Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: un altre món és aquí
Agenda de mobilitzacions de l'Assemblea de MM SS del Mediterrani (Cat / Cast)
07 jul 2005
La part més important
Campanyes generals i transversals

1.- Iniciatives contra la guerra i la militarització, per la pau i la coexistència dels pobles (Propostes i acords de l'Assemblea âcontra la guerraâ?)

- Retirada de totes les tropes d'ocupació. Manifestacions internacionals contra la guerra el 18 i el 19 de març.

- Fora totes les bases militars i prou d'utilitzar edificis civils amb finalitats militars.

Manifestacions o actes contra les bases, entre el 6 i l'11 de novembre.

- Fer respectar la resolució del Tribunal Internacional de la Haia, sostinguda per l'Assemblea General de l'ONU, i fer il·legalitzar la construcció del mur de Palestina.

- Supressió de l'acord de comerç preferencial d'Europa amb l'Estat d'Israel.

- Cancel·lació de la cooperació militar europea amb Israel, almenys fins que respecti els drets humans i el dret internacional.

- Continuïtat de les campanyes de sancions i boicot als productes d'Israel.

- Obertura de la zona ocupada del Sàhara. Exigim el final de la política repressiva del govern marroquí contra el poble sahrauí.

- Les dones són les primeres víctimes de les guerres i les primeres resistents. Per això estem fortament compromesos en la lluita contra la guerra, les ocupacions i contra els integrismes que permeten els comportaments violents específicament contra les dones.

Els actes de rebuig seran el 25 de novembre, dia contra la violència exercida sobre les dones. Comencem una campanya contra la violència exercida sobre dones i nens en els països ocupats d'Iraq, Palestina i Afganistan.

- Fem objecció fiscal en els impostos de la guerra.

- Rebutgem frontalment qualsevol nova guerra o ocupació imperialista, ja sigui a Iran, Síria o arreu del món.

2.- Campaña i mobilitzacions contra la Zona de Lliure Comerç en el Mediterrani /Conferència de governs âBarcelona + 10â?.

A la fi del mes de novembre de 2005, a Barcelona tindrà lloc la Conferència de governs del Mediterrani "Barcelona + 10", amb l'objectiu d'aprofundir en el procés de liberalització econòmica iniciat el 1995 amb els acords de l'anomenat Procés de Barcelona o "Europartenariat mediterrani".

A Catalunya, un conjunt de xarxes i moviments socials estan preparant diverses iniciatives per contestar els objectius de la Conferència, denunciar els terribles efectes de la liberalització sobre les poblacions del Sud i l'Orient de la regió, l'absència de democràcia i de drets polítics, la repressió, i exigir, entre altres mesures, l'anul·lació del deute, la suspensió del Tractat de Shengen, el respecte dels drets fonamentals i una Carta de Drets Socials per a tota la regió, la defensa de la salut i per sensibilitzar els pobles mediterranis sobre les privatitzacions i la mercantilització dels sistemes sanitaris públics, la situació del sector agrícola i per la Sobirania Alimentària.

Proposem, també, que el treball de preparació de la mobilització contra la ZLC es posi en relació amb les campanes internacionals contra l'OMC, de la qual pot perfilar-se com una etapa de preparació de la mobilització de Hong Kong.

Proposem que durant els dies de la Conferència Barcelona + 10 la veu dels moviments socials se senti en totes les riberes del Mediterrani a través de múltiples accions i iniciatives. Per a això s'iniciarà un procés de contactes entre els diversos moviments socials de la regió a fi de concretar aquesta mobilització (una vegada s'hagi concretat es difondrà per la xarxa).

(Proposta debatuda en la conferència sobre el lliure comerç i presentada pels següents seminaris: Campaña contra Barcelona + 10 i Carta de Drets socials en el Mediterrani i per la âXarxa Europea pel dret a la salutâ? i sostinguda per nombroses intervencions al llarg de l'assemblea)

També es proposa afegir l'eix de Palestina en l'activitat contra la ZLC.

(Proposta presentada per la Xarxa de Solidaritat amb Palestina de l'Estat espanyol âNo a l'ocupacióâ? i per organitzacions de Palestina)

Suport a campanyes i convocatòries en marxa

1.- Mobilització contra el G-8 i per la condonació del deute

A través del deute extern, de les polítiques d'ajustament estructural, els països del Sud del Mediterrani transfereixen els seus recursos cap al Nord. Entre 1980 i 2002 aquests països van pagar 213.000 milions de dòlars, 7 vegades el deute que devien el 1980!

El mecanisme del deute imposa la dominació dels països del Nord sobre els del Sud. Aquest deute és il·legítim. Ãs el Nord qui deu al Sud, pel seu deute històric, social i ecològic.

Exigim l'anul·lació immediata i sense condicions del deute extern de «tots» els països del Sud. Per això cridem a la mobilització contra el G-8 i les seves falses promeses de cancel·lació del deute entre l'1 i el 8 de juliol.

(Proposta presentada per Observatori del Deute i *RCADE â Qui deu a qui, *CADTM (Bèlgica), ATTAC Afegir (el Marroc), Raid ATTAC Tunis)

2.- Suport al calendari de mobilitzacions per modificar l'ordre del dia de l'OMC abans de la reunió de Hong Kong.

Crida per mobilitzar-se cap a Ginebra durant la reunió del Consell general de l'OMC, del 25 al 30 de juliol de 2005, pels següents objectius:

- Un âConsell general dels poblesâ?

- Per una mobilització internacional massiva contra l'Ordre del dia de l'OMC/multinacionals. Exactament abans o durant el consell general del 19 al 20 d'octubre de 2005.

(Proposta de la Crida per a una mobilització internacional a Ginebra, per detenir l'ordre del dia de l'OMC/multinacionals abans de Hong Kong, crida subscrita per més de 40 ONG, organitzacions i moviments socials en la trobada internacional celebrada el 19 d'abril de 2005 a Ginebra)

3.- Suport al calendari i als objectius de mobilització de les xarxes camperoles que s'han reunit en l'àrea de la Sobirania Alimentària.

- pel canvi de la Política Agrícola Europea en el Mediterrani i per la Sobirania Alimentària

- contra les polítiques de les transnacionals i per la defensa dels drets dels camperols, dels pescadors artesanals i dels treballadors del camp

- contra la construcció de la ZLC i per la construcció d'un mar sense OGM

Crida a la participació i a protegir mobilitzacions en els dies:
- 10 de setembre (aniversari de la mort de Lee a Cancun): per l'OMC fora de l'agricultura
- 17 d'abril (dia mundial de lluita camperola)

4.- Suport al calendari i als objectius unitaris de les xarxes de les dones

(En l'Assemblea de dones hi van participar entorn de 800-1000 dones de diversos països del Mediterrani i de diverses organitzacions)

Crida de l'Assemblea âde donesâ? en defensa dels següents objectius i mobilitzacions:

Objectius:

* Exigim l'abolició dels Codis de Família que institucionalitzen la subordinació de les dones, i denunciem la seva aplicació en països d'Europa en funció dels acords bilaterals existents.

* Denunciem la pervivència dels anomenats crims d'honor, que, a pesar de l'existència de lleis que els prohibeixen, segueixen sent una pràctica socialment acceptada, el tràfic de dones i nenes i les mutilacions genitals.

* Rebutgem tots els fonamentalismes que neguen o retallen els drets de les dones, i exigim viure en societats democràtiques i laiques.

* Exigim l'asil polític per a les dones víctimes de violència sexista.

* Reconeixem âi hi donem suportâ les resistències i les lluites de les dones contra el patriarcat i les seves violències com a part integrant i necessària del camí per a la construcció d'altre món possible.

Proposta de mobilització:

* Acordem una jornada d'acció global contra les violències contra les dones per al 25 de novembre en tots els països del Mediterrani.

* Proposem que el 25 de novembre de 2005 sigui dedicat en particular a les dones iraquianes empresonades arbitràriament, per a la quals exigim l'alliberament immediat.

5.- Suport al calendari i als objectius proposats per la delegació unitària palestina

Declaració unitària de la delegació palestina a l'Assemblea de Moviments Socials del Mediterrani:

ATENCIÃ: PARTICIPANTS EN EL FÃRUM SOCIAL MEDITERRANI,

Nosaltres, en nom dels agricultors i els grangers palestins i tots els sectors del nostre poble, i des del principi de les nostres responsabilitats per al nostre cas nacional, de llibertat i de democràcia, la seva extensió regional i internacional, i la seva posició en la consciència i els cors de tota la gent lliure d'aquest món,

Nosaltres us cridem en aquest Fòrum a un treball seriós per implicar i decidir el següent:

1. Promulgar una convenció social que tingui una visió i un missatge socials clars basats en l'organització i l'enquadrament dels esforços i les lluites dels moviments, xarxes i organitzacions mediterranis contra la globalització salvatge en tots els seus aspectes: militars, econòmics, socials i culturals.

2. Desenvolupar els mitjans i les eines de sensibilització populars contra la globalització salvatge i el seu impacte destructiu, i crear una revista o un periòdic en nom del Fòrum i treballar enèrgicament per a crear un canal de TV via satèl·lit.

3. Desenvolupar activitats mediterrànies de solidaritat amb el poble palestí i exercir pressió popular sobre els distints governs perquè adoptin les decisions del Tribunal de la Haia, i dur [l'assumpte] tant al Consell de Seguretat com a l'Assemblea General de l'ONU i organitzar un dia internacional contra el mur de l'apartheid.

4. Actuar per organitzar una conferència popular internacional de la pau en l'Orient Mitjà.

5. Considerar el projecte anomenat "el Gran Orient-Mitjàâ? com un projecte nord-americà per a recolonitzar la regió i controlar el seu potencial i els seus recursos.

6. Considerar Israel, per la seva ocupació contínua de la terra àrab-palestina, per la seva negació del dret d'autodeterminació als palestins, per la seva violació contínua i general [dels drets], per posseir les armes més destructives de la globalització, per ser un Estat que viola el dret internacional, i per tant cridem a exercir una forta pressió sobre els distints governs perquè prenguin decisions serioses contra Israel.

7. Adoptar una declaració política que inclogui el reconeixement de l'Estat palestí de conformitat amb les decisions legals de l'ONU: 242, 338 i 194, referent al dret a la tornada dels refugiats palestins; fronteres del 4 de juny de 1967 i Jerusalem Est com la seva capital; sostenir i reconèixer el dret natural palestí de resistir i lluitar per alliberar les terres palestines ocupades.

8. Reconfigurar la societat mediterrània sobre bases d'igualtat i justícia i considerar-la com a base per a l'establiment d'una regió mediterrània de seguretat alimentària.

LA DELEGACIÃ PALESTINA AL FÃRUM SOCIAL MEDITERRANI. BARCELONA 16-19 DE JUNY DE 2005.

______________


AGENDA DE LA ASAMBLEA DE MOVIMIENTOS SOCIALES

Campañas generales y transversales

1.- Iniciativas contra la guerra y la militarización, por la paz y la coexistencia de los pueblos (Propuestas y acuerdos de la âAsamblea contra la guerraâ?)

- Retirada de todas las tropas de ocupación. Manifestaciones internacionales contra la guerra el 18 y el 19 de marzo.
- Fuera todas las bases militares y basta de utilizar edificios civiles con finalidades militares.
Manifestaciones o actos contra les bases, entre el 6 y 11 de noviembre.
- Hacer respetar la resolución del Tribunal Internacional de la Haya, apoyada por la Asamblea General de la ONU, y hacer ilegalizar la construcción del muro de Palestina.
- Supresión del acuerdo de comercio preferencial de Europa con el Estado de Israel.
- Cancelación de la cooperación militar europea con Israel, al menos hasta que respete los derechos humanos y el derecho internacional.
- Continuidad de las campañas de sanciones y boicot a los productos de Israel.
- Apertura de la zona ocupada del Sahara. Exigimos el final de la política represiva del gobierno marroquí contra el pueblo saharaui.
- Las mujeres son las primeres víctimas de las guerras y las primeras resistentes. Por eso estamos fuertemente comprometidos en la lucha contra la guerra, las ocupaciones y contra los integrismos que permiten los comportamientos violentos específicamente contra las mujeres.
Los actos de rechazo serán el 25 de noviembre, día contra la violencia ejercida sobre las mujeres. Comencemos una campaña contra la violencia ejercida sobre mujeres y niños en los países ocupados de Irak, Palestina y Afganistán.
- Hagamos objeción fiscal en los impuestos de la guerra.
- Rechacemos frontalmente cualquier nueva guerra u ocupación imperialista, ya sea Irán, Siria o en cualquier parte del mundo.

2.- Campaña y movilizaciones contra la Zona de Libre Comercio en el Mediterráneo /Conferencia de gobiernos âBarcelona + 10â?.

A finales del mes de noviembre de 2005, en Barcelona tendrá lugar la Conferencia de gobiernos del Mediterráneo "Barcelona + 10", con el objetivo de profundizar en el proceso de liberalización económica iniciado en 1995 con los acuerdos del llamado Proceso de Barcelona o "Europartenariado mediterráneo".

En Catalunya, un conjunto de redes y movimientos sociales están preparando diversas iniciativas para contestar los objetivos de la Conferencia, denunciar los terribles efectos de la liberalización sobre las poblaciones del Sur y Oriente de la región, la ausencia de democracia y de derechos políticos, la represión, y exigir, entre otras medidas, la anulación de la deuda, la suspensión del Tratado Shengen, el respeto de los derechos fundamentales y de una Carta de Derechos Sociales para toda la región, la defensa de la salud y para sensibilizar a los pueblos mediterráneos sobre las privatizaciones y la mercantilización de los sistemas sanitarios públicos, la situación del sector agrícola y por la Soberanía Alimentaria.
Proponemos, también, que el trabajo de preparación de la movilización contra la ZLC se ponga en relación con las campanas internacionales contra la OMC, de la cual puede perfilarse como una etapa de preparación de la movilización de Hong Kong.

Proponemos que durante los días de la Conferencia Barcelona + 10 la voz de los movimientos sociales se oiga en todas las riberas del Mediterráneo a través de múltiples acciones e iniciativas, para lo cual se va a iniciar un proceso de contactos entre los diversos movimientos sociales de la región a fin de concretar dicha movilización (una vez se haya concretado se difundirá por la red).

(Propuesta debatida en la conferencia sobre el libre comercio y presentada por los siguientes seminarios: Campaña contra Barcelona+10 y Carta de Derechos sociales en el Mediterráneo y por la âRed Europea por el Derecho a la saludâ? y respaldada por numerosas intervenciones a lo largo de la asamblea)

También se propone añadir el eje de Palestina en la actividad contra la ZLC.

(Propuesta presentada por la Red de Solidaridad con Palestina del Estado español âNo a la ocupaciónâ? y por organizaciones de Palestina)


Apoyo a campañas y convocatorias en marcha


1.- Movilización contra el G-8 y por la condonación de la deuda.

A través de la deuda externa, de las políticas de ajuste estructural, los países del Sur del Mediterráneo transfieren sus recursos hacia el Norte. Entre 1980 y 2002 estos países pagaron 213.000 millones de dólares, ¡7 veces la deuda que debían en 1980!

El mecanismo de la deuda impone la dominación de los países del Norte sobre los del Sur. Esta deuda es ilegítima. Es el Norte que debe al Sur, por su deuda histórica, social y ecológica.

Exigimos la anulación inmediata y sin condiciones de la deuda externa de «todos» los países del Sur. Por ello llamamos a la movilización contra el G-8 y sus falsas promesas de cancelación de la deuda entre el 1 y el 8 de julio.

(Propuesta presentada por Observatorio de la Deuda y RCADE â Quien debe a quien, CADTM (Bélgica), ATTTAC Añadir (Marruecos), Raid ATTAC Túnez)

2.- Apoyo al calendario de movilizaciones para modificar el orden del día de la OMC antes de la reunión de Hong Kong.

Llamamiento para movilizarse hacia Ginebra durante la reunión del Consejo general de la OMC, del 25 al 30 de julio de 2005, por los siguientes objetivos:
- Un âConsejo general de los pueblosâ?
- Por una movilización internacional masiva contra el Orden del día de la OMC/multinacionales. Exactamente antes o durante el consejo general del 19 al 20 de octubre de 2005.

(Propuesta del Llamamiento para una movilización internacional en Ginebra, para detener el orden del día de la OMC/multinacionales antes de Hong Kong, llamamiento suscrito por más de 40 ONG, organizaciones y movimientos sociales en el encuentro internacional celebrado el 19 de abril de 2005 en Ginebra)

3.- Apoyo al calendario y a los objetivos de movilización de las redes campesinas que se han reunido en el área de la Soberanía Alimentaria.

- por el cambio de la Política Agrícola Europea en el Mediterráneo y por la Soberanía Alimentaria
- contra las políticas de las transnacionales y por la defensa de los derechos de los campesinos, de los pescadores artesanales y de los trabajadores del campo
- contra la construcción de la ZLC y por la construcción de un mar sin OGM

Llamamiento a la participación y a respaldar movilizaciones en los días:

- 10 de septiembre (aniversario de la muerte de Lee en Cancún): por la OMC fuera de la Agricultura
- 17 de abril (día mundial de lucha campesina)


4.- Apoyo al calendario y a los objetivos unitarios de las redes de las mujeres

(En la asamblea de mujeres participaron en torno a 800 -1000 mujeres de diversos países del Mediterráneo y de diversas organizaciones)

Llamamiento de la âAsamblea de mujeresâ? en defensa de los
siguientes objetivos y movilizaciones:

Objetivos:
ï· Exigimos la abolición de los Códigos de Familia que institucionalizan la subordinación de las mujeres, y denunciamos su aplicación en países de Europa en función de los acuerdos bilaterales existentes.
ï· Denunciamos la pervivencia de los llamados crímenes de honor, que, a pesar de la existencia de leyes que los prohíben, siguen siendo una práctica socialmente aceptada, el tráfico de mujeres y niñas y las mutilaciones genitales.
ï· Rechazamos todos los fundamentalismos que niegan o recortan los derechos de las mujeres, y exigimos vivir en sociedades democráticas y laicas.
ï· Exigimos el asilo político para las mujeres víctimas de violencia sexista.
ï· Reconocemos y apoyamos las resistencias y las luchas de las mujeres contra el patriarcado y sus violencias como parte integrante y necesaria del camino para la construcción de otro mundo posible.

Propuesta de movilización:
ï· Acordamos una jornada de acción global contra las violencias contra las mujeres para el 25 de noviembre en todos los países del Mediterráneo.
ï· Proponemos que el 25 de noviembre de 2005 sea dedicado en particular a las mujeres iraquíes encarceladas arbitrariamente, para la cuales exigimos la liberación inmediata.

5.- Apoyo al calendario y a los objetivos propuestos por la delegación unitaria palestina
Declaración unitaria de la delegación palestina
a la Asamblea de Movimientos Sociales del Mediterráneo:

ATENCIÃN: PARTICIPANTES EN EL FORO SOCIAL MEDITERRÃ?NEO,
Nosotros, en nombre de los agricultores y los granjeros palestinos y todos los sectores de nuestro pueblo, y desde el principio de nuestras responsabilidades a nuestro caso nacional, de libertad y de democracia, su extensión regional e internacional, y su posición en la conciencia y los corazones de toda la gente libre de este mundo,
Nosotros os llamamos en este Foro a un trabajo serio para implicar y decidir lo siguiente:
1. Promulgar una convención social que tenga una visión y un mensaje sociales claros basados en la organización y el encuadre de los esfuerzos y las luchas de los movimientos, redes y organizaciones mediterráneos contra la globalización salvaje en todos sus aspectos: militares, económicos, sociales y culturales.
2. Desarrollar los medios y las herramientas de sensibilización populares contra la globalización salvaje y su impacto destructivo, y crear una revista o un periódico en nombre del foro y trabajar enérgicamente para crear un canal de TV vía satélite.
3. Desarrollar actividades mediterráneas de solidaridad con el pueblo palestino y ejercer presión popular sobre los distintos gobiernos para que adopten las decisiones de la Corte de la Haya, y llevar [el asunto] tanto al Consejo de Seguridad como a la Asamblea General de la ONU y organizar un día internacional contra el muro del apartheid.
4. Actuar para organizar una conferencia popular internacional de la paz en el Oriente Medio.
5. Considerar el proyecto llamado "el Gran Oriente-Medioâ? como un proyecto estadounidense para recolonizar la región y controlar su potencial y recursos.
6. Considerar a Israel, por su ocupación continua de la tierra árabe-palestina, por su negación del derecho de autodeterminación a los palestinos, por su violación continua y general [de los derechos], por poseer las armas más destructivas de la globalización, por ser un Estado que viola el derecho internacional, y por tanto llamamos a ejercer una fuerte presión sobre los distintos gobiernos para que tomen decisiones serias contra Israel.
7. Adoptar una declaración política que incluya el reconocimiento del Estado palestino en conformidad con las decisiones legales de la ONU: 242, 338 y 194, referente al derecho al retorno de los refugiados palestinos; fronteras del 4 de junio de 1967 y Jerusalén Este como su capital; apoyar y reconocer el derecho natural palestino de resistir y luchar para liberar las tierras palestinas ocupadas.
8. Reconfigurar la sociedad mediterránea sobre bases de igualdad y justicia y considerarla como base para el establecimiento de una región mediterránea de seguridad alimentaria.

LA DELEGACIÃN PALESTINA AL FORO SOCIAL MEDITERRÃ?NEO. BARCELONA 16-19 DE JUNIO DE 2005.

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Agenda de mobilitzacions de l'Assemblea de MM SS del Mediterrani (Cat / Cast)
08 jul 2005
COm a reflexio, voldria dir q els dies q es va cel·lebrar el Forum Social tothom vam ser molt critics amb els sectors reformistes q hi participaven d'una o altra manera, i jo vaig ser el primer a criticar-ho, ies obvi q tothom estem una mica decebuts de pre on va ara mateix el moviment altermundista.

Però ara crec que aquesta declaració no pot defraudar a ningú, sembla q s¡ha fet un bon treball al fòrum no??
Sindicat