Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: laboral
Declaració de la Xarxa contra els Tancaments i la Precarietat sobre l'Estatut de Catalunya
31 mai 2006
Quan el passat 30 de setembre el Parlament de Catalunya va aprovar el projecte de reforma de l'Estatut d’Autonomia de Catalunya, des de la Xarxa ens vam posicionar en contra, tant pel seu contingut com per la forma en què es va fer.
DECLARACIÃ DE LA XARXA CONTRA ELS TANCAMENTS I LA PRECARIETAT SOBRE L'ESTATUT DE CATALUNYAQuan el passat 30 de setembre el Parlament de Catalunya va aprovar el projecte de reforma de l'Estatut dâAutonomia de Cataluny, des de la Xarxa ens vam posicionar en contra, tant pel seu contingut com per la forma en què es va fer. Consideràvem que aquest projecte es va elaborar sense una autèntica participació de la ciutadania de Catalunya, amb lâobjectiu dâimpedir que, després dâun procés de debat i mobilització, es poguessin trencar els límits de la Constitució monàrquica i presó de pobles que significa l'actual.Efectivament, els ponents s'han autocensurat en adaptar tot el seu articulat als marges que estableix la Constitució espanyola. Per tant, el projecte d'Estatut, en allò essencial, significa només un limitat avanç sobre l'autogovern actual, però segueix negant el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya, i no es dota (art. 25) de les competències necessàries per combatre els problemes que tenim els treballadors i treballadores, com són el tancament d'empreses, les deslocalitzacions de les multinacionals, els xantatges per rebaixar salaris, la precarietat, els baixos salaris i les baixes pensions (que en alguns casos són de 288 euros/mes), l'aplicació de la Llei concursal, la privatització dels serveis públics, etc.A pesar del caràcter tan limitat d'aquesta reforma, els sectors més centralistes i reaccionaris de l'Estat, encapçalats pel PP i els barons del PSOE, amb la col·laboració de la Corona, la jerarquia militar, la patronali les cúpules estatals de CCOOi UGT, estan orquestrant durant els darrers mesos una campanya contra Catalunya«pel perill que es trenqui Espanya». Aquesta situació ha sigut aprofitada per Zapatero per incomplir el seu compromís que donaria suport al projecte d'Estatut que aprovés el Parlament de Catalunya, proposant cada dia que passava noves rebaixes, fins a deixar-lo «net com una patena». En aquest procés, Zapatero i el PSOE han comptat amb la col·laboració dâArtur Mas, president de CiU, més preocupat pels seus interessos partidistes i personals que pels interessos generals de Catalunya.Alfonso Guerra, president de la comissió parlamentària que ha negociat a Madrid el projecte dâEstatut, en manifestar textualment ânos hemos cepillado el Estatutoâ?, ha resumit gràficament què ha significat aquesta negociació. Nosaltres defensem que només el poble de Catalunya pot decidir sobre el seu propi futur, i neguem qualsevol legitimitat a les Corts per a modificar aquesta proposta dâEstatut o qualsevol altra decisió sobirana del poble de Catalunya.Nosaltres, com a Xarxa contra els Tancaments i la Precarietat, en l'àmbit laboral i social que ens correspon, defensem un Estatut que pugui donar satisfacció a les necessitats que tenen els treballadors de Catalunya, i que sigui un estímul en les seves reivindicacions per al conjunt dels treballadors de l'Estat espanyol:


*Que impedeixi les deslocalitzacions i que, en cas que les multinacionals no s'hi avinguin, les obligui a retornar les subvencions rebudes i la Generalitat intervingui l'empresa.


*Que prohibeixi els contractes precaris, posi fi a l'abús laboral de les ETTs i «empreses de serveis» i acabi amb les subcontractacions en cadena.


*Que estableixi un salari mínim interprofessional que arribi al 60 % del salari mitjà i que garanteixi que cap pensió estigui per sota del salari mínim.


*Que fixi les 35 hores setmanals sense reducció salarial, per crear ocupació digna i estable.

* Que garanteixi la no-discriminació dels treballadors immigrants en l'exercici ple dels drets socials, laborals i polítics.


*Que garanteixi un ensenyament i una sanitat públics realment de qualitat, sense destinar els recursos públics a les subvencions i els concerts amb el sector privat.


*Que garanteixi un parc públic d'habitatges de lloguer i que penalitzi de manera dràstica l'especulació immobiliària i la tinença d'habitatges buits en mans d'especuladors.


*Que implanti un sistema fiscal realment progressiu, en què qui més tingui sigui qui més pagui.* Ni el projecte dâEstatut aprovat pel Parlament de Catalunya ni encara menys el projecte aprovat per les Corts Generals reconeixen cap dâaquests drets i reivindicacions.

XARXA CONTRA ELS TANCAMENTS I LA PRECARIETATxarxacontratancaments ARROBA moviments.net

http://www.moviments.net/xarxacontratancaments/

Declaración de la Xarxa contra els Tancaments i la Precarietat sobre el Estatuto deCatalunyaCuando el pasado 30 de septiembre, el Parlament de Catalunya aprobó el proyecto de reforma del Estatut dâAutonomia de Catalunya, desde la Xarxa nos posicionamos en contra tanto por su contenido como por la forma de su elaboración. Considerabamos que dicho proyecto habia sido elaborado sin una auténtica participación de la ciudadanía de Catalunya, con el objetivo de impedir que, tras un proceso de debate y movilización, se pudieranromper los límites de la Constitución monárquica y cárcel de pueblos que significa la actual.Efectivamente, los ponentes se autocensuraron al adaptar todo su articulado a los márgenes que establece la Constitución española. Por lo cual, el proyecto de Estatut, en lo esencial, significaba sólo un limitado avance sobre el autogobierno actual, pero seguía negando el derecho a la autodeterminación del pueblo de Catalunya, y no se dotaba (art. 25) de las competencias necesarias para combatir los problemas que tenemos los trabajadores y trabajadoras, como son el cierre de empresas, las deslocalizaciones de las multinacionales,los chantajes para rebajar salarios, la precariedad, los bajos salarios y bajas pensiones (que en algunos casos son de 288 euros/mes), la aplicación de la Ley concursal, la privatización de los servicios públicos, etc.A pesar del carácter tan limitado de esa reforma, los sectores más centralistas y reaccionarios del Estado, encabezados por el PP y los barones del PSOE, con la colaboración de la Corona, la jerarquía militar, la patronaly las cúpulas estatales de CCOOy UGT, han orquestado durante los últimos meses una campaña contra Catalunya«por el peligro de que se rompa España». Esta situación ha sido aprovechada por Zapatero para incumplir su compromiso de que apoyaríael proyecto de Estatut que aprobara el Parlament de Catalunya, proponiendo cada día que pasaba nuevas rebajas, hasta llegar a dejarlo «limpio como una patena». En ese proceso Zapatero y el PSOE Han contado con la total colaboración de Artur Mas, presidente de CiU, más preocupado de sus intereses partidistas y personales que de los intereses generales de Catalunya.Alfonso Guerra, presidente de la comisión parlamentaria que ha negociado en Madrid el proyecto de Estatut, al manifestar textualmente ânos hemos cepillado el Estatutoâ?, ha resumido gráficamente lo que ha significado dicha negociación. Nosotros defendemos que solamente el pueblo de Catalunya puede decidir sobre su propio futuro, y negamos toda legitimidad a las Cortes para poder modificaresta propuesta de Estatuto o cualquier otra decisión soberana del pueblo de Catalunya.Nosotros, como Xarxa contra els Tancaments i la Precarietat, en el ámbito laboral y social que nos corresponde, defendemos un Estatut que pueda dar satisfacción a las necesidades que tienen los trabajadores de Catalunya, y sea un estímulo en sus reivindicaciones para el conjunto de los trabajadores del Estado español:Que impida las deslocalizaciones y que, en caso de que las multinacionales no se avengan, las obligue a devolver las subvenciones recibidas y la Generalitat intervenga la empresa.Que prohíba los contratos precarios, ponga fin al prestamismo laboral de las ETTs y «empresas de servicios» y acabe con las subcontrataciones en cadena.Que establezca un salario mínimo interprofesional que alcance el 60 % del salario medio y que garantice que ninguna pensión esté por debajo del salario mínimo.Que fije las 35 horas semanales sin reducción salarial, para crear empleo digno y estable.Que garantice la no discriminación de los trabajadores inmigrantes en el ejercicio pleno de los derechos sociales, laborales y políticos.Que garantice una enseñanza y una sanidad públicas realmente de calidad, sin destinar los recursos públicos a las subvenciones y los conciertos con el sector privado.Que garantice un parque público de viviendas de alquiler y penalice de manera drástica la especulación inmobiliaria y la tenencia de viviendas vacías en manos de especuladores.Que implante un sistema fiscal realmente progresivo, donde quien más tenga sea quién más pague.Ni el proyecto de Estatut aprobado por el Parlament de Catalunya ni, mucho menos, el proyecto aprobado por las Cortes Generales reconocen ninguno de esos derechos y reivindicaciones.

XARXA CONTRA ELS TANCAMENTS I LA PRECARIETAT


xarxacontratancaments ARROBA moviments.net

http://www.moviments.net/xarxacontratancaments/

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa