Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: globalització neoliberal
Agenda de mobilitzacions de l'Assemblea de MM SS del Mediterrani (Cat / Cast)
03 ago 2005
És una versió simplificada d'un document molt llarg
CAMPANYES GENERALS I TRANSVERSALS

1.- Iniciatives contra la guerra i la militarització, per la pau i la coexistència dels pobles

* Retirada de totes les tropes d'ocupació. Manifestacions internacionals contra la guerra el 18 i el 19 de març.

* Rebutgem frontalment qualsevol nova guerra o ocupació imperialista, ja sigui a Iran, Síria o arreu del món.


2.- Campaña i mobilitzacions contra la Zona de Lliure Comerç en el Mediterrani /Conferència de governs âBarcelona + 10â?.

A la fi del mes de novembre de 2005, a Barcelona tindrà lloc la Conferència de governs del Mediterrani "Barcelona + 10", amb l'objectiu d'aprofundir en el procés de liberalització econòmica iniciat el 1995 amb els acords de l'anomenat Procés de Barcelona o "Europartenariat mediterrani".

A Catalunya, un conjunt de xarxes i moviments socials estan preparant diverses iniciatives per contestar els objectius de la Conferència, denunciar els terribles efectes de la liberalització sobre les poblacions del Sud i l'Orient de la regió, l'absència de democràcia i de drets polítics, la repressió, i exigir, entre altres mesures, l'anul·lació del deute, la suspensió del Tractat de Shengen, el respecte dels drets fonamentals i una Carta de Drets Socials per a tota la regió, la defensa de la salut i per sensibilitzar els pobles mediterranis sobre les privatitzacions i la mercantilització dels sistemes sanitaris públics, la situació del sector agrícola i per la Sobirania Alimentària.

Proposem que durant els dies de la Conferència Barcelona + 10 la veu dels moviments socials se senti en totes les riberes del Mediterrani a través de múltiples accions i iniciatives. Per a això s'iniciarà un procés de contactes entre els diversos moviments socials de la regió a fi de concretar aquesta mobilització (una vegada s'hagi concretat es difondrà per la xarxa).


SUPORT A CAMPANYES I CONVOCATÃRIES EN MARXA

1.- Mobilització contra el G-8 i per la condonació del deute

El mecanisme del deute imposa la dominació dels països del Nord sobre els del Sud. Aquest deute és il·legítim. Ãs el Nord qui deu al Sud, pel seu deute històric, social i ecològic.

* Exigim l'anul·lació immediata i sense condicions del deute extern de «tots» els països del Sud. Per això cridem a la mobilització contra el G-8 i les seves falses promeses de cancel·lació del deute entre l'1 i el 8 de juliol.


2.- Suport al calendari de mobilitzacions per modificar l'ordre del dia de l'OMC abans de la reunió de Hong Kong.

* Crida per mobilitzar-se cap a Ginebra durant la reunió del Consell general de l'OMC, del 25 al 30 de juliol de 2005, pels objectius següents:

- Un âConsell general dels poblesâ?

- Per una mobilització internacional massiva contra l'Ordre del dia de l'OMC/multinacionals. Exactament abans o durant el consell general del 19 al 20 d'octubre de 2005.


3.- Suport al calendari i als objectius de mobilització de les xarxes camperoles que s'han reunit en l'àrea de la Sobirania Alimentària.

Crida a la participació i a promoure mobilitzacions en els dies:
* 10 de setembre (aniversari de la mort de Lee a Cancun): l'OMC fora de l'agricultura!
* 17 d'abril (dia mundial de lluita camperola)


4.- Suport al calendari i als objectius unitaris de les xarxes de les dones

Crida de l'Assemblea de Dones en defensa dels següents objectius i mobilitzacions:

Abolició dels Codis de Família que institucionalitzen la subordinació de les dones / Denunciem la pervivència dels anomenats crims d'honor / Rebutgem tots els fonamentalismes que neguen o retallen els drets de les dones / Exigim l'asil polític per a les dones víctimes de violència sexista.

* Acordem una jornada d'acció global contra les violències contra les dones per al 25 de novembre en tots els països del Mediterrani.
* Proposem que aquest 25 de novembre de 2005 sigui dedicat en particular a les dones iraquianes empresonades arbitràriament, per a la quals exigim l'alliberament immediat.

________________________________


AGENDA DE LA ASAMBLEA DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL MEDITERRÃ?NEO

(Simplificación de un documento muy largo)


CAMPAÃAS GENERALES Y TRANSVERSALES

1.- Iniciativas contra la guerra y la militarización, por la paz y la coexistencia de los pueblos

* Retirada de todas las tropas de ocupación. Manifestaciones internacionales contra la guerra el 18 y el 19 de marzo.

* Rechazamos frontalmente cualquier nueva guerra u ocupación imperialista, ya sea en Irán, en Siria o en cualquier parte del mundo.


2.- Campaña y movilizaciones contra la Zona de Libre Comercio en el Mediterráneo /Conferencia de gobiernos âBarcelona + 10â?.

A finales del mes de noviembre de 2005, en Barcelona tendrá lugar la Conferencia de gobiernos del Mediterráneo "Barcelona + 10", con el objetivo de profundizar en el proceso de liberalización económica iniciado en 1995 con los acuerdos del denominado Proceso de Barcelona o "Europartenariado mediterráneo".

En Catalunya, un conjunto de redes y movimientos sociales están preparando varias iniciativas para contestar los objetivos de la Conferencia, denunciar los terribles efectos de la liberalización sobre las poblaciones del Sur y el Oriente de la región, la ausencia de democracia y de derechos políticos, la represión, y exigir, entre otras medidas, la anulación de la deuda, la suspensión del Tratado de Shengen, el respecto de los derechos fundamentales y una Carta de Derechos Sociales para toda la región, la defensa de la salud y para sensibilizar a los pueblos mediterráneos sobre las privatizaciones y la mercantilización de los sistemas sanitarios públicos, la situación del sector agrícola y por la Soberanía Alimentaria.

Proponemos que durante los días de la Conferencia Barcelona + 10 la voz de los movimientos sociales se sienta en todas las riberas del Mediterráneo, a través de múltiples acciones e iniciativas. Para lo cual se iniciará un proceso de contactos entre los diversos movimientos sociales de la región, con objeto de concretar esta movilización (una vez se haya concretado se difundirá por la red).


APOYO A CAMPAÃAS Y CONVOCATORIAS EN MARCHA

1.- Movilización contra el G-8 y por la condonación de la deuda

El mecanismo de la deuda impone la dominación de los países del Norte sobre los del Sur. Esta deuda es ilegítima. Es el Norte quien adeuda al Sur, por su deuda histórica, social y ecológica.

* Exigimos la anulación inmediata y sin condiciones de la deuda externa de «todos» los países del Sur. Por esto llamamos a la movilización contra el G-8 y sus falsas promesas de cancelación de la deuda entre el 1 y el 8 de julio.


2.- Apoyo al calendario de movilizaciones para modificar el orden del día de la OMC antes de la reunión de Hong Kong.

* Llamamiento para movilizarse en Ginebra durante la reunión del Consejo general de la OMC, del 25 al 30 de julio de 2005, por los objetivos siguientes:

- Un âConsejo general de los pueblosâ?

- Por una movilización internacional masiva contra el Orden del día de la OMC/multinacionales. Exactamente antes o durante el consejo general del 19 al 20 de octubre de 2005.


3.- Apoyo al calendario y a los objetivos de movilización de las redes campesinas, que se han reunido en el área de la Soberanía Alimentaria.

Llamamiento a la participación y a promover movilizaciones en los días:
* 10 de septiembre (aniversario de la muerte de Lee en Cancun): ¡la OMC fuera de la agricultura!
* 17 de abril (día mundial de lucha campesina)

4.- Apoyo al calendario y a los objetivos unitarios de las redes de las mujeres

Llamamiento de la Asamblea de Mujeres en defensa de los siguientes objetivos y movilizaciones:

Abolición de los Códigos de Familia que institucionalizan la subordinación de las mujeres / Denunciamos la pervivencia de los denominados crímenes de honor / Rechazamos todos los fundamentalismos que niegan o recortan los derechos de las mujeres / Exigimos el asilo político para las mujeres víctimas de violencia sexista.

* Acordamos una jornada de acción global contra las violencias contra las mujeres para el 25 de noviembre en todos los países del Mediterráneo.

* Proponemos que este 25 de noviembre de 2005 sea dedicado en particular a las mujeres iraquíes encarceladas arbitrariamente, para las que exigimos la liberación inmediata.

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Agenda de mobilitzacions de l'Assemblea de MM SS del Mediterrani (Cat / Cast)
04 ago 2005
S'ha de puntialitzar que es tracta d'una AGENDA DE MOBILITZACIONS CONTRA LA LLUITA DE CLASSES i en general PER DESMOVILITZAR LA LLUITA ANTI-CAPITALISTA, tot presentant objectius dispersos i asistemàtics, i per tant TOTA L'AGENDA del FORUM SOCIAL es una AGENDA A FAVOR DEL CAPITAL, per molta "disfressa" reivindicativa cristiana amb la que vestiu aquesta "mona" burguessa.
Re: Agenda de mobilitzacions de l'Assemblea de MM SS del Mediterrani (Cat / Cast)
04 ago 2005
Que fàcil oi Magaledro? Més simplista i sectari no pots ser, i que consti que ni vaig participar ni ganes al forum aquest, però aquestes quatre línies que has posat podrien estar al costat de grans arguments típics estil ansar. Aquest és el teu anàlisi sempre de les coses?
Re: Agenda de mobilitzacions de l'Assemblea de MM SS del Mediterrani (Cat / Cast)
04 ago 2005
I quin es el motiu que segons tú, ens hauria de portar a predre mès temps analitzant donç aquesta farsa reformista del Forums, si ja coneixem el resultat de l'anàl-lisi ? Que el resultat estigui explicat de forma senzilla no vol dir que estigui equivocat.
Sindicat Terrassa