Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: altres temes
Por el Cooperativismo
22 nov 2006
DIMECRES 22

Debat organitzat per ATTAC-GRÀCIA sobre la viabilitat de les cooperatives com alternativa a un model económic destructor de les persones i del medi ambient. Estarà amb nosaltres XAVIER PALÓS, de la cooperativa TRÈVOL.

La SEDETA, c/ Sicilia 321. A les 19h30.

This work is in the public domain

Comentaris

Trevol, una cooperativa? Millor mirar més enlla dels articles d'EPS
22 nov 2006
Aixo es va publicar al novembre del 2004 aqui a Indymedia per un col.lectiu de solidaritat amb afectats per mogudes laborals a Trevol. El link

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/136462/www.imcmalta.org

** Trevol explota a sus trabajadores y trabajadoras **
Trèvol es una "cooperativa" de mensajería que presume de ecologista,
autogestionaria,etc., pero lleva demasiado tiempo existiendo a costa de
explotar los trabajadores y trabajadoras contratadas o subcontratados por una
S.L.(Ecointegral) que son ellos mismos.
Trèvol hace gala de su historia
supuestamente "de lucha", que ha sido muy cuestionada por toda aquella gente
que la ha vivido y los ha tenido que dejar precisamente por actitudes
autoritarias y jerárquicas. La página "súper-alternativa" que tienen en
Internet es indignante; utiliza el discurso de los Movimientos Sociales como
reclamo, pero muchas personas que han pasado por allá saben que es engañoso.
¿Es que la gasolina que hacen servir sus motos y furgonetas contamina menos que
la otra?, ¿es que la cantidad de papel utilizado por albaranes,etc. no se saca
de los árboles?. Nos roban las palabras del mismo modo sucio e hipócrita que
hacen los políticos, el mismo juego. Saben que, haciéndose pasar por una
cooperativa humilde y pequeña, será más difícil recibir críticas y/o denuncias.
En realidad son una cooperativa-empresa grande que abarca mucho y trabaja para
chusma cómo: El Forum, Planeta de Agostini, el Arzobispado de Barcelona,
BBVA,etc., y no precisamente por dignificar los sueldos de sus trabajadores o
trabajadoras. Lo único que distingue Trèvol de una gran Multinacional es que
paga todavía menos y te humilla el doble. Trabajando contratada en Trèvol, tú
pagas la gasolina, el teléfono, el alquiler del vehículo, etc. y si algo no les
gusta, CASTIGAN, AMENAZAN, te roban la mitad de tu sueldo base,...
El pasado 29 de julio, una compañera que tenía contrato con Trèvol hasta el 30
de agosto, recibió una oferta de trabajo en otro lugar dónde cobraría más del
doble por hacer las mismas horas, pero tenía que empezar en 4 días; la chica
fue a comunicarlo a la gente de "personal" de Trèvol y les recordó sus
necesidades económicas de las cuales ya había hablado cuando firmó el contrato
engañoso (y le habían prometido que cobraría mucho más). La respuesta a la
comunicación fue una amenaza: si no acababa el contrato, le quitarian parte de
su sueldo porque, según ellos, lo pueden hacer "por convenio" por no avisar con
15 días de antelación. El convenio que hacen servir es de hace más de 10 años
(todo y la existencia de convenios posteriores de obligado cumplimiento), y lo
han interpretado cómo han querido. El resultado ha estado de 288 euros por el
ultimo mes trabajado, 6 horas al día jugándose la vida con la moto, es decir,
que entre gastos y todo, ha trabajado casi gratuitamente. Pero han topado con
quien no debian. Si son escrupulosos para entender la ley a su manera, que
asuman lo que son y que no juegen a dos bandas. A las cosas por su nombre!.Si
fueran sensibles con el género humano, no harían cosas propias del peor de los
patrones en la peor de las épocas.

Empezamos una campaña de denuncia pública.

Boikot a Trèvol!

Que caigan ya!

La versió en catala la van publicar la gent de Zitzania
10.- «Trèvol explota als seus treballadors i treballadores»

