Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Calendari
«Juliol»
Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

No hi ha accions per a avui

afegeix una acció


Media Centers
This site
made manifest by
dadaIMC software

Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article
Notícies :: antifeixisme : pobles i cultures vs poder i estats : dones
PSOE, CIU i IC retallen en perspectiva de génere, llengua i memòria històrica
15 feb 2006
TÃ?TOL I. DRETS I DEURES I PRINCIPIS RECTORS

ARTICLE 41: DRETS DE LES DONES

REDACTAT DE LâESTATUT APROVAT PEL PARLAMENT
Article 41. Perspectiva de gènere

1. Els poders públics han de garantir el compliment del principi dâigualtat
dâoportunitats entre dones i homes en lâaccés a lâocupació, la formació, la
promoció professional, les condicions de treball, inclosa la retribució, i en totes
les altres situacions, i també han de garantir que les dones no siguin
discriminades a causa dâembaràs o de maternitat.
2. Els poders públics han de garantir la transversalitat en la incorporació de la
perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques per a
aconseguir la igualtat real i efectiva i la paritat entre dones i homes.
3. Les polítiques públiques han de garantir que sâafrontin de manera integral
totes les formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i
discriminatori; han de fomentar el reconeixement del paper de les dones en els
àmbits cultural, històric, social i econòmic, i han de promoure la participació
dels grups i les associacions de dones en lâelaboració i lâavaluació dâaquestes
polítiques.
4. Els poders públics han de reconèixer i tenir en compte el valor econòmic del
treball de cura i atenció en lâàmbit domèstic i familiar en la fixació de llurs
polítiques econòmiques i socials.
5. Els poders públics han de vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui
determinant en tots els casos que en puguin afectar la dignitat, la integritat i el
benestar físic i mental, en particular pel que fa al propi cos i a la seva salut
reproductiva i sexual.


RETALLADES CIU-PSOE-IC

Artículo 41. Perspectiva de género
1. Los poderes públicos deben garantizar el cumplimiento del principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso a la
ocupación, la formación, la promoción profesional, las condiciones de trabajo,
incluida la retribución y en todas las demás situaciones, así como garantizar
que las mujeres no sean discriminadas por causa de embarazo o maternidad.
2. Los poderes públicos deben garantizar la transversalidad en la incorporación
de la perspectiva de género y de las mujeres en todas las políticas públicas
para conseguir la igualdad real y efectiva y la paridad entre mujeres y hombres.
3. Las políticas públicas deben garantizar que se haga frente de modo integral
de todas las formas de violencia contra las mujeres, y de los actos de carácter
sexista y discriminatorio; deben fomentar el reconocimiento del papel de las
mujeres en los ámbitos cultural, histórico, social y económico, y deben
promover la participación de los grupos y las asociaciones de mujeres en la
elaboración y evaluación de dichas políticas.
4. Los poderes públicos deben reconocer y tener en cuenta el valor económico
del trabajo de cuidado y atención en el ámbito doméstico y familiar en la fijación
de sus políticas económicas y sociales.
5. Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias y en los supuestos
previstos en la ley, deben velar para que la libre decisión de la mujer sea
determinante en todos los casos que puedan afectar su dignidad, integridad y
bienestar físico y mental, en particular en lo que concierne al propio cuerpo y a
su salud reproductiva y sexual.
Conseqüències:
Aquest és un del articles que sâhan modificat a instàncies de les pressions
dâUnió Democràtica de Catalunya. CIU va plantejar lâesmena âin voceâ? a la
ponència. ERC hi va votar en contra per considerar que es cometia una
vulneració del procediment, ja que cap grup havia presenta esmenes i perquè
suposa un submissió a les lleis totalment innecessària en un principi rector.


ARTICLE 50: FOMENT DEL CATALÃ

REDACTAT DE LâESTATUT APROVAT PEL PARLAMENT

Article 50. Foment i difusió del català
1. Els poders públics han de protegir el català en tots els àmbits i sectors i
nâhan de fomentar lâús, la difusió i el coneixement. Aquests principis també
sâhan dâaplicar respecte a lâaranès.
2. El Govern, les universitats i les institucions dâensenyament superior, en
lâàmbit de les competències respectives, han dâadoptar les mesures pertinents
per a garantir lâús del català en tots els àmbits de les activitats docents, no
docents i de recerca.
3. Les polítiques de foment del català sâhan dâestendre al conjunt de lâEstat, a la
Unió Europea i a la resta del món.
4. Els poders públics han de promoure que les dades que figurin en
lâetiquetatge, en lâembalatge i en les instruccions dâús dels productes distribuïts
a Catalunya constin almenys en català.
5. La Generalitat, lâAdministració local i les altres corporacions públiques de
Catalunya, les institucions i les empreses que en depenen i els concessionaris
de llurs serveis han dâemprar el català en llurs actuacions internes i en la relació
entre ells. També lâhan dâemprar en les comunicacions i les notificacions
dirigides a persones físiques o jurídiques residents a Catalunya, sens perjudici
del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà si ho demanen.
6. Els poders públics han de garantir lâús de la llengua de signes catalana i les
condicions que permetin dâassolir la igualtat de les persones amb sordesa que
optin per aquesta llengua, que ha dâésser objecte dâensenyament, protecció i
respecte.
7. LâEstat, dâacord amb el que disposa la Constitució, ha de donar suport a
lâaplicació dels principis que estableix aquest article. Sâhan dâestablir els
instruments de coordinació i, si escau, dâactuació conjunta perquè siguin més
efectius.

