Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: @rtivisme : globalització neoliberal : laboral
Reforma Laboral 2006: 鈥淓l pacte ja 茅s un fet鈥?
18 mai 2006
El document final per a la Reforma Laboral, que ha sigut subscrit el 9 de maig, pel Govern PSOE, Empresaris, CC.OO i UGT, a pesar de les declaracions retòriques de les parts firmants, no resoldrà el problema de milions i milions de persones, que viuen, sobreviuen, consenten i han de patir un sistema de relacions laborals sustentat en la desregulació, l'atur, la subocupació, la sinistralitat i la precarietat.


Aquesta Reforma Laboral resulta vergonyosa, tant en les seves formes de negociació, amagada als/es treballadors/es, com en els seus continguts, en els que consolida el model de relacions laborals precari i subvenciona, encara més, als empresaris.

L'exercici d'il·lusió i engany (â渁ra sí, acabarem amb la precarietat laboralâ¦(???)â?, dissimula les relacions laborals reals sota formes jurídiques que s'allunyen dels drets laborals: contractes i subcontractes, franquícies, contractes d'agència, falsos autònoms, becariat, teletreball, interininitat, descentralització productiva, exteriorització de l'ocupació...


Totes aquestes formes de desregulació legalitzada són institucionalitzades com a model consolidat, sent l'única intervenció realitzada en aquesta reforma l'establiment de llibres de registre burocràtics de les contractes. La coartada del binomi seguretat i flexibilitat â Filosofia mediàtica que ha presidit l'any i escaig de â渄iàleg socialâ?â, els ha permès tancar un marc jurídic-laboral que ignora la realitat dels problemes, repressió i mortalitat de milions i milions de persones assalariades.


CONTINGUTS DEL PACTE
Reducció de quotes empresarials. S'ha pactant la reducció de les quotes empresarials per dues vies, l'atur (Un quart de punt menys en el 2006 i un altre quart de punt menys en el 2008) i el Fogasa (cotitzaran un 0,2 menys).
Bonificacions en cotitzacions empresarials al foment de l'ocupació. Es legisla (Decret Llei primer i després Llei) un increment dels Incentius en les contractacions: de 2 anys a quatre anys de contractes subvencionats, amb quantitats fixes per contracte i any.
Contractes Temporals. Es mantenen totes les modalitats de contractació temporal a la carta, a excepció del contracte d'inserció que es deroga, i es regula com a presumpta mesura limitadora dels encadenaments contractuals que tots aquells treballadors/es que durant un període de 30 mesos, hagueren tingut dues o més contractes temporals en els últims 24 mesos, per al mateix Lloc de treball amb la mateixa empresa, a partir de la reforma, adquiriran la condició de treballadors fixos.
Contracte de formació. Els contractes de formació pateixen unes correccions, quedant sense límits d'edat sempre que els treballadors/es provinguin de programes de polítiques d'ocupació o persones amb discapacitat.
Contracte de foment de la contractació indefinida. Es mantenen totes les bonificacions als empresaris ampliant-les a quatre anys i amb quantitats fixes per a majors de 45 anys, demandants d'ocupació amb inscripció continuada a l'oficina d'ocupació del menys sis mesos, totes les dones i totes les persones amb discapacitat, treballadors/es en situació d'exclusió social i víctimes de violència de gènere. La mesura s'universalitza en la pràctica, en afegir a aquests supòsits un nou, que consisteix a incloure els homes joves de 16 a 30 anys.
Tots aquells empresaris que converteixin els seus contractes temporals en Indefinits de foment de l'ocupació, obtindran 800 ⬠per contracte i any durant tres anys.
Cessió il·lícita. S'afegeix un nou apartat, el 2, a l'article 43 (cessió Il·lícita de treballadors/es) i es defineix la mateixa basant-se en els supòsits que ja estan recollits en la doctrina del Tribunal Suprem:
Posada a disposició de treballadors/es sense ser ETT.
Carència d'organització, activitat i/o patrimoni propi.
No córrer risc i ventura inherent a un empresari.
Subcontractació. Es crea un llibre de registre on figurarà la informació establerta en l'article 42.4 relativa a raó social de la contracta, temps de durada, nombre de treballadors, etc., quan concórreguen a l'empresa principal contractista o sotscontractista i comparteixen de forma continuada un mateix centre de treball. Llibre que podrà ser vist pels representants dels treballadors; als que s'amplien els seus drets d'informació sobre contractes i subcontractes, tant de les contractes com de la principal. (S'atorga la possibilitat de formular qüestions als treballadors/es d'una contracta i/o subcontracta davant els Representants de la principal, sempre que la contracta manqués de Representants i es trobi en el mateix centre de treball de forma continuada i sense que puguem de moment conèixer l'abast real de les referides consultes).
Prestacions per atur. S'estén el subsidi per atur de 6 mesos als majors de 45 anys sense responsabilitats familiars i als fixos discontinus quan hagin esgotat una prestació de qualsevol durada, sempre que hagin cotitzat un mínim de nou anys. El sistema de subsidi agrari s'equipara al general i s'amplien les prestacions per desocupació a les â渄ues classesâ? de â渇ixos-discontinusâ? (si repeteix o no, activitat en data certa).
Prestacions del FOGASA. S'amplien els límits que abona el FOGASA així com determinats elements de càlcul. Respecte dels salaris deguts, la quantia màxima de salari a abonar passa del doble del salari mínim interprofessional al triple del dit salari. S'eleva el nombre de dies a abonar de 120 a 150 dies. S'inclourà en l'abonament del FOGASA la part proporcional de les pagues extraordinàries.
Respecte de les indemnitzacions s'amplia igualment al triple del SMI la base de càlcul, l'import de la indemnització serà de 30 dies per any de servei davant dels 25 actuals mantenint el límit d'una anualitat, s'inclouen les indemnitzacions de l'art. 52. a), b) i e), s'inclouen les indemnitzacions per finalització de contractes temporals, per conciliacions judicials i per extinció amb base en processos concursa'ls.
Reducció de la cotització a les ETTs. Finalment , a les ETT se'ls elimina les sobrecotitzacions pels seus contractes de posada a disposició, tractant, d'aquesta manera, de fomentar la seva utilització.
Valoració del Contingut de la Reforma.-


Es manté en les qüestions fonamentals l'actual estat de coses, respecte de la subcontractació i la Temporalitat, renunciant al principal objectiu, que presumptament inspirava la present reforma
S'avança en el model de subvencionar als empresaris la contractació, reduint d'esta manera els seus costs i continuant la transferència de rendes del treball al capital. A més, en aquesta ocasió se li redueixen les cotitzacions al FOGASA i a l'atur. Aquestes bonificacions, que van de 500 a 3.200 euros anuals, s'atorguen en funció del col·lectiu de treballadors a qui està destinat la contractació, sense condicionar-ho en cap cas a la permanència en l'ocupació. Se subvenciona als empresaris sense cap tipus de condició a l'estabilitat, i una posterior justificació de la mateixa com ocorre en qualsevol altra subvenció. Així s'injecta diners públics a les empreses sense cap requisit i sense cap justificació posterior .
El cost que suposarà la transferència de fons públics a les mans privades empresarials arran d'aquesta reforma està estimat entre els 2.164,9 i els 2600 milions d'Euros entre el 2006 i el 2007. Aquesta quantitat se suma als quasi 3.000 milions anuals que suposen ara els incentius a l'ocupació.
S'amplien algunes prestacions per desocupació i es milloren algunes quanties del FOGASA com a mínima contraprestació que permeti defensar aquesta reforma als sindicats que han renunciat a una lluita real en defensa dels interessos dels treballadors i treballadores.
Es tornen a potenciar les Empreses de Treball Temporal, la qual cosa mostra el model de precarietat a què se'ns sotmet.
Com massa bé sabem el manteniment dels nivells de precarietat comporta l'increment dels nivells de repressió i sinistralitat
Quedem a l'espera de veure el text del Reial Decret que matisarà i concretarà la reforma per a posar-la en marxa.
Algú guanya, però qui?:


Des de 1997, data de l'última Reforma Laboral pactada entre els mateixos actors, en el qual es crea el contracte de foment d'ocupació amb una disminució de drets en origen (33 dies en cas d'acomiadament improcedent quan s'han al·legat causes objectives) i una subvenció a l'empresari durant dos anys, lligada a la reducció percentual de quotes a la seguretat social, fins aquesta nova reforma pactada en el 2006, el pacte social s'ha mostrat com una eina de flexibilització i desregulació de drets laborals, i les retòriques salvadores només són certes per al capital.


