adaptant els serveis existents a les necessitats individuals.

4. ATENCIÃ A TOTES LES DONES IMMIGRANTS

Que siguin defensades, sostingudes i ateses, i que els recursos destinats contra la violència de gènere arribin també a totes les dones immigrants, tot i que no estiguin en una situació regulada. No podem fer invisibles les dones âsense papersâ? que també pateixen violència i són les que estan encara més desprotegides.

5. EDUCACIÃ I SOCIALITZACIÃ PREVENTIVA DE LA VIOLÃNCIA DE GÃNERE

Partint del caràcter social en què es basa la violència de gènere, sâha de treballar per la seva eliminació des de la base de lâeducació i la socialització preventiva, desmitificant els models amorosos desiguals i dâatractiu que segueixen pautes de masculinitat hegemònica.

6. ACCIÃ PREVENTIVA DELS MITJANS DE COMUNICACIÃ

La funció educativa i socialitzadora que tenen els mitjans de comunicació, en forma de revistes, sèries, pel·lícules, etc., sobretot en el sector jove, ha de servir per prevenir la violència de gènere . Per això aquesta funció cal que sigui enfocada des de oposició a tot tipus de maltractament i des de la presentació de models de relació basats en la igualtat i el respecte mutu.

7. SUPERACIà DELS ABUSOS EN LâÃMBIT LABORAL

Cal acabar amb les desigualtats que provenen de lâàmbit laboral, des dels àmbits més generals, com ara la superació de lâatur, la precarietat, la desigualtat salarial, la segregació ocupacional i la discriminació per maternitat de les dones, fins als àmbits més específics, com ara lâassetjament sexual de les dones.

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa