Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: ecologia
Declaració de Tortosa per una Nova Cultura del Territori
29 mai 2005
Constatem que els Països Catalans són un territori privilegiat pels seus valors paisatgístics, naturals i culturals que cal conservar i gestionar per assegurar la nostra qualitat de vida, la de les generacions futures i la memòria històrica.
trobada2005.jpg
Tanmateix, el model socioeconòmic imperant seguix comportant un greu desgavell territorial, econòmic, ambiental i social. Continuen les agressions generalitzades a causa de l’especulació i la planificació inadequada del territori.

Constatem amb preocupació la voracitat especuladora amb la qual són tractats el territori i la resta dels recursos naturals al País Valencià i exigim la immediata substitució de la llei d’urbanisme actual per una altra, respectuosa amb la utilització racional del territori, sota estrictes controls públics, amb criteris transparents, participatius i democràtics. Demanem també la retirada del transvasament Xúquer-Vinalopó per ser incompatible amb la Nova Cultura de l’Aigua.

Igualment denunciem la situació de les Illes, especialment Mallorca, que patixen una greu transformació a mans de les empreses urbanitzadores i constructores encoratjades pel govern del PP. Exigim la retirada del pla de carreteres que esquartera el territori en benefici de les noves urbanitzacions.

A la Catalunya Nord, donem suport a la lluita contra la línia de molt alta tensió i demanem que es respecte la voluntat popular que s’ha posicionat majoritàriament en contra del projecte. A la Franja de Ponent, demanem la coordinació entre administracions competents i que s’afronten els greus dèficits en la gestió ambiental d’ester territori.

Els i les participants i membres de les entitats i plataformes que ens hem reunit a Tortosa el 27, 28 i 29 de maig de 2005, en la 19a Trobada Ecologista i de Plataformes en Defensa del Territori dels Països Catalans, reconeixem com a pròpies les diferents lluites i volem reclamar de manera conjunta a Catalunya:

1. L’aplicació de la legislació vigent sobre espais naturals per garantir la seua conservació i l’establiment de les connexions ecològiques per a garantir la seua biodiversitat. Reclamem l’aprovació inicial immediata del Pla Territorial Sectorial de les Connexions Biològiques i Paisatgístiques i l’aplicació de mesures cautelars que impedisquen la destrucció d’estos espais, en compliment del Pacte del Tinell.

2. L’aprovació i tramitació a Europa de la proposta catalana de la Xarxa Natura 2000 que incloga la totalitat d’espais de major vàlua ecològica del país, desvinculada de pressions polítiques i interessos econòmics.

3. En la planificació territorial supramunicipal de Catalunya considerem imprescindible el càlcul previ de la capacitat de càrrega del territori segons els balanços d’aigua, energia i residus. La redacció i elaboració dels planejaments territorials ha d’anar acompanyada de l’adopció de mesures cautelars abans de la seua execució.

4. Exigim la redacció i aprovació d’una llei integral del litoral coordinada entre els Departaments de Política Territorial i Obres Públiques i Medi Ambient que garantisca la protecció d’esta franja litoral. Demanem també que es desenvolupen mesures per a la protecció de la franja prelitoral.

5. Exigim la redacció i aprovació del Pla Territorial Sectorial Agrari, segons els acords del pacte del Tinell.

6. La definició d’una política forestal que garantisca la funcionalitat ecològica dels boscos i el seu aprofitament.

7. Conservar el paisatge com a element clau de la identitat col·lectiva aplicant el Conveni Europeu del Paisatge.

8. Introduir en la definició de la política econòmica criteris derivats de l’ús racional i sostenible dels recursos.

9. La implantació de la Nova Cultura de l’Aigua basada en la eficiència, estalvi i reutilització que assegure recuperar els nostres rius i aqüífers. Denunciem l’ús il·legítim de l’aigua en camps de golf.

10. Un canvi en el model de gestió dels residus del Departament de Medi Ambient que continua els errors dels anteriors governs de la Generalitat. Rebutgem les grans instal·lacions de transferència de residus no seleccionats (Ecoparcs) que ocasionen greus conflictes territorials. Cal una política de prevenció i recuperació dels recursos i garantir que els ajuntaments complisquen la Llei Reguladora de Residus. Proposem l’aprovació d’una Llei de Prevenció de Residus de Catalunya.