Ja anteriorment, la reforma del 94 va imposar les condicions als treballadors de la disponibilitat per part d'empresaris sobre les seves condicions de treball relatives a la jornada, a la mobilitat funcional i geogràfica i sistemes de remuneració. La regulació aquest mateix any de les ETT, comporta la implantació d'un model de relacions laborals basat en l'inseguretat jurídica del contracte per a milions de treballadors i treballadores i el blindatge dels drets del capital.


En 1997, amb una alta temporalitat i rotativitat en les ocupacions, Govern, Empresaris, CC.OO i UGT, pacten el nou contracte estable (el de foment d'ocupació dels 33 dies), com La suposada solució al treball precari. En aquest temps i responent a les necessitats de desregulació requerides pels empresaris, el Tribunal Suprem canvia el seu criteri jurisprudencial i legalitza el contracte d'obra o servei, lligat a les contractes i subcontractes entre empreses.


A partir d'aquests moments i fins a l'actualitat , milions de persones es veuen atrapades en el trampós i injust sistema de relacions laborals: l'empreses externalitzen les seves activitats, es desprenen de treballadors/es directes per mecanismes com a acomiadaments individuals, EROs i prejubilacions, i aquests mateixos treballadors, o el seu relleu per milions de joves, tornen a ingressar al mercat de treball, amb contractes temporals i immersos en la relació laboral basada en el model de contractes i/o subcontractes.


Aquesta Reforma Laboral pactada en el 2006, no dóna cap resposta a la Subcontractació, i manté l'â渋legalismeâ? institucional i empresarial. Es configura el contracte â渋ndefinidament interíâ? en temps i precari en condicions i drets, legalitzant la major crueltat del sistema de relacions salarials: la mort en el treball, la sinistralitat i la mala salut laboral i social. Els empresaris, podran continuar realitzant tots els contractes que desitgin per mitjà de contractes i subcontractes, podran recórrer a la â渜uasi universalitzacióâ? del contracte de foment d'ocupació (el de 33 dies), perquè se'ls subvenciona durant 4 anys per a més tard acomiadar lliurement i molt barat, reduint a més les seves quotes a l'atur i al FOGASA.


La mesura de convertir en fixos quan es porten més de dos contractes temporals en un mateix lloc de treball i en una mateixa empresa, durant 24 mesos en un període de 30, per als contractes que se subscriguin a partir de l'entrada en vigor de la reforma, no suposa cap fre real a la temporalitat, perquè a més de la seva incidència parcial, els empresaris continuaran disposant d'un acomiadament que és lliure i únicament hauran de costejar un preu ínfim. Bastaria també de modificar el lloc de treball a l'empleat per a no concórrer en aquesta situació.


Es renuncia a intervenir sobre la realitat, tancant un pacte que beneficia a la patronal amb noves transferències de rendes sense cap contraprestació i amb un lleuger augment en algunes prestacions per desocupació i del FOGASA , Govern, Empresaris, CC.OO i UGT, consoliden el seu model, flexible i precari, de relacions laborals: ocupació temporal (interinitat permanent), subcontractació, vulnerabilitat, indefensió i es continua la tendència de subvencionar les contractacions, més i en major quantia, als empresaris, quan al mateix temps, es redueixen substancialment els seus costs rebaixant les seves quotes empresarials.


En definitiva â?es pixen sobre nosaltres i, a sobre, hem de dir que plouâ?, per tot això la CGT fa un crida a la unitat i la mobilització de tots/e els/es treballadors/es: Contra la Reforma Laboral i la Directiva Bolkestein, pel repartiment de la riquesa i els drets socials.


Tots i totes el 10 de juny !!


Jornada de protesta i reivindicació a Madrid !!CONFEDERACIÃ GENERAL DEL TREBALL


Secretariat Permanent del Comitè Confederal
C/ Sagunto, 15 - Madrid. 28010 - Tf: 91 447 57 69. Fax: 91 445 31 32. Correo: sp-a.sindical ARROBA cgt.e

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Reforma Laboral 2006: 鈥淓l pacte ja 茅s un fet鈥?
22 mai 2006
tot aixo esta mol be pero pel que fa els autonoms quines son les millores aconseguides en aquesta reforma.
ja portu 40 anys cotitzats crec que si m'hagues autofinançat la meva juvilaciò ja tindria la meva renta.
encara en tinc que cotitzar 7 anys mes fins els 65 anys i encara no tinc la seguratat que altres cotitzim per a mi.
aixo si que és una empresa piramidal i no la filatelia.
Sindicat