RETALLADES CIU-PSOE-IC

Artículo 50. Fomento y la difusión del catalán
1. Los poderes públicos deben proteger el catalán en todos los ámbitos y
sectores y deben fomentar su uso, difusión y conocimiento. Estos principios
también deben aplicarse con respecto al aranés.
2. El Gobierno, las universidades y las instituciones de enseñanza superior, en
el ámbito de las competencias respectivas, deben adoptar las medidas
pertinentes para garantizar el uso del catalán en todos los ámbitos de las
actividades docentes, no docentes y de investigación.
3. Las políticas de fomento del catalán deben extenderse al conjunto del
Estado, a la Unión Europea y al resto del mundo.
4. Los poderes públicos deben promover que los datos que figuren en el
etiquetado, en el embalaje y en las instrucciones de uso de los productos
distribuidos en Cataluña consten también en catalán.
5. La Generalidad, la Administración local y las demás corporaciones públicas
de Cataluña, las instituciones y las empresas que dependen de las mismas y
los concesionarios de sus servicios deben utilizar el catalán en sus actuaciones
internas y en la relación entre ellos. También deben utilizarlo en las
comunicaciones y las notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas
residentes en Cataluña, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas
en castellano si lo piden.
6. Los poderes públicos deben garantizar el uso de la lengua de signos
catalana y las condiciones que permitan alcanzar la igua ldad de las personas
con sordera que opten por esta lengua, que debe ser objeto de enseñanza,
protección y respeto.
7. El Estado, de acuerdo con lo que dispone la Constitución, debe apoyar la
aplicación de los principios establecidos por el presente artículo. Deben
establecerse los instrumentos de coordinación y, si procede, de actuación
conjunta para que sean más efectivos.
Conseqüències:
Amb aquesta modificació és tanca totalment les portes a lâetiquetatge en català
dels productes. Tot i que aquesta batalla ja la vam perdre al Parlament quan a
instàncies de CIU es va suprimir aquest dret, ara també desapareix del principi
rector que ha de servir per orientar les polítiques públiques.


ARTICLE 54: MEMÃRIA HISTÃRICA

REDACTAT DE LâESTATUT APROVAT PEL PARLAMENT

Article 54. Memòria històrica
1. La Generalitat i els altres poders públics de Catalunya han de vetllar pel
coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a
patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita per les llibertats
democràtiques i els drets nacionals i socials . Amb aquesta finalitat, han
dâadoptar les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i la
rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a conseqüència
de la defensa de la democràcia i lâautogovern de Catalunya.
2. La Generalitat ha de vetllar perquè la memòria històrica es converteixi en
símbol permanent de tolerància, de dignitat dels valors democràtics, de rebuig
dels totalitarismes i de reconeixement de totes les persones que han patit
persecució a causa de llurs opcions personals, ideològiques o de consciència.

RETALLADES CIU-PSOE-IC

Artículo 54. Memoria histórica
1. La Generalidad y los demás poderes públicos deben velar por el
conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica de Cataluña como
patrimonio colectivo que atestiguan la resistencia y la lucha por los derechos y
las libertades democráticas. A tal fin, deben adoptar las iniciativas
institucionales necesarias para el reconocimiento y la rehabilitación de todos
los ciudadanos que han sufrido persecución como consecuencia de la defensa
de la democracia y el autogobierno de Cataluña.
2. La Generalidad debe velar para que la memoria histórica se convierta en
símbolo permanente de tolerancia, de dignidad de los valores democráticos, de
rechazo de los totalitarismos y de reconocimiento de todas aquellas personas
que han sufrido persecución debido a sus opciones personales, ideológicas o
de conciencia.

Conseqüències:
Suprimeixen la referència als drets nacionals i socials. No sâentén la coherència
de CIU quan vota en contra de lâesmena del PSOE per la supressió del terme
ânacionalâ? de lâarticle 8 relatiu als símbols, i en aquest article vota a favor.

This work is in the public domain

Comentaris

Re: PSOE, CIU i IC retallen en perspectiva de génere, llengua i memòria històrica
15 feb 2006
el que fa ciu per catalunya es una gram vergonya per catalunya,be com sempre han fet

visca catalunya lliure de llepaculs¡¡¡ que nomes ajuden els empresaris i es volem ficar ene el govern a otes totes com els franquistes-peperos-
manipuladors-creadors de alarma social de tot tipos..ect en negatiu
Re: PSOE, CIU i IC retallen en perspectiva de génere, llengua i memòria històrica
15 feb 2006
A U T O D E T E R M I N A C I Ó

Ja no es poden afegir comentaris en aquest article.
Ya no se pueden añadir comentarios a este artículo.
Comments can not be added to this article any more