Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: indymedia
Pri la eldon-politiko de indymedia (Barcelono)
16 ago 2005
La reto SCA (Sendependa Centro de Amas-komunikiloj) [angle: IMC, Independent Media Centre] aperis en 1999 pro iniciato de diversaj kolektivoj kaj individuoj por alimaniere raporti pri la protestoj dum la pintkunveno de la Monda Organizaĵo pri Komerco tiam okazinta en la urbo Seattle.

La filozofio de la SCA-reto baziÄ?as sur malaperigo de la diferenco inter dissendanto kaj ricevanto de novaĵo. En unua fazo, kiun ni jam povus taksi kiel "klasikan", la komunikiloj de la alternativa informado reproduktis la skemon dissendanto-ricevanto, kaj emfazis klarigadon de realo kaÅ?ata de la komunikiloj Å?tataj kaj/aÅ­ entreprenaj. Alternativa informado celis, do, prilumi tiajn realaĵojn kaÅ?atajn de la amaskomunikiloj. Äi tiu kaÅ?ado, kelkfoje, fariÄ?is malimplicita cenzuro kaj nuntempe kutime okazas per stompado de tiuj realaĵoj en Äiam grandiÄ?anta informfluo. En Äi tiu modelo de alternativa informado, do, ekzistas konkreta kolektivo, kiu mastrumas la komunikilon enkondukante en Ä?in konkretan eldonan linion.

Per la sistemo de Indymedia malaperas la disigo inter kolektivo mastrumanta la komunikilon, okupiÄ?anta pri la dissendado de novaĵoj, kaj la "publiko" aÅ­ ricevantoj de tiuj novaĵoj. Per tio oni intencas, ke Äiu estu samtempe kaj dissendanto kaj ricevanto de novaĵoj, opinioj, komentoj...

Ne plu Äefe oni strebas klarigi realaĵon kaÅ?atan de la amaskomunikiloj, sed konstrui novajn realaĵojn dum oni raportas ties starigajn procezojn. La amaskomunikiloj trompas kaj manipulas tiujn, kiuj pretas esti trompataj kaj manipulataj, tiujn, kiuj malfacile volos vidi alian realon. La fakto, ke la amaskomunikiloj estu referenco por konsideri, ke io estas publika fakto, kaj ke Ä?i situas en la centro de la debato, estas afero senbaza. Oni ne celu denunci, ke la amaskomunikiloj cenzuras, sed oni forkuru de tiuspecaj komunikiloj kaj ekzode fuÄ?u al aliaj formoj de komunikado kaj al konstruado de novaj publikaj referencoj kaj de novaj komunejoj.

Cenzuro ne okazas hodiaÅ­ per malimplicita kaÅ?ado de okazaĵo, sed per Ä?ia mergado en vastegan informoceanon. Oni neniom cenzuras. Ni Äiuj scias, ke ekzistas militoj kaj malsato, ke ekzistas malfirma dungado kaj mortoj dum laboro, ke ekzistas spekulado, ke enmigrintoj dronas sur boataÄoj, ke la politkpartia reÄ?imo estas karnavalo, ke registaroj senhonte mensogas... La oficialaj komunikiloj ne kaÅ?as tiujn aferojn, sed ilin rakontas Äiutage; ne necesas cenzuri ilin Äar... okazas nenio. La senhonto kaj cinikemo de tiu reÄ?imo kaj la senpovo de la popol-amasoj atingis ekstremon, kie ne necesas kaÅ?i la putriÄ?on de la sistemo.

Sur tiu scenejo aperas la reto Indymedia. Kiel ejo, por malsame rakonti la aferojn, kaj rakonti paralele al la propra okazigo de tiuj aferoj. Realaĵojn, kiujn ne rakontas ĵurnalistoj nek fakularo, sed la Äefroluloj mem. En la dekstra kolumno de Indymedia, per nenia filtrilo nek moderigo, aperas la projektoj, la bataloj, la novaj socialaj realaĵoj, la kritikaj vidpunktoj, la novaĵoj, la komentoj, la opinioj, la bildoj, laÅ­ la vidpunkto el Ä?iaj kreintoj. Oni ne serÄas klarigi ion kaÅ?itan, nek determini objektivan veron, sed esprimi novajn subjektivaĵojn.

Teorioj estas ege belaj, sed realo povas esti ege obstina kaj insiste iri en malsaman direkton. La dekstra kolumno de Indymedia devus esti renkontiÄ?ejo, kie oni konstruu multajn realaĵojn, sed Äiuj plendas ofte, ke Ä?i ne estas tia, kia ni Å?atus. En kelkaj periodoj la dekstra kolumno dronas sub rubmesaÄ?oj aÅ­ bruo. Kaj Äiu havas sian propran koncepton pri bruo. Sed multaj homoj laciÄ?as pro eternaj "debatoj" inter sendependistoj kaj anarkiistoj, pro faÅ?ismecaj novaĵoj (aÅ­ provokoj) sekvitaj de senfinaj komentoj kaj, ofte, pro diskutoj rezignantaj pri argumentado kaj falantaj en tute infanajn kaj senenhavajn insultojn. Äu ni povas plendi pri Ä?i? Äu la dekstra kolumno ververe spegulas la realon pri la politikaj kaj socialaj movadoj uzantaj Indymedian? Äu la nivelo de nia kolektiva inteligento estas tiu, kiu Å?ajne sugestas tion tie eldonitan? AÅ­ Äu okazas, male, ke la virto de la dekstra kolumno (la ne-filtriteco) turniÄ?as kontraÅ­ si kaj fariÄ?as viktimo de Äiuspecaj sabotemuloj? La respondo, kiel Äiam, estas miksaĵo de Äio dirita kaj de pliaj aferoj.

Kion fari?

Kelkaj homoj preferas lasi la dekstran kolumnon sen filtrado, forviÅ?ante nenion publikigitan, argumentante, ke tio estas la plej bona maniero speguli kaj la liberecon kaj la diversecon. Malkonsentantoj pri tiu opinio defendas siavice, ke tiel la dekstra kolumno facile fariÄ?as viktimo de Äiaj sabotemuloj. Ni Äiuj memoras tempojn, kiam kelkaj faÅ?istoj "donacis" al ni siajn eluzitajn sloganojn kaj insultojn, kaj eÄ, frenez-pinte, ili Å?ajnis karikaturoj malfacile serioze konsiderindaj. AÅ­ la tagojn, kiam la dekstra kolumno ricevis la alÅ?uton de pornografiaj bildoj aÅ­ novaĵoj sen ia kohereco, kiuj, anstataÅ­ provoki, Å?ajne celis malutiligi la ilon. Estas homoj proponantaj filtri nur tion publikigitan, forviÅ?ante la âbruonâ?, kaj per tio celas pliigi la kvaliton, sed la kriteriojn por tion fari ne eblas akordigi kaj lasus al la eldona kolektivo sufiÄe diskuteblajn decidojn. Aliaj proponas finfine, ke la enhavojn filtru la komunumo mem de Indymedia-uzuloj per poentado-sistemo, donanta preferan videblecon al iuj enhavoj kaj forlasante al la lasta vico la malplej valorajn; plie, la poentado-sistemo ebligus, ke la decido estu kolektiva kaj iamaniere spegulus kriteriojn konsentitajn per la praktiko sen neceso pri malimpliciteco.

La sistemo Ä?is nun sekvata de Indymedia Barcelono estis neniel filtri la dekstran kolumnon kaj kaÅ?i aÅ­, en esceptaj okazoj, forviÅ?i poste kelkajn enhavojn. En tiuj okazoj temas pri duobligitaj novaĵoj, komercaj reklamoj kaj personaj donitaĵoj. La personaj donitaĵoj (vidu la suban noton) meritas specialan pripenson. Temas pri tio, kion oni povus nomi "celpunktaj novaĵoj", tio estas, publikaĵoj celantaj timigi iun per afiÅ?ado de liaj/Å?iaj personaj datumoj (nomo, adreso, ktp), kaj ia minaca komento. Äis nun oni decidis Äiam forviÅ?i personajn datumojn, sed oni pripensas, Äu estus konvene forviÅ?i la tutan ânovaĵonâ?, kiam Ä?i estas âcelpunktaâ?, pro evidentaj kialoj. Krom la moralaj kaj leÄ?aj argumentoj, estas baza diskuto pri la naturo kaj celo de Indymedia. Se Indymedia estas ilo apartenanta al komunumo de uzuloj, la publikigitajn enhavojn oni devus elekti rilate al ilia kolektiva intereso. Novaĵo pri, ni diru, striko havas evidentan kolektivan intereson, sed krucado de insultoj inter malsamideologianoj portanta nenian argumentadon estas spektaklo por âreality showâ?, sed ne por Indymedia.

Noto: KaÅ?ado de personaj informoj

La subteno-asembleo de Indymedia Barcelono decidis kaÅ?i Äiujn donitaĵojn de personoj, kiuj povus aperi en la novaĵoj sen ilia akcepto, Äar estas sensencaĵo faciligi la agresojn kaj personajn minacojn. Kiam aperos tiaj novaĵoj, oni anstataÅ­igos la personajn donitaĵojn (telefonojn, adresojn, ktp) per xxxx. MalgraÅ­ tio, tiujn informojn kaj personajn donitaĵojn, kiuj propravole oni afiÅ?is pri si mem, Äu per la publikig-formularo, Äu en la novaĵo, oni ne kaÅ?os, Äar kompreniÄ?as, ke Ä?i estis memvola decido de la aginto. Se tiu deziros malfari sian decidon kaj kaÅ?i tiujn datumojn, nepre necesos skribi al la retlisto de Indymedia Barcelono kaj peti tion pruvante, ke la skribinto afiÅ?is siajn personajn datumojn. Memoru, ke personaĵoj kiel telefona numero, adreso, retpoÅ?to (verigita), nomo (vera) ne estas devigaj, kaj tion oni memorigas en la publikig-formularo. Äiuj personaĵoj, novaĵoj ktp, kiujn oni skribu en la formularo estos publikaj.

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Pri la eldon-politiko de indymedia (Barcelono)
16 ago 2005
D'acord
Re: Pri la eldon-politiko de indymedia (Barcelono)
17 ago 2005
Hijos míos, Jesús está en vosotros que buscaís en la elección cristiana de los buenos y malos contenidos ganaros el cielo.

Abrid vuestros corazones a la censura y estareís más cerca del cielo.

Amen.

Joseph
Multitudes
A bordo de un AWACS de la OTAN
Köln
Re: Pri la eldon-politiko de indymedia (Barcelono)
02 set 2005
Amen?...
Creus que el creador de l'esperanto era un cristià?

Què ignorant! Què megachupiguai és parlar de les coses sense saber res d'elles...
Sindicat Terrassa