Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Comentari :: ecologia
No al Pla de l'Energia (Cat / Cast)
10 set 2005
(Carta publicada en el diari «El Punt» el dia 10 de setembre de 2005)

No a «aquest» Pla de l'Energia, el del Govern de la Generalitat, actualment en projecte. Ãs molt interessant perquè planteja dues grans qüestions: el foment de les energies renovables i l'estalvi del consum d'energia. Però no és pas prou, en relació a la problemàtica a la qual ens enfrontem.

Pel que fa a les renovables, és poc ambiciós: si el Pacte del Tinell preveia arribar, el 2010, al 12 per 100 d'aquestes, aquest Pla tan sols aspira al 8 per 100 el 2015. En comptes d'anar endavant, endarrere... I és molt poc concret, de manera que només precisa l'energia eòlica, i parla vagament de les altres.

Tocant a l'estalvi, deixa sense aplicar-l'hi ni més ni menys que tot el gran capítol del transport, el més gran consumidor i contaminador (però la vaca sagrada, és clar). Què s'hi hauria d'incloure, en aquest sentit? Doncs: 1) Una gran aposta, a mitjà i llarg termini, pel tren, amb tendència a substituir la major part del transport de carretera. 2) Fomentar models de vehicles (i velocitats) de baix consum. 3) Promoure l'ús del biodièsel, que és «menys» contaminant. 4) Establir línies d'autobusos sobre la major part del territori, i molt especialment cap als polígons industrials. 5) Estimular l'ús de la bicicleta.

Amb més renovables i més estalvi ens podem plantejar complir el Protocol de Kyoto i tancar les nuclears. Si no, no.

Sobre la qüestió de la interconnexió (la línia de MAT), la gran estrella del debat, però no pas la cosa més important, caldria fer-la només si es demostrés necessària de veritat per al proveïment, i soterrada en els trams pròxims a nuclis urbans i zones protegides.

Davant la crisi energètica, davant el canvi climàtic, no ens podem conformar amb mitges solucions. Volem un Pla d'Energia millor!

Antoni Ferret. Barcelona

___________________

NO AL PLAN DE LA ENERGÃ?A

No a «este» Plan de Energía, el del Gobierno de la Generalitat, actualmente en proyecto. Es muy interesante porque plantea dos grandes cuestiones: el fomento de las energías renovables y el ahorro del consumo de energía. Pero no es suficiente, en relación a la problemática a la cual nos enfrentamos.

Con respecto a las renovables, es poco ambicioso: si el Pacto del Tinell preveía llegar, en 2010, al 12 por 100 de éstas, este Plan tan sólo aspira al 8 por 100 en 2015. En vez de ir hacia adelante, hacia atrás... Y es muy poco concreto, de forma que sólo precisa la energía eólica, y habla vagamente de las demás.

En lo tocante al ahorro, deja sin aplicarlo nada menos que a todo el gran capítulo del transporte, el mayor consumidor y contaminador (pero es la vaca sagrada, claro está). ¿Qué se debería incluir, en este sentido? Pues: 1) Una gran apuesta, a medio y largo plazo, por el tren, con tendencia a sustituir la mayor parte del transporte de carretera. 2) Fomentar modelos de vehículos (y velocidades) de bajo consumo. 3) Promover el uso del biodiésel, que es «menos» contaminante. 4) Establecer líneas de autobuses sobre la mayor parte del territorio, y muy especialmente hacia los polígonos industriales. 5) Estimular el uso de la bicicleta.

Con más renovables y más ahorro nos podemos plantear cumplir el Protocolo de Kyoto y cerrar las nucleares. Si no, no.

Sobre la cuestión de la interconexión (la línea de MAT), la gran estrella del debate, pero de ningún modo lo más importante, se debería hacer sólo si se demostrara necesaria de verdad para el abastecimiento, y enterrada en los tramos próximos a núcleos urbanos y en zonas protegidas.

Ante la crisis energética, ante el cambio climático, no nos podemos conformar con medias soluciones. ¡Queremos un Plan de Energía mejor!

Antoni Ferret. Barcelona

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa