Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Comentari :: altres temes
Ideoj Demokratio kaj libero, spertita libero, ne estas tiom simple ol oni kutimigxis kredi
30 jun 2005
Pripensiga citajxo de bonkonintulo de aliaj vivsenton Santiago Alba
Jen grava kaj pripensiga citaĵo (esperantigita de Georgo KamaÄo) de Santiago Alba, hispana literaturisto kaj filozofo, kiu montras :
1- kun tiel cetere iom da liberigo el sian etnocentrismon, montras, kaj komprenigas ke la ideo kutima de okcidentanoj, laÅ­ kiu arabaj landoj estante diktaturoj aÅ­ falsigitaj demokratioj, devas esti en ili neniom da libero, ke male tamen fakte la tiaj araboj povas senti sin trankvilaj kaj liberaj, kaj reale vivi pli libere ol la kompatindaj civitanoj de niaj demokrataj okcidentaj landoj

2- ke oni malpravas fari, kiel oni nun faras,fari el la ideo (kej eble nur la vorto !) « demokratio » veran « Dion », nepra kaj sufiÄa kriterio por Äia civilizeco kaj feliÄo, dum tiu estas tiom ofte kaj amase manipulata de ekzemple financaj kaj « nomenklaturaj » fortoj kaj interesoj (kaj ne nur en Sovetio ekzistas estrularklasa Nomenklaturo, tion oni tro emas forgesiâ¦) iÄ?ante nur skuludilon por kvetigi la popolon kaj kredigi al li ke la antaÅ­e planitaj kaj en oficejoj kaj lobioj pelpensitaj paÅ?oj ĵetiÄ?as sur ili rajtece kaj legitime, kaj « demokratece », kaj fakte estas nur ventekrano por pluiginta rego de certa klaso jam reginta dum antaÅ­aj reÄ?oj aÅ­ aliaj reÄ?imoj. (kaj Å?ajnas, ke des pli Ä?i mankas sencon, ju pli oni laÅ­das Ä?in kiel sendiskutata kaj neanalizata gaÄ?eton). Legu komplete pri tio la kritikojn de Jose Saramago kaj multaj, multaj alimondistoj pri la trompaspekteco de demokratio, almenaÅ­ de formala demokratio, kaj artifikoj. (Kaj foje ekestas eventoj, kiuj malkaÅ?as la veron, kaj la veran menson kaj komprenon de ties regantoj kaj krude metas fronte de niaj okuloj, en halucine cinikaj kaj por la popolo malestimaj parolaĵoj, kiel iliaj fakte aÄaj subkomprenitaj pensoj, enrabiigitaj de neatendite demokrata reago de la « suverena popolo » estinte subite preninta la vortojn demokratio, kiel gi estus vera ! â mi pensas ekzemple pri la nuntempa afero de la EÅ­rop-« konstitucia » referendumo en Francio !!)

3- Ke jam de la helenuja penso, kaj inklude en la demokrata teorio fontas la totalisma penso kaj la totalismaj reÄ?imoj, kiuj plurfoje plagis nelge Okcidenton (kaj fakte se oni relegas Platono kaj eÄ Aristotelo kun tiu revovigita vido en la menso, oni pli bone komprenas ilin kaj malkovras aspektojn kutime lasitajn preteratentitaj), kaj ankaÅ­ la onta totalismo, kiun Okcidenton jam pretigas al siaj kompatindaj loÄ?antoj, kiu konjekteble estos pli terura malhumanismiga, kaj neelskuebla ol la krudaj primitivaj formoj de la dudeka jarcento !!⦠Kaj kies danÄ?ero des pli seriozas, ne nur ke oni sukcesis sentigi Ä?in kiel prava de la loÄ?antaro (jam la intaj totalismoj oni sentigis prava al la loÄ?antaro) sed, ke Ä?i estas de preskaÅ­ Äiuj ankoraÅ­ neatentita (kiel en la historio pri la rano, kiun oni kuiras en pograde varmiganta akvo !) ! Sed vidu eÄ nur, se vi legas la francan, tiun TTT-ejon: http://perso.wanadoo.fr/metasystems/Topics.html

« Jen la diferenco : el la okcidenta Å?tato, elasta kaj demokratia, laudifine fontas la socia ideologio kaj Ä?i do Äiun geston kaj penson de eÅ­ropa indivuduo tenas jam en si. Male, en la arabaj landoj la Å?tata aparato, multe pli rigida kaj severa, nek por forigi nek por aldoni ion ajn sukcesis tusi la sferon de la konsciaj kaj konsciencaj agoj. Jam de Helenujo karakterizas la submetiÄ?on de okcidentanoj al Å?tato la socia cirkulado de âkritikojâ? kaj âpolitikaj opiniojâ? celantaj ne renversi la ekzistantan ordon, sed paÅ­si Ä?in kiel solan kadron por individua libero.
Se siaflanke araboj neniam sentis bezonon je « politikaj opinioj », tio okazis, Äar ili neniam konceptis la Å?taton kiel « lokon » por sia libero. Por ili pli gravas povi trairi la straton kie ajn kaj sen obei semaforon, ol povi baloti Äiun kvaran jaron por kandidato, kun kiu ili neniam teumis. Ili sekve sentas pli truda leÄ?on reguligantan la urban trafikon, ol leÄ?on limigantan la ĵurnalisman liberon en lando, kie multaj logantoj scias nek legi nek skribi. El tio originas la tradicia adaptemo de araboj kaj ilia historie apenaÅ­a revolucia elano. El tio ankaÅ­ la surprizo de okcidentano ne komprenanta, ke sub tiom rigoraj regimoj oni povas vivi trankvile kaj kontente. Kaj tial pli facilas vivi en la araba mondo sub Å?tata aparato rigida kaj diktatora, sed decidante nenion, ol sub Å?tata aparato nevidebla kaj tolerema, la okcidenta, kiu decidas Äion.» (Santiago Alba)

This work licensed under a
Creative Commons license
Sindicat Terrassa