Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió : dones
persistència de la tortura
24 abr 2006
Golpes en la cabeza y testículos. Presión en los genitales.Continuos gritos. Tirones d pelo. Obligación de hacer ejercicios físicos. Amenazas. Imposibilidad de dormir....
Ibon Meñika ante Santiago Pedraz- 4dias conla B.

"..no aqui no se tortura eso son solo denuncias...apaga eso..."
ACamacho-que cortes vamos a...jpg
carnepiKada.gif
Comunicat final de la Coordinadora per la Prevenció de la TorturaJORNADES PER A LA PREVENCIÓ DE LA TORTURALa ratificació i l’aplicació del Protocol Facultatiu de l'ONU contra la tortura és un pas necessari per avançar en la prevenció de la tortura.La persistència de la tortura a l’Estat espanyol ha quedat palesa amb les denúncies i els testimonis d’aquelles persones que l’han patida directament. L’informe de la Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura (CPT) apunta que 800 persones van denunciar haver estat torturades l'any 2004, i entre els anys 2001 i 2004, han estat imputats 227 membres de les forces de seguretat en delictes relacionats amb la pràctica de la tortura. Moltes altres tortures i maltractaments, però, no van ser objecte de denúncia i en d’altres casos els agressors es van beneficiar de la impunitat que envolta la pràctica de la tortura a l’Estat espanyol.Davant la gravetat d’aquesta situació, la societat civil seguint les recomanacions del Relator de l'ONU sobre la tortura de crear un espai públic per plantejar i debatre les fórmules per prevenir aquesta pràctica aberrant, es responsabilitza i s’organitza per lluitar per la seva eradicació. Així mateix denuncïa que l’Estat espanyol no ha tingut en compte cap de les recomanacions que apareixen en l’informe del Relator de l'any 2004, entre d’altres:- No s’ha suprimit la incomunicació ni l’aïllament (R66).

- No s’ha elaborat un pla general per impedir i suprimir la tortura (R65).

- Les denúncies i informes de tortures i maltractaments segueixen sense estar investigats amb promptitud i eficàcia (R69).

- No es realitza ni el reconeixement ni la reparació de les víctimes de la tortura (R70).

- No s’ha ratificat ni aplicat el Protocol Facultatiu (R73).Les 37 associacions que formem la Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura hem assumit el repte d’organitzar aquestes jornades i de convidar al debat el senyor Theo Van Boven, ex-Relator de l'ONU sobre la tortura i responsable, juntament amb d'altres experts estatals i internacionals, de l’elaboració d'aquelles recomanacions.Valorem molt positivament l’assistència d’aproximadament 400 persones en aquesta trobada ja que palesa la gran preocupació de la societat civil davant d'aquest problema i l'interès en treballar per l’aplicació del Protocol Facultatiu. Les organitzacions que integrem la CPT entenem la lluita contra la tortura com una lluita contra el terrorisme d'estat i volem que aquest sigui un primer pas que ens compromet per a la seva supressió.
----------

Comunicado final de la Coordinadora para la Prevención de la TorturaJORNADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURALa ratificación y la aplicación del Protocolo Facultativo de la ONU contra la tortura es un paso necesario para avanzar en la prevención de la tortura.La persistencia de la tortura en el Estado español queda manifiesta con las denuncias y los testimonios de aquellas personas que la han sufrido directamente. El informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT) apunta que 800 personas denunciaron haber sido torturadas el año 2004, y entre los años 2001 y 2004, fueron imputados 227 miembros de las fuerzas de suguridad en delitos relacionados con la práctica de la tortura. Muchas otras torturas y malos tratos no fueron denunciados y en otros casos los agresores se beneficiaron de la impunidad que envuelve la pràctica de la tortura en el Estado español.Ante la gravedad de esta situación, la sociedad civil, siguiendo las recomendaciones del Relator de la ONU sobre la tortura de crear un espacio público para plantear y debatir las fórmulas para prevenir esta práctica aberrante, se responsabiliza y se organiza para luchar por su eradicación. Así mismo denuncia que el Estado español no ha tenido en cuenta ninguna de las recomendaciones del informe del Realtor del año 2004, entre otras:-No se han suprimido ni la incomunicación ni el aislamiento (R66).

-No se ha elaborado un plan general para impedir y suprimir la tortura (R65).

-Las denuncias e informes de torturas y malos tratos siguen sin ser investigadas con prontitud y eficacia (R69).

-No se realiza ni el resarcimiento ni la reparación de las víctimas de la tortura. (R70).

-No se ha ratificado ni aplicado el protocolo facultativo (R73).Las 37 asociaciones que formamos la Coordinadora para la Prevención de la Tortura hemos asumido el reto de organizar estas jornadas e invitar al debate al señor Theo Van Boven, ex-Relator de l'ONU sobre la tortura y responsable, junto a otros expertos estatales e internacionales, de la elaboración de aquellas recomendaciones.Valoramos muy positivamente la asistencia de aproximadamente 400 personas en este encuentro ya que pone de manifiesto la gran preocupación de la sociedad civil ante este problema y el interés en trabajar para la aplicación del Protocolo Facultativo. Las organizaciones que integramos la CPT entendemos la lucha contra la tortura como una lucha contra el terrorismo de estado y queremos que este sea un primer paso que nos compromete para su supresión.


BCN. jornadas contra la tortura febrero 2006.

This work is in the public domain

Comentaris

Re: persistència de la tortura
24 abr 2006
Hola. Podrieu citar la font desde on heu extret la informació?

Gràcies
Re: persistència de la tortura
25 abr 2006
Web: www.prevenciontortura.org

Correu-e: info ARROBA prevenciontortura.org

Y el texto:


http://www.prevenciontortura.org/
Sindicato Sindicat