Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: un altre món és aquí
Crida de l'Assemblea de Moviments Socials del Mediterrani (Cat / Cast)
07 jul 2005
Text provisional
Barcelona, 19 de juny de 2005.

Al llarg de diverses jornades, una diversitat de moviments socials, homes i dones, de totes les riberes del Mediterrani, ens hem trobat en el temps de la guerra global i permanent de Bush i els seus aliats, que és el major obstacle a les lluites d'homes, dones i joves de la regió mediterrània pels drets polítics, socials, econòmics i culturals. Sabem que hem de reforçar la nostra oposició a la guerra amb una nova capacitat creativa i de proposta més enllà de l'intent de reduir la resistència a l'alternativa âguerra o terrorâ?. Per això rellancem les nostres lluites, no només contra la guerra en la seva dimensió militar, sinó també contra la guerra econòmica, la social i la comercial, altres cares del mateix enemic. Per això refermem la nostra oposició a la globalització i als seus instruments, l'FMI, el BM, l'OMC, i als processos de Lliure Comerç en les distintes regions del món, com l'anomenat Procés de Barcelona o "Europartenariat mediterrani".

Hem dialogat, debatut i acordat iniciatives d'acció sobre les principals qüestions que afecten l'existència de milions de treballadors/es, ciutadans/es, i pobles que habiten la nostra regió:

- Contra la guerra i l'ocupació d'Iraq, per la desmilitarització del Mediterrani i el rebuig a les estratègies de "guerra permanent" i "guerra preventiva" de Bush.

- Pel dret del poble palestí a construir el seu propi Estat en pau, i la tornada de la "diàspora" a Palestina.

- Pels drets de tots els pobles a l'autodeterminació. Contra tots els murs i ocupacions, pel dret a la pau i el respecte del dret internacional, pel respecte dels drets i identitats dels pobles del Mediterrani.

- En defensa de la democràcia i els drets polítics trepitjats, la condemna de la repressió i la tortura.

- Per una regió mediterrània laica.

- Contra l'augment de la pobresa, l'atur i la precarietat, la privatització dels serveis públics, per la defensa dels drets socials amenaçats, en particular el dret a la salut, a l'educació i els drets laborals.

- Per l'anul·lació del deute que asfixia els països del Sud.

- Per la defensa del medi ambient, i de l'aigua com a dret vital col·lectiu i bé públic autogestionat. Per la defensa de la sobirania alimentària. Pel desenvolupament de les fonts d'energia renovables.

- Per la igualtat de gènere, contra el patriarcat i la violència que afecta les dones; contra l'homofòbia i totes les formes de discriminació sexuals.

- Contra el racisme, el "xovinisme" i tota forma de discriminació. Pels drets de les persones a la lliure circulació i a la ciutadania, per obrir les fronteres i contra les presons i els centres il·legals de detenció ètnica, tant en la riba nord com en el Sud.

- Contra els projectes de dominació neocolonial i invasió cultural en el Mediterrani.

- Pel rebuig de la directiva Bolkestein, que ataca els drets de la classe treballadora.

- Per la condemna del sistema neoliberal i de l'imperialisme, com a responsables dels mals que travessen el Mediterrani.

- Sobre les alternatives per a superar aquesta situació.

La regió mediterrània està particularment amenaçada per projectes imperialistes per a remodelar-la. Aquests projectes i les polítiques neoliberals, aplicades en el Mediterrani, troben una resistència creixent entre amplis sectors socials. En aquest sentit, el rebuig al Tractat Constitucional en els referèndums de França i Holanda expressa majoritàriament una crítica a l'Europa neoliberal, que privatitza els serveis públics i amenaça els drets socials, i a favor de construir una altra Europa més social i democràtica, capaç de desenvolupar unes noves relacions amb els països del Sud, basades en la justícia, la pau i la cooperació.

Per resistir l'agressió neoliberal es necessita l'organització de xarxes de solidaritat i la coordinació entre els moviments socials, en el camí de construir un altre Mediterrani. Fruit del treball en comú, s'han iniciat noves xarxes de suport mutu i s'han traçat perspectives d'acció per al futur en els diversos àmbits de la regió.

Aquest procés de fraternitat i diàleg durant els dies del Fòrum no ha pogut comptar amb la participació i la contribució de centenars de delegats i delegades dels països del Sud, als quals s'ha denegat el visat. Afirmem el dret de les persones a la lliure circulació, i per tant cridem a la supressió del sistema de visats, que impedeix el diàleg i l'intercanvi humà i cultural entre els pobles de la regió i que és responsable de tantes morts en les aigües del Mediterrani.