11. Un canvi cap a un model energètic eficient equilibrador del territori, basat en l’estalvi i l’apliació de les energies renovables respectant els espais naturals, culturals i paisatgístics. Rebuig a les previsions del Pla de l’Energia 2006-2015 de Catalunya. Demanem un programa de tancament de les centrals nuclears. En matèria de planificació territorial, cal acostar els centres de producció d’energia als llocs de consum.

12. La definició d’un model de mobilitat que garantisca la màxima eficiència energètica i que minimitze l’ocupació del territori tot fomentant el transport públic i el transport de mercaderies per ferrocarril.

13. Que s’aplique el Principi de Precaució en la política industrial tot incentivant l’aplicació de les Millors Tècniques Disponibles. Cal una major prevenció, eficàcia i rigor en el control de les emissions contaminants. Exigim una major qualitat i freqüència de la inspecció pública i rigor en les sancions.

14. Tenir en compte en la normativa reguladora d’infraestructures elèctriques i d’altres que ocasionen camps electromagnètics, les distàncies necessàries per tal de previndre efectes perjudicials per a la salut de les persones i el medi. Qualificació dels aparells elèctrics i telèfons mòbils segons el seu nivell d’emissió de radiacions.

15. La retirada immediata del projecte de Decret de Coexistència entre conreus OGM (Organismes genèticament modificats) i conreus no OGM, i que Catalunya siga declarada zona lliure de transgènics, iniciant un debat públic per desenvolupar un model agroecològic de producció i de consum.

16. La política de compres de l’administració pública hauria de prioritzar l’adquisició de béns i serveis produïts sota criteris ambiental i socialment correctes i sostenibles (CPAC). Demanem que l’admnistració promoga estos criteris en empreses i particulars.

17. Un canvi urgent en el sistema de finançament dels ajuntaments que elimine la dependència excessiva dels ingressos derivats de la construcció, de les requalificacions i del consum del territori.

18. La creació de jutjats especialitzats en matèria ambiental. Potenciar les fiscalies de medi ambient. Exigim la defensa dels valors i drets mediambientals dels ciutadans i ciutadanes d’acord amb el mandat constitucional.

19. Que es garantisca la participació ciutadana, tant en la planificació com en la presa de decisions que afecten el territori, si es vol avançar realment cap a un model realment democràtic. Considerar l’aplicació de mecanismes reals i efectius de democràcia participativa respecte les polítiques europees que impliquen un fort impacte territorial.

20. Finalment, denunciem les contínues pressions i amenaces que patixen algunes persones activistes mediambientals que s’oposen als projectes agressius envers el territori i que són una vulneració dels drets democràtics més elementals.

El conjunt dels i les participants de les trobades, a qui ens motiven problemes territorials diversos i alhora tenim molt clar que participem en la mateixa lluita, constatem que malgrat els canvis polítics aparents l’assetjament al territori continua sota criteris d’interessos econòmics gens transparents i ens comprometem a:

· Seguir treballant de forma local per tal de conservar i millorar el territori i la qualitat de vida dels nostres pobles i ciutats, mitjançant una lluita pacífica i el foment d’informació i conscienciació social. Demanem a les administracions pertinents el compliment i l’adequació de la legislació vigent, la creació de mecanismes de participació social, que tinguen en compte les moltes inquietuds que manifesta en este moment la societat civil i que desvincule el progrés dels interessos especulatius i del clientelisme polític.

. Reforçar les xarxes de comunicació, debat i suport entre les entitats per fer paleas la problemàtica global i per consolidar la unitat d’acció d’àmbit nacional. Per tal de fomentar l’autoformació i l’intercanvi d’experiències s’organitzaran noves trobades en el futur.

· Seguir proposant alternatives a l’actual model imposat.

· Treballar per a que la societat prenga consciència de la situació ambiental actual i s’implique en les diverses reivindicacions.
Tortosa, maig 2005

#file_1#
Mira també:
http://www.gepec.org
http://www.ebre.net

This work is in the public domain
Sindicat