Barcelona.- Us reproduïm una carta que hem rebut a la nostra redacció: «Trèvol
és una âcooperativaâ? de missatgeria que pressumeix dâecologista,
autogestionària, etc., però porta massa temps existint a força dâexplotar els
treballadors i treballadores contractats o subcontractats per una
S.L.(Ecointegral) que són ells mateixos. Trèvol fa gala de la seva història
suposadament âde lluitaâ?, que ha estat molt qüestionada per tota aquella gent
que lâha viscuda i els ha hagut de deixar precisament per actituds autoritàries
i jeràrquiques. La pàgina âsúper-alternativaâ? que tenen a Internet és
indignant; utilitza el discurs dels Moviments Socials com a reclam, però moltes
persones que han passat per allà saben que és enganyós. ¿Es que la benzina que
fan servir les seves motos i furgonetes contamina menys que lâaltra?, ¿Es que
la quantitat de paper utilitzat per albarans,etc. no es treu dels arbres?. Ens
roben les paraules de la mateixa manera bruta i hipòcrita que fan els polítics,
el mateix joc. Saben que, fent-se passar per una cooperativa humil i petita,
serà més difícil rebre crítiques i/o denúncies. En realitat són una
cooperativa-empresa gran que abarca molt i treballa per a xusma com: El Fòrum,
Planeta de Agostini, lâArquebisbat de Barcelona, BBVA,etc., i no precisament
per dignificar els sous dels seus treballadors/res. Lâúnica cosa que distingeix
Trèvol dâuna gran Multinacional és que paga encara menys i tâhumilia el doble.
Treballant contractada a Trèvol, tú pagues la gasolina, el telèfon, el lloguer
del vehícle,etc. i, si alguna cosa no els hi agrada, CASTIGUEN, AMENACEN, et
roben la meitat del teu sou base,...
El passat 29 de juliol, una companya que tenia contracte amb Trèvol fins el 30
dâagost, va rebre una oferta de treball a un altre lloc on cobraria més del
doble per fer les mateixes hores, però havia de començar en 4 dies. La noia va
anar a comunicar-ho a la gent de âpersonalâ? de Trèvol i els hi va recordar la
seva història de necessitat econòmica de la qual ja nâhavia parlat quan va
signar el contracte enganyós (i li havien promès que cobraria molt més). La
resposta a la comunicació va ser una amenaça: si no acabava el contracte, li
treurien part del seu sou perquè, segons ells, ho poden fer âper conveniâ? per
no avisar amb 15 dies dâantelació. El conveni que fan servir és de fa més de 10
anys (tot i lâ existència de convenis posteriors dâobligat compliment), i lâhan
interpretat com han volgut. El resultat ha estat de 288 euros per lâultim mes
treballat, 6 hores el dia jugant-se la vida amb la moto, és a dir, que entre
despeses i tot, ha treballat gairebé gratuïtament. Però han topat amb qui no
debien. Si són escrupulosos per entendre la llei a la seva manera, que
assumeixin el que són i que no juguin a dues bandes. A les coses pel seu
nom!.Si fóssin sensibles amb el gènere humà, no farien coses pròpies del pitjor
dels patrons a la pitjor de les èpoques. Comencem una campanya de denúncia
pública. Boikot a Trèvol! Que caiguin ja!»    
Solidaris amb afectades 24/8/04
http://sindominio.net/zitzania/cat/2004/cat322.txt
Re: Por el Cooperativismo
22 nov 2006
El cooperativisme laboral,també es una forma d´ésclavatge capitalista,i més si ho es d´una forma,que els treball@dors,assoleixin les seves rel.lacions burgueses,per a poder entra al MERCAT,des de la prespectiva COMPETITIVA
Re: Por el Cooperativismo
22 nov 2006
és evident, que és complicat construir una petita alternativa, en un marc de relacions econòmiques capitalistes. Cal entre que les contradiccions existeixen sovint, però això no hauria de servir per carregar-se en la totalitat projectes duts a terme per persones compromeses amb els moviments socials, com és el cas de trèvol
Re: Por el Cooperativismo
23 nov 2006
Trèvol és una cooperativa que va començar fa cosa de 25 anys ja, i no és una cosa que es pugui jutjar en quatre línies. Jo conec gent de dins de la coope que han treballat molt pels moviments socials (i pel moviment llibertari), i a la vegada gent de tota confiança que ha treballat a dins i que és i que ha estat molt però que molt crítica amb la cooperativa i amb persones com l'anteriorment mencionada.

I qui té raó? el cas és que Trèvol ha estat una alternativa per molta gent que en un moment donat s'ha quedat molt penjada a nivell laboral i que allà, malgrat tots els peròs, que són molts, han tingut un cert coixí per una temporada. Per molt xungues que siguin les condicions laborals i etc.

Però també és veritat que la història de Trèvol ha estat salpicada de mals rotllos i experiències xungues (Tralla Records, Tau Traduccions, Biciclot, etc) on per molt que se'ls hi vulgui justificar, no sempre han tingut la raó. Ni els uns ni els altres, per cert.

Per això jo crec que no es pot jutjar una experiència i una història de 25 anys amb la típica desqualificació de comentari d'indymèdia. Penso que caldria una mirada més desapassionada i més raonada vers aquesta experiència, per molt crític que finalment es sigui.
Sindicato Sindicat