L'Assemblea de Moviments Socials crida a difondre âi a mobilitzar-se en el seu suportâ les campanyes, els objectius i les iniciatives acordades en les assemblees, seminaris i tallers, que configuren la següent AGENDA:

[Segueix el text de l'Agenda, que anirà en un document a part.]
_________

LLAMAMIENTO DE LA ASAMBLEA DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL MEDITERRÃ?NEO

Barcelona, 19 de junio de 2005


A lo largo de varias jornadas, una diversidad de movimientos sociales, hombres y mujeres, de todas las riberas del Mediterráneo, nos hemos encontrado en el tiempo de la guerra global y permanente de Bush y sus aliados, que es el mayor obstáculo a las luchas de hombres, mujeres y jóvenes de la región mediterránea para los derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Sabemos que tenemos que reforzar nuestra oposición a la guerra con una nueva capacidad creativa y de propuesta más allá del intento de reducir la resistencia a la alternativa âguerra o terrorâ?. Por esto relanzamos nuestras luchas no sólo contra la guerra en su dimensión militar, sino también contra la guerra económica, la social y la comercial, otras caras del mismo enemigo. Por esto reafirmamos nuestra oposición a la globalización y a sus instrumentos el FMI, el BM, la OMC y a los procesos de Libre Comercio en las distintas regiones del mundo, como el llamado Proceso de Barcelona o "Europartenariado mediterráneo".

Hemos dialogado, debatido y acordado iniciativas de acción sobre las principales cuestiones que afectan a la existencia de millones de trabajadores/as, ciudadanos/as, y pueblos que habitan nuestra región:

- Contra la guerra y la ocupación de Irak, por la desmilitarización del Mediterráneo y el rechazo a las estrategias de "guerra permanente" y "guerra preventiva" de Bush.
- Por el derecho del pueblo palestino a construir su propio Estado en paz, y el retorno de la "diáspora" a Palestina.
- Por los derechos de todos los pueblos a la autodeterminación. Contra todos los muros y ocupaciones, por el derecho a la paz y el respeto del derecho internacional, por el respeto de los derechos e identidades de los pueblos del Mediterráneo.
- En defensa de la democracia y los derechos políticos pisoteados, la condena de la represión y la tortura.
- Por una región mediterránea laica.
- Contra el aumento de la pobreza, el paro y la precariedad, la privatización de los servicios públicos, por la defensa de los derechos sociales amenazados, en particular el derecho a la salud, a la educación y los derechos laborales.
- Por la anulación de la deuda que asfixia a los países del Sur.
- Por la defensa del medio ambiente, y del agua como derecho vital colectivo y bien público autogestionado. Por la defensa de la soberanía alimentaria. Por el desarrollo de las fuentes de energía renovables.
- Por la igualdad de género, contra el patriarcado y la violencia que afecta a las mujeres; contra la homofobia y todas las formas de discriminaciones sexuales.
- Contra el racismo, el "chovinismo" y toda forma de discriminación. Por los derechos de las personas a la libre circulación y a la ciudadanía, para abrir las fronteras y contra las cárceles y los centros ilegales de detención étnica, tanto en la orilla norte como en el Sur.
- Contra los proyectos de dominación neocolonial e invasión cultural en el Mediterráneo.
- Por el rechazo de la directiva Bolkestein, que ataca los derechos de la clase trabajadora.
- Por la condena del sistema neoliberal y del imperialismo como responsables de los males que atraviesan el Mediterráneo.
- Sobre las alternativas para superar esta situación.

La región mediterránea está particularmente amenazada por proyectos imperialistas para remodelarla. Esos proyectos y las políticas neoliberales, aplicadas en el Mediterráneo, encuentran una resistencia creciente entre amplios sectores sociales. En este sentido, el rechazo al Tratado Constitucional en los referéndums de Francia y Holanda expresa mayoritariamente una crítica a la Europa neoliberal, que privatiza los servicios públicos y amenaza los derechos sociales, y a favor de construir otra Europa más social y democrática, capaz de desarrollar unas nuevas relaciones con los países del Sur, basadas en la justicia, la paz y la cooperación.


Resistir la agresión neoliberal necesita la organización de redes de solidaridad y la coordinación entre los movimientos sociales, en el camino de construir otro Mediterráneo. Fruto del trabajo en común, se han iniciado nuevas redes de apoyo mutuo y se han trazado perspectivas de acción para el futuro en los diversos ámbitos de la región.


Este proceso de fraternidad y diálogo durante los días del Fórum no ha podido contar con la participación y la contribución de cientos de delegados y delegadas de los países del Sur, a los que se ha denegado el visado. Afirmamos el derecho de las personas a la libre circulación, y por lo tanto llamamos a la supresión del sistema de visados, que impide el diálogo y el intercambio humano y cultural entre los pueblos de la región y que es responsable de tantas muertes en las aguas del Mediterráneo.


La Asamblea de Movimientos Sociales llama a difundir ây a movilizarse en su apoyoâ las campañas, objetivos e iniciativas acordadas en las asambleas, seminarios y talleres, que configuran la siguiente AGENDA:

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa