Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: globalització neoliberal : laboral
CGT davant la reforma de la Seguretat Social
21 jul 2006
Firmat l'Acord per a la reforma de la Seguretat Social

La Taula de Reforma de Seguretat Social en la qual es troben els
sindicats UGT-CCOO, la CEOE i Govern han presentat com un altre gran
âpacte socialâ? aquesta nova reforma.

El passat dia 13 de juliol els agents socials, patronal i govern han
signat i presentat l'Acord per a la Reforma de la Seguretat Social.
Novament les seves polítiques no giren entorn d'assegurar un sistema
just i per a tots, si no a buscar solucions que assegurin els drets del
lliure mercat i no els de les persones treballadores.

Després d'una revisió en primera lectura del document signat us adjuntem
uns esbossos sobre el contingut, encara que en aquest tipus d'acords és
imprescindible realitzar segones lectures i esperar a la seva publicació
en el BOE per a la seva total comprensió.

Pensió contributiva.- S'augmentarà en 745 dies el període de cotització
necessari per a generar el dret a una pensió contributiva, fixant-se en
5.475 dies efectius, 15 anys (es passarà dels actuals 13 anys reals als
que se'ls suma els dies quota de les pagues extraordinàries d'aquests
anys, a 15 anys reals). Aquesta mesura impedirà l'accés a la pensió de
jubilació a aquells col·lectius amb condicions laborals més precàries,
especialment dones, al tenir contractes a temps parcial i amb
interrupcions importants en la seva vida laboral.

Pensió de viduïtat.- S'anuncia una reforma que es concretarà en el
futur, però serà de gran abast al canviar la seva naturalesa. Passarà de
ser un dret que neix de la contribució realitzada pel causant, a ser un
dret lligat a la contribució econòmica familiar del mort, o el que és el
mateix, es pretén ârecuperar el seu caràcter de renda de substitucióâ?.
En l'immediat, s'enduriran els requisits necessaris per a accedir a la
pensió:
- S'exigiran dos anys com a mínim de matrimoni
- Per a les parelles de fet, el convivent que sobrevisqui haurà de
dependre en més d'un 75% dels ingressos de la seva parella morta. En cas
d'existència de fills comuns amb dret a una pensió d'orfandat, aquest
percentatge serà del 50%

Pensió d'orfandat.- S'anuncia la voluntat de millorar aquestes pensions
en aquells casos lligats a pensions de viduïtat de quanties més baixes i
en aquells casos de parelles de fet sense dret a pensió de viduïtat,
encara que no es concreten ni quantitats ni en quina data s'engegaran.

Es rebaixen les cotitzacions empresarials.- Mitjançant l'ampliació a
tots els treballadors majors de 59 anys amb contracte indefinit de les
bonificacions ja existents actualment per a majors de 60 anys amb cinc
d'antiguitat.

Pensió d'Incapacitat Permanent.
- Per als majors de 31 anys s'implantarà una nova fórmula de càlcul que
tindrà en compte els anys reals i els potencials de cotització. Això
reduirà les quanties de les noves pensions d'incapacitat permanent per
als treballadors propers a l'edat de jubilació amb escassos anys de
cotització.
- Per als menors de 31 anys es disminuïx el temps mínim necessari per a
tenir dret a aquesta pensió en els casos de malaltia comuna i accident
no laboral, passant de ½ a/1 3 del temps que intervé entre els 16 anys i
la data del fet causant.
- En les de Gran Invalidesa s'introduirà una nova forma de càlcul que
reduirà la quantia del complement a les pensions més altes i augmentarà
aquest complement per a les pensions més baixes.

Prestació d'Incapacitat Temporal.- En el cas d'una baixa per accident
laboral i una vegada extingit el contracte de treball, el treballador
seguirà cobrant la prestació d'Incapacitat Temporal fins a l'alta
mèdica, sense consumir durant aquest temps l'atur. Era de justícia
rectificar la situació actual fruit d'una mesura acordada en anteriors
reformes.

Contracte de relleu.- S'enduriran, de forma paulatina, els requisits per
a accedir a la jubilació parcial mitjançant el contracte de relleu:
- Es requerirà tenir l'edat de 61anys (en l'actualitat 60) per a
aquelles cotitzacions posteriors a 1967 .
- S'exigiran més anys de cotització, de 15 a 30 anys.
- S'augmentarà el mínim exigible de jornada treballada (del 15 al 25%)
- Es requerirà una antiguitat en l'empresa de 6 anys.

S'incentiva el retard en l'edat de jubilació i es penalitza la jubilació
anticipada. - El Consell Europeu del 2004, insisteix en la necessitat de
perllongar la vida laboral i incrementar les taxes d'activitat entre les
persones de 55 i 64 anys. Els seus objectius marcats i recollits pels
diferents Plans de Reforma de cadascun dels estats membres, és allargar
d'aquí al 2010, la jubilació en 5 anys, és a dir passar de l'actual
mitjana de 61 anys als 66 anys. La UE té molt clar que cada any de
retard en l'edat de jubilació disminuïx la despesa pública en pensions
entre un 0,6% i un 1% del PIB.

Enfront del disbarat de les polítiques de governs, patronals i
majoritaris que no deixen de crear engendros com el presentat, el
compromís de la CGT és en defensa d'un sistema públic de pensions que
elimini la desigualtat, i en la recerca de la justícia social.

CGT â Construint Alternatives
Secretariat Permanent Comitè Confederal CGT

This work is in the public domain
Colera camping CNT